Jump to content

Hva er normal temperatur på Ardic 10kw defroster?


Kaptein Nemo

Recommended Posts

Jeg har en 10kw Ardic defroster. Dette er den første båten jeg har med defroster. Jeg måler luften til 30 grader i dysen under vinduet. Dette er maks temperatur. Er det normalt eller for lavt? Motoren er en Yanmar 6LYM-STE.

Link to post
Share on other sites

Er jo avhengig av mange faktorer, vannsirkulasjon, vanntemperatur, omgivelsestemperatur, hastighet på vifte, avstand fra varmer til målepunkt, isolasjon av rør...

Jeg målte min til 75grader på full viftehastighet. 30grader er så lavt at vannsirkulasjonen neppe er spes. god. Hvordan er temperaturen på rørene inn og ut? Sånn anslagsvis, man klarer ikke å holde på metall som er varmere enn 60grader.

 

Intr. tema, mange som har disse i båten. Finn frem steketermometrene.. :smiley:

Link to post
Share on other sites

Dette var en interessant observasjon! Det kan være en ide å sjekke dimensjonen på slanger og koblinger ut og inn, evt om du har en restriksjon ifb med vv bereder som sitter i serie. På min defroster og vv tank skal det være 16mm slanger. Det er noen som jukser og setter på reduksjoner til mindre diametre. Da kan du få et problem.

Link to post
Share on other sites

Det er 16mm slanger som er brukt. Kjølevannet går først til varmtvannsbereder og deretter til Ardicen. Vannet i varmtvannsberederen blir så varmt at man brenner seg dersom det bare tappes varmtvann. Jeg har koplet av luftslangene på defrosteren for å kjenne om det er mye varmere direkte fra defroster. Det er ikke spesielt varmere.

Link to post
Share on other sites

Jeg er usikker på hvordan jeg skal finne ut om det er luft i Ardic'en.

Jeg ser at defrosteren er plassert høyere enn ekspansjonstanken.

Slangen med varmt vann er ledet ca 10 cm over motoren. De er festet i rammen til dørkplatene.

Deretter går de ned til varmtvannsbereder som er i høyde med motorfestene. Deretter går slangen opp til defrosteren som er plassert i litt over ekspansjonslokket på motoren.

Jeg har lest i andre tråder på BP at defrosteren bør plasseres under ekspansjonstanken i plast.

Min ekspansjonstank er plassert ca. 20 cm under toppen av motoren. Det vil si at den er lavere enn defrosteren.

Jeg har problemer med å få senket defrosteren.

 

Har dere noen tips til hvordan jeg kan finne ut om det er luft i defrosteren?

 

Kan det være en ide å kutte varmtvannsslangen i to og sette inn et T-stykke med lufteskrue?

Bør i såfall luftestykke plasseres på det høyeste punktet til slangen eller på returslangen fra defrosteren?

Link to post
Share on other sites

Det skal svært mye til at man får problemer med luftlommer, er du i tvil så bruk transparente, armerte, slanger til defrosteren, da ser du hva som foregår, at luften forsvinner når motoren startes.

Årsaken til problemet er mest sannsynlig dårlig vannsirkulasjon, berederen krever ikke stor sirkulasjon så at den blir varm trenger ikke å bety noe.

Oppnår motoren normal temperatur og hva er denne? Er du sikker på at du har koblet deg til på riktige plasser på motoren?

 

Noe tilsvarende var nylig oppe i denne tråden.

Link to post
Share on other sites

Du trenger ikke montere egen lufteskrue for å få ut luften! Løs litt på slangeklemmen på returslangen mens motoren går, og vri litt på slangen slik at du merker at luften kommer seg ut. Nå det bgynner å komme kun kjølevann, strammer du til igjen. Gjort på få minutt, og du vil merke temperaturforskjellen med en gang!

"First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi
Link to post
Share on other sites

Tull å lufte trur eg. Sirkulerer vannet som det skal, så går det fort igjennom systemet. Her må du sjekke at det er brukt riktig uttak på motoret, dvs før termosteten. Der får du best flow. Det høres slik ut siden du får bra varme i VV. Eg trur du enklest burde prøve en T -skjøt etter motor, slik at bereder og defroster får vann fra motor paralellt. Du må sjølvsagt ha en T- på retur og da.

Yanmar 6LYA-STP 340hk

Link to post
Share on other sites

Tull å lufte trur eg.

 

Jeg mener det motsatte, tull å ikke lufte! Hvis systemet er litt uheldig utformet, med varmeren som høyeste punkt, vil det legge seg en luftlomme her som aldri vil forsvinne av seg selv uansett hvor god sirkulasjonen er. Dette er et kjent problem for oss som har skrudd på biler en stund, i enkelte biler er varmeapparatet plassert høyere enn motoren og da opplever man etter bytte av frostvæske at luften i systemet samler seg på høyeste punkt, dvs i varmeapparatet. Varmluften blir da knapt lunken, og dette går ikke over av seg selv! Hvorfor ikke da ta den enkle jobben det er å lufte varmeren? Bedre å fortsette med lite varme?

