Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. husky dane 85

  Hurth 250-3 R , tar ikke lenger ved forover eller revers .

  Sjekk først ka som er feil før du kjøper ny /brukt kasse
 3. Har fått tilbud på ein brukt kasse som har stått ubrukt i over 15 år , veit ikke om det er ein god ide ?
 4. Komodo

  Forbod mot torskefiske i Oslofjorden

  At min melding medfører riktighet kan jeg love deg 100%. Men om dette har noe positivt å si for torskebestanden på sikt er en helt annen sak. Det er jo en forutsetning at småtorsken får vokse opp. Men dersom det hadde vært like mye stor torsk som det er små torsk i skjæra her ute hadde det nok ikke vært noen krise. Jeg har også skrevet her tidligere at jeg stort sett har observert torsk, type små til middels koketorsk, på de fleste (alle?) dykk jeg har hatt i år. Her er det ikke snakk om mengder, men det var vel mer for å få fram at det faktisk er torsk i fjorden. Så vi får bare krysse fingrene for at situasjonen ikke er helsvart. Synes forresten lista over punkter de har tenkt å ta tak i i @lurvetasss link var positiv, ikke minst pkt. 2. Det eneste jeg savnet konkret var en målsetning om å etablere flere og større arealer for hummerreservat, samt begrensning i bunntråling. Redusere utslipp fra kommunalt avløp og spredt bebyggelse blant annet gjennom rensing av organisk stoff/nitrogen og raskere ledningsnettfornyelse, samt bedre regulering av båtseptik Redusere arealavrenningen fra landbruk blant annet gjennom forskrifter mot høstpløying og en revidering av gjødselvareforskriften Redusere tilførsler av miljøgifter gjennom å sikre at vilkårene i tillatelsene som gis forurensende virksomheter er i henhold til beste tilgjengelige teknikker og opprydning forurensede sedimenter Opprettholde en høy satsing mot marin forsøpling Ivareta sårbare arter, utvalgte naturtyper og kulturminner og restaurering av naturverdier, blant annet gjennom hummerfredningsområder, fortsatt fiskeforbud Gjennomføre kartlegging av utvalgte naturtyper og kulturminner Fortsatt fokus på de tre nasjonalparkene, jobbe for et nytt verneområde i Rauerfjorden, og drive skjøtsel av etablerte verneområder Bedre allmenhetens tilgang til strandsonen, blant annet gjennom å vurdere en økning av midlene til statlig sikring av areal til friluftsliv, etablering av et fond til kjøp av særskilt attraktive, dyre eiendommer, og forkjøpsrett for kommunene for eiendommer i strandsonen Opprettholde og styrke attraktiviteten til områder som er viktige for friluftsliv, blant annet ved økt tilrettelegging av områder og sammenhengende kyststier, samt utrede forslag om fartsgrenser for skipstrafikk og fritidsbåter. Bidra til at friluftslivsområdene blir brukt av alle befolkningsgrupper, gjennom å prioritere sikring av landfaste og tettstedsnære områder for allmennheten Tiltak for en mer helhetlig forvaltning av arealbruken langs Oslofjorden blant annet gjennom en felles regional planstrategi og strengere føringer/dispensasjonspraksis Opprettelse av et informasjons/besøkssenter for å øke kunnskapen blant befolkningen om verdien av Oslofjorden og å mobilisere til innsats
 5. Gunga Din

  Kombimaskin - kart og ekkolodd

  Trodde Lowrance var merket for fritidsfiskere !
 6. Okkaby

  KNBF mister momsrefusjon

  Sto da ikke noe om endring av regelverket. Men er vel mer en endring i hvordan regelverket tolkes. Så kan jo mye mulig være at dette har vært tolket feil i tidligere år.
 7. vet at Hurtigruten og en del pax-fartøy går med doble styrmenn Jeg har forståelse for att marinen må ha flere på broen, enn ett sivilt fartøy.....det er litt fler oppgaver som skall løses parallelt ! og hur de bemanner, tror jeg de vit best selv.....kan ikke uttale meg om det. det beste man kan gjøre er å prøve ta lærdom av ulykken...studere rapporten ‘låst situasjonsforståelse’...hvordan kan man selv løse dette ? Mange fritidsnavigatører er ju ensomme i cockpit nattetid.
 8. Å finne en ungdomsbil i kr 50000 klassen som er urørt av hobbymekaniker har jeg ikke noe tro på. Jeg har tillit til at EU godkjenning ( godkjent etter utførte reparasjoner) sikrer at bremser er I trafikksikker stand. Det er magefølelse på om motor havarerer på nytt som er det usikre her. Får uansett ikke sett på bilen før om halvannen uke, og kan jo håpe på at det er dukket opp noe annet i mellomtiden.
 9. Today
 10. Chiefengineer

  KNBF mister momsrefusjon

  Det han gjorde var jo å henge ut og sjikanere enkeltpersoner innen KNBF med påstander om at de svindlet til seg offentlige midler. At de nå ikke lengre får dette innvilget som følge av en endring i regelverket er jo en helt annen sak. Akkurat som at regelverket for beskatning av aksjeutbytte ble endret for en del år siden. Det er vel ikke tatt ut tiltale mot KNBF og gjort krav om tilbakebetaling fra tidligere år?
 11. Fiskeglad

  Kombimaskin - kart og ekkolodd

  For krepsefiske anbefaler jeg tradisjonelt ekkolodd(50 og 200hz), med smal stråle. Dette for å finne ut av bunntypen. Har selv et garmin ekkolodd (922xs) med en airmar B258 gjennomgående svinger, fungerer veldig bra. Når jeg skal oppgradere blir det furuno ekkolodd, men blir å beholde svingeren. Kan ikke se for meg at skannende ekkolodd vil fungere til dette.
 12. Mouche

