Jump to content
PanPan

"For i Holmestrand, der kan alt gå an..."

Recommended Posts

PanPan   
PanPan

Leier båtplass av Holmestrand Kommune. Mottok faktura for noen uker siden. Etter dette er Kommunen gjort kjent med at det ikke skal beregnes moms ved utleie av båtplass. Dette erkjenner de. Nå har jeg mottatt en ny faktura hvor det står: TIDLIGERE UTSENDTE FAKTURA UTGÅR DA DET FEILAKTIG ER BEREGNET MVA. ETTER 1.1.2003 ER DET FRITAK FOR MVA PÅ BÅTPLASSER.

 

Med fakturaen følger et brev som ikke er undertegnet, men utgir seg for å være fra Holmestrand Kommune. Der står at man kan kontakte en navngitt person i kommunen hvis det er noe man lurer på.

 

Så kommer poenget: Den nye fakturaen uten MVA lyder på sum samme beløp som den gamle med MVA. Driftsjefen i kommunen har forsvart dette i avisen! :confused::drink::lol:

 

Kommentarer?

Share this post


Link to post
Share on other sites
bliss X   
bliss X

Hører rart ut hvis det ikke er fattet et kommunestyrevedtak forut for prisforhøyelsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Syvert   
Syvert

Hei PanPan  :headbang:

Det ville vært fint om du kunne sende kopi av papirene, og helst også en fotokopi av driftssjefens uttalelse til avisen, til meg i KNBF. Dette er en sak av prinsipiell betydning som jeg gjerne vil ta opp med kommunen med kopi til Fiskeridepartementet. Så vidt jeg vet er Holmestrand Havn en offentlig havn som er underlagt Havnelovens bestemmelser om havneavgifter. I så fall skal inntektene i havnen kun brukes til drift og vedlikehold av havnen og havneleden og kan ikke brukes til inntekt for kommunekassen. Driftssjefen må ha en hjemmel for et prispåslag på 24%, enten ved et vedtak i kommunestyret eller i havnestyret, avhengig av hvilken status havnen har. Vi har tatt opp dette spørsmålet tidligere med Fiskeridepartementet, men nå har vi en konkret sak som vi kan forelegge for departementet. Hvis nødvendig kan vi fremme saken i Stortingets spørretime. Utfallet vil kunne få betydning hvis andre offentlige havner forsøker seg med noe tilsvarende. Jeg håper derfor at du kan sende oss den nødvendige dokumentasjonen.

Hilsen Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
PanPan   
PanPan

Det ville vært fint om du kunne sende kopi av papirene, og helst også en fotokopi av driftssjefens uttalelse til avisen, til meg i KNBF. Dette er en sak av prinsipiell betydning som jeg gjerne vil ta opp med kommunen med kopi til Fiskeridepartementet. Så vidt jeg vet er Holmestrand Havn en offentlig havn som er underlagt Havnelovens bestemmelser om havneavgifter. I så fall skal inntektene i havnen kun brukes til drift og vedlikehold av havnen og havneleden og kan ikke brukes til inntekt for kommunekassen. Driftssjefen må ha en hjemmel for et prispåslag på 24%, enten ved et vedtak i kommunestyret eller i havnestyret, avhengig av hvilken status havnen har. Vi har tatt opp dette spørsmålet tidligere med Fiskeridepartementet, men nå har vi en konkret sak som vi kan forelegge for departementet. Hvis nødvendig kan vi fremme saken i Stortingets spørretime. Utfallet vil kunne få betydning hvis andre offentlige havner forsøker seg med noe tilsvarende. Jeg håper derfor at du kan sende oss den nødvendige dokumentasjonen.

Du skal få hva hjertet begjærer. Først vil jeg imidlertid skrive til kommunen og få den hele og fulle forklaring. Jeg ber om tolmodighet til jeg får svar. Saken inspirerer til å sette ting ettertrykkelig på plass både utfra saksbehandling og sakens innhold, eller om man vil fravær av forklaring og argumenter samt en arrogant fremferd over for svært mange av byens befolkning som tross alt leier båtplass i Holmestrand. :headbang:

 

Holmestrand Seilforening og Holmestrand Båtforening er i ferd med å inngå en avtale med Holmestrand Kommune om å overta driften av småbåthavnen. Foreningene har gjort og gjør et meget godt arbeide her. Det er forsåvidt utenfor saken om MVA, nettop den står det enhver åpent å ta opp på eget initiativ, etter min vurdering.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pjolter   
Pjolter

Jeg tok dette opp med båtklubben min,,  der sa de at de faktisk ikke var momspliktige og dermed ikke har satt ned noe som helst...........

