Jump to content
Egor

Ansvar ved lagring av båt

Recommended Posts

Egor   
Egor

Jeg hadde båten min hos en profesjonell båthandler på opplag i vinter. Av kapasitetsgrunner hos utleieren ble ikke båten pakket i plast og plassert ute som avtalt men plassert på en tilhenger og kjørt inn i en oppvarmet hall. Der stod den helt fint fram til 25 januar da jeg var innom for å hente en pute til rens.  Det skulle gjøres en del arbeid på båten i tillegg til det vanlige vedlikeholdet så jeg har lagt noen deler i båten.

Det ble avtalt at jeg skulle komme med inventar og puter 6 mai, og båten skulle etter planen sjøsettes 9 mai.

Da jeg kom 6 mai ser jeg et digert hull (over 10 cm) i kalesjens plastvinduet på styrbord side og delene rotet bort. Kalesjen er nokså ny (produsert i 2015, kostet 25.000 kr og har ikke blitt brukt mer enn i 2 sesonger).

Dette hullet var ikke der jeg hadde sett til båten 25 januar. Jeg hadde med en ansatt fra utleiefirma da (for å få låst opp hallen) og vi ville absolutt se dette hullet om det var der da. 

Trolig skjedde skaden enten når utleierens verksted drev med reparasjoner og service eller når en annen båt ble flyttet ut. Utleier avviser at det er deres folk som har skyld i skaden og forsvinningen av delene men sier at det er temperatursvingninger eller gjentakende åpning og lukking som tok knekken på plasten. Han mente også at jeg skulle ikke ha kalesjen oppe hele vinteren. Når det gjelder delene så er det sikkert meg som har tatt de med :(

For å s i det slik så hadde min båt stått hele vinter i åpent kald lager med den gamle kalesjen og det skjedde ingenting med den.

Kalesjeløsning på båten er nokså komplisert (en slags convertible) så båten har ingen havnekalesje og jeg kan ikke ha en defekt kalesje eller ingen kalesje når den som er der repareres.

Jeg måtte da utsette sjøsetting og har bedt båthandleren finne en reparatør for å sette et nytt vindu mens båten er i hallen.


Spm. 1) Hva slags ansvar har båthandler for skader på lagret båt?

2) Kan jeg benytte meg av kaskoforsikringen? Jeg vet ikke hva reparasjonen vil koste (det tar 6-8 timer med å ta ned kalesje og sette inn vindu og sette kalesjen på plass igjen). Mulig det blir innenfor egenandelen på 4000,. og det er sure penger når jeg har ingen skyld i det som har skjedd.

3). Kan jeg kreve reparasjon utført av produsenten (Hansen Protection) for denne skaden? (om det er materialfeil)?

 

 

 

IMG_6928.jpg

IMG_6933.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Båtadvokaten   
Båtadvokaten

Når båten er til lagring, svarer verkstedet for skader og antakelig også for forsvundne deler, i alle fall hvis delene var plassert som de var eter avtale med verkstedet.

 

Ansvar ang. hullet i kalesjen er nok et vanskelig bevisspørsmål -- det blir du som må "bevise" at det er en aktiv skadetilføyelse og ikke en konsekvens av kalesjens egne egenskaper i møte med temperatur osv.

 

Du kan benytte din egen forsikring, om ikke størrelsen på egenandelen gjør det irrelevant. Du kan også, hvis verkstedet har ansvar, kreve det dekket over verkstedets ansvarspolise. Igjen blir det et bevisspørsmål mht. hva som er årsak.

 

Hvis det ER materialfeil og du er innenfor reklamasjonsfristene, kan det tenkes at du kan kreve retting utført av produsenten av kalesjen, men også her møter du det samme bevisspørsmålet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kallethekid   
Kallethekid

Ansvarsfordelingen kommer vel også litt an på hva som står i avtalen? Hvis det ikke er skader eller tap som har oppstått gjennom personer tilknyttet verkstedet (slik at ansvarsforsikringen kan gjelde) tror jeg det er vanskelig for verkstedet å forsikre eiendom de ikke eier. Ofte står det vel ganske tydelig i avtalen at båteier må holde båt og løsøre forsikret under lagring.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Båtadvokaten   
Båtadvokaten

Nei, faktisk ikke.

 

Håndverkertjenesteloven er nemlig ufravikelig dvs. at med forbruker som bestiller kan det ikke avtales vilkår som er dårligere for forbrukeren enn det lovens regler bestemmer.

 

I lovens § 28 er det bestemt at verkstedet svarer på objektivt grunnlag for skade som påføres mens tingen er i verkstedets varetekt eller under dets kontroll. Ansvarsformen er såkalt "kontrollansvar" eller "hindringsansvar". Dette er et objektivt ansvar hvor verkstedet bare "går klar" hvis verkstedet godtgjør at skaden skyldtes et forhold utenfor verkstedets kontroll eller en begivenhet eller annet som verkstedet ikke kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden eller kunne kunne ha unngått eller overvunnet følgene av. At ting forsvinner fra båten eller at den påføres en skade ved berøring med ukjent gjenstand, er forhold som verkstedet klart både kunne hatt kontroll med og kunne ha forutsett og unngått. Ergo er nok verkstedet antakelig i ansvar. (Jeg ser da bort fra rene bevisspørsmål).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egor   
Egor

Takk for svaret! Båthandleren tok ansvar og reparerte kalesjen og fant en ny lukeløfter - uten å fakturere for det. Jeg er fornøyd med det og avslutter saken! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Båtadvokaten   
Båtadvokaten

Det var jo hyggelig. Slik skal det være!

Share this post


Link to post
Share on other sites
SailawyU   
SailawyU

Hei,

Jeg har et tilsvarende  eksempel. Jeg leverte båt på bryggen til opplag hvor avtale var innedørs oppvarmet opplag, hvor vask av båt utvendig og konservering av motor skulle utføres. Når jeg nå hentet båten for 2 uker siden er den full av jordslag innvendig på stoffputer, glassfiber flater, skai I tak/vegger og til og med flaggstang I tre har lakk løsnet og flagg er fult av mugg. Båten var helt ok ved levering og den var helt vasket ned da den stod for salg før opplag.

Spurte hva de hadde gjprt siden båten var full av jordsalg pr sms. Fikk da til svar; "Var båten fuktig innvendig ved levering?". Vel... ikke mer fuktig enn tepper i seng og puter  etc var hele sommer høst uten anntyding til noe jordslag.

Fikk faktura i dag på 18.500,- og er helt oppgitt. For det første tenkte jeg å selge båt, for det andre er ferie til helgen og slik jeg har forstått det er det slik at får man først jordslag så kommer det let tilbake.

Forslag til hva jeg skal gjøre? Har som nevnt reklamert en gang med tilhørende avvisende svar..

Edited by SailawyU

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...