Jump to content
Sign in to follow this  
Syvert

Snusk i båtbransjen

Recommended Posts

Syvert   
Syvert

Jeg antar at dette er tema som interesserer ihuga båtfolk her på Baatplassen?

Det er positivt at Norges Båtbransjeforbund arbeider aktivt for rydde opp i snusk i båtbransjen og at forbundets autorisering av sine medlemmer skal bli en ”garanti” overfor kundene. På kort tid har KNBF fått inn to graverende saker som understreker behovet for en opprydning i bransjen. Ingen av de angjeldende firmaer er medlemmer i NBF, bare så det er sagt.

Den ene saken gjaldt reklamasjon på kjøp av en ny båt hvor det viste seg at båten var produsert året før og var av en annen modell enn den båten som var bestilt. Båten hadde heller ikke de spesifikasjoner som var oppgitt i kjøpekontrakten. Selgeren tilbød seg å ordne dette ved å skifte merket med produksjonsår og modellbetegnelse. Tilbudet ble begrunnet skriftlig med at dette ville heve verdien på båten. Vårt medlem nektet selvfølgelig å godta dette, ikke minst med tanke på eventuelle fremtidige kjøpere av båten. Selv om det er nærliggende å karakterisere dette som svindel, kan det mildt sagt betegnes som snuskete forretningsmoral!

Den andre saken gjaldt en marina som driver med utleie av båtplasser. Firmaet hadde sendt en faktura til vårt medlem med moms til tross for at utleie av båtplasser ble fritatt for moms fra 1. januar. Det er lov å gjøre feil, men når medlemmet fikk en ny faktura på samme beløp uten moms, ble saken rapportert inn til KNBF. Marinaen hadde altså elegant øket leiesummen med 24% til tross for at båteieren hadde kontrakt på at  leiesummen kun skulle indeksreguleres!

Takket være at vi ble informert om saken, får vi nå en utmerket anledning til å minne alle som leier båtplasser i private marinaer og havner om at de må sjekke fakturaen for leie av plassen. Dette ville ikke forundre oss hvis også noen gjestehavner vil benytte fritaket for moms til å legge på prisene. Vi oppfordrer derfor både medlemmer og andre om å rapportere til oss om havner som ikke reduserer prisene tilsvarende momsfritaket. Vi vil gjerne også ha rapporter om havner hvor døgnprisen ikke står i rimelig forhold til servicetilbudet i havnen. Slike saker vil bli oversendt til våre regioner som vil følge opp hver enkelt sak.

KNBF’s advokat behandler i løpet av året en rekke saker som understreker både betydningen og behovet for en opprydning i bransjen. Selv om en ”autorisasjon” fra Norges Båtbransjeforbund ikke er en garanti i seg selv for at det ikke kan oppstå tvister i forbindelse med kjøp og salg, oppfordrer vi våre medlemmer og andre båtfolk til å sjekke om firmaene de handler med er medlemmer i NBF. Dette bidrar til å høyne seriøsiteten i bransjen og gir NBF muligheten til å rydde opp hvis det skulle forekomme snusk.

Hilsen Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
bliss X   
bliss X

Vi vil gjerne også ha rapporter om havner hvor døgnprisen ikke står i rimelig forhold til servicetilbudet i havnen.

 

Kragerø

Share this post


Link to post
Share on other sites
bliss X   
bliss X

Det er mye snusk i båtbransjen, og det er kanskje en av de bransjene som har kommet kortest når det gjelder kvalitetsikring og kundebehandlig. Dette gjelder selvsagt ikke alle, men bransjen har en lang vei å gå her.

 

Det området der jeg tror det er størst sprik mellom levert kvalitet - pris, og kundens forventninger er på området motorservice og reparasjon, og kanske spesielt for Volvo Penta.

 

Hvor mange ganger har vi ikke hørt de mest groteske historier om folk som har betalt en formue for overhaling/rep av motor, og bare hatt trøbbel etterpå?  

 

Jeg har som båteier etterhvert bygd meg opp et lite nettverk av leverandører av forjellige tjenester/produkter. Dette er folk jeg stoler på, og som jeg vet gjøre en god jobb. Det betyr også at jeg vet hva de kan / er gode på, og hva de ikke kan gjøre. Det betyr også at jeg må belage meg på å vente når jeg skal ha noe gjort. Heller vente på tur enn å få det raskt unnagjort av en jeg ikke stoler på.

 

Når det gjelder motor har jeg så langt ingen gode referanser. Har ennå tilgode å lese eller høre rosende omtale av et Volvo Penta verksted på Østlandet / Oslo området, og ser med skrekk og gru fram til den dagen jeg MÅ ha hjelp til motoren.

 

Skull det gjøres noe, tror jeg man bør starte med motorer. Hvor mange Volvo Penta eiere kan med hånden på hjertet si at de har en god mekaniker å anbefale?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
PanPan   
PanPan

Vi vil gjerne også ha rapporter om havner hvor døgnprisen ikke står i rimelig forhold til servicetilbudet i havnen.

