Jump to content
  • Sign Up
Sign in to follow this  
melbourne

utfordringer med byggesak vs parforhold

Recommended Posts

melbourne   
melbourne

Jeg har en kompis som gjennomgår en litt krevende prosess akkurat nå. Dette er relatert til bolig og samliv, håper det er innenfor topic her i dette forumet. Det hadde vært hyggelig med noen seriøse og konstruktive kommentarer med analyse av situasjonen, det er vel flere som kan ha nyttig livserfaring og synspunkter å by på håper jeg. Dette er saken, forsøkt fortalt i en objektiv form:

 

1.       De er et par, men ikke samboere. De sliter periodevis i forholdet, og hun har lenge vurdert å selge sitt hus da hennes tid og krefter ikke strekker til.

2.       Han mener huset er verdt å satse på videre, og prøver bistå med oppfølgingen av huset og gjøre dette stadig bedre i håp om at det ikke realiseres (slik har det vært noen år).

3.       Problemstillingen her gjelder et prosjekt i hennes hus, som de begge ønsker gjennomført, hvor han lover å gjøre arbeidet, mens hun dekker alle kostnader:

4.       Årsaken til at han tilbyr å gjennomføre prosjektet er å gjøre huset bedre for dem begge. I tillegg ønsker han noe å drive med når han er hos henne

5.       Arbeidet forsinkes fordi han misforstår reglene for byggetillatelse, noe som resulterer i 12 uker forsinkelse (da dette oppdages er prosjektet noe over halvveis, og de stopper opp i påvente av behandling).

6.       Hun bestemmer seg i denne perioden for å selge huset, og vil umiddelbart realisere for å kunne kjøpe en bestemt leilighet hun har funnet. På dette tidspunktet er forholdet dem så dårlig at de vurderer å avslutte forholdet

7.       Hun mener at han må ta ansvar mhp økonomi og gi løfte om ferdigstilling, siden hans misforståelse mhp søknadsplikt bringer inn usikkerhet for selger/kjøper

8.       Hun ber derfor han yte et personlig bridgelån med klausul om at dersom takst ikke oppnås ved salg skal dette lånet være rentefritt

9.       Han innvender at dette er urimelig, men aksepterer allikevel dette. Han gir også lovnad om å ferdigstille prosjektet selv om forholdet evt skulle avsluttes

10.   Han ender med å arbeide ca 150 timer totalt (snaut halvparten av disse etter at han får vite at huset skal selges)

11.   Hun ender opp med et oppgradert hus, men som legges ut for salg når det er usikkerhet mhp byggetillatelse, og prosjektet er heller ikke ferdigstilt under visning. Utslaget dette har på salgssum kan ikke kvantifiseres, men om hun hadde ventet til etter ville prosjektet utvilsomt representere en verdistigning.

12.   Han føler i ettertid at han har strukket seg for langt, brukt mye tid og krefter, og får heller ingen glede av resultatet.

13.   Dersom huset ikke oppnår takst vil han videre å tape et sted mellom 10 og 20 tusen for å ha gitt rentefritt lån.

 

Så et par spørsmål jeg godt kan tenke meg noen kommentarer på:

 

Er det rimelig at A er forpliktet til å ferdigstille prosjektet selv om det blir et brudd dem imellom før prosjektet er avsluttet?. Fristen blir jo dramatisk endret som følge av Bs valg om å gå i markedet midtveis, og det er ikke lengre slik at han selv vil ha glede av prosjektet eller naturlig kan jobbe med dette mens de er et par sammen i Bs hus. De er uenige i tolkning av å «love å utføre arbeidet» (pkt 3) dvs om det er et løfte som må holdes i en slik situasjon, dette var ikke tema på det tidspunktet og heller ikke noe som er avtalefestet. Det hører med til historien at de bor langt fra hverandre slik at han ikke kan jobbe på prosjektet uten å være hos B. Det er ingen tvil om at hans misforståelse av reglene for hva som er søkepliktig er grunn til forsinkelsen.

 

Til slutt: er det en rimelig fordeling av ulempe mellom A og B i denne situasjonen? Han sitter igjen med en opplevelse at hun har vært urimelig og dette virker nå negativt på hans interesse for forholdet videre. Har han grunn til å føle det slik, eller kan han takke seg selv.

