Jump to content

Importere båt-/båthenger fra USA?


Napoli

Recommended Posts

Posted (edited)

Det har jo kommet nye regler på tilhengere fra USA. Er det noen som vet om man kan importere båt med henger, og få hengeren registrert i Norge?

Edited by Napoli
Link to post

Det må i såfall være ganske nye regler...

Jeg importerte en del båter fra USA  tidligere..

Noen få av dem kom på henger...

Var umulig å få dem registrert her...selv om de var langt mer solid en dem som er godkjent i Norge...

Link to post
Posted (edited)

Dette må da være mulig? Enklest kanskje om den er godkjent i et annet eøs land slik at den 

oppfyller rett direktiv for nyregistrering.

 

eller om den er godkjent og registrert før i usa.

da går det vel greit etter  §10 c i forskrift om godkjenning av bil og tilhenger.

 

Edited by dude
Link to post
Cerberus skrev On 4.6.2021 at 16.36:

Var vel i 2017. Noe nytt siden da?

Det er vel de reglene jeg sikter til - men klarer ikke å finne dem noe sted. 

Link to post

Reglen vikert tydelig den  når det har vert skilt i minst ett halvt år fra der den kommer fra så skal det ikke verer noe problem. Min henger ez loader 1975 fra usa er det skilt på og vil påstå konstruksjon er betraktelig kraftige laget i forhold til en tysse henger 

Link to post
Helge77 skrev for 4 timer siden:

Reglen vikert tydelig den  når det har vert skilt i minst ett halvt år fra der den kommer fra så skal det ikke verer noe problem. Min henger ez loader 1975 fra usa er det skilt på og vil påstå konstruksjon er betraktelig kraftige laget i forhold til en tysse henger

 

Ja ingen tvil om at USA hengerne er langt kraftigere bygget en det som renner rundt på veiene i Norge og Europa...men får du lov å bruke den i Norge..??

 

Link to post

Tviler på at du får registrert en amereikansk bygget båthenger utenfor EU.  Alt som skal registreres må ha typegodkjenning og CE godkjenning.  Det har ingen sammenheng med hvor bra kvalitet det er på hengerene.. I  USA frakter de jo 30-35 fotere på henger med trippel aksler! Vet ikke hvordan førerkortreglene er der men tviler på at de har alle klassene som vi har her i Moldboland!.   Vi hørte med biltilsynet om å få kjøre en Ny Tysse opplagshenger ut til hytta vår. De annså det som mye sikkrere å kjøre den oppå en liten varehenger uten brems surret fast!!!

Link to post

 

Henger har vanlig vognkort og registrer sånn som det trengs at den kan brukes som andre hengere ja dette ble gjort i 2010 når båt å henger kom til landet 

Link to post
Helge77 skrev for 2 timer siden:

 

Henger har vanlig vognkort og registrer sånn som det trengs at den kan brukes som andre hengere ja dette ble gjort i 2010 når båt å henger kom til landet 

 

Har du virkelig fått den typegodkjent i Norge..?

Link to post

Det ble gjort endringer for amerikanske hengere i juni 2017

 

Bilforskriften §§ 10 a, b og c gir spesielle unntak ved enkeltgodkjenning av bruktimporterte biler og tilhengere. Ordningen gjelder både personbiler, varebiler, busser, lastebiler samt tilhengere til disse. Disse reglene har fra 1. juni 2017 overtatt for de tidligere særreglene i kjøretøyforskriften § 1-15.

Bil i gruppe M og tilhenger i gruppe O som er i original utførelse eller tilnærmet original utførelse kan godkjennes etter disse særbestemmelsene såfremt det fremlegges registreringsdokumentasjon eller dokumentasjon fra fabrikant eller kompetent, uavhengig laboratorium som viser at kravene for godkjenning i enten annet EØS-land, USA eller Canada er tilfredsstilt. Kjøretøyet må ha vært registrert i minimum 6 måneder i annet land (uansett hvor i verden) for at det skal kunne godkjennes etter disse bestemmelsene.

Med «original utførelse» menes kjøretøy slik det ble levert av fabrikanten(e) før første registrering. Med «fabrikant» menes den som bygger komplett kjøretøy, bygger i en av flere etapper eller endrer et kjøretøy før første registrering.

Med «tilnærmet original utførelse» menes kjøretøy som etter første registrering har gjennomgått moderate endringer som ikke kan antas å påvirke kjøretøyets sikkerhets- eller miljøegenskaper i negativ grad.

Etter godkjenning i Norge følger personbiler (gruppe M1) og varebiler (N1) de samme reglene for endring og ombygging som biler som er godkjent etter ordinære regler. For kjøretøy i øvrige grupper er endringsadgangen begrenset til at kjøretøyet etter endringen må være innenfor «tilnærmet original utførelse».

Personbiler og varebiler som er godkjent etter kjøretøyforskriften § 1-15 før 1. juni 2017 har samme adgang til endringer som angitt i forrige avsnitt, altså som biler som er godkjent etter ordinære regler. For øvrige kjøretøy i gruppe M og N som er godkjent etter kjøretøyforskriften § 1-15 i perioden 2004-2006 er også endringsadgangen lik som i forrige avsnitt, dvs. at kjøretøyet må være innenfor «tilnærmet original utførelse».

NB! Godkjenningsordningen, herunder både første gangs godkjenning og godkjenning av ombygginger, kan kun gjennomføres på bestemte trafikkstasjoner. Dette er Drammen, Hafslund (Sarpsborg), Haugesund, Trondheim og Bodø.

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...