Jump to content
Sign in to follow this  
aroneid

Hvor bred båt kan vi trekke på vanlig båthenger?

Recommended Posts

aroneid   
aroneid

Dette er en problemstilling som dukker opp regelmessig, og dessverre blir de fleste slike diskusjonstråder (enten det er her eller på andre forum) "forurenset" med svar fra personer som tror de har lest noe, hørt noe av naboen, eller alltid gjort noe uten å bli stoppet. Dette gjør det vanskelig å finne ut hva som faktisk er lov, og hva noen tror er lov. Forskjellen mellom de to kan være litt kritisk den dagen du blir stoppet.

 

Jeg er i all hovedsak på jakt etter breddekravene. Vekt og lengde vil selvsagt også spille inn i en slik ligning, men det er ikke så aktuelt her (for å holde tråden mest mulig enkel å forstå).

 

Jeg antar at "Forskrift om bruk av kjøretøy" er et godt sted å starte, men sliter med å finne ut om hvilke unntak som gjelder når. F.eks sier §5-4, pkt 5a:
"Største tillatte bredde for kjøretøy på offentlig veg er 2,55 meter hvis ikke mindre bredde er fastsatt ved oppsetting av offentlig trafikkskilt eller i vegliste." (2,60m dersom man har kjølevogn).

 

Visere sier "Forskrift om bruk av kjøretøy" §3-4, pkt 1b at transport av båter unntas kravet om at godset ikke kan stikke mer enn 15cm ut fra kjøretøyet på hver side, men dette gjelder bare så lenge totalbredden på båten er maks 2,55m (altså kan bredden på tilhengeren være mindre enn 2,25m, noe som ikke er lov om du frakter noe annet enn båt).
"Transport av båt med bredde inntil 2,55 meter tillates selv om båten stikker mer enn 15 cm utenfor kjøretøyets sider."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Båtadvokaten   
Båtadvokaten

dette er litt på siden av min faglige kompetanse, MEN jeg vet den enkleste løsningen og måten å få et definitivt og autoritativt svar på: Kontakt Statens Vegvesen og be om en uttalelse om hva som er rett forståelse. De har plikt etter forvaltningsloven § 11 til å veilede publikum og er nødt til å svare og selvsagt svare riktig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kallethekid   
Kallethekid

Vanlig båthenger opp til 3500 kg kalles O2 i reglene og kan maksimalt være 255 cm bred med last. 

Jeg legger ved deler av kommentar fra Staten vegvesen.

"Fra 1. september 2014, skal all transport med bredde over 2,55 meter skje med tilhenger med tillatt totalvekt minst 3501 kg (altså O3 eller O4). Dette fremgår av forskrift om bruk av kjøretøy § 5-6 nr. 1 (transport av to husmoduler, to båter og kjøretøy uten dispensasjon på nærmere angitte veger), § 5-7 nr. 3 (transport av ett og flere udelbare kolli uten dispensasjon på nærmere angitte veger), § 5-8 nr. 2(dispensasjon uten tidsbegrensning for transport av udelbart gods på nærmere angitte veger), § 5-9 nr. 2 (dispensasjon med tidsbegrensning for transport av udelbart gods) og § 5-10 nr. 1 (dispensasjon med tidsbegrensning til særlige transporter, blant annet transport av to båter). Jeg har laget en mer detaljert oppstilling over regelverket i vedlagte dokument.

 

Kravet om at bil som skal trekke tilhenger med bredde over 2,55 meter selv skal ha bredde minst 2,30 m, står i § 5-7 nr. 5.

 

Årsaken til at de nye reglene ikke tillater transport av brede kolli på mindre hengere, er at man ikke ønsker at transport med større lengde og/eller bredde enn alminnelig tillatt skal skje med tilhengere som ikke gjennomgående bremseanlegg." 

 

Hvis noen ønsker mer utfyllende dokumenter kan jeg sende disse.

Edited by Kallethekid
Klargjøring at bredden gjelder med last.

Share this post


Link to post
Share on other sites
aroneid   
aroneid

Har nå fått svar av Statens vegvesen som er i tråd med det Kallethekid også skrive, så vi kan vel konkludere med at alt over 255cm bredde (total bredde) ikke er lovlig på vanlig båthenger.

 

Svar fra SVV:

Det er korrekt at denne er utenfor lovlig bredde, da det ikke er tillatt og overskride 2,55m bredde med bil og tilhenger.

I dette tilfelle som du beskriver, må båt transporteres på et tyngre kjøretøy/lastebil hvor det da kan transporteres større bredde enn 2,55m med tilhørende markering av dette.

Det må tas hensyn til veglister etc. for bred transport, men det skal en sjåfør kunne sette seg inn i/kjenne til.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...