 

Share this post


Link to post
Mouche   
Mouche

Min umiddelbare refleksjon er at han har jobbet gratis på hennes hus og hun må selv bære ansvaret og konskvensene for hva han har gjort, riktig eller galt. At han skal måtte bære noen form for ansvar praktisk eller økonomisk høres urimelig ut all den tid han ikke engang bor der, men har sin egen faste bolig hvis jeg har skjønt det riktig.

Share this post


Link to post
melbourne   
melbourne

Det stemmer at han har egen bolig ja. Det er vel liten tvil om at hun ikke har noen juridiske rettigheter her, så det er mer en spørsmål om det er rimelig å kreve en form for kompensasjon for tabben han gjorde mhp byggemelding. Det var selvsagt et utilsiktet uhell, og det faktum at prosjektet må utsettes gir også han en del merarbeid. Hun får også problemer pga dette så klart, og føler seg nå i en vanskelig situasjon hvor hun har funnet seg en leilighet og må strekke økonomien veldig, og samtidig ha usikkerhet om ferdigstillelse, godkjenning osv, og hvor han har delvis skylden for at de har startet på et prosjekt som viser trenge dispensasjon. Hadde han sjekket reglene bedre ville hun trolig ikke blitt med på prosjektet i starten. Så hun opplever derfor at han har direkte skyld for situasjonen. Han mener han bare gjorde som best han kunne, men innrømmer tabben det var å ikke sjekke bedre.

Share this post


Link to post
melbourne   
melbourne

det oppfatter jeg at han er klar for å gjøre, men tror han er i tvil om han skal gå videre med henne eller uten... :giggle:

Share this post


Link to post
Pinkvin   
Pinkvin
melbourne skrev for 1 time siden:

 tror han er i tvil om han skal gå videre med henne eller uten... :giggle:

 

Akkurat DET kan ingen andre svare på. Eller.. muligens hun kan ;-)

Share this post


Link to post
nomen   
nomen

Dette "kvinnfolket" hadde jeg ikke giddet å kaste bort hverken mer tid, eller penger på.

 

Synes kravene hennes er urimelige, om han har tabbet seg ut, så har hun tilsynelatende gjort det samme. Hun burde ha følt/tatt ett visst ansvar ved å sjekke opp i forholdene rundt denne byggesaken hun også. Det er jo tross alt hennes hus.

 

For å ikke lage unødig bråk, hadde jeg latt de tapte pengene og arbeidtimene gå i glemmeboka, og der hadde nok dama havna også.

Edited by nomen

Share this post


Link to post
Propell1   
Propell1
melbourne skrev for 18 timer siden:

Det er vel liten tvil om at hun ikke har noen juridiske rettigheter her, så det er mer en spørsmål om det er rimelig å kreve en form for kompensasjon for tabben han gjorde mhp byggemelding.

 

Som eier av huset, har hun HELE ansvaret for de formelle tingene med søknader, tillatelser osv. Det følger sammen med de rettigheten hun har som eier. Her er det ikke noen "i pose og sekk" løsning å hente, og hun utnytter etter hva jeg forstår hans vilje til å stå på.  Hvis hun virkelig er glad i ham, vil hun justere sin innstiliing for å bevare forholdet, hvis han tør å være litt tydelig med henne, og sier fra at hele forholdet faktisk er oppe til revurdering. Han trenger ikke forklare seg og begrunne det, det handler jo udiskutabelt om hva han har igjen for dette også. Å ta økonomisk ansvar ville jeg aldri gjort.

(Bombastisk sagt, mest for å være tydelig om hva jeg tenker her - avgjørelsen tar han selv.   -Og ja, alt slikt har mange nyanser)

 

Klassisk.  Dama trenger en håndverker, og det får hun så lenge han lar seg lure. Når jobben er gjort, kommer hun til å dumpe ham. Jeg tror hun har mistet respekten for ham allerede, og hvis han ikke står litt høyreist og støtt i forhold til all skyldfølelsen hun overfører til ham, vil de aldri få det bra sammen. I hvertfall ikke han.  Med min erfaring med kvinner, er det mitt råd å dumpe henne så fort som mulig, og heller snakke litt med en psykolog en tid (en som forstår seg på slikt-antagelig mannlig sådan), for å gjenvinne litt selvrespekt.  Den får han åpenbart ikke noen næring til fra henne, så lenge hun utnytter ham.

