Jump to content

Erstatningsansvar ved nedriving av telekabel med seilbåt?


ErlendAA

Recommended Posts

Hei, er det noen som har er faringer med nedriving av luftstrukket kabel og skade på denne forusaket av seilbåt? Hvilke regler gjelder for merking av kabelen, mtp. høyde. Hvem har ansvaret ved kabler som henger lavere enn merkingen skal tilsi, båtfører eller nett eier? All info her settes stor pris på.

Edited by ErlendAA (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Jeg har heldigvis ikke erfaring med nedriving av luftspenn.

 

Dersom luftspennet henger lavere enn det sjøkartet sier, er det enten eier av luftspennet eller Statens kartverk Sjø som har ansvaret, alt etter hvor feilen ligger. Jeg tar det for gitt at du benytter offisielle og oppdaterte sjøkart for navigasjon, at du har lest siste tilgjengelige Etteretninger for sjøfarende(Efs) og at du bruker en offisiell tidevannstabell dersom du mener luftspennet henger lavere enn hva sjøkartet sier. Jeg regner også med du har tatt hensyn til eventuell stormflo som kan heve vannstanden vesentlig slik at friseilingshøyden blir redusert. Et kraftig lavtrykk kan også bidra til høyere vannstand. Såvidt meg bekjent er det som regel bare luftspenn som kan være farlige for luftfarten, som blir fysisk merket.

Link to post
Share on other sites

Vær også observant på at snø og/eller is på et luftspenn kan føre til at det henger lavere enn normalt. Likens kan varmt sommervær få luftspennet til å bli lengre med tilhørende lavere friseilingshøyde. I tillegg kan det skje at enkelte luftspenn ikke er avmerket i sjøkartene. Det har Statens kartverk Sjø advart mot og således delvis sikret seg mot eventuelle erstatningssøksmål.

 

Det er gjerne også greit å vite at undersøkelser av vannstandsobservasjoner langs kysten fra svenskegrensen til Hordaland(altså til og med Rogaland) har vist at vannstandsnivået ligger 22-28 % over referansenivået for friseilingshøyder i sjøkart. For resten av kysten er det tilsvarende tallet 2-4 %. Og referansenivået for friseilingshøyder i sjøkart er sammenfallende med høyeste astronomiske tidevann, forkortet HAT, som er det høyeste tidevannet på et sted under midlere meteorologiske forhold. Det at midlere meteorologiske forhold benyttes, gjør at det må ta ekstra forholdsregler ved unormale ver- og meteorologiske forhold.

 

Husk også at det må beregnes en sikkerhetsmargin ved passering under luftspenn, og broer for den del, i tillegg til de andre forhold jeg har nevnt!

Link to post
Share on other sites

Hei, takk for gode svar. Den aktuelle kabelen sto merket: Kabelhøyde 12 m ved høyvann. Ble skadet av mast som ikke skal være over 9 m. Aktuell tidspunkt var vannstanden mellom 50 og 60 over det som skal være merket på sjøkartet.

Link to post
Share on other sites

Kabelhøyde 12 m ved høyvann. Ble skadet av mast som ikke skal være over 9 m. Aktuell tidspunkt var vannstanden mellom 50 og 60 over det som skal være merket på sjøkartet.

 

Dersom du er 100 % sikker på at høyden fra vannflaten og til mastetoppen er 9 meter, og at du har tatt hensyn til alle forholdene jeg listet opp i de to første innleggene mine, men ikke begrenset til disse, kan du ha en god sak.

Edited by Capitaine (see edit history)
Link to post
Share on other sites

I utgangspunktet har båtføreren ansvaret for å påse at seilingshøyden er fri ved slik passering. Når det er sagt vil nok et så stort avvik mellom oppgitt høyde og virkelig høyde måtte tilskrives linjeeiers manglende oppfølging. Å bevise at linja var lavere enn oppgitt er ikke lett. Det er vanskelig å nå frem når man først har revet ned linja. Har du vitner så kanskje du når fram.

Kan nevne at Fitjar Kraftlag P/L nettopp har sendt avgårde en saftig regning til en utenlandsk seilbåt som rev ned strømledningen til en øy.

Ble det skader på båten din?

Link to post
Share on other sites

Det gikk bra med båten. Jeg har vitner til episoden. Mistenker at det som har skjedd er at telekabel har blitt hengt i strømspennet i etterkant uten at gjeldende merking har blitt oppdatert. Merkingen må ha vært for strømkabelen som hang over. Mener vel telenor her har forsømt pliktene sine ved ikke å oppdatere merking. Dette er bare spekulasjoner fra min side.

Link to post
Share on other sites

Mistenker at det som har skjedd er at telekabel har blitt hengt i strømspennet i etterkant uten at gjeldende merking har blitt oppdatert. Merkingen må ha vært for strømkabelen som hang over. Mener vel telenor her har forsømt pliktene sine ved ikke å oppdatere merking. Dette er bare spekulasjoner fra min side.

 

Ring det lokale kraftverket som eier linjen og spør hva seilingshøyden er og spør de om de vet om telekabelen.

