Jump to content
Sign in to follow this  
Flipper

Ansvar når båt blir stålet når den er på service?

Recommended Posts

Flipper   
Flipper

Båten blei stålet når den var til service og skifte av innredning. Hvilke ansvar har verkstedet?? For tyveriet og for kostnader til deler og innredning som var skiftet men som ikke er fakturert??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Båtadvokaten   
Båtadvokaten

Det vil nok komme an på de  nærmere omstendigheter.

 

I utgangspunktet har verkstedet ansvar, såkalt "forvaringsansvar"; dette er lovregulert i håndverkertjenesteloven § 29. Skal verkstedet gå klar av ansvar, må det aktuelle hendelsesforløpet " skyldes en hindring som er utenfor tjenesteyterens kontroll, og som tjenesteyteren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av." Her skal det relativt mye til. dersom tyveri eller hærverk var en forutsigbar mulighet, vil utgangspunktet være at verkstedet er i ansvar. 

 

I en avklarende dom om forvaringsansvarets utstrekning, som gjaldt tyveri av bil fra verksted samt hærverk, sa Borgarting lagmannsrett følgende: "Etter lagmannsrettens oppfatning er biltyveri en mulighet som verkstedet med rimelighet kunne ha tatt i betraktning. Bilen ble hensatt på et usikret og ubevoktet område uten noen form for tilsyn utenom verkstedets åpningstider. Under slike forhold var tyveri en forutsigelig mulighet, og det som er forutsigelig svarer tjenesteyteren for [...]. At tyverier fra verkstedets område ikke hadde forekommet tidligere, og at kjøperen ventet noen dager med å hente bilen, kan ikke medføre noen annen vurdering."

 

Det kommer som sagt innledningsvis selvsagt an på de nærmere omstendigheter hva som er rett eller ikke rett i ditt tilfelle. Verkstedet har helt sikkert en ansvarsforsikring, og du kan rette krav dit og høre hva selskapet mener om dette spørsmålet.

 

Vi hadde en liknende tråd tidligere om skade mv. under verkstedsopphold, se denne: 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...