 

nomen skrev for 15 timer siden:

Dette "kvinnfolket" hadde jeg ikke giddet å kaste bort hverken mer tid, eller penger på.

 

Enig. Det beste man kan si (og det er ikke behagelig å høre for en mann i dagens samfunn), er: Bli voksen! Han får ingen respekt fra damene før han respekterer seg selv, og viser det med å ivareta egne interesser bedre.  Han må antagelig tåle at hun sier at han oppfører seg som en drittsekk også. Det er forutsigbart og gjør ingen ting.  Men det er det eneste som nytter her.

 

Sorry for å si det så brutalt, men han bør i hvertfall våkne opp, gni seg i øynene litt og så er det hans avgjørelse. At han tenker på å kutte forholdet er etter min mening et godt tegn. Gi henne ansvaret for sin egen situasjon tilbake, i likestillingens navn.

 

Men det kommer selvsagt an på hva han virkelig føler for henne. At følelsene er gjengjeldt, tviler jeg på.  Men det kommer ikke skikkelig fram (det kommer ikke hun til å ta innover seg) før hun har fått ut av ham det hun klarer å "hente ut" først. Så vil hun vise sitt sanne ansikt, og jeg frykter det vil skje bare han har fullført håndverker jobben.  Han jobber gratis, ikke sant?

 

Hvis jeg tar helt feil i dette, skal jeg være den første til å gratulere.med et helt "omvendt" parforhold.  Det kan kanskje funke hvis han går videre i sin underdanige rolle og at de begge trives med det.  -Ikke veldig sannsynlig.

 

 

 

 

 

Edited by Propell1

Share this post


Link to post
Sjeldenutpå   
Sjeldenutpå

Uff då.   Når dama ønsker å avhendle huset før prosessen er ferdig burde han hverken lagt ned penger eller meir arbeid. Å missforstå regler i byggesak er nesten meir regel enn unntak, så det bør han kunne leve godt med.     Eg hadde nok trivst betre med ei forutsigbar dame. 

Share this post


Link to post
index   
index

Virker som om vi har fått et vinklet syn på denne saken. Det jeg leser mellom linjene er følgende: Han presser på for å få satt I gang et prosjekt som han ønsker å gjennomføre, og hun aksepterer å betale alt materiell så lenge han gjør jobben. Derpå roter han det skikkelig til, jobben blir ikke sluttført eller godkjent. Hun går lei og setter hele greia til salgs. Men til tross for alle utlegg er huset mest sannsynlig mindre verdt enn før han begynte. Her bør han være mann nok til å enten ordne opp etter seg eller ta ansvaret for tapet han har påført henne. Om forholdet holder eller ei er en annen sak. Men man setter ikke andre I økonomisk uføre for så bare å stikke av fra det!

Share this post


Link to post
Propell1   
Propell1

 

Godt at noen endelig "tok hull på tråden" igjen, etter mine bastante uttalelser.

 

index skrev 31 minutter siden:

Her bør han være mann nok til å enten ordne opp etter seg eller ta ansvaret for tapet han har påført henne.

 

Jeg tror dette kommer an på om han har jobbet gratis, og hvorfor arbeidet har tatt mye tid, kvaliteten på arbeidet som er utført, og - ikke minst: Hva de to har avtalt og basert på hvilke forutsetninger.  At han skal bære markedsrisiko ved å kompenserer for et mulig prisfall i forhold til takst, står som meningsløst for meg siden huset ikke er hans. Da må det påvises at han har påført huset skade med sitt arbeid. Hun kan jo ikke bare selge (med brudd på forutsetningen i det de har avtalt), og innta en offerrolle ved å gi ham skylda for noe som opprinnelig var en helt annen plan de snakket seg til sammen.  De hadde visst opprinnelig tenkt å bo i huset sammen?
 

Sitat

Om forholdet holder eller ei er en annen sak. Men man setter ikke andre I økonomisk uføre for så bare å stikke av fra det!

 

Jeg oppfatter det slik at det også er hun som har frembragt "krisen" ved å flytte fra huset de planla at de skulle bo sammen i.

