Jump to content
  • Sign Up
Thostr

Politianmelde selger som skjulte alvorlig skade i kjølinnfeste?

Recommended Posts

Thostr   
Thostr

Hei. Jeg har en sak pågående med en selger som solgte en båt hvor han påviselig (uten å gå inn på detaljer) hadde skjult en meget alvorlig kjølskade. Saken ligger nå hos forbrukertvist-utvalget, og vil jo kun berøre de økonomiske ulempene jeg har pådratt meg her. Båten er reparert og under reparasjon ble det avdekket at båten helt klart ikke var sjødyktig og representerte en fare for meg og mannskapet da den ble seilt hjem. Jeg har derfor lurt på om jeg bør politianmelde saken, for å bidra til læring rundt det å skjule slike skader ved salg. Det foreligger sakyndige rapporter og omfattende bildemateriale som underbygger påstandene. Er dette noe som politiet i praksis vil bruke tid på, og som derfor er verdt å bruke min egen tid på?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Båtadvokaten   
Båtadvokaten

Slike ting er faktisk mer "vanlig" enn du tror, i forskjellige avskygninger. At du bør vinne frem i Forbrukerklageutvalget er en kurant tanke, med de fakta du presenterer burde det gå greit. Går det den veien, tror jeg du er best tjent med å la resten ligge. Å anmelde noe av dette slag til politiet, er bare en vits.  Det blir ikke etterforsket, enkelt og greit. En visepolitimester i Oslo sa det så rørende klart, at slike forhold "er i beste fall i periferien av politiets samfunnsoppdrag" (sitert på husk). Uansett, kom tilbake med avgjørelsen fra FKU når den foreligger, det kan være interessant lesning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Joerg Becker   
Joerg Becker

Svaret ovenfor er nok ikke fullstendig.

Det finnes nok forskjell mellom mislykket "reparasjon uten kunnskap" og "overlagt skjul av elementære skader"

og dermed planlagt bedrag eller/og akseptert personskade.

 

Forutsatt at det finnes ordentlige bevis, eller t.o.m. vitner, ville dette så lyseklart være en del av Politiets samfunnsoppgave.

Tross alt er det Politiet som skal filtrere, og også om det må videre til behandling som straffesak.


Det finnes straffemål for forsøkt bedrag, og det finnes mulighet for skjerpende straff når den bedrags-lystende

t.o.m. aksepterer personskade som iht. erfaringer i verste fall kan føre til døden av mennesker.

 

At Politiet ikke vill sette seg i flisespikkeri, som sannsynligvis fører til ingenting, er en sak.

Men for det finnes det Politiadvokater.

 

Avviser Politiet derimot en sak på tross at det finnes klare bevis for mulig straffeskyld,

da er det på tide å klage mot Politiet slik at saken tas opp likevel.

 

 

Borgere er selve samfunnet, og den har per lov til oppgave å utvikle seg positiv.

Politiet er bare din legale organ for å beskytte deg iht. lovverket, men er verken noe en må være redd for eller din diktator.

Forandringer og forbedringer i et samfunn skjer bare når en ikke gir seg når noe er riktig.

Noen ganger er det tungt, men det slutter ikke når det ikke blir minst like tungt for bedragere,

og å finne på rutiner for å forhindre slik i fremtiden er statens oppgave.

 

Så, "mas over gjerdet" er nok ikke noe Politiet skal beskjeftige seg med.

Men bedrag, overlagt bedrag, ikke å forhindre legemsbeskadigelse, og alt annet som finnes i straffeloven,

er nok det.

 

 

:fishing:

Jørg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thostr   
Thostr

Takk for begge svar. Føler også at jeg har et ansvar her som borger, og er villig til å ta merarbeidet for å få dette prøvd. Det er selvsagt energien som ligger bak at jeg poster her.

Jeg mener jo at saken har så gode bevis og vitner at den bør holde i enhver rettslige instans, og at den er så grov at den bør strafferettslig vurderes. Den aktuelle båten ble kjøpt av tidligere eier med dokumentert skade (anført i kjøpskontrakt og vist ved løft av båten), skadene ble deretter tildekket/overmalt med tetningsmasse og båten solgt videre under overskriften 'i meget god stand' for en vesentlig høyere pris og uten at opplysningene om den dokumenterte skaden ble videreført hverken muntlig eller skriftlig. Bilder av båten ved løft på land ble tatt fra vinkler som ikke viste skaden. Selger var også kjent med at båten ville bli seilt over betydelig eksponert hav ved hjemseiling. Osv.