Share this post


Link to post
Share on other sites
PanPan   
PanPan

Jeg tok dette opp med båtklubben min,,  der sa de at de faktisk ikke var momspliktige og dermed ikke har satt ned noe som helst...........

Da har vel aldri regningene derfra hatt noe påslag av moms heller????

Share this post


Link to post
Share on other sites
Syvert   
Syvert

Jeg tok dette opp med båtklubben min,,  der sa de at de faktisk ikke var momspliktige og dermed ikke har satt ned noe som helst...........

Hei Pjolter  :lol:

Båtforeningene har vært fritatt for moms på utleie av båtplasser hele tiden. Nå er det viktig at båtfolket gjør som PanPan og passer på at marinaer, private utleiere, offentlige havner og gjestehavner ikke benytter anledningen til å innkassere momsen som egen fortjeneste, slik det er gjort i Holmestrand og enkelte andre steder!

Hilsen Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pjolter   
Pjolter

Da har vel aldri regningene derfra hatt noe påslag av moms heller????

 

Det stemmer PanPan  de har aldri hatt momspåslag..

 

Nå stikker jeg å ser på ny båt  :lol::smiley: :smiley: :lol: :lol: :lol::smiley::lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
PanPan   
PanPan

Siste vending i saken nå er at rådmann  Arne Lunde i Holmestrand kaller kommunens behandling av saken for "klønete". Han mener kommunen må kalle økningen for det han hevder *den rettelig er - en økning av selve satsene*.

 

Det hører med til historien at kemnerkontoret har lett etter dokumentasjon for økning av satsene, men der har man ikke kunnet finne noe om avgiftsøkninger eller nedsettelse for den sakens skyld!

 

Pussig, gitt - at rådmannen hevder å ha rettelig grunn for å øke satsene med akkurat 24%.. :lol: :lol: :lol:

 

Denne saken er etter min mening av en slik art at noen i kommunen må stilles til ansvar som får reelle konsekvenser for ansvarlige. Hva annet *kokkelimonke* foregår i andre sammenhenger som man ikke får innsikt i? :drink::wink::lol:

 

Hva bør man gjøre, betale regningen med fradrag av moms?

Share this post


Link to post
Share on other sites
PanPan   
PanPan

Hva man skal gjøre med regningen? Ta kontakt med kommunen, klag og avvent.[/url]

Tror mange har fått nok av *kommunalt Rådhus-svada* og vil synes kommunen slettes ikke fortjener en slik fremgangsmåte. Riktignok vil kommunen sannsynligvis bli påført merarbeide og kostnader ved å betale beløp tilbake.

 

Heller til å betale "regningsbeløp/1,24". Hvis kommunen for en gangs skyld kan dokumentere sin rett etter loven til hele beløptet, betales resten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars H.   
Lars H.

Hei.

 

Tror nok Sonskilen båthavn (privat) der jeg har Trudelutt også utnyttet dette med momsen i år. Riktignok ble det mindre å betale i år, - de hadde fjernet momsen, men plusset på 15%. Men som sagt, dette er i en privat og rent forretningsmessig drevet havn. Kommunen er ikke med i bildet her, så det er bare å betale og smile.

 

Lars H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jens_P   
Jens_P

Nå har ikke jeg sett fakturan da det er andre i slekta som administrerer dette. Men i utgangspunktet var avgiften økt 8% fra i fjor og 24% moms lagt på dette beløpet (om jeg har forstått riktig). Etter utsendelse av ny faktura er posten for moms fjernet, men summen den samme. Detter gir en økning på 33,9%. Det som forundrer er administrasjonens argumenter for ikke å reduser summen når momsen fjernes. Det juridiske virker noe grumsete.

 

Holmestrand båtforening er engasjert i oppryddingen i saken og lokalavisen Jarlsberg følger opp. Derfor min holdning om å avvente.

Share this post


Link to post
Share on other sites
PanPan   
PanPan

Da Rådmannen i Holmestrand åpenbart ikke har innsett at han bør kaste kortene i denne saken og rett frem si at de har intet saklig grunnlag for å fastholde samme avgift i sum "med moms" og "uten moms" kommer jeg med korte utdrag fra hinsides Molbo-land som vel og merke er dokumenterbare:

 

Jarlsberg Avis 29.4.2003:

 

Driftsjef Kai Roger Lettmolie Hplmestrand Kommune: Vi vil sende ut nye regninger, men kravet blir det samme som på første regningen.... ja, pålydende på den nye regningen må bli det samme. Årsaken er at kommunen betaler moms på de varene vi kjøper....." :lol:

