Jump to content
  • Sign Up
Sign in to follow this  
John_Kr

Dokumenter som belyser ansvarsforhold ved Gjestebrygge

Recommended Posts

John_Kr   
John_Kr

Hei

Har en sak gående som dreier seg om ansvarsforhold ved påført skade på gjestebryggeanlegg. Båten slet seg i noe vind (ikke orkan) og dette medførte omfattende skade på bryggeanlegg.

Båteier erkjenner at de har påført skade, men nekter å betale påløpte kostnader for reparasjon da de mener brygga (Marina Solution betong brygge)(3-4 år gammel brygge) ikke holdt mål.

Vi har kun naturskade og ansvarsforsikring.

 

Finnes det noe dokumenter som kan indikere erfaringer rundt en slik sak?

Finnes det regler rundt fortøyning?

 

Er det noen som kan JUS i dette tilfelle?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Båtadvokaten   
Båtadvokaten

Ansvar her vil forutsette skyld dvs. at båteieren er å bebreide for sine valg og disses årsaksforhold til skaden. Rettslig sett ikke særlig problematisk, men kanskje heller vanskelig rent bevismessig. Hvordan beviser man f.eks. hvordan båten varg(eller ikke var) fortøyd, og hvordan akkurat DETTE førte til skaden? Dette som motsetning til "normal" og forutsigbar slitasjeskade som følge av fortøyd båt og vær og vind til enhver tid. 

 

Hvis båteieren ERKJENNER ansvar men nekter for at det er årsakssammenheng, som det du skriver kan tyde på, kan spørsmålet i grunnen begrenses til om det som det erkjennes ansvar for er det som førte til skaden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Code0   
Code0

Var det slik at en båt slet løs kryssholt / fortøyningsbeslag ved sterk vind? Var båten lagt der iht avtale / hadde betalt? Da ville jeg som båteier ikke trodd jeg har skyld i skaden, da er vel beslag / brygge underdimensjonert, eller båtforeningen har godkjent for stor båt for anlegget. 

Hvis det står skilt ‘ max 40 fot’ max 5 tonn ‘ el. lign, og båten er innafor, så er det vel ikke båteiers ansvar? Legger man en tung fiskeskjøyte på en småbåtbrygge og båten får lov til å betale for seg, så er det vel heller ikke båteiers problem om brygga tåler dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...