Jump to content

Se KNBF's nye presentasjonsvideo.. bilder fra bl.a. oss medlemmer.


Jorg-1

Recommended Posts

Jeg synes det var mange interresante faktaopplysninger i presentasjonsvideoen, bl.a. knyttet til

 

- antall mennesker i Norge som rekreerer i båt

- verdiskapingen i form av økonomisk forbruk i maritime miljøer i Norge

- høringsuttalelser

- medlemsklubber o.a.

 

Jeg savner en lenke til oppdatering av denne type kunnskap.

 

Den finnes sikkert - men jeg kjenner den ikke.

 

Kan noen opplyse om slike faktabaserte lenker?

Link to post
Share on other sites

Mykje god informasjon om KNBF. Men det blir noko amatørmessig og statisk over videoen med så mange stills-bilete (sjølv om dei fleste bileta var gode enkeltvis). Video og fjernsyn er som kjent best på levande bilete... Dessutan passa ikkje alle stillsbileta til teksten, - altså kunne dei virka forstyrrande og ta merksemda bort frå informasjonen som kommentaren/intervjuet skulle formidla.

 

Videoen varer i heile 13 minutt. For dei innvigde (altså dei som alt er KNBF-medlemmer) er kanskje ikkje dette så lenge. Men ynskjer ein å fanga interesse hjå nye potensielle medlemmer, som kanskje i beste fall berre er delvis interessert i KNBF, blir 13 minutt i lengste laget. Ikkje minst med så mange statiske bilete. Har KNBF tenkt grundig nok gjennom kven som er målgruppa, eller prøver ein å nå "alle" med ein og same video?

 

Videoen er forsåvidt ryddig redigert. Ulike tema blir tatt kvar for seg med ein vignett framfor kvart emne. Det heile er ramma inn med "presidentens tale" foran og bak. Men kunne det ikkje vore gjort på ein meir spennande måte? Me møter ei rekke ulike "sjefar" i videoen. Kvifor ikkje i større grad sjå det heile frå ein vanleg båteigars synsvinkel?

 

Når alt dette er sagt, vil eg likevel skryta over generalsekretær syvert sin innsats. Han er svært naturleg, avslappa og god framfor kamera. Kvifor ikkje brukt han meir, t.d i staden for den noko stive presidenten? Han burde heller vore intervjua og sluppe å snakka rett til kamera.

 

PS: Eg sakna informasjon om KNBFs juridiske tilbod. Hadde håpa på å sjå SW i videoen... :wink:

Edited by janb (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Hei baatplassfolk :seeya:

Takk for både hyggelig og kritisk tilbakemelding. Videoen var laget av en profesjonell produsent, men problemet er jo å dytte inn så mye informasjon som mulig på kortest mulig tid. Vi forsøkte også å få frem så mye som mulig av bredden i båtlivet. Derfor brukte vi en del stillbilder som båtfolket selv har sendt oss. Samtidig skulle vi også gi et bilde av bredden i forbundets arbeid, slik at presentasjonen også kan brukes overfor politikere, myndigheter og media. Hvis hensikten kun hadde vært å verve nye medlemmer, ville nok videoen blitt lagt opp anderledes. Men slik blir det når man skal gjøre et heldt "sildestim" til "laks". Det beste hadde selvfølgelig vært å lage forskjellige presentasjoner som var tilpasset hver enkelt målgruppe, men da hadde vi gått konk!

Hilsen Syvert :flag:

knbf.no For et bedre båtliv for alle"
Link to post
Share on other sites

For meg som elsker alt som har med båt å gjøre er videoen et herlig skue av båtlivets mangfold. Den kunne gjerne vært en 5-6 minutter lenger etter min mening. Den omhandler jo tema -BÅT!

 

Nå vet ikke jeg hvor budskapet skal frembringes. Men skal den vises til potensielle nye medlemmer av KNBF må den vel være et inner-tier! :flag:


Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16.
vimpel_entusiast_signatur.gif

Link to post
Share on other sites

Alt som har med båt å gjøre Astor?

Du kunne vært seilbåter foruten såvidt jeg har merket meg :wink:

 

 

Et sted går grensen! :crazy:


Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16.
vimpel_entusiast_signatur.gif

Link to post
Share on other sites

Alt som har med båt å gjøre Astor?

Du kunne vært seilbåter foruten såvidt jeg har merket meg :wink:

 

Jaså.

Astor er ingen tilhenger av WAFI'er?

Opinion is like an ass, everybody have one</FONT>

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can write a topic or comment now, it will be posted after you have registered. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...