 

Men det er mye uklart angående arbeidet som allerede er gjort, for oss på sidelinjen her. Hvis han har jobbet gratis på hennes hus, og hun har godkjent dette, har hun som huseier gått inn i dette med "begge bena" hun også. Da er det jo ikke så "smart" å selge huset midt i byggeprosessen.

 

Her er det nok forholdet som er den største kostnaden for begge to. De bør nok gå hver til sitt og slikke sårene hver for seg. Ta litt mer ansvar for totalresultatet så langt, begge to, men antagelig hver for seg rent økonomisk.

 

Edited by Propell1

Share this post


Link to post
index   
index

Hun har lenge vurdert å selge huset før dette. Han presser på med at "dette skal jeg fikse, så blir det så bra så!" Alt blir bare rot og surr, huset er mindre verdt enn noen gang og hun gir opp hele greia. Fullt forståelig synes jeg...

 

Hvem som skal betale hva I etterkant er ikke godt å si, men man bør I alle fall dele tapet så ikke den ene blir stående igjen og føle seg rundlurt. Skjæringspunktet er nok der begge er "litt misfornøyde".

Share this post


Link to post
Propell1   
Propell1
index skrev 54 minutter siden:

Hun har lenge vurdert å selge huset før dette. Han presser på med at "dette skal jeg fikse, så blir det så bra så!" Alt blir bare rot og surr, huset er mindre verdt enn noen gang og hun gir opp hele greia. Fullt forståelig synes jeg...

 

Ja hvis han har "presset seg på" helt ensidig mens hun var klar på at hun planla å selge huset. vil det jo stille seg noe annerledes, ja. Mulig jeg har oppfattet de faktiske forhold litt feil her.  Men da har han vel egentlig hatt en rolle som håndverker og ikke fremtidig samboer.  Og... jobbet han gratis?  I såfall, hvorfor, hvis han visste at de ikke skulle bo i huset sammen?

 

Jeg baserte kanskje mine uttalelser litt for mye på den kjente erfaringen at

 

"Hvis en kvinne har et problem, er det som regel en mann som får skylda.  Hvis en mann har et problem, får han jaggu "manne seg opp" og ta ansvaret selv..."

 

. :wink:   Det var nok lærerikt for begge parter dette her.

Edited by Propell1

Share this post


Link to post
Sjeldenutpå   
Sjeldenutpå

Dersom han skal dekke tap så er det innlysande at han i motsatt tilfelle skulle fått gevinst ved salg etter ferdigstillelse. Og då er det også opplagt at han må få sjansen til å ferdigstille synest eg. 

   Kva om boligen oppnår forventa salgspris tross uferdig prosjekt pr i dag?      Såvidt eg forstår er det snakk om småpenger i tap for rentefritt lån, dette skisserer ikkje størrelsen på prosjektet, men eg har inntrykk av at det er lite og uskyldig og neppe skremmer vekk alle kjøpergrupper. 

Share this post


Link to post
melbourne   
melbourne

Litt mer fakta om saken. Det handler om en garasje. Det som gjenstår er å gjøre ferdig taket. Siden garasjen kommer over byggegrensa må det søkes dispensasjon, noe som tar ca 12 uker. Det er all grunn til å tro at dispensasjon vil bli gitt da overskridelsen av byggegrensa ikke har noen praktisk negativ betydning for mulige tiltak i gata, naboene har alle akseptert, og det er også slik at alle nabohusene overskrider sin byggegrense. 

 

Så problemstillingen er derfor om denne forsinkelsen grunnet hans misforståelse av dispensasjonssøknad forsvarer en forventning av at han skal garantere for et potensielt økonomisk tap i en situasjon der hun suverent velger å gå i markedet i denne mellomperioden mens garasjen ikke er ferdig (og potensielt må bygges om skulle tillatelse ikke gis). Han er villig til å ta denne ombyggingsjobben, men synes hun er urimelig som forventer at han også skal måtte betale penger dersom en viss salgssum ikke oppnås.

 

Share this post


Link to post
Eureka   
Eureka

Hennes krav er ikke rimelig. Dog er det nok ikke uvanlig ifbm samlivsbrudd, higen etter penger, jeg vil ha jeg vil ha- holdning. 