 

http://www.jarlsbergavis.no/71/92/94/3.html  3.5.2003

 

En forklaring som fram til nå føres i marken, er at kommunen har betalt momsen fra og med innføringen 1. juli i 2001 og fram til og med 31. desember 2002 av egen kasse. Det betyr i såfall at kommunen har lagt ut penger som båteierne egentlig skulle ha betalt. :lol:

 

Denne *gavepakken* er det ingen som har hørt om, ingen dokumentasjon er lagt frem så langt! :lol:

 

http://www.jarlsbergavis.no/71/92/94/4.html 3.5.2003

 

- Klønete, er uttrykket rådmann Arne Lunde bruker når han karakteriserer kommunens behandling av saken om båtavgifter med eller uten moms. - Vi kan ikke presentere beløpene slik det er gjort fra vår side. Når det ikke skal være moms fra 1. januar i år, kan vi ikke bare beholde det samme beløpet med den grunngivingen som er gitt. Da må vi kalle økningen for det det rettelig er - en økning av selve satsene, sier rådmannen.

Det han formodentlig får problemer med er å forklare er hvorfor økningen er blitt 24 prosent og ikke åtte - som tidligere antydet som en økning av båtavgiftene. :lol: :lol:

 

En person var på Kemnerkontoret 2.5.2003.  Kemnerkontoret er formodentlig det stedet som uten unntak har orden i sine saker i Holmestrand Kommune. Man kunne ikke finne noe dokumentasjon for økning av båtplassavgiften på 24%.

 

Hva nå Holmestrand Kommune??   :lol: :lol: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
M/S Bastard   
M/S Bastard

Saken i Holmestrand er helt på jordet, ikke bare når det gjelder leieprisen på båtplass.

Jeg må si jeg fikk hakaslepp når jeg fikk regninga for litt siden.

Jeg søkte på båtplass August 2002 og da var det etter det jeg vet innskuddet på 5000,-

men nå var økt til 12000,-.

 

Jeg mener det ikke er lov til og øke prisene uten og gi en skriftelig beskjed.

I denne saken holder jeg nå en dialog med forbrukerrådet.

 

Siste ord er ikke sagt i denne saken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
PanPan   
PanPan

Avisen Jarlsberg sier i dag 8. mai:

 

Forvirringen har vært klart og tydelig tilstede rundt båtavgiftene for småbåteiere i Holmestrand i det siste Noen avklaring har foreløpig latt vente på seg. Rådmann Arne Lunde vil nå ha slutt på rotet og tar selv tak i saken....

 

......Jeg vil innstille til Drifts- og reguleringskomiteen at vi øker avgiftene. En slik forhøyning vil vi kunne foreta uten at det fører til økt betaling for båteierne i Holmestrand, i og med at momsen ikke lenger er med i beregningen, sier Lunde. Årsaken til en slik økning ligger ifølge Lunde i de investeringene som har blitt og blir foretatt i havne-området.  

 

......Et brev som er sendt ut fra Holmestrand kommune nylig har skapt om mulig enda mer forvirring enn det som tidligere hersket. I dette står det at det er kommunen som har betalt momsen for båteierne fra 1. juli 2001 til 1.januar 2003. Enkelte båteiere har imidlertid fått regninger der det svart på hvitt står at moms også er krevd inn i den perioden som moms har vært avskaffet.

 

Kommunestyret har tidligere vedtatt at båtavgiftene for 2003 skal økes med 8%. Nå ser det ut til at Rådmann Lunde ønsker å få til en ytterligere økning som tilsvarer nettopp den momsen som man i strid med norsk lov har lagt inn i regningene for årets sesong. Jeg vil formode at vedtak om dette i tilfelle må fattes av kommunestyret.

 

Tror Rådmann Lunde at Holmestrand kommunestyre virkelig vil ta i mot et forslag om at momsen, som man ikke har lov til å kreve, skal vedtas som en økning nr. 2 av avgiftene i Holmestrand?

 

Ja, ja - hvem vet, "For i Holmestrand, der kan alt gå an...."

 

Fylj med, no vert det spanandes! :smiley:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jens_P   
Jens_P

Da er det mottatt brev fra Holmestrand kommune ved driftsjefen. Rotet rundt avgiftene beklages. De som ikke har betalt ennå skal vente. Justering av avgifter tas opp på neste bystyremøte i juni. De som har betalt for lite får tilleggskrav, de som da har betalt for my vil få dette tilbake!

