Jump to content
oslofjord

Krigsskip i skjærgården= koselige sommerminner anno 2007 ?

Ja eller nei til at krigsskip border familiesnekker i skjærgården  

270 medlemmer har stemt

 1. 1. Bør marinefartøy og militært personell brukes til kontroll av fritidsflåten ?

  • Ja
   117
  • Nei
   130


Recommended Posts

Smurph   
Smurph

Jeg har ingen ting imot kystvakta generelt, snarere tvert om siden jeg tjenestegjorde i KV Sør for mange år siden. Men etter å ha snakket med folk utenfor Norge, som har mer enn alminnelig godt innblikk i slike ting, så mener jeg at det er uheldig at KV er underlagt Sjøforsvaret. Dette er vel en modell som vi har hentet fra USA, og er ganske spesiell blant kyststater. Vi burde heller ha omorganisert KV under Justis, eller som i Storbritannia hvor det er samorganisert med tilsvarende Sjøfartsdirektoratet. Dette ville etter min mening vært mindre kontroversielt enn den "samrøren" som mange nå opplever mellom militære og sivile etater.

Bostedskommune: Svalbard Båtfabrikat/modell: Fjordling 18 HT Navn: Phoca Båttype: Motor Båtlengde: 16-20 fot Byggemateriale: Plast

Del dette innlegget


Link to post
Share on other sites
Mulligan   
Mulligan

USCG sorterer under Depatment of Homeland Security.

Før lå de under Justisdepartementet. De har aldri hatt noe med US Navy å gjøre.

 

Det var en artikkel i Dagens Næringsliv ifjor om denne særnorske organiseringen. Bl. a. en statsadvokat var sterkt kritisk.

 

Jeg føler det særdeles ubehagelig med krigskip til å overvåke lystbåtflåten. Politi og Tolltjenestemenn er velkommen ombord, men jeg vil sterkt motsette meg å bli bordet av soldater.

Det er ett viktig prinsipp.

Robert Mugabe bruker soldater mot egne borgere. Vi skulle holde oss for gode til slikt.

Bostedskommune: Vestfold Båttype: Seil Båtlengde: 31-35 fot Byggemateriale: Plast

Del dette innlegget


Link to post
Share on other sites
Smurph   
Smurph

I følge Wikipedia så er US Coast Guard både en militær- og en politiorganisasjon. I fredstid rapporterer den til Dept. of Homeland Security, mens den i krigstid kan beordres av presidenten til å rapportere til US Navy. Den regnes ellers som en av de syv enhetene under "uniformerte styrker", og en av de fem enhetene under "US Armed Forces". De er organisatorisk ikke underordnet, men sidestilt med US Navy. Les selv: http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Coast_Guard

 

Ellers så slår Grunnlovens § 99 fast at norsk militær makt ikke må anvendes mot norske borgere:

...Regjeringen er ikke berettiget til militær Magts Anvendelse mod Statens Medlemmer, uden efter de i Lovgivningen bestemte Former, medmindre nogen Forsamling maatte forstyrre den offentlige Rolighed og den ikke øieblikkelig adskilles, efterat de Artikler i Landsloven, som angaa Oprør, ere den trende Gange lydelig forelæste af den civile Øvrighed.

 

Altså kan det vel ikke være helt uproblematisk rent grunnlovsmessig når KV benyttes mot norske borgere i den formen vi ser nå, med mindre det også er vanlig politi tilstede som står for selve maktanvendelsen?

Bostedskommune: Svalbard Båtfabrikat/modell: Fjordling 18 HT Navn: Phoca Båttype: Motor Båtlengde: 16-20 fot Byggemateriale: Plast

Del dette innlegget


Link to post
Share on other sites
o.b.lix   
o.b.lix

Hvis kystvakten ikke skal kontrollere egne borgere, da skal vel ikke heimevernet hjelpe å forebygge flom eller delta i søk/redningsaksjoner heller?

Bostedskommune: Hordaland, Austrheim Båtfabrikat/modell: Jeanneau Marlin 695 Båttype: Motor Båtlengde: 21-25 fot Byggemateriale: Plast

Del dette innlegget


Link to post
Share on other sites
Sydvesten   
Sydvesten
Hvis kystvakten ikke skal kontrollere egne borgere, da skal vel ikke heimevernet hjelpe å forebygge flom eller delta i søk/redningsaksjoner heller?

Det blir vel en helt naturlig konsekvens av dette, ei heller bør forsvarets mannskaper brukes i søk etter sivile på noen måte siden de er del av de bevæpnede styrker i Norge.

 

For eksempel under innspillinegn av filmen om "Max Manus" på Karl Johansgt her for en 14 dagers tid siden så ble HMKG brukt til å holde sivile unna filminnspillingen, hvilket vel må betraktes som et meget grovt overtamp mot de sivile i Norge om en skal følge sam retorikk som enkelte andre gjør her på forumet om kystvaktens rolle..

Båtfabrikat/modell: Suzumar 310 Båttype: Motor Båtlengde: -15 fot Byggemateriale: Gummi

Del dette innlegget


Link to post
Share on other sites
o.b.lix   
o.b.lix
Robert Mugabe bruker soldater mot egne borgere. Vi skulle holde oss for gode til slikt.

Stasi ble vel definert som politi, betyr det at vi må avvikle politiet hos oss også? :rolleyes:

Bostedskommune: Hordaland, Austrheim Båtfabrikat/modell: Jeanneau Marlin 695 Båttype: Motor Båtlengde: 21-25 fot Byggemateriale: Plast

Del dette innlegget


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche

Ministerium für Staatssicherheit (MfS), bedre kjent under forkortelsen Stasi, var etterretningstjenesten i det tidligere DDR.

Del dette innlegget


Link to post
Share on other sites
Douro   
Douro
Hvis kystvakten ikke skal kontrollere egne borgere, da skal vel ikke heimevernet hjelpe å forebygge flom eller delta i søk/redningsaksjoner heller?

 

 

Det blir vel en helt naturlig konsekvens av dette, ei heller bør forsvarets mannskaper brukes i søk etter sivile på noen måte siden de er del av de bevæpnede styrker i Norge.

Jeg er ikke enig. Det er selvsagt at militære styrker kan og bør bistå de sivile myndighetene som har ansvar for sikkerhet når det oppstår ekstraordinære situasjoner; På land: Flom, søk i påskefjellet m.v.  Til sjøs: Søk ved havari m.v.

 

Dette gjelder ikke bare militære styrker, og er en følge av den generelle bistandsplikten som alle har når andre er utsatt for fare.

 

 

Dette har ingenting med å håndheve lover og forskrifter overfor sivile borgere å gjøre. Her er det en stor prinsipiell forskjell. Spesielt når man legger opp til at militære enheter skal ha slik håndhevelse som sin hovedoppgave.

 

Derfor er det en logisk brist i resonnementene sitert innledningsvis her.

Del dette innlegget


Link to post
Share on other sites

Du må være innlogget for å kunne svare.

Logg inn med eksisterende, eller opprett ny, konto.

Opprett ny konto

Gratis og helt uforpliktende

Opprette konto

Logg inn

Logg inn dersom du har konto

Logg inn


×