Jump to content
Nils

Straffeansvar når poden kjører båt han ikkje har lov å føre

Recommended Posts

Nils   
Nils

Etter kollisjonen mellom vannscooter og jolle sommaren 2018, der førar av vannscooter omkom og passasjeren vart hardt skadd, blir rolla til foreldra til 15åringen etterforska.

 

Lenke til ulykka: Nrk sørlandet

 

Lenkene under går til same artikkel, alle bak betalingsmur:

 

Stavanger aftenbland

Fædrelandsvennen

Aftenposten

 

 

Bistandsadvokat til den omkomne sekstenåringen, Olav Hetland seier følgjande i artikkelen:

 

«– Her har du en mindreårig fører som kjører en for raskt båt uten lanterne, som kjører på natten og som får disponere båten fast, sier Hetland.»

 

Det høyrer med til historia at faren til femtenåringen er tilsett ved Farsund og Lyngdal lensmannskontor.  Saka blir difor etterforska ved sørvest Politidistrikt.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
LALUNA II   
LALUNA II

Skulle bare mangle om ikke foreldre blir innblandet når de gir poden lov til å kjøre rundt som han vil ,
da har du som forelder et ansvar uten tvil
Her var motor også "trimmet"9.9. til 15hk
Foreldre må absolutt følge med på avkommet holder på med frem til de blir "voksne"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olepo   
Olepo

Først og fremst en tragisk ulykke med svært tragisk utfall.

 

Foreldre har vel et klart ansvar her ja, og jeg tror dessverre det "syndes" mye på dette området. Er nok ganske mange barn/ungdom som kjører rundt i båter med for mye motorkraft i fht regelverket, med foreldrenes viten.

 

Her antar jeg at 15 åringen har kjørt båten. Jeg kjenner ikke regelverket rundt vannscooter, men ville ikke tro at en 16 kan føre en slik lovlig uten noen begrensninger heller??

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
altmuligbåt   
altmuligbåt

Kipt når slike ulykker skjer. 

Og at 15!åring blir etterforsket. Slik skjer.. og er en del av risikoen vi tar når vi lar barna kjøre båt. 

Dessverre har vi mange regler i Norge som er så strenge at man velger og bryte dem. 

 

Husk vi kommer fra et land der planke med hjul og lakrispipe har vært forbudt... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hulda   
Hulda
altmuligbåt skrev for 18 timer siden:

Kipt når slike ulykker skjer. 

Og at 15!åring blir etterforsket. Slik skjer.. og er en del av risikoen vi tar når vi lar barna kjøre båt. 

Dessverre har vi mange regler i Norge som er så strenge at man velger og bryte dem. 

 

Husk vi kommer fra et land der planke med hjul og lakrispipe har vært forbudt... 

 

Mmmm, en av reglene er å kjøre med lys om natten. Helt bortkastet. Helt på linje med lakrispipe. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
fjordgrynt   
fjordgrynt

Den kriminelle lavalderen er 15 år.  Foreldrene kan ikke holdes til ansvar. Dette var et slikt uhell som av og til skjer når ungdommer kommer sammen - jeg synes det er direkte ufint av familien til den omkomne å kjøre en sak mot familien til den uheldige 15-åringen som førte båten. Det er to familier som er offer her - det er ikke en vinner og en taper. Fjordgrynt har talt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jannmar   
Jannmar

Foreldres tilsynsansvar

Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt foreldrene har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.

Skadeserstatningsloven § 1-2 bygger på det alminnelige skyldansvaret. Det kan ikke forventes at foreldre kontinuerlig skal følge med på hva eldre barn foretar seg. Har foreldrene ført et tilbørlig tilsyn med barnet blir de ikke erstatningsansvarlig for skader barnet volder. Det pålegges kun erstatningsansvar for uaktsomme handlinger/ at foreldre ikke har ført tilbørlig tilsyn med sine barn.

Når det skal vurderes om en handling er uaktsom og gir rett på erstatning gjøres det en vurdering av hvordan en alminnelig fornuftig person ville ha handlet i samme situasjon som skadevolder befant seg i. Avvik fra denne handlemåte tilsier at personen har vært uaktsom og kan bli ilagt erstatningsansvar etter foreldres tilsynsansvar.

For at foreldrene skal være erstatningsansvarlig etter skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 1 er det i juridisk teori antatt at det må foreligger ansvarsgrunnlag for barnet etter skadeserstatningsloven § 1.-1. Det betyr er at foreldres tilsynsansvar etter skadeserstatningsloven § 1-2 normalt krever at skaden er voldt av barn i skolepliktig alder.