 

Og spør hvorfor den ikke er merket om.

Edited by roger-jo (see edit history)

Kokekyndig maskinist kjent på kysten.

Link to post
Share on other sites

Kan vel ikke være så vanskelig å stadfeste hvilken høyde kablene hang i. Masten på båten har vel ikke forandret seg siden sammenstøtet og lengden der om bord er vel den samme. Du nevner 9 meter på mast og båt så da hang vel kabelen lavere enn den angitte høyden i kartet. Skulle tro du har en god sak her i ditt favør...

The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you.

Link to post
Share on other sites

Ble skadet av mast som ikke skal være over 9 m. Aktuell tidspunkt var vannstanden mellom 50 og 60 over det som skal være merket på sjøkartet.

 

Ikke skal være over 9 m. Betyr det at masten ikke er mer enn 9 m. lang? Står den på hyttetaket? Eller er det høyden fra vannlinja?

 

mellom 50 og 60 over det som skal være merket på sjøkartet. Hva er merket i sjøkartet? Kartet viser minste seilingshøyde ved "Mean Water level". Var det springflo?

 

Hvor omtrent skjedde dette, dato og klokkeslett.

Link to post
Share on other sites

Kartet viser minste seilingshøyde ved "Mean Water level".

 

Nei, det er ikke riktig. I norske sjøkart er referansenivået for friseilingshøyder under luftspenn og broer høyeste astronomiske tidevann, HAT, ref. mine tidligere innlegg over.

Link to post
Share on other sites

Hei, har kontroll målt i dag. Mastetoppen er 9,70 fra vannlinjen. Sjøkart og skiltmerking sier 12 m. Vannstann: Observert vannstand

(cm over sjøkartnull): 53 cm, Beregnet tidevann (cm over sjøkartnull) : 45. Bør ha en god sak her.

Link to post
Share on other sites

Et godt tips er å følge nøye med i kartet under hele seilasen, ikke bare å finkjemme det etter et uhell for å fordele skyld


"Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe"

Link to post
Share on other sites

Det er gjerne også greit å vite at undersøkelser av vannstandsobservasjoner langs kysten fra svenskegrensen til Hordaland(altså til og med Rogaland) har vist at vannstandsnivået ligger 22-28 % over referansenivået for friseilingshøyder i sjøkart. For resten av kysten er det tilsvarende tallet 2-4 %.

 

Her må jeg korrigere meg selv da måten dette er skrevet på, gjør at det blir feil. Det riktige skal være at i undersøkelser av vannstandsobservasjoner langs kysten fra svenskegrensen til Hordaland(altså til og med Rogaland), ligger vannstandsnivået over referansenivået for friseilingshøyder i sjøkart i 22-28 % av de undersøkte tilfellene.

Link to post
Share on other sites

Dette kan bli en sak som kan komme til å gjelde oss alle som ferdes under disse luftspennene. Kabeleier er vel pålagt å angi minimum høyde som vi dødelige kan passere under. Også med skilt og merking.

 

Har selv opplevd ett par nesten uhell med luftspenn som skulle henge høyere en masta og med god klaring. Noe av det første jeg gjør når jeg overtar en "ny" seilbåt er å forsikre meg over at høyden fra vannlinja til mastetopp er kjent ombord og nedskrevet.

 

Klart eier av kabel forsøker seg først for å få dekket sine kostnader - noe annet ville vært en vits.

The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you.

Link to post
Share on other sites

Klart eier av kabel forsøker seg først for å få dekket sine kostnader

Jeg ville nok fått en jurist til å vurdere dette. Du er vel f.eks selv ansvarlig dersom du går på ei grunne som ikke sto i kartet eller som var annerledes enn det som sto i kartet?

 

Dette blir kanskje noe av det samme? Ikke vet jeg...

Link to post
Share on other sites

Ja vi er jo 100% avhengige av at høydeangivelsen i sjøkart og på skilt er riktig. Umulig å ta dette på øyemål fra cockpit. Det ser uansett skummelt ut fra cockpit, selv om det er 5m klaring. Vi hadde aldri kommet under en eneste bru eller kabel om den vurderingen måtte tas av skipperen.

S/Y Surprise

Link to post
Share on other sites

Dette blir kanskje noe av det samme? Ikke vet jeg...

 

Er ikke bastant på dette, men kabler som er i lufta og under vann er menneskeskapte innretninger som skal merkes på forsvarlig måte med skilt og opplysning til sjøfarere.

 

Ei grunne som kartverket ikke har funnet enda er de ikke ansvarlig for.

The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you.

Link to post
Share on other sites

Du nevner at det ble ingen skade på riggen. Er du bomsikker på dette. Strukturelle skader i rigg og skrog kan dukke opp senere og da kan det være for sent å agere mot motparten.

The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you.

Link to post
Share on other sites

Å bevise at linja var lavere enn oppgitt er ikke lett.
Hvis båten er 9 meter og linja var merket til 12, så burde det ikke være behov for mere bevis enn at den er dratt ned.

 

Gerhard

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can write a topic or comment now, it will be posted after you have registered. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...