Jump to content

Skip som ligner Full City drev nesten på land


jernia

Recommended Posts

Sitat:

Taubåten var på veg fra Sandnessjøen til Mo for å slepe en båt inn til havna. Da de kom til Nesnaflaket tenkte kaptein Bjørnar Bye at de skulle ta seg en tur for å se til de andre båtene som var ankret opp. Det avverget en miljøkatastrofe som kunne fått enorme følger for dyrelivet langs helgelandskysten.

 

 

Bra at Kapteinen tok turen ja!

Link to post
Share on other sites

De som nå i valgkampen har skreket opp om oljeutvinning i Lofoten, bør heller bruke energien sin på disse skipene.

Oljeproduksjon bekymrer meg overhodet ikke når det gjelder forurensing, men det gjør mange av disse skipene langs kysten.

Det er kun spørsmål om tid før vi har en ny Full City episode.

Link to post
Share on other sites

Balle Klorin: Og du går da ut fra at kapteinen er korrekt sitert, og at alt såkalte journalister til enhver tid skriver er korrekt? Stakkar...

 

"Da vi fikk hengt trossen på båten var de bare en halv kabellengde fra land, noe som vil si 60 meter, og det var kun minutter fra en stor katastrofe her", sier kapteinen.

 

For meg høres det ut som han er direkte sitert, men du vet kanskje noe annet? Stakkar...

Link to post
Share on other sites

Hørte kapteinen intervjuet på radio for 5 min siden. Der sa han at avstanden var "mindre enn en halv kabellengde, ca 60-70 meter".

Hva han sa til avisen får vi vel aldri noe sikkert svar på.

Link to post
Share on other sites

Er det så sikkert at det betyr havari hvis et skip driver i land på ei sandstrand. Med havari mener jeg at skroget blir så skadet at olje etc. lekker ut. Er bunnen fin nok så blir vel da dette bare et skip som står fast. Flo og fjære vil vel gjøre det litt verre å trekke skuta av igjen. I dette området er det vel 3-4 meter høydeforskjell.. Må innrømme at jeg blir litt oppgitt hver gang journalister hyler opp om katastrofer og heltedåder og beskriver nesten alltid de værst tenkelige scenarier i sine reportasjer......

 

 

P

Link to post
Share on other sites

Hvis det driver iland i 62 knops vind, så er vel sjansen større for at det blir skader på skroget ja... Og på det aktuelle stedet er det såvidt jeg husker ikke sandfjære men mest stein.

Nå hadde jo denne "bare" 210 tonn tungolje ombord da....

Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha

Link to post
Share on other sites

Ivar har nok rett i dette med rullestein ja. Dessuten har jeg en mistanke om at de NordNorske strendene har en tendens til å være mye brattere enn lenger sørpå.

 

Dette kan vel i høyeste grad kalles en REDNINGSAKSJON ....

Det kan vel bli "big business" å eie en slepebåt etter hvert hvis dette fortsetter..

En kunne jo da skaffe seg papirer for å drive oppsøkende søk langs Norskekysten.

Denne historien viser ihvertfall at en kan redde båter med å være litt "frempå" som vi sier...... :cool:

Link to post
Share on other sites

Litt OT, men da lærte jeg noe i dag også. Har aldri hørt om kabellengde før, men fant denne beskrivelsen på Wikipedia:

 

En kabellengde er et gammelt norsk lengdemål til sjøs. Opprinnelig 120 favner eller 225,9 meter, senere omdefinert til 1/10 nautisk mil (tidl. kvartmil) eller 185,2 meter. Cable Street i London har navnet fra dette lengdemålet.

Link to post
Share on other sites

Denne nestenulykken går igjen i et mønster;

Full City, Server, denne båten, Marte (nestenulykke med LPG-tanker ved Fedje) har alle likheten at kapteinen ombord ikke ba om hjelp, og også nektet for at det var problemer (før det var for seint).

Marte f.eks var det Fedje Trafikksentral som rekvirete hjelp til, Server nektet å feste sleper ombord, Full City hadde heller ikke problemer, og denne, stilt på kanal 16 gitt...

 

Med andre ord - med mindre vi får en lovendring, så kommer det til å skje MANGE ulykker i fjæresteinene i de neste årene...

Link to post
Share on other sites

Med andre ord - med mindre vi får en lovendring, så kommer det til å skje MANGE ulykker i fjæresteinene i de neste årene...

 

Du har nok helt rett her...  :rolleyes:

Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha

Link to post
Share on other sites

Med andre ord - med mindre vi får en lovendring, så kommer det til å skje MANGE ulykker i fjæresteinene i de neste årene...

 

Og lovendringen skal lyde; Forbud mot motorhavari?

Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and!

Link to post
Share on other sites

I eksemplet Full City så ville dette ha betydd slepebåt i standby i fire/fem døgn samt los i samme tidsrom siden skipet ikke skulle til kai før etter fire/fem dager. En ikke ubetydelig kostnad som vil ramme norsk eksportnæring.

Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and!

Link to post
Share on other sites

Mer fra Rana Blad: Frykter en katastrofe

 

Syns det som skrives her er ganske dekkende:

- En utrolig mengde fartøyer har utenlandske kapteiner. Disse båtene beveger seg opp og ned langs kysten og mannskapene er så underlagt sine rederier at de ikke tør si fra hvis noe galt holder på å skje. De er redde for jobben sin og holder heller kjeft. Derfor har vi nesten ingen kontroll på det som skjer og vi som jobber med dette venter bare på katastrofen, sier Grøtting.

 

Han sier videre at deres erfaring etter utallige bergingsoppdrag er at kapteinen ikke tør ta ansvar. De har fått denne beskjeden fra høyere hold.