Foreldres tilsynsansvar kan medføre at foreldrene blir erstatningsansvarlig for personskade som deres barn påfører en annen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kallethekid   
Kallethekid
fjordgrynt skrev 42 minutter siden:

Den kriminelle lavalderen er 15 år.  Foreldrene kan ikke holdes til ansvar. Dette var et slikt uhell som av og til skjer når ungdommer kommer sammen - jeg synes det er direkte ufint av familien til den omkomne å kjøre en sak mot familien til den uheldige 15-åringen som førte båten. Det er to familier som er offer her - det er ikke en vinner og en taper. Fjordgrynt har talt.

Tror du det kan finnes et sammenheng mellom at barn ikke er strafferettslig ansvarlige og at foreldre har ansvar for dem? Hvor synes du grensen går? Hvis jeg lar barne mine leke med bilen min og skader andre er det da også et uhell som det ville være ufint å klandre meg for?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bårdp   
Bårdp

Blir jo omentrent det samme som om jeg låner vekk en revolver til en 15 åring og han med et uhell kommer i skade for å skyte noen som dør av skadene. Klart jeg da bør stilles til ansvar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
pipe   
pipe

Skadeserstatningsloven § 1-2
1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.
2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.”

Syntes det er greit å sitere loven og hvilken begrensning det ligger i  loven for hvilket beløp foreldre kan holdes ansvarlig for.

Hvis det ikke er mulig å bli erstattningspliktig som foreldre for mere enn kr 5000 hvis man låner bort bil,båt og revoler som var siste forslag til barna ulovlig  kan vi like godt la skadeerstatningsloven diskusjonen ligge.

Edited by pipe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bårdp   
Bårdp

Nei det blir ikke helt rett. Om poden går ut å knuser ruter blir det nokk slik. Men når du låner poden noe han ikke har lov å bruke er det du som er ansvarlig og har brutt loven og det blir en helt annen sak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kallethekid   
Kallethekid

Jeg synes artikeln er litt rotete. Kanskje jeg er treg, men jeg skjønner ikke helt hvem som har kjørt hva og om det var unge både på vannscooter  og i båten. Noen som kjenner fakta i saken?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bergsholmen   
Bergsholmen

Nå er det vel riksadvokaten som har bedt og denne etterforskningen av 15 åringen..

Ikke foreldrene te den omkomne 16-åringen.

 

Den omkomne 16-åringen hadde båtførerbevis, og hadde vel således lov å føre vannscooter..

(selv om eg vet at gutten hadde kjørt vannscooter lenge før han var 16)

 

15-åringen kjørte båten som kolliderte med scooteren..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche
20 minutes ago, amerelium said:

poden?

 

Et uttrykk som brukes om barn, ikke så vanlig brukt, men heller ikke helt uvanlig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
fjordgrynt   
fjordgrynt
Kallethekid skrev for 4 timer siden:

Tror du det kan finnes et sammenheng mellom at barn ikke er strafferettslig ansvarlige og at foreldre har ansvar for dem? Hvor synes du grensen går? Hvis jeg lar barne mine leke med bilen min og skader andre er det da også et uhell som det ville være ufint å klandre meg for?

Foreldrene ansvar er begrenset,  de fleste foreldre vil føle det som moralsk plikt å erstatte f.eks, en skade på en bil, men juridisk er foreldrene bare til ansvar for en rent symbolsk sum. Å gjøre forekdrene til denne 15-åringen juridisk medanvsarlig i uaktsomt drap, er helt meningsløst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche

Om poden (barnet) hadde tatt båten uten tillatelse og forvoldt skade er en ting, men her har tilsynelatende foreldre latt poden (barnet) disponere og bruke båten i strid med loven som jeg tror vil kunne medføre et ansvar (et annet ansvarsgrunnlag) for mer enn denne rammen på 5.000.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils   
Nils
amerelium skrev for 6 timer siden:

poden?

 

Beklager, ordet er ei kortform for podekvist, men i deler av min omgangskrets blir det og brukt om eige avkom.  Eg tenkte ikkje over at uttrykket ikkje er i vanleg bruk.  Eg er utdanna gartnar :smiley:.

 

Redigert:

 

Kan og godt vera at eg har tatt uttrykket frå Jan Eggum, Kor e alle helter hen:

 

En kamerat av meg lot Mao styre
Alt han gjorde og sa
Det ble for jævlig, når han først va moden,
Å se at poden
Gikk og fikk en annen helt enn han
Han valgte Kristus og ga Lenin foten
Og han vet han skuffer han.

Edited by Nils

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hulda   
Hulda

Ikke så galt. Mine barn har også blitt omtalt som avlegge'n, snubbers, planta, osv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pinkvin   
Pinkvin
fjordgrynt skrev for 4 timer siden:

 Å gjøre forekdrene til denne 15-åringen juridisk medanvsarlig i uaktsomt drap, er helt meningsløst.

