Jump to content

Tømming av septik i norske fjorder


Dreamer

Recommended Posts

I nok en båtferie konstaterer vi at Norge fortsatt er et u-land når det gjelder tømming av septik fra båt. Tusenvis av fritidsbåter (inklusive Dreamer) tømmer avfallet rett i sjøen på grunn av mangel på mottaksstasjoner. Vi har i årenes løp beveget oss fra Sandnes i sør til Lofoten i nord. På denne strekningen har vi kun observert 1 - en - mottaksstasjon, og det er i Bergen. Finnes det flere stasjoner, i så fall, hvor? Sverige har vel fått til noe på dette området, hvor står Norge?

Link to post
Share on other sites

Inklusive øyer er det over 100.000 km kystlinje i landet vårt - det er mye kystlinje og vann per båt som til enhver tid er på vannet og som slipper ut septik, og vannkvaliteten er derfor god - her er norge i en særstilling og jeg mener derfor ikke at vi er et uland mtp mottak - behovet vårt er ikke så stort. Jeg er likevel delvis enig i at det burde vært flere mottak, spesielt i pressområder - men jeg er langt unna å tenke meg at vi behøver noe påbud eller at behovet for mottak er stort.

Edited by zooper (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Jeg antar at båtfolk følger reglene som er at man må være 300 m fra land før septiken tømmes. Og så er det strengere regler lokalt enkelte steder langs kysten. I tillegg har jeg en selvpålagt regel om å ikke tømme i nærheten av oppdrettsanlegg. 

 

Med den vannutskiftningen som er langs norskekysten er ikke de begrensede mengdene septik som slippes fra fritidsbåter noe problem. Tvert imot, tilførselen av nitrogen er gunstig for veksten av planter og alger i havet. 

 

Med unntak av de større byene er det ikke rensanlegg for septik rundt omkring. Dette vil si at om det var en tømmestasjon på et lite sted langs kysten vil septiken bli pumpet på sjøen sammen med den kommunale kloakken, og da konsentrert på ett sted.  Da er det bedre at båtseptiken heller blir spredt utover, selvfølgelig 300 m fra land. 

Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.

 

2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE

2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP

Link to post
Share on other sites

Behovet er naturlig nok ikke like stort over alt. Men siste ukes erfaring er fra Hardangerfjorden, hvor det er to store - og mange små - gjestehavner. Rosendal, for eksempel, har over 60 gjesteplasser, og i sommer har det vært helt fullt. Her blir det en god del septik som tømmes i "Norges vakreste fjord". Havner over en viss størrelse burde i det minste ha mulighet for septik-tømming.

Link to post
Share on other sites

Dreamer skrev 4 minutter siden:

Her blir det en god del septik som tømmes i "Norges vakreste fjord"

 

Er dette noe problem?

 

Hvor blir det av kloakken fra alle de som bor langs denne fjorden?

Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.

 

2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE

2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP

Link to post
Share on other sites

Jeg bor i en liten kystkommune med ca 10tusen innbyggere. Renseanlegg og slamavskillere er på plass stort sett fra hus og hytter, og alt skal være på stell hos husholdningene.

 

Vi har en del oppdrettsnæring.

"Septik"-utslippet (urenset selfølgelig) fra denne næringen (fisken) tilsvarer vistnok utslippet fra 200tusen personer.

 

På bakgrunn av overnevnte har jeg ingen personlige kvaler med å pumpe mine små kabler til sjø.

Jeg går selvfølgelig langt av land og tømmer tanken.

 

Link to post
Share on other sites

Brigg skrev 46 minutter siden:

Med unntak av de større byene er det ikke rensanlegg for septik rundt omkring. Dette vil si at om det var en tømmestasjon på et lite sted langs kysten vil septiken bli pumpet på sjøen sammen med den kommunale kloakken,

Hvor har du dette fra? Må være gammelt nytt.

Et lynkjapt googlesøk ga meg dette: https://www.hardanger-folkeblad.no/odda/over-1000-oddinger-blir-tilknyttet-renseanlegg/s/1-61-6597753.

Artikkelen stod på trykk i 2013.

Link to post
Share on other sites

Olevine skrev 3 minutter siden:

Hvor har du dette fra?

 

En generell betraktning, skrevet før Hardangerfjorden ble nevnt. Norskekysten er «litt mer» enn Hardangerfjorden. 

Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.

 

2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE

2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP

Link to post
Share on other sites

Morgenbad i gjestehavn.... burde selvfølgelig være noe en kan gjøre, eller la ungene fiske krabbe, leke i fjæra osv. Eller i overbefolka uthavner.

 

En kan si hva en vil men alle vil være tjent med at fritidsbåtflåten får andre alternativ enn å tømme i sjøen. 

Link to post
Share on other sites

Som skrevet legger jeg til grunn at 300-meters regelen overholdes. At enkelte velger å dumper septiken mens de ligger i havn blir noe helt annet. 

Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.

 

2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE

2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP

Link to post
Share on other sites

Kan gjerne få flere tømmestasjoner, mem hvorfor det?

 

I Eidangerfjorden er det to tømmestasjoner, en i Brevik, og en meget lett tilgjngelig i Langesund.

 

Ikke en eneste søndag har jeg sett den i Langesund blitt brukt, etter pinsen talte jeg ca 30 båter som passerte tømmestasjonen på vei inn fra Rongsfjorden.

Hvor tømte de septiken sin tro??

 

Jeg tømmer alltid ved stasjonen når jeg passerer Langesund, aldri har det vært kø.

Skal jo ikke klage på det, men den kan ikke bli mye brukt.

