Jump to content

Hvem har vikeplikt for bakkende båt?


Roger jo

Recommended Posts

En kjenning opplevde dette da han holt på og bakke inn til brygga, hadde bakket over en båt lengde

da motorbåten kom som en kule..

 

Må være feil av motorbåten å bruke Regel 15. Kurser som skjærer hverandre

 

vikeplikt.jpg

Kokekyndig maskinist kjent på kysten.

Link to post
Share on other sites

Det er bakkende båt som har vikeplikt i dette tilfelle ! Motorbåt er foran "aktenfor tvers" så seiler har vikeplikt av den grunn også !

Men vet ikke helt om jeg tror på at motorbåt tok den ytterste bøya på innern...

Edited by Worry II (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Men vet ikke helt om jeg tror på at motorbåt tok den ytterste bøya på innern...

 

Bilde er laget av meg så posisjonene er ikke helt rett. .

Seilbåten bakket var ved bøya og måtte svinge til babord for å unngå sammenstøt og motorbåten gikk så vidt klar.

Kokekyndig maskinist kjent på kysten.

Link to post
Share on other sites

Synes dette var et veldig interessant spørsmål. Jeg har ikke svaret og ser frem til at noen med peiling opplyser oss.

For gjort å tenke "bil" og at den som bakker har vikeplikt. Er derimot langt fra sikker på om dette er fasiten.

Med vennlig hilsen

Torkjel

Link to post
Share on other sites

Her mener jeg at motorbåten viste dårlig skjønn. Jeg ville helt klart latt seilbåten fortsette sin manøver, og gått foran ham. Hvis skissen er noenlunde riktig, er det motorbåten som helt unødvendig skaper en farlig situasjon.

Link to post
Share on other sites

Det er bakkende båt som har vikeplikt i dette tilfelle ! Motorbåt er foran "aktenfor tvers" så seiler har vikeplikt av den grunn også !

 

Jeg kan ikke huske noe om "bakkende båt" i vikereglene, men jeg kan sjølsagt ha oversett akkurat det. Jeg ville gå ut fra hvordan båtene faktisk beveger seg.

Jeg ser en båt A som beveger seg inn mot brygga og en annen båt B som beveger seg mot den og har A foran seg eller fra styrbord slik at kursene vil krysse hverandre. Da må B vike, altså passere A i As kjølvann (som i dette tilfellet er "foran" forstevnen).

Hvis man skulle bruke en "aktenfor tvers"-regel, og altså se bort fra at A beveger seg fra havet mot land, så måtte det være bestemmelsene om innhentende båt, og det ville også ramme B.

Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk

Link to post
Share on other sites

Jeg kan ikke huske noe om "bakkende båt" i vikereglene, men jeg kan sjølsagt ha oversett akkurat det. Jeg ville gå ut fra hvordan båtene faktisk beveger seg.

 

Kan heller ikke finne noe om bakkende båt.,mener at §15.

Regel 15. Kurser som skjærer hverandre Når to maskindrevne fartøy styrer kurser som skjærer hverandre på en slik måte at det kan oppstå fare for sammenstøt, skal det fartøyet holde av veien som har det andre på sin styrbord side og skal, såfremt omstendighetene tillater det, unngå å gå forenom det andre fartøyet.

 

Forenom her må vel være hekken når båten bakker.

Edited by roger-jo (see edit history)

Kokekyndig maskinist kjent på kysten.

Link to post
Share on other sites

I dette tilfellet er jeg enig i at motorbåten har vikeplikt.

 

Opfølgeren må bli. Hva skjer om man skrur av dagslyset såpass mye at lanterneføring er påkrevet. Motorbåten ser grønn lanterne. På grunn av sin turn mot bb (aka venstre) og den andre båtens (lave) hastighet ser han ikke at de er på kryssende kurs.

 

Har han vikeplikt når han ser grønn lanterne?

Link to post
Share on other sites

Hvis han kommer inn aktenfra vil han vel ikke se grønn lanterne?

 

De fleste båter er vel mindre manøverdyktige akterover så jeg mener kanskje at motorbåten hadde vikeplikt.

 

Ellers vil jeg vel si at sunn fornuft tilsier at han går unna uansett

Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk.  2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5.

Link to post
Share on other sites

Meget mulig at motorbåten har retten på sin side men det er lov i slike tilfeller som nevnt her å utvise skjønn og litt smidighet uten at det går utover manndommen.