"First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi
Link to post
Share on other sites

Jo har faktisk vert mye borti dette... spesielt på VW.....når du sier det. Men ikkje på båt. Antar det er meir flow i en båt. Bedre vannpumpe kanskje?

Er jo fort å lufte uansett.

Yanmar 6LYA-STP 340hk

Link to post
Share on other sites

Det kan være så mye flow det bare vil, men det hjelper ikke hvis anlegget er uheldig utformet! Da må man lufte...

"First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi
Link to post
Share on other sites

Teoriene som lanseres, er i beste fall villedende.

 

En " luftpropp " vil selvsagt ikke bli i systemet om det går væske gjennom. Den komprimeres på null komma swisch, og spyles deretter ut gjennom systemet.

 

Urban legend`en med luft i varmeapparater og defrostere, skyldes dårlige pumper, ikke dårlig utformede systemer. :smiley:

 

PS - Ingars tips om klare slanger, er det beste. Selvsagt er det helt totalt umulig at man har en luftlomme i systemet, som hindrer flow`en, sålenge det står trykk i systemet.

 

 

Suzuki

Edited by Suzuki (see edit history)

No boat needed..

Link to post
Share on other sites

Jeg tror jeg prøver å løsne festene til defrosteren slik at jeg midlertidig får den lavere enn ekspansjonstanken. Så bruker jeg ca. 0,5 meter med gjennomsiktig slange ut fra defrosteren på returvannet. Da bør jeg kunne se om det er luftbobler.

Min svoger har et IR-termometer. Det er mulig jeg kan låne det for å lese av temperaturer på kjølevannsslangene.

Link to post
Share on other sites

Teoriene som lanseres, er i beste fall villedende.

 

En " luftpropp " vil selvsagt ikke bli i systemet om det går væske gjennom. Den komprimeres på null komma swisch, og spyles deretter ut gjennom systemet.

 

Urban legend`en med luft i varmeapparater og defrostere, skyldes dårlige pumper, ikke dårlig utformede systemer. :smiley:

 

Å? Hvordan forklarer du da at en trykktank til vann uten membran faktisk fungerer, og ikke tømmer tanken for luft ved første oppstart? Jeg hadde tidligere felles brønn og pumpe hjemme sammen med fem andre hus, inkludert en 500 liters trykktank uten membran. Denne luftputen holdt seg likevel i tanken i et par år før tanken måtte tømmes for vann, og da hadde vi en mye kraftigere pumpe enn du kan drømme om i båten din!

 

Luften vil bli en del komprimert, men så lenge varmeregisteret er høyeste punkt i anlegget vil det ikke bli spylt ut gjennom systemet som du sier. Luft lar seg ikke presse ut nedoverbakke.

 

Hvis du har vært borti vannbåren varme i hus med radiatorer, er det samme problemet velkjent der også. Luftbobler i systemet samler seg over tid opp i radiatoren, og varmeeffekten går stadig nedover. Hver radiator har derfor påmontert en luftenippel øverst, for å kunne slippe ut denne luften! Samme sak, varmt vann/trykk/sirkulasjon...

 

Angående kraftigere pumper i båt enn i bil: De fleste båtmotorer er marininserte bilmotorer, og det hører til skjeldenhetene at man ikke bruker identiske sirkulasjonpumper for kjølevannet. Hvorfor skulle da dette være et problem i bil, men ikke i båt?

"First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi
Link to post
Share on other sites

En motors sirkulasjonspumpe er ikke konstruert for å gi nevneverdig trykk. Å montere defrosteren over ekspansjonstanken vil kunne medføre at sirkulasjon til defroster sløyfen vil bli redusert og i verste fall stopper helt opp. Kjølevannet vil sirkulere den letteste veien, dvs. internt i motor, og ikke i ”oppover-bakke” når defroster sløyfen er montert høyere enn det interne kjølesystemet.

Den letteste veien avhenger av termostatens stilling. Er den lukket vil vannet i hovedsak bli ført tilbake til sugesiden av sirkulasjonspumpen, er den åpen så vil vannet bli ført til motorens kjøler og deretter til pumpens sugeside.

Når kjølevannet blir varmt så vil ekspansjonen medføre et vist overtrykk i systemet som vil kunne hjelpe på det statiske trykket og dermed utjevne evt. Høydeforskjell.

 

Et annet moment ved å montere defrosteren over ekspansjonstanken er at når motoren stoppes vil evt. Vann i defrosteren renne tilbake til motorens kjølesystem noe som igjen kan medføre at en lavereliggende ekspansjonstanken flommer over når lokket, av en eller annen grunn, fjernes.