  KNBF mister momsrefusjon

  Amen! Men over 22.000 andre organisasjoner får utbetalt nå i desember samlet over 1.6 miliarder, ikke akkurat småpenger. De som har fått godkjent sin søknad får 82% av beløpet de søkte mot 74,5% i fjor. https://lottstift.no/nb/om-oss/aktuelt/frivillige-lag-og-organisasjoner-far-over-16-milliarder-kroner-i-momskompensasjon/
 13. Det er en forklaring jeg kjøper tvert, og tolker det dithen at autovent kan være lurt. Takk, takk.
 14. Pinkvin

  KNBF mister momsrefusjon

  http://www.batmagasinet.no/?fbclid=IwAR3XeJ2joXTOZCKgAdi6JD6zv15qrKN2okwip5G0cH-gtVgJPJ_UpK5GmII Så kan kanskje en del gå i seg selv ifht hvordan en viss... hvahannåheter.. ble behandlet her i forumet for å mene at momsrefusjonen til KNBF var på feil grunnlag. @sael
 15. Som min far pleier å si «Noen får til alt de driver med, men det er ikke mange av oss» 😎
 16. Torsen67

  Mye bråk fra eksosen. Bytte til større/annen potte?

  Ett spørsmål til, har kommet over en potte som sier maks 150 hk, type "Thor-potte". Er det noe i veien for å bruke denne i stedet for en som er til maks 100 hk på en Yanmar 77 hk?
 17. Det spiller en vesentlig rolle, jo flere kokker jo mere søl. Og flere forstyrrelser for vakthavende navigatør. Alle disse var ikke topp konsentrerte med full fokus på seilasen, det kan du være helt sikker på. Og det er vel forøvrig dokumentert.
 18. Hvordan autovent er løst rent teknisk vet jeg ikke men en sentrifugalpumpe som spinner rundt i luft pumper ikke. Det kan være så enkelt som et ørlite hull som slipper luft ut i toppen av pumpehuset.
 19. Hørte på en podcast, mener det var audiolab, hvor de nøstet opp trådene i et tilsvarende tilfelle. Problemet vårt er kanskje at vi ikke husker godt nok, og kanskje ikke helt skjønner hvordan algoritmene jobber og dermed konkluderer med at vi blir avlyttet ford det ikke finnes noen annen måte :-) Historien i podcasten gikk på at det dukket opp reklame for typiske "gaver til tante", men da konkret også for parfyme når ei dro på besøk til tanta si. Når de nøstet opp så var det jo ikke mer avansert enn at hun som dro på besøk tidligere hadde kjøpt gaver når hun kom. Og når google skjønner hvor du skal så kjører de på med "riktig reklame" ifht hva de vet om tidligere kjøp og også ifht hva de vet om tanta di, som jo er temmelig mye. Tilfeldigvis hadde hun som skulle på besøkt drøftet det med gave til tanta på telefonen med noen andre rett før hun dro, og da konkret parfyme. Når reklamen for parfyme da dukket opp rett etterpå konkluderte hun med avlytting, ikke så rart kanskje, men samtidig feil.
 20. Jo ofte vil det være det. Men på passasjerskip som f.eks. hurtigruten ville det være 2 navigatører mesteparten av tiden. Ellers unntaksvis som du nevner. Da er muligheten for misforståelse av ansvarsforholdet langt mindre enn om man holder på slik forsvaret gjør med et lass av folk på broa til enhver tid.
 21. Skal skifte til en litt kraftigere vannpumpe (senkepumpe) i bobilen og kan velge med eller uten automatisk utlufting. Har spurt både forhandlere og i typiske bobil-fora, men jeg får ikke vettugt svar. Vil tro at det er noen her inne som vet. Greier ikke å finne ut om det er det ene eller det andre på pumpa jeg har i dag, og aner altså ikke hva automatisk utlufting er, eller gjør. På overgangen mellom pumpa og slangen ut er det en tilbakeslagsventil og den skal jeg gjenbruke på ny pumpe. Pumpa starter (får størm) når jeg åpne en kran. Det er en bryter i kranene. Tilbakeslagsventilen hindrer at slangene tømmes for vann. Så langt bra. Men hva i huleste er det automatisk utlufting gjør? Noen som vet?
 22. Smiley

  Forbod mot torskefiske i Oslofjorden

  Dette rimer godt med meldinger jeg hørte i området Tofte / Filtvet på Hurumlandet; at det har blitt observert mer småtorsk enn på lenge. La oss håpe det medfører riktighet!
 23. ville det ikke bare var en navigatør ? + en utkikk, som kan vare en matros / jungmann !
 24. skage

  Gear olje til TD MG507 (A)-1

  Ja jeg har faktisk vurdert den oljen jeg også. Ser på litt tidligere emner her inne at den er brukt av flere. Takker for innspillet.
 25. MØST

  Kombimaskin - kart og ekkolodd

  Major Andy, jeg funderer om det lar seg gjøre å få lurt en kreps eller to inn i et dertil egnet "bur"
 26. mateco

  Gear olje til TD MG507 (A)-1

  På mine TD 502 benytter jeg Biltemas "gressklipperolje". Singel Grade SAE 30, API CD/SF/GL-1
 27. Jeg lærte en gang at man kan (burde?) bruke kombimatte (CPM på ene siden og vevd på den andre) ved støping mot polyester når man ønsker å bruke epoxy. CPM-en skulle gi bedre vedheft mot gammel matte/polyester, mens den vevde naturlig nok vil være sterkere. Forøvrig er det jo vanskelig å mette CPM skikkelig med epoxy, så det høres jo litt rart ut å bruke det mellom hvert vevd lag? https://www.seilmagasinet.no/innhold/?article_id=53011
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...