 

Blir meget forundret om ikke ny avgift blir lik den først utsendte med moms!   :wink::smiley::wink::smiley::seeya:

Share this post


Link to post
Share on other sites
PanPan   
PanPan

Dagbladet torsdag 29.5: http://www.dagbladet.no/nyheter/2003/05/29/369906.html

 

Moms på utleiebåtplasser ble fjernet etter store protester sist sommer. Men nå frykter både finansminister Per-Kristian Foss og Jan H. Syvertsen i Kongelig Norsk Båtforbund at havneeiere vil ta sjansen på å stikke momsbeløpet i egen lomme.

 

Beklager

Båtforbundet har allerede avslørt flere slike tilfeller.

 

Mest graverende var Holmestrand kommune, som først sendte ut krav om havneavgift med moms, pluss åtte prosent prisøkning.

 

Da de ble gjort oppmerksom på feilen, sendte de ut ny regning uten moms, men med samme sluttbeløp! Prisøkningen på i alt 32 prosent skulle gå til kommunekassa. Da ble det bråk. Og nå beklager rådmann Arne Lunde det hele:

 

- Jeg har det overordnede ansvaret for feilen, og har nå undersøkt hvordan dette kunne skje. Kommunestyret skal i slutten av juni avgjøre nivået på årets havneavgift - uten moms. Dette burde vært gjort for lenge siden, innrømmer rådmann Lunde.

 

Også en marina i Østfold er avslørt i å stikke momspengene i egen lomme.

 

Finansminister Per-Kristian Foss frykter flere slike avsløringer.  

 

Momspoliti

- Ulovlig innkreving av moms er straffbart. Prisstigningen i fjor var på 2,1 prosent. Dersom noen øker prisen mer enn dette, kan det være at de utnytter bortfallet av moms. Dette var en ordning som skulle tilfalle båteierne, ikke marinaeierne, slår Foss fast.

 

Han har imidlertid ingen planer om å bli momspoliti i kommersielle båthavner i sommer, men oppfordrer båteierne til å protestere dersom regningene blir tilnærmelsesvis like store som i fjor.

 

Foss håper at båtorganisasjonen vil forfølge saken videre.

 

Bilde

 

- Vi vil følge meget nøye med framover, og håper båteierne kontakter oss dersom de oppdager forsøk på å innkreve moms som ikke lenger finnes, sier generalsekretær Jan H. Syvertsen.

 

Kommentar fra PanPan: Jeg er redd for at Rådmannen i Holmestrand ikke helt har forstått at han skal ha svært gode grunner for å øke prisen på båtplassene utover 2,9%.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Syvert   
Syvert

Takk til deg, PanPan! :flag:

Det var hyggelig å komme tilbake fra en ukes ferie i Hellas og se meldingen din. Men æres den som æres bør! Det var du som dro i gang saken er her på Baatplassen og som bidro med den informasjonen vi i KNBF trengte for å sette fokus på problematikken. Denne saken viser jo også til fulle nytteverdien av et forum som Baatplassen. Takk også til alle dere andre som har bidratt med innlegg og synspunkter!

Hilsen Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
PanPan   
PanPan

Tønsberg Blad 5.6.03:- En versting på båtplasser    

 

http://www.tb.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AI...18/1087/NYHETER

 

Lokal avisen Jarlsberg satte dette på dagsorden. Denne tråden ble startet med et hjertesukk fra undertegnede. Syverts tok saken - Dagbladet kom på, og nå har "selveste" Tønsberg Blad våknet!

 

Internett er et kraftig verktøy - spesielt når folk finner hverandre på et kvalitetsforum som dette! :wink:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Slagskibet   
Slagskibet

Hva gjorde du for å vekke Tønsbergs Blad???Trodde de var dønn i koma hele året.Da det ble bygd sykkelsti her så koblet entrepenøren kloakken feil med det til følge at kloakken strømmet nedover gata her. :puke:Det skjedde kun ved regnvær men da var det interessante dufter og masse dasspiper i hagene.Interessante dufter fra kummer osv.

Bladsmøreren brukte flere uker på å kontakte kommunen og da fikk jo entrepenøren røsket hele armen ut av rompa og det ble gravd og koblet om fortere en du kan si Brøyt X2.Dagen etter jobben var ferdig sendte avisa en fotograf :seeya::wink:

Og såvidt jeg husker stod det ikke et eneste ord om saken i avisa.Det er sikkert en som er ansatt i Tønsberg Blad som har båten sin i Holmestrand.Ellers hadde de nok sovet Tornerose

søvnen sin fremdeles......

Share this post


Link to post
Share on other sites
PanPan   
PanPan

Hva gjorde du for å vekke Tønsbergs Blad???.....Det er sikkert en som er ansatt i Tønsberg Blad som har båten sin i Holmestrand.Ellers hadde de nok sovet Tornerose søvnen sin fremdeles......