 

 

Nå er ikke jeg noen "engel" som ikke tømmer i sjø for miljøets del, det er kun for å forebygge lukt og problemer med septiken.

Hold kjeft,når du snakker til meg!

Link to post
Share on other sites

Brigg skrev 4 minutter siden:

Som skrevet legger jeg til grunn at 300-meters regelen overholdes. At enkelte velger å dumper septiken mens de ligger i havn blir noe helt annet. 

 

Jo men det er en del av samme problemet. Om en ikke har båt som kan dumpe i sjøen så vil det ikke bli dumpet i gjestehavner eller uthavner heller. Og om de fleste har båt som ikke kan dumpe i sjø vil landbaserte løsninger være en nødvendighet. 

 

Er ikke mange foreløpig men i seilbåtmijøet er det i hvertfall noen som har konvertert til ulike andre løsninger som ikke trenger tømming i sjø/tømmestasjon. Så det eksisterer løsninger som hyllevare hvor en er kvitt tømmeproblemet, men er dyrt da...

 

Så kan en jo legge til grunn det ene og det andre, det er noen år siden jeg badet i en populær uthavn sist... en ser jo at sjøen blir møkkete. Og gjestehavner.... vel, sier seg selv. 

Link to post
Share on other sites

Dette er et gjentakende emne som kommer opp med jevne mellomrom. Og det er mange meninger i begge retninger.

Uansett tror jeg vi som båtfolk bare må ta innover oss at det kommer strengere og strengere krav til tømming av septik, slik

som i våre naboland.

Jada vi kasta kjøleskap og all søpla vår ombord rett til sjøs før i gamle dager, men verden endrer seg og det må vi og.

Mengden fritidsbåter i dag kontra for 30-40 år siden er blitt enorm, og et helt annen type båtliv har kommet med større båter med

alle sine fasiliteter som vi ikke hadde på 70 tallet. Da var det vel Lofoten fiskeboll boks som var "toalett" ellers måtte man ta det på land.

 

Ja det er alltid noen andre som er mye verre til å forurense..... men sånn er det alltid. Vi får feie for egen dør.

Jeg synes det er helt greit, lettvint og renslig å bruke tømmestasjoner, og det er langt langt flere av dem enn man tror hvis man setter seg litt inn i det.

 

 

Link to post
Share on other sites

Det aller verste er den forbanna fisken som driter i badevannet mitt! De må vi bli kvitt!!

 

Heldigvis ser jeg at mange båtfolk gjør en god jobb med dette. De heller alle slags kjemikalier på vannet når de vasker båten, i lag med olje, diesel og bensin når de er uforsiktige, eller driter i hva som går på sjøen. 

 

At det går noen små mengder organisk avfall. Det er faktisk ikke et problem, i forhold til all den andre dritten som går på sjøen.

Følg oss på YouTube: Verdens Barskeste Kyst / i liten båt

Link to post
Share on other sites

Min største innvending er at båtfolket driter i eget badevann. Ser båter ligger mer eller mindre permanent i populære uthavner, båter som ligger over mange døgn i gjestehavner, pumper som går når mørket senker seg osv. 

 

En endring generelt vil gi endringer også der. 

 

Og uansett argumentasjon så vet vi jo at det er den veien det vil gå, så finne løsninger i stedet for å stå på bremsen er vel i grunnen like greit. 

Link to post
Share on other sites

Er ikke uvanlig med havari på en kloakkpumpe på land heller. Den siste i en stor by. Da ble rørnettet koblet om, slik at kloakken gikk urenset rett i fjorden/havnebassenget. Hvor mange tonn i timen sa han ikke noe om.  At flere tar hensyn til kloakksystemet hjemme, tror jeg betyr mye mer enn det lille fra fritidsbåtene. Også mange andre årsaker til at denne omkoblingen blir gjort. Ved kraftig nedbør fylles avløpsystemene opp og tonnevis kloakk går urenset i sjøen.

Link to post
Share on other sites

Det er vel fastslått mange ganger at dette ikke er et større miljøproblem. 
 

Som Jonas påpeker er det langt større problem med utslipp fra kloakk og annet. Avrenning fra jorder er også et langt større problem. 
 

Naturen er i det hele ganske god til å håndtere avføring, så dette er kun et problem i den forstand at noen tenker «æsj». 
 

Olje er forøvrig heller ikke et stort problem, i små mengder blir det raskt brutt ned. Ville vært mer bekymret for alt gråvannet båter skipper ut med diverse kjemikaler og såper. 

Link to post
Share on other sites

Enig med de fleste her inne. Med kvern i toalettet og kvern på pumpen for å tømme, er det pent oppmalt organisk materialet som blir sluppet ut. (300 m fra land selvfølgelig) Tror ikke det er vårt største forurensnings problem nei

I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter

Link to post
Share on other sites

Finnes det noen studier som har greid å konkludere med noe mht dette? Vet vi om det ikke forurenser mer å bygge selve tømmestasjonen? Alt som har kommet frem til nå har vært synsing.

Baltic-pappa

Link to post
Share on other sites

Nei, @Whiskey Jeg syntes det minner mer om ideologi.

 

Vi tømmer utaskjærs.

Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision

Link to post
Share on other sites

Jeg bruker gjerne en tømmestasjon, men her hvor jeg holder til har de to som var i nærheten blitt fjernet. At det kan være et estetisk problem om man ikke tenker seg om hvor en tømmer er en ting, men at det er et biologisk problem tror jeg ikke på. 

mvh Knut Erik

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can write a topic or comment now, it will be posted after you have registered. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...