 

Jeg ser at du mener det, men kan du forklare hvorfor du mener barnet skal stå alene med ansvaret og foreldrene ikke skal ha noe ansvar. Og mener du det generelt eller "kun i denne saken"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sjeldenutpå   
Sjeldenutpå

Poden er heilt kvardags.    

Så er også ansvar for eigne born når ein gjev dei disposisjonsrett til båten..

Share this post


Link to post
Share on other sites
oyster   
oyster

Her blander dere sammen erstatningsansvaret og straffeansvaret. Enhver eier kan komme i straffeansvar for å la en person som ikke oppfyller vilkårene bruke båten. Strafferammen er på bøter eller fengsel i ett år. Utover dette er føreren selv ansvarlig for det som skjer. 

 

Erstatningsansvaret lever sitt eget liv i forholdet til straffeansvaret. Det er riktig som nevnt ovenfor at foreldre kan være ansvarlig for barns skadeverk. Men også som båteier kan man komme i erstatningsansvar som følge av at man har overlatt båten til en som ikke er skikket til å føre båten, spesielt når risikoen er av et visst omfang. Man kan tenke seg at om ungen fikk låne snekka som går i seks knop, vil ikke risikoen og skadepotensialet være like stort som med en vannscooter. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
HansH   
HansH

Her er sitat fra Aftenpostens artikkel datert 7.februar:

 

"16 år gamle Henrik Auestad Skjørshammer kjørte vannscooter, mens en kamerat av ham satt på. Sistnevnte ble alvorlig skadet, mens 15-åringen (red. som kjørte småbåten med 15-hesters motor og forårsaket ulykken) i båten slapp fra ulykken uten nevneverdige fysiske skader.

Gutten førte en båt han på grunn av lav alder, motorstørrelse og manglende båtførersertifikat ikke hadde lov til å føre. I tillegg kjørte han i mørket uten lanterne, og han kjørte uforsvarlig. For dette fikk han 10.000 kroner i bot, som er vedtatt.

Statsadvokaten besluttet ikke å reise tiltale for uaktsomt drap. Denne avgjørelsen ble påklaget av bistandsadvokat Hetland, men klagen kom ingen vei. Men Riksadvokaten har nå altså bedt om at 15-åringens foreldres rolle vurderes. Det mener bistandsadvokaten er svært viktig."

 

Min tolkning av artikkelen er at Riksadvokaten (som er øverste påtalemyndighet i landet) vil ha vurdert foreldrenes eventuelle strafferettslige ansvar for selve ulykken. Dersom en slik vurdering munner ut i at de bør holdes strafferettslig ansvarlig, så er det trolig etter bestemmelsen om medvirkning til uaktsomt drap. Det er jo en veldig alvorlig tiltale å eventuelt få mot seg. Dersom tiltale blir tatt ut og det til slutt (etter sannsynlig anke til Lagmannsrett) skulle bli en fellende dom, så vil trolig også spørsmålet om økonomisk erstatning til offerets foreldre komme opp. Det er jo en sivilrettslig sak, men den vil trolig være sterkere dersom en fellende straffedom foreligger mot foreldrene til båtføreren.

 

Jeg tar på ingen måte stilling til sannsynligheten for at foreldrene kan straffes her, men ser jo at dersom det skulle bli utfallet, så er det mange foreldre som har grunn til å være bekymret. Økonomisk kan dette også bli et mareritt da jeg tviler på at en eventuell ansvarsforsikring vil dekke et eventuelt erstatningskrav fra offerets familie, dersom båtførerens foreldre anses å ha medvirket til handlingen gjennom grov uaktsomhet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
oyster   
oyster

I så fall vil man måtte vurdere at foreldrene har medvirket til den aktuelle handlingene som medførte dødsfallet, f.eks hastigheten eller manøveren som førte til ulykken. Vurderingen blir konkret, man påtar seg et større ansvar når doningen har høyt skadepotensiale, og så vil førerens reelle ferdighetsnivå være et tema. Det er i så fall ikke i egenskap av å være foreldre de blir tiltalt, men som de som har stilt kjøretøyet til rådighet for en uskikket person. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche
2 hours ago, HansH said:

 Dersom tiltale blir tatt ut og det til slutt (etter sannsynlig anke til Lagmannsrett) skulle bli en fellende dom, så vil trolig også spørsmålet om økonomisk erstatning til offerets foreldre komme opp.

 

Hvorfor er det offerets foreldre og ikke offeret som skal tilkjennes en erstatning når offeret overlevde?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...