Jump to content
Alfred Sælid

KNBF, momskompensasjon for båtforeninger?

Recommended Posts

Alfred Sælid   
Alfred Sælid

Heisan.... er det noen her som kjenner til KNBF's momskompensasjons ordning til tilsluttede båtforeninger? Ordningen er nå inne i en fase hvor den type sløsing med statens midler blir vurdert stoppet. Vennligst kontakt Kongelig norsk Båtforening (KNBF) for nærmere utredning. Eller debatter her den generelle ordningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Roger jo   
Roger jo
Sitat

er det noen her som kjenner til KNBF's momskompensasjons ordning 

 

Vet ikke hvor du vil, men Lotteri- og stiftelsestilsynet tilbakbetalte i fjor 1,32 milliarder i moms-komp til  frivillige lag og organisasjoner.

Noe som er bra.

Fra KNBF hjemmeside.

KNBF søkte på vegne av 247 medlemsforeninger, om 10,4 millioner i momskompensasjon for 2017

Til sammenligning betaler de samme medlemsforeningene om lag 3,5 millioner i medlemskontingent til KNBF. Etter avkortning regner vi med å motta minst ca. 7,8 millioner, som i sin helhet blir tilbakeført medlemsforeningene.

Så det kan lønne seg i være medlem i KNBF etter de tallene.

Redigert av Roger jo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche

Tilkjenning for regnskapsåret 2016 er nå endelig behandlet og vedtatt og utbetaling skjer i uke 51. Alle tall om søkere, søknadsbeløp og tilkjente beløp finner du ved å gå inn på linken jeg la ut og laste ned den fulle oversikten i et exelark.

 

Jeg er usikker på om man må være medlem av KNBF for å søke om momsrefusjon, i så fall hvorfor?

Redigert av Mouche

Share this post


Link to post
Share on other sites
Roger jo   
Roger jo
Mouche skrev 1 time siden:

Jeg er usikker på om man må være medlem av KNBF for å søke om momsrefusjon, i så fall hvorfor?

Jeg tror heller ikke det, men det forenkler jobben til foreningen å la sentralleddet ta jobben med å søke.

Å sende kopi av regnskap og vedtekter dit er enkelt og la de ta jobben vidre.

 

Ble matt av å se på søkeskjema i linken din, en stor jobb for en liten forening.

 

Lokal- og regionallag

Er organisasjonen din et lokallag eller et regionallag Dersom organisasjonen du søker for er tilknyttet et sentralledd, enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinnes Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet.

Før innsending må sentralleddet utarbeide og kontrollere søknaden som de skal sende inn til oss. Sentralleddene har derfor en egen intern frist for underleddene sine. Sjekk nettsiden eller ta kontakt med sentralleddet for å finne ut når den interne fristen er og hvordan de organiserer den interne søknadsprosessen.

Lokallag/regionallag som søker direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet vil bli avvist, og får dermed ikke momskompensasjon. Derfor er det spesielt viktig å sjekke om din organisasjon eller forening er tilknyttet et sentralledd.

Dersom ditt sentralledd ikke har søkt kompensasjon tidligere, må dere likevel ta kontakt med sentralleddet og passe på at søknaden blir sendt til oss via dem.

 

Så da er det en stor fordel å være tilknyttet NSF eller KNBF etter det jeg leser .

Redigert av Roger jo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alfred Sælid   
Alfred Sælid

GO'morgen.... I går la Regjeringen ut nytt forslag til regelverk vdr momskompensasjon. >Høring frem til 12.03.18. Det nye forslaget setter en stopper for momskompensasjon til båtforeninger. Et lite utdrag:  

"....virksomhet som kommer en lukket krets til gode eller på annen måte gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt anses for å være kostnader av privat karakter.....

Dermed skal heller ikke kostnader knyttet til å tilby båtplass til medlemmer i en båtforening gi grunnlag for kompensasjon".  

Den nye forskriften gjør systemet mer rettferdig, slik at de som VIRKELIG jobber med frivillighet får sine velfortjente midler. Håper etter hvert av kompensasjonen ikke blir avkortet til disse som fortjener litt tilbake fra AS Norge i form av MVA.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kenneth82   
Kenneth82

Hvorfor er du så negativ til at båtforeninger skal få mvakompensasjon?

 

For vår egen båtforening, som drives på dugnad, utgjør dette en stor post i regnskapet, og er således et viktig bidrag for å få hjulene til å gå rundt. Alternativet er selvsagt økte kontigenter/havneleie. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alfred Sælid   
Alfred Sælid

Hei, Kenneth82... "Kunsten" er å ikke se denne 'stoppen' som negativt, men rettferdig. Det er båten som er i fokus i en båtforening - ikke medlemmet, eller allmenheten. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Roger jo   
Roger jo
Alfred Sælid skrev 48 minutter siden:

GO'morgen.... I går la Regjeringen ut nytt forslag til regelverk vdr momskompensasjon. >Høring frem til 12.03.18. Det nye forslaget setter en stopper for momskompensasjon til båtforeninger. Et lite utdrag:  

"....virksomhet som kommer en lukket krets til gode eller på annen måte gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt anses for å være kostnader av privat karakter.....

