Jump to content
Sign in to follow this  
KongKing

Reklamasjon på Sleipnerkomponent innenfor 5-årsfristen avslått av Sleipner

Recommended Posts

KongKing   
KongKing

 

Hadde vært interessant å fått dine betraktninger om denne saken omtalt på diskusjonsforumet.

 

etter min mening er dette en reklamasjonssak siden dette er feilen med kontrollboksen til vinsjen:

 

«Avbrente kontakter mellom kretskortene - uten at det kan påvises noen spesifikk årsak.»

 

Her er det en feil på utstyr som har lenger levetid enn 5 år, og når ikke produsent/forhandler kan peke på en årsakssammenheng mellom feilbruk/montering og feilen på boksen må Sleipner her erstatte denne.

 

Kk 

 

Edited by KongKing

Share this post


Link to post
Share on other sites
Båtadvokaten   
Båtadvokaten

Faktiske spørsmål vil nok være sentrale her, dvs. årsaksspørsmål. Forutsatt at svikten ikke skyldes noen ytre påvirkning men kommer av produksjonsfeil, vil det nok foreligge mangel. Høyesterett behandlet en prinsipielt lik sak i 1998, den såkalte "videospillerdommen". Av de sentrale domsgrunner er dette mest interessant her:

 

"Jeg finner at en forbrukerkjøpers begrunnede normalforventing i et slikt tilfelle som det
foreliggende, må bestemmes i lys av en objektiv risikobetraktning. Tidsperspektivet for dennerisikobetraktningen bør for videospillere som Førelands være hele den særlige reklamasjonstiden for slike varer som følger av kjøpsloven §32 (3), dvs fem år regnet fra den dagen Føreland overtok varen.

 

Det dreier seg om en vare med elektroniske komponenter som skal ha meget lang teknisk levetid, somikke er utsatt for vanlig slitasje, og som heller ikke forutsetter alminnelig vedlikehold. Risikoplasseringen mellom selger og kjøper bør være slik at innen det nevnte tidsperspektivet bør Føreland som forbrukerkjøper ha rett til å forvente at IR-mottakeren ikke blir funksjonsudyktig på grunn av svakheter som forelå ved leveringen, altså at selgeren bør ha risikoen for svakheter som i løpet av fem år leder til funksjonssvikt i en så viktig del i en videospiller som IR-mottakeren er. Jeg finner denne løsning rettspolitisk velgrunnet..."

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Komodo   
Komodo

Jeg er også interessert i hva som er riktig i denne saken. Kun av generell nysgjerrighet på det prinsipielle. 

 

Jeg synes svaret ditt var noe "ullent", hvis det går an å si det. Det er et par prinsipielle forhold det går an å ta stilling til.

 

Båtadvokaten skrev On 29.6.2018 at 9.33:

Faktiske spørsmål vil nok være sentrale her, dvs. årsaksspørsmål. Forutsatt at svikten ikke skyldes noen ytre påvirkning men kommer av produksjonsfeil, vil det nok foreligge mangel. 

Så langt er sikkert alle enige, det kommer jo fram av lovteksten. 

 

Men hvem har ansvar for å påvise, evt. utelukke årsaksspørsmålet? I tråden som @kingkong linker til blir det hevdet at det er forbrukeren som har ansvaret for å påvise at feilen er knyttet til produksjon/konstruksjon. Forhandlerens verksted har gjort en vurdering, men de er jo selvsagt inhabile, så hvor mye skal man stole på det? Å få inn en uttalelse fra en tredjepart er selvsagt ikke økonomisk forsvarlig på slike små forbruksgjenstander, men jeg synes det prinsipielle er interessant. Har man en sak på en stor og dyr gjenstand, f.eks. i millionklassen, vil det jo sitte litt løsere å bruke noen tusenlapper på en uhildet vurdering av saken fra en tredjepart. Kanskje til og med et utpekt kontrollorgan eller en akkreditert instans. Et hvilket som helst verksted i bransjen har ikke den kompetansen når det gjelder å være uavhengig. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...