Lillesand!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Syvert   
Syvert

Det er notert, PanPan!  :sailing:

Nå skal vel jeg være svært forsiktig med å anbefale noen, Lasse, men Thor Nilsen på Valletangen i Bamble har jeg hørt mye positivt om, siden du spør.....

Hilsen Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Slagskibet   
Slagskibet

Når det gjelder motor har jeg så langt ingen gode referanser. Har ennå tilgode å lese eller høre rosende omtale av et Volvo Penta verksted på Østlandet / Oslo området, og ser med skrekk og gru fram til den dagen jeg MÅ ha hjelp til motoren.

 

Skull det gjøres noe, tror jeg man bør starte med motorer. Hvor mange Volvo Penta eiere kan med hånden på hjertet si at de har en god mekaniker å anbefale?

 

 

Med handa på hjerte så kan jeg anbefale deg en autorisert Volvo forhandler,Røed Motorservice på Tjøme.Uautorisert verksted- Frode Dahl på Tjøme-han skaffer rimelige deler,

prisene hans for reparasjoner er rimelige,han er et oppkomme mht brukte deler og lure løsninger og han har en mekaniker   som har vært ansatt hos Røed en halv menneskealder.

Anbefales.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mini   
Mini

Hei KNBF, viser til ditt første innlegg på denne strengen, nå begynner det å bli interessant å være medlem. :confused::yesnod:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ingar   
Ingar

Hei KNBF, viser til ditt første innlegg på denne strengen, nå begynner det å bli interessant å være medlem. :confused::wink:

Tiltredes!!

Et viktig tema Jan tar opp her.

Som dere alle vet er baatplassen et helt uavhengig forum så her kan man si sin mening uten at vi som driver forumet risikerer å komme i noen slags dilemma.

Selvsagt forutsatt at man respekterer Forum-reglene.

 

Dersom det fremsettes grove påstander mot et navngitt firma vil jeg i den grad det er mulig forsøke å få "motparten" på banen slik at vi får belyst saken fra begge sider.

Man skal heller ikke se bort ifra at saken da kan løses a-la "TV2 hjelper deg"... :yesnod:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Skvulpen   
Skvulpen

Firmaet hadde sendt en faktura til vårt medlem med moms til tross for at utleie av båtplasser ble fritatt for moms fra 1. januar. Det er lov å gjøre feil, men når medlemmet fikk en ny faktura på samme beløp uten moms, ble saken rapportert inn til KNBF. Marinaen hadde altså elegant øket leiesummen med 24% til tross for at båteieren hadde kontrakt på at  leiesummen kun skulle indeksreguleres!

Takket være at vi ble informert om saken, får vi nå en utmerket anledning til å minne alle som leier båtplasser i private marinaer og havner om at de må sjekke fakturaen for leie av plassen.

Interessant tema... Er litt dårlig oppdatert på saken, - men betyr dette at det tidligere har vært inkludert merverdigavgift i leien på vanlige private båtplasser, at merverdiavgift er opphevet fra 01.01.2003, og at vi dermed "alle" nå egentlig skal ha en rimeligere havneagift i hjemmehavnen vår, såfremt ikke båtforeningen uttrykkelig har lagt på en prisøkning av andre grunner? Mottok nettopp kravet på medlemsavgift og havneavgift fra min lokale båtforening, og beløpet er det samme som det har vært i flere år...

Share this post


Link to post
Share on other sites
OT-flyktning   
OT-flyktning

Er heller ikke helt sikker, men tror det var følgende:

 

Båtforeninger har ikke betalt moms før heller og nettopp derfor ble den nå fjernet for proff-marinaer - dette med konkurransevridning vet du...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Skvulpen   
Skvulpen

OK, det var oppklarende, dersom skillet går mellom motorbåtforeninger og mer proffe utleiere... Forøvrig sjøsatte jeg båten i går, sola skinner og blikkstille blå fjord lokker, så pytt, - hvem bryr seg da om disse eventuelt få ekstra hundrelappene for å kunne nyte det herlige båtlivet?  :yesnod::confused:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Syvert   
Syvert

Det er korrekt at båtforeninger har vært fritatt for moms etter at KNBF satte "tommeskruen" på daværende finansminister Scjøtt Pedersen. Utleie av båtplasser i offentlige og private havner og marinaer har vært momsbelagt, men også disse ble fritatt for moms fra 1. januar i år.

NB: Dette gjelder også gjestehavner! Det er derfor veldig viktig at båtfolket er påpasselig med å sjekke både fakturaer fra båthavnen og prisene i gjestehavnene!

Hilsen Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Syvert   
Syvert

Hei KOB  :seeya:

Glimrende! Ingen bør være i tvil om hvordan regelverket er etter å ha lest ditt tidligere innlegg. Det viser hvilke ressurspersoner som er her på Baatplassen!  :smiley:

Hilsen Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
kito   
kito

Dette var en regel jeg ikke var kjent med, og var litt spent når jeg skulle sjekke om reglene var fulgt.  Spenningen var ubegrunnet da en sammenligning av regningen for i fjor og i år viste at det ikke var beregnet MVA for 2003.  :smiley:

 

Takk for opplysningen og pluss i margen til Sandkroken slipp i Paddehavet.  Nå skulle det vel egentlig bare mangle, men likevel....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...