Har du en Link??

Fant den

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-regelverk-om-merverdiavgiftskompensasjon-til-frivillige-organisasjoner/id2581626/

 

Redigert av Roger jo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hulda   
Hulda

Som en tidligere kollega fra haugalandet uttrykte 'hos oss er misunnelsen sterkere enn kjønnsdrifta'. Hvorfor skal noen ha det bedre enn andre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alfred Sælid   
Alfred Sælid

Hulda: Momskompensasjonen er en veldig god ordning, hvor intensjonen er å 'gi tilbake' til  frivilligheten det 'andre' får som har et driftsregnskap å vise til. Derfor er det viktig å definere hva frivillighet egentlig er. KNBF definerer seg  som 'frivillig', anmoder sine båtforeninger, via en mal, til å omskrive vedtektene fra virkeligheten til en ordlyd som dekker kravene for refusjon av mva. Er det riktig å motta statens penger på et slikt grunnlag?

PS: Jeg var ikke tenkt å forsvare ordningen noe mer, bare forsøke å konstatere faktiske forhold. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pinkvin   
Pinkvin

Ser poenget men tror skillet kan være vanskelig. 

 

Om en har en båtforening som kun driver med båtplasser, området er avlåst og ikke tilgjengelig for offentligheten, evt. rampe er stengt, kun for medlemmer og det er "kronisk" 5 år venteliste fordi prisene er langt under markedspris, ja da ser jeg poenget ifht ".virksomhet som kommer en lukket krets til gode eller på annen måte gir privatøkonomiske fordeler "

 

Men en båtforening som har aktiviteter og tilbud utover båtplass, feks seilforeninger med regattaer for store og små, som har tilbud som de som ønsker å delta kan delta på og legger til rette for offentligheten, har løsninger som gjør at alle feks kan bruke en rampe, gå tur på bryggene og se på båter. Mao foreninger som bidrar positivt i nærmiljøet sitt, ikke bare sikrer seg en fordel. 

--

At lukka herreklubber som kun skal sikre sine medlemmer båtplass til lav pris og ellers ikke prøver å bidra på noen som helst måte skal ha offentlig støtte.... ja det skjønner jeg ikke. 

 

Så her støtter jeg sittende regjering fullt ut. Godt tiltak. Få rydda vekk tullete bruk av skattepengene våre. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Roger jo   
Roger jo

Er det er der skoen trykker, klart en båtforening som  har vedtekter som ikke tilfredsstiller  Lotteri- og stiftelsestilsynet , ikke skal ha  momsrefusjon.

Da er valget å avstå fra egen profitt  og  skrive om vedtektene og tilfredsstille kravet til Frivillighetsregisteret

eller avstå fra å søke.

Redigert av Roger jo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche

Støtter regjeringens forslag fullt ut forutsatt at ikke rammen for momsrefusjon går ned, men at de som virkelig driver samfunsnyttig frivillighet for "alle" får økt sin andel, helst til 100% og ikke 76,3% som i dag. Ser ingen grunn at jeg skal ha momsfrihet for utgifter til en båtplass jeg har, men ser absolutt gode grunner for at den almennyttige stiftelsen jeg har styreplass i skal ha full kompensasjon. For ordens skyld; ingen får utbetalt noe styrehonorar eller kompenseres for arbeidet som legges ned på andre måter utover en kaffekopp og en vaffel ( idag blir det forøvrig julegrøt!)!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alfred Sælid   
Alfred Sælid

Det blir forhåpentligvis siste utbetalingen i år til KNBF's medlemmer. Utbetalinger har pågått siden starten; 2010. Lurer på hvor mye de har 'snytt' staten > 25-30millioner? I all rettferdighetens navn bør båtforeningene oversende uberettiget. mottatte midler til Bymisjonen, Frelserarmen...eller bare sponse Redningsselskapets frivillighet? Jeg undres over konsekvensene....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil1   
Kjetil1

Hva har KNBF gjort deg siden alle dine 29 innlegg på Baatplassen er meget kritisk til foreningen?

