Jump to content
OC393

Gjelder "Lov om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven)" ved utføring av arbeide på båt?

Recommended Posts

OC393   
OC393

Våren 2015 fikk jeg utført noe arbeide på en båt jeg solgte i juli samme året. Flere ganger purret jeg på regningen, men først i går, over tre år senere kommer regningen. Det hører også med til historien at den er nesten 5 ganger høyre enn det som ble sagt muntlig når jobben ble utført.

Hva gjør jeg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Båtadvokaten   
Båtadvokaten

Det er ingen tvil om at foreldelsesloven gjelder. Foreldelsesfristen er tre år, og den regnes fra det tidspunkt verkstedet tidligst kunne kreve å få betalt. Normalt vil dette være ved ferdigstillelse men unntak kan tenkes (i prinsipp begynner fristen å løpe den dag arbeidet er utført siden det rettslig sett kunne kreves betalt samtidig, men det vil normalt være avtalt betaling ved henting/ferdigstillelse). 

 

Du kan da i utgangspunktet legge til grunn at kravet er foreldet, når det kommer mer enn tre år etter ferdigstillelsen.

 

Men det er et viktig unntak: Debitors erkjennelse. Dersom du har erkjent betalingsplikten, løper det en ny foreldelsesfrist fra det tidspunkt av. Det kan ikke ses bort fra at etterlysning av faktura er en erkjennelse av kravets eksistens. Det er i tilfelle tilstrekkelig til at ny frist begynner å løpe. Det er nok at eksistensen av kravet på vederlag, som sådant, erkjennes -- det kreves ikke at et bestemt beløp erkjennes. Hvis først foreldelse er avbrutt ved erkjennelse av fordringens eksistens, vil uenighet om beløpets størrelse måtte avgjøres etter de regler som gjelder for leveransen.

 

Til erkjennelse kreves det både at utsagn har en viss "kvalitet" og selvsagt bevis for både avgivelse, tidspunkt og innhold.

 

Motsatt kan foreldelse videre (altså uten ny erkjennelse) bare avbrytes ved rettslige skritt. Det vil si at en eventuell erkjennelse 5. juni 2015  vil "gå ut på dato" den 5. juni 2018.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
OC393   
OC393

I og med at jeg skrev kontrakt og solgte båten i slutten av april er det godt innenfor 3 års grensen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Båtadvokaten   
Båtadvokaten

Du mener sikkert heller "utenfor" :yesnod:

 

Da er det bare spørsmålet om eventuell erkjennelse som står igjen. Du får gå gjennom e-poster og annet og se om du har vært "for ivrig" på å få regningen oversendt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...