 

Helt enig ! Motorbåt har ingenting bak seiler å gjøre.. overhodet ! Det er snakk om skjønn, men det er ikke sikkert at motorbåt har fått med seg seglers hensikt (lanterner virker dårlig på dagtid), så i mine øyne er dette et spørsmål om missforstått navigering fra motorbåt... sikkert ikke i vondt øyemed, men jeg ville satset mine penger på hans forsikring i og med at seiler bakker og at seiler ser motorbåt foran aktenfor tvers.. ! Det er vel ellers en synd å komme som en kule... bakfra..

Edited by Worry II (see edit history)
Link to post
Share on other sites

beklager... leste kun tekst. så ikke på bildet

Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk.  2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5.

Link to post
Share on other sites

Ga bakkende båt tre støt i hornet? for å signalisere at de gikk bakk? Det påhviler vel en fører av et fartøy å gi signaler som hjelper omhverdenen til å oppfatte hva de driver med. :seeya: Kommunikasjon er viktig og særlig må det vel være viktig for det fartøy som driver med " unormal"fart, å signalisere det tydelig, slik at annen trafikk kan vise hensyn!

Aileen ll

Link to post
Share on other sites

For ordens skyld: mine kommentarer er basert utelukkende på skissen og beskrivelsen i første innlegg og jeg har ingen kjennskap til de aktuelle båtene eller lokale forhold som skulle tilsi spesielle måter å manøvrere på, eller fartsgrenser for den del . . . .

 

Det er bakkende båt som har vikeplikt i dette tilfelle !

Det var meget skråsikkert, men dessverre fullstendig feil....

Motorbåt er foran "aktenfor tvers" så seiler har vikeplikt av den grunn også !....

Den "logikken" klarer jeg ikke å følge.

.... For gjort å tenke "bil" og at den som bakker har vikeplikt. Er derimot langt fra sikker på om dette er fasiten.

Ja, du er inne på noe der Njord. Det er ille nok at noen "kjører", "rygger" og "parkerer" når de er ute med båtene sine, men å ta med seg veitrafikkreglene - det må iallefall være å gå for langt :giggle:

 

Her mener jeg at motorbåten viste dårlig skjønn.

Ja, det kan vi sikkert være helt enige om!

Jeg ville helt klart latt seilbåten fortsette sin manøver, og gått foran ham. Hvis skissen er noenlunde riktig, er det motorbåten som helt unødvendig skaper en farlig situasjon.

Ja, der er du inne på en veldig fin praksis: når noen holder på med en manøvrering, til / fra kai eller lignenden, så lar man vedkommende gjøre seg ferdig!

 

Nei men han kommer på beamen, og vil se grønn til han er 135 grader av seilbåtens baug.....

Ikke at det betyr noe i denne sammenheng og fritidsbåtlanterner lyser allikevel ofte i "hytt og helsike", men den vinkelen du refererer til er ikke 135, men 112,5 grader.

 

Ga bakkende båt tre støt i hornet? for å signalisere at de gikk bakk? Det påhviler vel en fører av et fartøy å gi signaler som hjelper omhverdenen til å oppfatte hva de driver med. :seeya:

Veldig godt poeng aileen II !

Det er viktig å klargjøre sine "intensjoner" som det så vakkert heter.

Men når man ser hvordan denne motorbåtkaren opptrer så er det vel lite sannsynlig at han ville ha forstått hva tre støt betydde :headbang::headbang:

 

Etter min ringe oppfatning er dette et tilfelle hvor motorbåtføreren har utvist slett sjømannsskap og ved et sammenstøt ville han nok ha fått det alt vesentlige av skyld for hendelsen.

Med vennlig hilsen POSEIDON

Link to post
Share on other sites

Jeg tar for gitt at seilbåten ga de foreskrevne lydsignaler for fartøy som bakker og i tillegg førte de påbudte lanterner/dagsignaler i h.t. det som foreskrevet i denne regelen: :yesnod:

 

Regel 50. Fart mot normal fartsretning

Et maskindrevet fartøy, som bortsett fra korte manøvrer seiler med akterstevnen i fartsretningen, og som er slik innrettet at det herunder bevarer normal full styreevne, skal enten vise de lanternene som er foreskrevet i de internasjonale regler på en slik måte at de til enhver tid viser den faktiske seilretning eller to kuler anbrakt symmetrisk på hver side av fartøyets midtskipsplan, minst 2 meter over skorstein eller overbygning, og med en innbyrdes avstand av minst 3 meter.