 

Ekspansjonstanken skal være det høyeste punktet i et åpent kjølesystem!

 

Generelt sett, på større lukkede sirkulerende varmesystemer hvor selve varmeregisteret/veksler og rør opplegg ligger over ekspansjonstank, så er ekspansjonstanken trykksatt med en gasspute, enten luft eller nitrogen (Avhenger av hvilke medier som sirkulerer).

Dette trykket skaper så et kunstig statisk trykk for å fange opp høydeforskjellen fra ekspansjonstank til et høyere montert varmeregister og rørsystem. I slike systemer vil det statiske trykket øke som følge av ekspansjonen når mediet blir oppvarmet. For å sikre mot for høyt trykk er slike systemer utstyrt med sikkerhetsventiler tilbake til atmosfæren samt trykkfølere som gir alarm både ved for lavt og for høyt trykk.

 

I åpne systemer er det vanlig med avstengbare tynne ”bløde-rør” plassert rundt om i systemet hvor luft/gass lommer kan oppstå. Disse har en konstant liten flow tilbake til selve ekspansjonstanken slik at luft/gass dannelser blir effektivt fjernet. I slike systemer er ekspansjonstanken åpen og utluftet til atmosfæren.

 

Vanlige små båtmotorer som omtales her inne er vel å karakterisere som ”semi” lukkede kjølesystem hvor et vist overtrykk skapes når kjølevannet oppvarmes og sikkerhets ventilen sitter i ekspansjonstankens topplokk/radiator lokk.

 

Jeg mener at du bør tilstrebe å få montert defrosteren under nivået i ekspansjonstanken når denne er kald. Et annet alternativ er å modifisere slik at ekspansjonstankens nivå blir høyere enn høyeste punkt på defroster systemet. Deretter lufte defrosteren og dens slangesystem i kald og varm tilstand.

 

Det er etter mitt syn det eneste riktige for å sikre kjølevannstilførsel til defrosteren.

 

:sailing:

 

Mvh

Bjørn

Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !!

Link to post
Share on other sites

En motors sirkulasjonspumpe er ikke konstruert for å gi nevneverdig trykk.
Det er heller ikke rare trykket vi snakker om her, er defrosteren montert 1 meter over nivået i ekspansjonstanken behøves det er trykk på 0.1bar for å løfte vannet opp første gang.

 

Når kjølevannet blir varmt så vil ekspansjonen medføre et vist overtrykk i systemet som vil kunne hjelpe på det statiske trykket og dermed utjevne evt. Høydeforskjell.
Mulig jeg misforstår, men du mener vel ikke at det statiske trykket i systemet har noen betydning for hvor høyt pumpen klare å løfte vannet?

 

Et annet moment ved å montere defrosteren over ekspansjonstanken er at når motoren stoppes vil evt. Vann i defrosteren renne tilbake til motorens kjølesystem noe som igjen kan medføre at en lavereliggende ekspansjonstanken flommer over når lokket, av en eller annen grunn, fjernes.
Normalt ender tilbakeløpet under nivået i eksp. tanken, det er derfor ikke mulig for vannet i sløyfen å renne tilbake, ikke noe luft kommer til som kan erstatte det.
Link to post
Share on other sites

Å? Hvordan forklarer du da at en trykktank til vann uten membran faktisk fungerer, og ikke tømmer tanken for luft ved første oppstart?

 

Det er selvsagt fordi vannet i en ekspansjonstank IKKE HAR ANDRE STEDER Å GÅ.

Vann, luft, ja alt som har med trykk å gjøre, går selvsagt alltid letteste veien

 

Dette har vist seg å være en av de mest seiglivede mytene of all time, det spiller INGEN ROLLE HVOR VARMEREGISTERET STÅR sålenge pumpa er i orden og klarer motvirke trykket som skapes.

Hvordan tror du man får varmtvann i krana eller i radiatoren på en 110 etasjes bygning, sålenge fyrkjelen står i kjelleren ?

 

Ikke ved hjelp av " selvstigning " i alle fall.

 

Suzuki

No boat needed..

Link to post
Share on other sites

E monterte en ekstra sirkulasjonspumpe mellom varmtvannstanken og defrosteren siden vannet gikk først gjennom varmtvannstanken....burde kanskje gjort det omvendt :confused: varmtvannet ble kokvarmt :yesnod:

Maxum 4100 scb, Chenette III

Link to post
Share on other sites

E monterte en ekstra sirkulasjonspumpe mellom varmtvannstanken og defrosteren siden vannet gikk først gjennom varmtvannstanken....burde kanskje gjort det omvendt :confused: varmtvannet ble kokvarmt :yesnod:

Hvilken sirkulasjonspumpe brukte du og hvor får man kjøpt den?

Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can write a topic or comment now, it will be posted after you have registered. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...