 

Så kan det jo likevel være at kunnskapen som Båtadvokaten bringer til torgs om Politiets praksis vil være det som blir gjort gjeldende her. Jeg tenker at det i det minste er verdt å få dette prøvd og også vurdert (dette forumet er jo en plass hvor det høver seg å diskutere slike prinsipper blant oss som er borgere). Som første strategi er det jo bare å vente på FTU sin uttalelse og vurdering av saken, som er berammet til over sommeren.

Edited by Thostr

Share this post


Link to post
Share on other sites
Båtadvokaten   
Båtadvokaten

Med disse opplysningene blir det gjerne litt annerledes. Hvis du har bevis for at selgeren har "gjemt" skader, synes jeg absolutt at du bør anmelde det. Hvis du har rett, er det ikke tvil om at det er bedrageri. Men siden du har saken gående i FKU (Forbrukerklageutvalget, de har skiftet navn) er det best å vente på vedtak derfra.

 

Likevel må du se i øynene at henleggelse er mest sannsynlige utfall. Det norske politiet er et rent fallittbo --  de hverken gjør eller vil gjøre eller har penger til å gjøre jobben sin. I Bergen er det så gale fatt at de har stående ordre om ikke å gripe inn mot narkotransaksjoner de observerer, eller etterforske alvorlig narkokriminalitet. Bare til illustrasjon. Det er "så gale at det skriker" -- for det har bare EN konsekvens -- skurkene kan operere fritt. Nettopp derfor er det vel "kurant" for en litt "oversmart" selger å gjøre en kjapp malejobb og selge videre med et smil. :headbang:

Share this post


Link to post
Share on other sites
nordan family 27   
nordan family 27

Hm...

 

Hadde for noen år siden innbrudd i båten. Fersket. Politibetjenter bar tjuvradden av båten og til buret. Altså: tatt på fersked, politibetjenter som vitner, gjerningsmannen i buret. Egentlig en ferdig oppklart sak med kvalifiserte vitner. Saken ble henlagt med et standard-brev. 

 

Hadde en korrupsjonssak på jobb. Brukte eksterne granskere. Saken oppklart med skriftlige forklaringer. Politianmeldt med ferdige forklaringer og innrømmelser. Saken henlagt. 

 

Så ikke ha for store forhåpninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thostr   
Thostr

Saken min ser ut til å dra ut i tid, da forkynnelse forsøkt gjort ved stevnevitne tydeligvis ikke enda har ført fram. Er det noen grense for hvor lang tid man kan bruke på å få til slik forkynnelse? Frykter at en motpart kan trenere en sak svært lenge ved å unngå forkynnelse.

 

Lurer også på om det er noen foreldelsesfrist her ift politianmeldelse?

Edited by Thostr

Share this post


Link to post
Share on other sites
Båtadvokaten   
Båtadvokaten

Du kan trekke saken fra FKU og reise sak i forliksrådet i stedet. Da kan forkynnelse  skje "ved oppslag på rettsstedet", noe som er mye mer vanlig enn man skulle tro (ta en tur innom ditt lokale forliksråd og ta en titt på oppslagstavlen). Og ved unnlatt svar kan du da få en fraværsdom. noe du ikke får i FKU.

 

Etter tidligere lov var det en frist for å anmelde, men dett gikk de bort fra ved den nye straffeloven. Da er spørsmålet bare om den påstått straffbare handlingen i seg selv er foreldet. Den korteste fristen for bedrageri er fem år, så du har vel god tid på deg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thostr   
Thostr

FTU klarte etterhvert å få forkynnet saken. Selgeren ble i begynnelsen av desember dømt til å betale meg erstatning for skadene i kjølinnfeste. Sentralt var at selgeren måtte ha kjent til skadene (stod i kjøpskontrakten mellom ham og tidligere eier). 

 

Den fagkyndige rapporten jeg fikk laget underbygget at båten ikke var sjødyktig da jeg fikk den seilt tilbake fra Nesna. Jeg skal derfor, nå som klagefristen er gått ut på FTU-dommen, politianmelde saken. Så får vi se hva som skjer, skal poste resultat her om det er interesse for det? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Båtadvokaten   
Båtadvokaten

Flott at det ordnet seg. Vi får håpe han gjør opp for seg eller at det er noe å hente når namsmannen står ved hjemmets port ...

 

Hold gjerne tråden oppdatert videre!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Joerg Becker   
Joerg Becker

Ja, også jeg mener at du ikke bør stoppe på halve veien nå.
Det er viktig at alle får så mye å tenke på at ikke det blir glemt neste gang.

Jeg gratulerer deg og retten, og lykke til videre.

:fishing:
Jørg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Comforthe   
Comforthe

Har det kommet noen oppdateringer i denne saken?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thostr   
Thostr

Nei, sakene ligger fortsatt til behandling hos Politiet og er forsinket i saksbehandling pga begrenset kapasitet. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...