Jump to content

Sjøveisreglene, nr 5


Whistler

Recommended Posts

Satt og bladde i et gammelt nr av Redningsskøyta på jak etter en artikkel om landstrøm. Da fant jeg en artikkel om hvordan døve båtførere skal greie å komme i kontakt med redningstjenesten.

 

Spørsmålet er; kan man i konsonans med Regel nr 5 om utkikk tillate døve båtførere?

Link to post
Share on other sites

Spørsmålet er; kan man i konsonans med Regel nr 5 om utkikk tillate døve båtførere?

Innen konvensjonell skipsfart stilles strenge krav til hørsel og syn for dem som skal ha f.eks brovaktfunksjon. Også for D5L har man definerte krav til hørsel, se Fritidsbåtskipper.

 

For småbåtflåten har man ikke praktisert krav til syn eller hørsel; i oppveksten husker jeg f.eks at vi hadde en flittig båtbruker som var døv, og en annen som var totalt blind. Det var samme "aktene" hver gang den blinde skulle til lands, med en kone som stod i baugene og ropte og skrek når han skulle begynne å bakke.

 

Onde tunger vil kanskje påstå at andelen døve og blinde båtførere er sterkt stigende :wink:

Med vennlig hilsen POSEIDON

Link to post
Share on other sites

Kompetansekravet i forskriften er jo "nødvendige ferdigheter" og så lenge som manglende hørsel kompenseres på en eller annen måte, så bør det gå bra. Selv døve må jo ha rett til å nyte livet på sjøen?? --Selv om det ikke nytter å lydsignalere til dem ... men det er nå kanskje en anelse upraktisk. Litt verre med bruk av VHF da, muligens.

I've always been crazy, it has kept me from going insane.
vimpel_entusiast_signatur.gif

www.baatjuss.no  |  www.judiciumblawg.no

Link to post
Share on other sites

"Regel 5. Utkikk

Ethvert fartøy skal alltid holde ordentlig utkikk ved syn og hørsel så vel som ved alle tilgjengelige midler som er brukbare under de rådende omstendigheter og forhold for å kunne foreta en fullstendig vurdering av situasjonen og faren for sammenstøt."

 

 

Bare så det er sagt, jeg ser ikke på dette som et problem, men jeg så for en tid tilbake en tråd på "Boatered" hvor noen kunne fortelle at døve båtførere (i USA) ble bøtelagt for brudd på regel nr 5.

 

 

 

 

 

 

Legger ved link for stikkordsliste for sjøveisreglene.

Link to post
Share on other sites

Hej Whistler!

 

her er Regel 5 på svenska samt kommentar efteråt från Sjöfartsverket

 

Regel 5 – Utkik

Varje fartyg skall ständigt hålla noggrann utkik såväl med syn och hörsel som

med alla andra tillgängliga och under rådande förhållanden och omständigheter

användbara medel, så att en fullständig bedömning av situationen och risken för

kollision kan göras.

 

 

 

 

 

Med noggrann utkik menas bland annat att endast den person får tjänstgöra som utkik, som har tillräcklig

syn- och hörselförmåga enligt gällande kungörelse om läkarintyg för sjöfolk och som instruerats

om utkikstjänsten. När det gäller fritidsbåtar krävs inte läkarintyg men en person med utpräglat

dålig syn eller hörsel är ej lämplig att ensam föra en fritidsbåt. – Med synförmåga inbegrips färgsinne.

Det bör observeras att det inte endast skall finnas utkiksman för att se och lyssna, utan även alla

andra under rådande förhållanden aktuella och till buds stående hjälpmedel är man skyldig att

använda, t.ex. radar. Således ställs större krav på ett fartyg utrustat med radar än på ett utan radar.

Utkik skall hållas horisonten runt.

 

 

 

med andra ord, så bör en döv eller synsvag peron ha med sig någon annan i båten till hjelp!

S/Y Gunga Din

Link to post
Share on other sites

Man går til kilden.

 

 

Rule 5

 

Look-out

 

Every vessel shall at all times maintain a proper look-out by sight as well as by hearing as well as by all available means appropriate in the prevailing circumstances and conditions so as to make a full appraisal of the situation and of the risk of collision.

 

 

Og det er alt COLREGS sier om dette.

Store Norske Kullseilingskompani.

