Jump to content
Sign in to follow this  
jørn

Tolkning av ordlyd i Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven)

Recommended Posts

jørn   
jørn

Hei

Fra loven:

§ 23 a. Bruk av egnet flyteutstyr om bord

I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold i båten når båten er i fart.

 

Ordlyden «egnet flyteutstyr» lager rom for tolkning. Jeg leser det som flyteutstyr som er godkjent som nettopp flyteutstyr, og opp til hver enkelte å vurdere hva som er egnet etter de forhold man er i ( geografi, vær, båttype).

Vil da feks Baltic iFloat (oppblåstbar vest i rompetaske» være innenfor?

Se også tråden: 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Båtadvokaten   
Båtadvokaten

Svaret på spørsmålet finner vi i den opprinnelige vestpåbud-forskriften fra 1995, som innførte krav til at det skulle forefinnes egnet redningsutstyr til alle om bord. Småbåtloven § 23 a bestemmer i tillegg at det må være på "utendørs". Om hva som utgjør "lovlig" utstyr sier 1995-forskriften følgende:

 

"Flyteutstyr skal være godkjent av Sjøfartsdirektoratet eller annen navngitt offentlig myndighet, typegodkjent i henhold til Sjøsikkerhetskonvensjonen, eller produsert og varedeklarert av produsent eller importør etter anerkjente normer fastsatt i samsvar med CEN eller NS/ISO-standard. Flyteutstyret skal være varig merket, slik at godkjenningen, typegodkjenningen eller varedeklarasjonen vises på flyteutstyret."

 

Oppregningen i forskriften lister opp typer av utstyr som "Redningsvest, flytevest, flyteplagg, oppstigningsvest og annet personlig utstyr til å holde en person flytende."

 

Om Baltic iFloat havner på den ene eller andre side av "streken" er ikke godt å si. Jeg vil under tvil tro at den ikke fyller forskriftens krav, siden den forutsetter at brukeren er bevisst og tar vesten på seg når behovet oppstår. Formålet med "normalt" utstyr er jo i betydelig utstrekning at det fungerer enten brukeren er bevisst eller ikke, og at det ikke krever noen handling fra brukeren for å kunne benyttes. Et moment i tillegg er kanskje at denne vesten ikke er "på" brukeren mens den henger i beltet, altså at den bare er oppbevart i en veske. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Honduras   
Honduras

Så vidt meg bekjent selges det godtkjente oppblåsbare vester med kun manuell utløsning. Dette krever at bruker er både bevist samt kompetent og i stand til å utløse vesten. Forskjellen på en manuell vest båret rundt halsen og en manuell vest båret rundt livet mener jeg ikke utgjør noen avgjørende forskjell all den tid de krever aktiv handling fra bruker før de gir ønsket oppdrift. Er det du omtaler som «normal» funksjon et minstekrav i loven?

Man er ikke mer påkledd med slips enn med belte, selv om betjeningen på Teaterkaféen skulle mene noe annet. 

Hvis loven kun sier at man skal ha et godkjent flytemiddel på seg uten nærmere spesifikasjon om automatisk oppblåsing eller hvor(dan) på kroppen utstyret skal festes mener jeg de er innafor. 

Så kan man gjerne mene at de «burde» både det ene og den andre, men det er vel en annen diskusjon. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Båtadvokaten   
Båtadvokaten

Du har gode poenger.Det er dette som er "problemet" med lovtekster som bruker kriterier av typen "passende" uten å angi fysiske krav. Det er denne lovgivningsmetoden som skaper behov for stadig flere jurister i samfunnet. :crazy:

 

For det enkelte produkt er det merkingen jfr. sitatet av forskriften over, som egentlig avgjør.

Edited by Båtadvokaten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bitteliten   
Bitteliten

Interessant hva som er godkjent. Vi har en dykkerbåt. Samtlige ombord sitter i tørrdrakter, BCDer (dykkervester) og dykkerflasker er i båten. Er tørrdrakt godkjent flytemiddel?

 

alle som har hatt på seg tørrdrakt vet at man flyter som en dupp med den på :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Honduras   
Honduras

Det står at oppstigningsvester er godkjent, er det det samme som BCD du nevner?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...