 

 

Edited by Eureka

Share this post


Link to post
Mouche   
Mouche
1 hour ago, melbourne said:

Så problemstillingen er derfor om denne forsinkelsen grunnet hans misforståelse av dispensasjonssøknad forsvarer en forventning av at han skal garantere for et potensielt økonomisk tap i en situasjon der hun suverent velger å gå i markedet i denne mellomperioden mens garasjen ikke er ferdig (og potensielt må bygges om skulle tillatelse ikke gis). Han er villig til å ta denne ombyggingsjobben, men synes hun er urimelig som forventer at han også skal måtte betale penger dersom en viss salgssum ikke oppnås.

 

 

Han tar jobben og skal bære en eventuell økonomisk risiko, mens hun betaler for materialer, bidrar ikke med noe arbeid og skal være garantert å komme ut av det hele med en økonomisk gevinst?

 

Jeg skjønner rett og slett ikke spørsmålet mht om hun er rimelig, eller ikke! Be dama om å ryke og reise!

Share this post


Link to post
Smiley   
Smiley

Kan heller ikke se hvordan en "uferdig" garasje senker eiendommens totalverdi ved salg..... 

Share this post


Link to post
index   
index

En uferdig og ulovlig garasje kan fort skremme bort kjøpere. I tillegg er neppe tomten like presentabel I en slik fase som den var før. Så jeg forstår det godt om kjøpere er forsiktige med bud I en slik situasjon.

 

Jeg sliter litt med logikken her må jeg innrømme. Hun ønsket I utgangspunktet å selge og heller kjøpe leilighet da huset ble for krevende og lite hensiktsmessig ift behov. Han løsning, som han tydeligvis klarte å få henne med på, var å bygge en svær garasje?? Større enn det som er lovlig til og med? Jeg kan ikke helt forstå at dette var hennes ønske, og det løser heller ikke hennes opprinnelige problemer med huset. Jeg tror hun har latt seg lure her, og det er vel det inntrykket hun selv også sitter igjen med siden hun prøver å henge en del av ansvaret på ham.

Share this post


Link to post
melbourne   
melbourne

Hun har nok vært åpen på at hun vurderer å flytte i leilighet. Garasjen er ikke "svær", og den er bygd for hennes egen bruk, dette fordi hun ikke likte å kjøre inn i den trange som fra før finnes i sokkelen. At huset er ugreit å selge akkurat de ukene dette er uavklart mhp tillatelse er de begge enige om, så det er ikke det det handler om. Han mener hun bør vente med å gå i markedet til alt er ferdig, men om hun allikevel velger dette synes han det er feil å være økonomisk garantist. 

Share this post


Link to post
Propell1   
Propell1

Hvis han ikke har bundet seg til noe ennå, oppfatter jeg det som mest rimelig at hun selv tar de nødvendige hensyn til husets tilstand i salgsøyeblikket, siden hun selv ensidig styrte tidspunktet for å legge ut huset til salgs i markedet. Hun kan jo ikke bare sette seg selv i en "vanskelig situasjon" ved å velge et ugunstig salgstidspunkt, og så snu seg rundt og gi ham ansvaret (og risiko for avslag på dispensasjonen) for hva slags salgspris hun oppnår.

Etter min mening bør han slutte å bry seg om det, selv om hun kritiserer ham for sin vanskelige situasjon - da hun selv har skapt den.

Edited by Propell1

Share this post


Link to post
Eureka   
Eureka

Jeg hadde lagt fra meg hammeren, tatt med meg tannbørsten og gått hjem. 

Eventuelt plukket fra hverandre garasjen lagt materialene pent i bunker og deretter gått hjem. 

 

Slik situasjonen fremstår for meg, så  er det vel grunn til å anta at den vil prege relasjonen i all overskuelig fremtid. 

Men så var det dette med kjærligheten....

 

jeg kjenner til et ektepar i 60-årene. På 80-tallet bygde de hus. Hun ville ha stort hus, typ 300m2. Han ville bygge mindre. Det ble stort hus mot lovnad om at hun skulle ta seg av all husvask, tidsbegrenset. 

Jeg tror neppe hun ville betalt for vaskehjelp i all hans levetid, fra sin egen lomme, dersom hun la ned vaskestaven eller flyttet ut. 

 

Sikkert dårlig eksempel.. 

 

 

Edited by Eureka

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  
×
×
  • Create New...