Link to post
Share on other sites

Helt uhørt hvis hørselhemmede skal fratas gleden ved båtlivet mener nå jeg. Helt dønn uhørt !

Det finnes mange handicap og lyter som plager mange av oss. Vi burde heller spørre oss om

hva vi hørende kan gjøre for å hjelpe hørselhemmede til å få et så rikt utbytte av båtlivet som mulig.

Via baatplassen.no er jeg blitt oppmerksom på at det er medlemmer her som er døve. Uten å ha noe

som helst av fakta så vil jeg anta at det er flere enn det jeg vet om og det er vel høyst sannsynlig enda flere medlemmer med hørselhemming av forskjellige slag.

Det er et eget treffsted for døve båt interesserte og båteiere: http://www.deafboatclub.com/

 

Egentlig så hadde jeg tenkt å poste om deafboatclub i egen tråd men siden det er diskusjon i denne tråden så....

Link to post
Share on other sites

Ikke noe problem at man er døv, da de er mere oppmerksomme enn vi ikke døve er.

Det er jo til og med døve som danser, selv om de ikke hører musikken :smiley:

Link to post
Share on other sites

Fikk tips om denne debatten om døve båtførere på baatplassen.no, så jeg bidrar gjerne til å oppklare en del.

 

Jeg er selv DØV med hørselstap ca 110 dB (total døvhet er ca 120 dB) – og jeg har egen båt som jeg har hatt i 3 år. Dessuten har jeg båtførerbeviset.

 

Det har kommet frem i diskusjonsforumet at noen er streng opptatte av sjøveisregel 5 ang hørsel. Etter min mening hører den mest hjemme i D5L eller høyere - ikke i små fritidsbåter. Kan i tillegg orientere at mange døve har dispensasjon til å føre minibuss selv om det der også er strenge regler mhs hørsel. Det er ingen krav å ha hørsel når man fører personbil.

 

Nyttige opplysninger

- det finnes ca 5000 døve i Norge

- og 600.000 hørselshemmede (ca 12% av befolkningen) med variert grad av hørselstap, og her kan spesielt eldre mennesker med sterkere hørselshemming få problemer å kommunisere via VHF (ikke heldig å frata dem retten å føre båt de har hatt i 30-40 år?)

- når man mister en sans forsterkes den andre (de fleste døve har styrket den visuelle sansen)

- test utført av amerikanske myndigheter for noen år siden viste av døve sjåfører var mer årvåkne i trafikken enn hørende sjåfører (forskning på ulykkestatistikk)

- språket (skriftlig/muntlig) er oftest den svake siden hos døve (varierer hos enkeltvis)

- fysikken hos døve er normal, m.a.o. har vi et skjult handicap (døvheten) – vi er like pene og kjekke som andre :wink:

- kommunikasjonen med døve kan fungere ved å snakke rolig og tydelig (uten stemme) slik at døve leser av munnbevegelsene (mange er flinke). Hvis problem kan man ty til papir og penn eller bruke kreativiteten sin (kroppspråket + evt bruke tegn som er logiske)

- 90% av alle døve bruker sms/tekstmelding via mobil

 

En gruppe døve har hatt egne båter i flere tiår og vidt meg bekjent har jeg ikke hørt om noe uhell eller ulykke blant døve båtførere. Men jeg skal ikke bruke dette som argument, for jeg er også opptatt av sikkerheten til sjøs også skal komme døve til gode i likhet med andre.

 

For en tid tilbake henvendte en gruppe døve seg til Redningsselskapet ang egnet båtførerkurs for døve. De syntes det var positivt og stilte velvillig opp. Jeg mener båtførerkurs også bør være obligatorisk for alle, slik at man er bedre rustet til å møte det mystiske miljøet på sjøen og etter hvert få erfaring. 19 døve gjennomførte kurset i april og alle besto. Vi har tatt opp problematikken vedr VHF med kursinstruktørene fra Redningsselskapet, og de nevnte at en løsning for døve kunne vært en VHF radio med nødknapp som sender melding om båtens navn, eier og posisjon og da vil det rykke ut en patrulje som søker etter signalene/posisjonen. Men det hadde også vært fint med toveis kommunikasjon, og den teknologien for døve vil nok være like om hjørnet.

 

Når døve båteiere er ute med båten sin er det sjelden tilfelle at de reiser alene. Man har enten med seg ektefelle, barn, søsken, venner, og noen av disse kan være hørende. De kan bistå med kommunikasjonen over VHF dersom den finnes ombord.

