Jump to content
lippert

Båteiers ansvar for skade på bryggeanlegg og andre båter.

Recommended Posts

lippert   
lippert

God dag.

I ordensreglene til et nytt bryggesameie står det blant annet følgende;:

8. Ansvar
Den enkelte sameier er ansvarlig for skader på bryggeanlegget og andre båter som skyldes egen uaktsom opptreden eller uaktsom opptreden fra leietakere eller andre som sameieren gir tilgang
til bryggeanlegget. Tilsvarende gjelder ved mangelfullt tilsyn. Den enkelte båteier er, uten hensyn til skyld, ansvarlig for skader på bryggeanlegget og andre båter som oppstår ved brann i egen båt eller hvis egen båt synker, er mangelfullt fortøyd eller lignende.


Med mindre sameiet har opptrådt grovt uaktsomt har sameiet intet ansvar for skade og tap, uansett art og omfang. Sameiet har uansett ikke ansvar for skade og tap som måtte oppstå ved
tyveri og hærverk mv.


Sameiet er uansett ikke ansvarlig for indirekte tap


9. Forsikring
Alle brukere av bryggeanlegget plikter å ha sine båter tilstrekkelig forsikret, herunder være tilstrekkelig ansvarsforsikret.

 

Jeg reagerer spesielt på ansvaret de pålegger båteier ved brann, synker osv.... Lovlig er det kanskje, men er det mulig å finne en slik forsikring uten at prisen blir ublu?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Båtadvokaten   
Båtadvokaten

Første avsnitt i punkt 8 gir uttrykk for en tanke som er forståelig, men som ved en nærmere analyse er sterkt utjenlig. At sameiet ønsker en form for orden er det greit å se motivasjonen for. Imidlertid vil et ansvar som her (i alle fall "husbondsansvar" for besøkende/leietakere) være et ansvar som følger av kontrakt, og derfor ikke dekkes av en vanlig ansvarsforsikring som man kan få tegnet på båten. Et objektivt ansvar for brann osv. ("uten hensyn til skyld") kan også være en "edel" tanke, men igjen blir det et kontraktsansvar, som ikke dekkes på en vanlig båtforsikring. Resultatet er at båteierne får et strengt ansvar som det i praksis blir i beste fall svært vanskelig å forsikre, og en slik forsikring kan også bli dyr for den enkelte.

 

Det fornuftige å gjøre her er å i stedet lage atferdsregler/forventningsregler om opptreden, sikkerhet, fortøyning osv. som er slik formulert at de ikke etablerer et ansvar, men kan være med  å begrunne det dersom en skade skjer. Da havner man normalt innenfor det en ansvarsforsikring dekker. Sannsynligvis har sameiet allerede en kaskoforsikring som dekker alt det som er omfattet av punkt 8 som ikke allerede er dekket på den enkelte båteiers kaskoforsikring. Det er i så fall ikke nødvendig med så strenge bestemmelser.

 

Ansvarsfraskrivelsen i de to siste avsnittene er derimot grei, det samme gjelder punkt 9. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche

Noterer at for den enkelte gjelder "uaktsomhet" mens det for sameiet gjelder for "grov uaktsomhet" og lurer da på hvorfor denne forskjellen og hva det betyr i praksis? Med andre ord "uaktsom" versus "grov uaktsom".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Båtadvokaten   
Båtadvokaten

"Grov uaktsomhet" er brukt som en avgrensning av ansvarsfraskrivelsen for sameiet. Dette er i tråd med gjeldende rett. Man kan fraskrive seg ansvar for alminnelig (simpel) uaktsomhet, men ikke for mer alvorlige skyldformer som er grov uaktsomhet og forsett.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du må være innlogget for å kunne svare.

Logg inn med eksisterende, eller opprett ny, konto.

Opprett ny konto

Gratis og helt uforpliktende

Klikk her for å opprette konto.

Logg inn

Logg inn dersom du har konto

Logg inn

×