 

Hvis ikke seilbåten gjorde dette, har vedkommende i hvert fall et forklaringsproblem hvis det er kun jussen som skal råde. Da har jeg tatt hensyn til hva regel 2 og 7 sier om å vise hensyn og aktsomhet. :yesnod:

Link to post
Share on other sites

Regel 50. Fart mot normal fartsretning

Et maskindrevet fartøy, som bortsett fra korte manøvrer seiler med akterstevnen i fartsretningen, og som er slik innrettet at det herunder bevarer normal full styreevne......

 

Å bakke inn til en kai må da defineres som en kort manøver, slik at regel 50 ikke kommer til anvendelse. Dessuten bevarer ikke en seilbåt på langt nær full styreevne under bakking. Tror denne regelen er beregnet på ferger.

 

Det ville jo være et helsikes styr å bytte om på lanternene, eventuelt heise opp dagsignaler bare for at man skal bakke en 20-30 m. Når det gjelder lydsignaler, er jeg enig. Men hvor mange av båtplassens medlemmer gir lydsignal før de bakker inn i båsen f.eks ? Tviler på at det er mange, jeg gjør det ihvertfall ikke.

Link to post
Share on other sites

Har ikke motorbåten båt inn fra styrbord her da? Gjelder ikke denne regelen selv om en bakker?

 

Han burde uansett sett fornuften, og ventet, eller gått foran, dersom det ikke er noen begrensninger/hindringer vi ikke ser

Link to post
Share on other sites

Svar innlegg 20: Regelen er beregnet på (som det står) maskindrevne fartøyer. En vanlig seilbåt styrer minst like godt akterover som forover. Det kan så være at det er et helsikes styr å skifte lanterner hvis dette skjedde om natten (bildet viser en situasjon i dagslys), men å henge opp ballene sine (den var god?) ville ikke ta lang tid. En annen ting er om motorbåtføreren ville ha visst hva de betydde ut fra sin demonstrerte mangel på fornuft og sjømannskap.

 

Som jeg skrev: seilbåten har i hvert fall et forklaringsproblem hvorfor han ikke fulgte regel 50. Hvor langt hadde han bakket og hvor langt hadde han tenkt å bakke? Utførte han en kort manøver, mange avbrutte korte manøvrer (= en lang?) eller noe som ikke kan defineres som kort manøver?

 

Svar til # 21: Dette forutsetter at seilbåten med lanterner/signaler viser omverden at den går med ræven først. Hvis den ikke gjør det vil styrbord være styrbord og babord være babord. Hele hensikten med regel 50 er å vise at styrbord plutselig er blitt babord, og babord er blitt styrbord.

Edited by kes (see edit history)
Link to post
Share on other sites

En vanlig seilbåt styrer minst like godt akterover som forover.

 

Da må jeg bare konstatere at jeg ikke har noen vanlig seilbåt, og at samtlige av de 15-20 forskjellige seilbåttyper jeg har seilt er uvanlige

Link to post
Share on other sites

Innlegg #23: Hvor stor svingradius har du ved bakking og rorvinkel tilnærmet lik 90 grader som de fleste vanlige seilbåter klarer? Har den mindre enn 3 gangen båtlengden styrer den etter mitt ringe skjønn som motorbåteier minst like godt akterover som forover.

Link to post
Share on other sites

Svar til # 21: Dette forutsetter at seilbåten med lanterner/signaler viser omverden at den går med ræven først. Hvis den ikke gjør det vil styrbord være styrbord og babord være babord. Hele hensikten med regel 50 er å vise at styrbord plutselig er blitt babord, og babord er blitt styrbord.

 

Så det du mener er at dersom seilbåten hadde gått med baugen først inn så ville den andre båten hatt vikeplikt? (båt fra styrbord).

 

Det er mulig du har rett, men for meg virker dette helt feil. Det ville blitt mye leven i havnene dersom alle skulle brukt hornet hver gang de bakket!! Det å henge opp ballene sine hadde i hvertfall skapt litt humor rundt i havnene :smiley:

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can write a topic or comment now, it will be posted after you have registered. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...