 

Vi lever i den tekniske dataverden hvor teknologien utvikles hele tiden. Det finnes mange tekniske hjelpemidler (trygdeetaten/hjelpemiddelsentralen) som er til nytte for døve. Og nye hjelpemidler utvikles hele tiden. Pr. i dag er den beste kommunikasjonsformen for døve å sende tekstmelding (SMS) via mobilen, men den er ikke like sikker som VHF’en til sjøs. Men en personlig nødpeilesender (PLB) kan være en midlertidig løsning inntil man har funnet en mer passende varslingssystem for døve. For større fritidsbåter kan radar gjerne vært et godt hjelpemiddel for døve. Om noen år (2007?) skal vel det digitale bakkenettet overta for det analoge VHF- baserte systemet vi har i dag. Dette kan gi oss døve en ny verden av muligheter.

 

Fortsatt god båtsommer :fishing:

 

Mvh Junern

Link to post
Share on other sites

Takk junern for fakta som er nyttig for oss alle. Nå tror jeg slettes ikke at diskusjon eller refleksjoner rundt hørsel og småbåtførere var negativ i utgangspunktet. Det kunne vært interessant å lese om hvilke praktiske problemer en hørselhemmet har i sitt daglige båtliv? Det er kanskje ikke så forskjellig?

Link to post
Share on other sites

Fikk tips om denne debatten om døve båtførere på baatplassen.no, så jeg bidrar gjerne til å oppklare en del.

 

Jeg er selv DØV med hørselstap ca 110 dB (total døvhet er ca 120 dB) – og jeg har egen båt som jeg har hatt i 3 år.  Dessuten har jeg båtførerbeviset.

 

.

 

Nyttige opplysninger

- det finnes ca 5000 døve i Norge

- og 600.000 hørselshemmede (ca 12% av befolkningen) med variert grad av hørselstap

Oj, dette var interessant. Når 12% av befolkningen er hørselskadd - under forutsetning av at medlemmene på Baatplassen er representativt fordelt med tanke på hørsel så er det da snart 1000 stk her som kan oppleve at de har redusert hørsel (I følge kona er jeg en av dem :cool: - men jeg hører noen ord bedre enn andre - som ordet båt, motor, vær f.eks).

 

Hvordan oppleves det å være på vannet når man ikke hører/hører dårlig? Jeg leste lederen i siste Båtnytt (svensk) og her skrev redaktøren om en venn som var blitt blind, og som nå sanset skjærgården på en helt annen måte enn tidligere før han var blind. Han sa at det var så vakker lyd der. Oppleves det på samme måte (men med andre sanser) når man rammes av hørseltap?

 

Både når jeg seiler og når jeg kjører motorbåt bruker jeg hørselen mye. Ved seiling er hørselen viktig for å høre båtens fart (klukking fra hekken når det blåser lite, lyd av vinden etc), og når jeg kjører motorbåt hører jeg på motoren og etter andre båter etc.

Edited by Bitteliten (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Det er jo til og med døve som danser, selv om de ikke hører musikken :smiley:

<{POST_SNAPBACK}>

Det stemmer! Har selv spilt med 20 manns orkester på stort ball for døveforeningen i Danmark, i tillegg til 2 trommeslagere hadde vi en perkusjonist som dundret pulsen i musikken ned i dansegulvet med en 4-tommers rundstokk!

Har ellers ingen betenkeligheter mht båtførere med nedsatt hørsel.

Vi sliter nok mer med båtkjørere med nedsatt sunn fornuft....

Link to post
Share on other sites

Det har kommet frem i diskusjonsforumet at noen er streng opptatte av sjøveisregel 5 ang hørsel.  Etter min mening hører den mest hjemme i D5L eller høyere - ikke i små fritidsbåter.

 

Jeg har stor sympati og forståelse for dine argumenter junern,, men akkurat det siterte ovenfor er sludder og nissetøys i høyeste potens. Sjøveisreglene gjelder selvsagt for alle, selv om det er etter hvert mange som ikke har fnugg av peiling.

I've always been crazy, it has kept me from going insane.
vimpel_entusiast_signatur.gif

www.baatjuss.no  |  www.judiciumblawg.no

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can write a topic or comment now, it will be posted after you have registered. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...