 

– Etter at vi berget "Yamaska" fra å gå på grunn har vi selvfølgelig problemer med at kapteinen ikke vil skrive under på at han er blitt berget. Dette til tross for at han ropte på hjelp over radio. Når så Rana Blad tar kontakt med kapteinen så nekter han for at noe har skjedd. VG tok også kontakt med det kypriotiske selskapet som eier Yamaska og de benektet også at noe var galt. Så slengte de på røret. Det viser litt om holdningene som disse selskapene har. De vil absolutt tjene penger, men de vil ikke at ansvar for at noe kan skje med vår vakre kyst. Det skremmer meg, sier Grøtting.

Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha

Link to post
Share on other sites

De som nå i valgkampen har skreket opp om oljeutvinning i Lofoten, bør heller bruke energien sin på disse skipene.

 

Veldig enig :yesnod:

 

Hadde skipsfarten bare tatt inn over seg (evt blitt pålagt) en liten brøkdel av det arbeidet olje og gass industrien har gjort innen HMS, så hadde vi sette en dramatisk nedgang i denne type hendelser.

 

Å bruke Langesund ulykken som et argument mot oljeutvinning i nord blir helt feil.

 

http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/valg/valg_2009/1.6764338

2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI

Link to post
Share on other sites

Hadde skipsfarten bare tatt inn over seg (evt blitt pålagt) en liten brøkdel av det arbeidet olje og gass industrien har gjort innen HMS,

 

Mnja, det er litt farlig å sette alle i samme bås. Det er de som gjør meget godt sikkehetsarbeid.

 

Den tradisjonelle rederen med ansvar er delvis erstattet av investorer som skal ha mest mulig igjen for investeringen sin. Nå.

Utgifter skal holdes på et absolutt minimum. Alle avgjørelser skal tas av økonomer.

 

Kanskje vi bør vende oss til at sjøtransport bør koste noe mer.

 

Som jeg har sagt i en annen tråd, oljeleting i Lofoten/Vesterålen bekymrer meg ikke forurensningsmessig. Men denne transporten langs kysten med gamle holker skremmer meg.

 

 

"Nå er fokuset satt på Sørlandet etter deres ulykke der nede og jeg spør meg selv om vi må ha et lignende utslipp på Helgeland før noen tar affære, sier Grøtting".

 

Det skorter vel kanskje litt på kunnskapen om kysten i dette rederiet også.

Link to post
Share on other sites

Kanskje vi bør vende oss til at sjøtransport bør koste noe mer.

 

Nå har vel rederiene opplevd eventyrlige rater/inntjening de senere år faktisk innen alle segmenter, uten at jeg kan se at det har gjort store endringer i antall eller type ulykker til sjøs. Med andre ord så er ikke mangel på inntekter noen god unnskyldning senere år.

Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and!

Link to post
Share on other sites

Hadde skipsfarten bare tatt inn over seg (evt blitt pålagt) en liten brøkdel av det arbeidet olje og gass industrien har gjort innen HMS, så hadde vi sette en dramatisk nedgang i denne type hendelser.

 

Her er jeg uenig med deg. Det mangler slett ikke lover, forskrifter, prosedyrer og retningslinjer for hvordan sikker skipsfart skal drives og for hvordan HMS-arbeid skal utføres. Problemet er vel heller at det er for mye regelverk i forhold til tilgjengelig mannskap om bord. Det kan nok føre til at besetningsmedlemmer, i sin streben etter å følge opp dette utrolig omfattende regelverket for å unngå å bli holdt tilbake ved en eventuell havnestatskontroll, må forsake noe av det operative arbeidet til fordel for at samtlige sjekklister er fylt ut, alle rapporter er sendt osv. Dessverre skjer det at en navigatør som skulle brukt sin tid på sikker navigasjon og utkikk, bruker mye av sin tid på vakt på bro med utfylling av sjekklister, klargjøring av havne- og lastedokumenter, kartrettinger, rettinger av publikasjoner osv. Og da kan ulykker og uønskede hendelser skje.

 

Poenget mitt er at arbeidet med oppfølging av regelverk er blitt så gjennomgripende at det rett og slett går ut over den operative sikkerheten. Og det er selvsagt sikkerheten oppnådd gjennom det operative arbeidet som er og blir den viktigste.

 

Dessuten tar ikke noen lands sjøfartsmyndigheter tak i hviletidsproblematikken for vaktgående personelle på skip. Personell som går 6 timer på og 6 timer av, men også de som går 4 timer på og 8 av, opplever veldig ofte at de må jobbe mye mer enn dette da skipet kan ha tett med havneanløp og hvor navigatør/styrmann må være tilgjengelig ved lasting, lossing, fortøyning, ankring, havnestatskontroll, inspeksjon fra oljeselskap på tankskip, inspeksjon fra klasseselskap osv. Og at trøtthet kan føre til ulykker, bør ikke komme som en overraskelse på noen.

 

Jeg vil også nevne at det i år i EU ble lansert forslag om at vaktgående personell på skip skal kunne jobbe inntil 18 timer i døgnet i tilsammen 5 døgn. :eek: Det blir da mindre enn 6 timer hvile/søvn pr. døgn i totalt 5 døgn. :nonod: De norske sjømannsorganisasjonene har levert protest mot dette.

 

Når det gjelder olje- og gassindustrien, har denne mye større tilgang på midler og personell for å ivareta HMS-arbeid enn skipsfarten. For utøvere innen skipsfarten kan nok ofte olje- og gassindustriens byråkrati, personelltilgang og forbruk av materiell, bruk av konsulenter osv. fortone seg som et sløseri av verste sort. :giggle: Men som sagt, her er det god tilgang på penger.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can write a topic or comment now, it will be posted after you have registered. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...