Det kan også tenkes at noen i TB-redaksjonen leser Dagbladet, om enn på ettertid! :wink:

 

TB skriver:"....HOLMESTRAND: Moms på utleiebåtplasser ble fjernet etter store protester sist sommer. Men nå frykter både finansminister Per-Kristian Foss og Jan H. Syvertsen i Kongelig Norsk Båtforbund at havneeiere vil ta sjansen på å stikke momsbeløpet i egen lomme, skriver Dagbladet."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lijanka   
Lijanka

Hva gjorde du for å vekke Tønsbergs Blad???Trodde de var dønn i koma hele året....

Det var da voldsomt!

Tror kanskje det er en kjent kunsthandler som ikke er helt enig med deg...som sikkert skulle ønske at den påståtte Tornerosesøvnen var litt dypere  :wink:

 

Her i byen er det 3 ting vi "elsker" å snakke om: Hvor elendig det er på Sykehuset i Vestfold - med masse feilbehandlinger (godt fulgt opp av TB), hvor dårlig journalistikk det er i TB - og ikke minst den j... Vestfoldbanen.

Ja, ja...intet nytt under solen.

 

(At f.eks SIV foretar noen 1000(!) operasjoner i året , hvor kun en håndfull ikke går etter planen - det er jo ikke så nøye. Hvilke andre arb. plasser snakker om feilpromiller og ikke feilprosenter?)

 

"Internett er et kraftig verktøy - spesielt når folk finner hverandre på et kvalitetsforum som dette!"

Det skulle ikke være vanskelig å være enig med PanPan her. Man vet aldri hvilke personer man finner bak nickene her på plassen... - bortsett fra dem som seiler "under flagg"

Uten at PanPan hadde tatt opp dette her på plassen - så hadde det nok ikke blitt så mye "støy" rundt dette.  All honnør!

Share this post


Link to post
Share on other sites
PanPan   
PanPan

Mottatt fra en som har lest dette:

 

I Tønsberg Blad for tirsdag 10. juni sto følgende innslag:

 

Ja til høyere båtavgifter

( Vibeke Buan)

 

Holmestrand:  Økonomi- og administrasjonskomiteen gav torsdag sin tilslutning til rådmannens forslag til nye innskudd og båtplassavgifter. Forslaget innebærer at årets avgifter øker med 22 prosent i forhold til avgiftene for 2001.  Jon Arne Johnsrud fra By- og bygdelista foreslo å føye til punkt 1 i innstillingen til bystyret at alle inntekter fra båtplassavgifter i sin helhet skal føres tilbake til havnedrift og innvesteringer, og det gikk økonomi- og administrasjonskomiteen enstemmig inn for.  Bystyret behandler saken 25. juni.

Share this post


Link to post
Share on other sites
PanPan   
PanPan

http://www.jarlsbergavis.no/incoming/article702549.ece

 

Direkte umoralsk!

 

 

HOLMESTRAND: Bystyret vedtok 25. juni å heve båtavgiftene med 22 prosent- omtrent like mye som den fjernede momsen til staten innebærer. Dette får generalsekretær Jan H. Syvertsen i KNB til å hente fram storslegga.

 

- Burde vært varslet

 

- Dette er direkte umoralsk. Når momsen fjernes, bør det definitivt komme båteierne til gode. Å benytte anledningen til å legge på avgiftene med tilsvarende beløp, er juks, raser generalsekretæren. Etter hans syn er det kommunen har gjort ikke ulovlig, men:

 

- Økningen burde vært varslet. Det mener jeg kommunen plikter å gjøre. Jeg stiller meg undrende til det Holmestrand kommune her har foretatt seg. Finansminister Per Kristian Foss har også sagt dette klart, mener Syvertsen.

 

 

- Sammenlign heller med 1814!

 

Han mener at prisene i år ikke kan sammenlignes med 2001, da det ikke var moms på avgiftene. Momsen ble innført i 2002 og fjernet igjen i år.

 

- For meg kunne man like gjerne sammenlignet med 1814 som med 2001. Man må selvsagt sammenligne med de prisene man hadde ifjor, mener han.

 

- Dette er først og fremst svært amatørmessig av en kommuneledelse, buldrer generalsekretæren.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du må være innlogget for å kunne svare.

Logg inn med eksisterende, eller opprett ny, konto.

Opprett ny konto

Gratis og helt uforpliktende

Klikk her for å opprette konto.

Logg inn

Logg inn dersom du har konto

Logg inn

×