Jump to content

Hvem er ansvarlig for strandet totalskadet båt?


crab

Recommended Posts

Under en storm strandet en båt og ble totalskadet. Jeg og grunneier lurer nå på hvorvidt forsikringsselskap/båteier er ansvarlig for å fjerne den. Det har nå gått så lang tid at jeg mistenker at forsikringsselskap/båteier har besluttet å la den ligge. Grunneier har forøvrig ikke hørt noe fra hverken båteier eller forsikringsselskap.

 

Kan forsikringsselskap/båteier velge å la båten ligge uten å komme til enighet med grunneier?

Link to post
Share on other sites

Vil tro at grunneiers forsikringsselskap har lite interesse i dette, da båten bare ligger der uten å ha gjort skade på noe. Båten har hatt forsikring og forsikringsselskapet er kjent.

Link to post
Share on other sites

HVis dette kjente forsikringsselskapet har tatt forsikringsoppgjør med eier så er det juridisk sett forsikringsselskapet som er eier. Da er det bare for grunneier eller interessegruppe å anmelde forsikringselskapet for miljøkriminalitet ved å la varket blir liggende. Da blir det nok fortgang i sakene...

Link to post
Share on other sites

Som nevnt overfor, er det forsikringsselskapet som er den formelle eier og har plikt til å fjerne vraket innen rimelig tid. Hva som er rimelig tid, er ofte et omdiskutert tema. Er dette om sommeren og det ikke krever vanskelig tilgjengelig utstyr, regnes ofte opp til 2-3 måneder som rimelig tid. I de fleste sakene er dette den tiden som medgår til saksbehandling og forsikringsutbetaling, men det er ofte et stort "men" i slike saker. Eier får som regel tilbud om å kjøpe vraket tilbake for en latterlig lav sum eller forsikringsselskapet selger det videre til en 3.part hvis ikke eier ønsker å overta. Da er det den som har kjøpt vraket som har fjerningsplikten. I slike saker er rimelig tid en betydelig kortere tid enn det som er nevnt overfor siden vraket da har ligget en stund før det ble solgt. Da kan det ofte gå både vinter og vår før vraket fjernes. Hvis dette er tilfellet i denne saken, kan grunneier fjerne vraket for eiers regning. Hvis eieren da ikke er betalingsdyktig, har grunneieren påtatt seg en kostnad som det ikke er sikkert at han får refundert kostnadene hvis ikke disse dekkes inn av vrakverdien

Edited by kes (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Det er definitivt ingen tredje part som ønsker å kjøpe denne båten. Vraket er komplisert å fjerne på grunn av dens størrelse, vekt og beliggenhet, men ikke umulig. Så jeg forstår at eier/forsikringsselskap vil tenke at det å la den ligge vil være en enkel løsning.

 

Kan det tenkes at eier har kjøpt båten, eller retter sagt at forsikringsselskapet har betalt eier for å ta ansvar for båten? Eller betaler forsikringsselskapet kun når vraket faktisk er fjernet?

Link to post
Share on other sites

Jeg mener å ha lest at om det vil bli uforholdsmessig dyrt å fjerne vraket, og det ikke representerer en forurensingsfare, kan forsikringssselskapet velge å la den ligge. Det finnes jo en del eksempler på dette oppover langs kysten...

"First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi
Link to post
Share on other sites

HVis dette kjente forsikringsselskapet har tatt forsikringsoppgjør med eier så er det juridisk sett forsikringsselskapet som er eier. Da er det bare for grunneier eller interessegruppe å anmelde forsikringselskapet for miljøkriminalitet ved å la varket blir liggende. Da blir det nok fortgang i sakene...

 

 

Havnevesen og kystverket kan kanskje bistå

 

Det var da veldig ekstreme forslag da. Det virker som om det ikke har vært noe kontakt mellom grunneier og båteier i saken. Første bud her må jo være at båteier vanskelig kan forholde seg til et krav som ikke er fremsatt. Grunneier bør snarest finne ut hvem som er båteier etter forsikringsoppgjør og ta kontakt for å avtale fjerning. Hvis dette ikke når frem får man heller vurdere sterkere maktmiddel.

Mvh,
SY Vilma Benita, Beneteau Oceanis 43, (Tidligere 4_Vinder)

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can write a topic or comment now, it will be posted after you have registered. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...