Redigert av Kjetil1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alfred Sælid   
Alfred Sælid

Vær grei og ikke vurder personer, men sak. Ja, jeg har fulgt  'ord & gjerning' i KNBF fra ca 1993. Saken MOMSKOMPENSASJON, som nå tas opp i ny forskriftsform, dytter igjen noen hull for de som har urettmessig tilegnet seg midler. Slik er det bare. Det store 'mørke hullet' hvor KNBF har krøpet igjennom er å anmode båtforeningene til å omskrive sine vedtekter slik at vedtektene passer med kravdokumentet. Hva syns dere om den type handling? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Blanco   
Blanco

I de aller fleste seilforeningen er det slik at bare et lite mindretall er aktive som kan defineres som å drive idrett. Og da som oftest i kategorien « old boys». For de fleste fungerer dette som hvilket som helst båtlag. Ikke mye forskjell. Poenget må være at de er åpen og har en samfunnsmessig verdi. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche
14 minutes ago, Alfred Sælid said:

Det store 'mørke hullet' hvor KNBF har krøpet igjennom er å anmode båtforeningene til å omskrive sine vedtekter slik at vedtektene passer med kravdokumentet. Hva syns dere om den type handling? 

 

Det er vel hva f.eks Støre kaller tilpasning, i hans tilfelle skattetilpasning, og som "alle" driver med, men glad for at regjeringen tar tak i dette og lar ordningen i stærst mulig grad være for de som fortjener det, ikke oss som har båtplass.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pinkvin   
Pinkvin
Blanco skrev Just now:

I de aller fleste seilforeningen er det slik at bare et lite mindretall er aktive som kan defineres som å drive idrett. Og da som oftest i kategorien « old boys». For de fleste fungerer dette som hvilket som helst båtlag. Ikke mye forskjell. Poenget må være at de er åpen og har en samfunnsmessig verdi. 

 

Ja er det faktisk sånn i de aller fleste seilforeninger? Ligger selv i Sarpsborg seilforening. Her er det et yrende liv med jolleseiling, både trening og regatta, pluss flere kompetente seilbåter som seiler regatta ymse steder. Og havseilaser for store båter, turklasse osv. En kan låne ei jolle for å prøve seg på treningsdagene, leie klubbhuset om man trenger lokaler osv, osv. Et levende miljø. 

 

Trodde de fleste seilforeninger hadde en viss aktivitet, men det er kanskje ikke sånn..?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Blanco   
Blanco

Sitat fra notatet: r, interesser ol.  Dermed skal heller ikke kostnader knyttet til å tilby båtplass til medlemmer i en båtforening gi grunnlag for kompensasjon. Kostnader forbundet med å eie og drifte en båt herunder kostnader med båtplass anses for å være av privatøkonomisk interesse og et behov av privat karakter. En båtforening som disponerer friareal som ikke er åpen for allmennheten skal ikke motta kompensasjon. En båtforening kan imidlertid motta kompensasjon for kostnader knyttet til den øvrige virksomheten i foreningen så lenge kravene i forskriften er oppfylt. Tilsvarende skal en båtforening som legger til rette for aktivitet i sjøen ved at ikke-medlemmer også kan bruke området kunne søke kompensasjon for kostnader som ikke er knyttet til å tilby båtplasser til medlemmer. 

 

Å skille hva som er øvrig virksomhet som oppfyller kravene i forskriften kan bli en utfordring også for mange seilforeninger med båtplasser. De fleste åpner jo også for annet enn rene seilbåter, sålenge den som disponerer plassen er medlem av seilforeningen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Blanco   
Blanco
Pinkvin skrev 6 minutter siden:

 

Ja er det faktisk sånn i de aller fleste seilforeninger? Ligger selv i Sarpsborg seilforening. Her er det et yrende liv med jolleseiling, både trening og regatta, pluss flere kompetente seilbåter som seiler regatta ymse steder. Og havseilaser for store båter, turklasse osv. En kan låne ei jolle for å prøve seg på treningsdagene, leie klubbhuset om man trenger lokaler osv, osv. Et levende miljø. 

 

Trodde de fleste seilforeninger hadde en viss aktivitet, men det er kanskje ikke sånn..?

 

De fleste har en viss aktivitet og det er noen av det kaliber som du referer til. Hva skal være grensen?

Redigert av Blanco

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pinkvin   
Pinkvin
Blanco skrev 2 minutter siden:

 

De fleste har en viss aktivitet og det er noen av det kaliber som du referer til. Hva skal være grensen?

 

Nei det blir ikke lett å målsette. Om foreningen har en haug med båtplasser så blir vel det fort hovedaktiviteten, eller den "alternative aktiviteten" må være desto større. 

 

Men det er jo lett å måle ifht den helt "døde" foreningen som kun har båtplasser. Og enda lettere ifht foreningen som har avlåst område og stenger allmennheten ute. 

 

Foreninger som legger ut bøyer til hinder for folk som vil ligge for anker i offentlige områder, kun til bruk for egne medlemmer, eller som almenheten ikke får lov å bruke, ja de bør ikke få offentlig støtte (for å ri en egen kjepphest). I den sammenhengen er Knbf en ledestjerne som lar hvem som helst bruke bøyene uten vederlag. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du må være innlogget for å kunne svare.

Logg inn med eksisterende, eller opprett ny, konto.

Opprett ny konto

Gratis og helt uforpliktende

Klikk her for å opprette konto.

Logg inn

Logg inn dersom du har konto

Logg inn

×