Jump to content
Faxen

Når kan man forlange inskuddet tilbake ved oppsigelse av båtplass?

Recommended Posts

Faxen   
Faxen

Jeg har vært medlem i en båtforening i 3 år, fått tildelt båtplass. Nå har jeg sakt opp plassen, da båtlivet er slutt.

Jeg spør om å få utbetalt innskuddet, og får til svar at det får jeg når plassen er utleid pånytt.

Naboplassen har vært ledig i mange måneder, faktisk siden i fjor.

Kasserer henviser til regelverket i klubben, men dette kan da ikke være lovlig?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Båtadvokaten   
Båtadvokaten

Dette kommer helt an på hva som er bestemt i enten den avtale om bruk av båtplass du har med båtlaget, eller i båtlagets vedtekter, alt etter hva slags dokument det er som styrer rettsforholdet mellom deg som bruker og foreningen som eier av anlegget. Det finnes ingen rettsregler som styrer dette, det er helt "fritt lende" og dermed er det hva som er (eller anses å være) avtalt som avgjør.


Det er mange forskjellige varianter av avtaler og vedtektsbestemmelser vedrørende innskudd og hvordan og når det gjøres opp ved uttreden osv. Det ene fellestrekk de har, er at foreningene ikke plikter å gjøre opp med den uttrådte båteier før det finnes et nytt medlem som overtar plassen. Poenget er at vedkommende da betaler et (nytt) innskudd, som foreningen bruker til å gjøre opp til det uttredende medlem. Skulle det være annerledes, måtte jo foreningen sitte på en formidabel pengebinge i fall flere skulle ville ut samtidig, uten at det var noen som ville inn.

 

Ergo, hvis foreningens regelverk støtter kassererens syn, er det lovlig og dermed ikke mye du kan gjøre noe med. Annet enn å markedsføre den ledige plassen og forsøke å finne en ny båteier som trenger plass, som kan overta.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du må være innlogget for å kunne svare.

Logg inn med eksisterende, eller opprett ny, konto.

Opprett ny konto

Gratis og helt uforpliktende

Klikk her for å opprette konto.

Logg inn

Logg inn dersom du har konto

Logg inn

×