Jump to content

Ønske om åpning av kanalbrua i Moss


Astor

Recommended Posts

Leser på KNBFs sin hjemmeside at det er krefter i gang for å få gjennåpnet kanalbrua mellom Moss og Jeløya. Dette er en sak som går igjen år om annet. Denne gangen er det en seilbåtkar som står for trykket.

Tenk hvilken kaos det vil bli hver gang broen må åpnes. Joda, det går i Tønsberg så hvorfor ikke i Moss. Rent samfunnsnyttig er det trolig ikke. Åpne broen for at liten kysttrafikk og noen pinnebåter skal komme seg raskere på sin ferd.

Jeløya-folket starter vel protestaksjon dersom noen finner på å ta opp sveisen på den gamle bybrua i Moss.

Jeg har en åtte meter høy mast men har mulighet til å slå den ned slik at jeg passerer med noen centimeters klaring på middel vann. Men jeg tar like gjerne turen rundt Stalsberget for å komme inn til Moss havn syd.

 

Dette er klippet fra KNBF sin hjemmeside.

 

Åpning av kanalbrua i Moss er viktig for båtfolket!

 

Formannen i vår medlemsforening, Halberg Rassy Klubben Norge, har sendt oss nedenstående innlegg om behovet for å åpne kanalbrua i Moss. Landskapsarkitekt Arild Johnsen er både formann i HR-klubben og medlem av Moss Seilforening. Dette er en viktig sak for båtfolket i hele Indre Oslofjord og som får Båtforbundets fulle støtte!

Det har gjennom de siste årene til stadighet vært reist spørsmålet om en åpning av kanalen for større motorbåter og seilbåter. Slik jeg oppfatter situasjonen er dette mulig. En forutsetning for dette er å få satt klaffebrua i stand slik at større båter kan passere. Av de som har reist saken den siste tiden er havnesjef Reidar Hansen og formann i Moss Arbeiderparti Thomas Colin Archer. De fremhever den økonomiske verdien en åpning av kanalen har for byens turistnæring. De legger også vekt på at om de prosjektene som er under planlegging på begge sider av Mossesundet både skal kunne gjennomføres vil dette kreve en åpning av brua. Kanalområdet er et viktig turmål for byens befolkning. Dragebåtfestivalen - som ble arrangert en del år siden -viser også hvilke potensialer kanalen og kanalparken har som arena for større arrangement.I et intervju i forbindelse med Raymarine Race i år - hvor Kong Harald deltok med Fram XVI blant mer enn 50 andre seilbåter - fremhevet formannen i Moss Seilforening Torstein Tønnesson kanalens fortrinn som base for seilaser .Han la vekt på de unike utviklingsmulighetene kanalområdet ville ha om brua ble åpnet .

 

Kanalen er et av vår bys viktige kulturminner. Den har en historie som strekker seg fra Kong Fredriks besøk på Moss i 1704 hvor gjennomgraving av Værlesanden var tema til en lang planleggingstid fram til 1807. Oppstart av gravearbeidene skjedde 1812 med militære mannskaper. Dette arbeidet stoppet i 1814 .p.g.a krigstilstander i landet. Arbeidene startet igjen i 1853 etter helt nye planer og stod ferdig i 1886. I perioden 1886- 1894 passerte mellom 4000 og 6000 båter pr. år. Dette viser hvilken verdi åpning av kanalen har hatt for byen i historisk tid. Etter at områdene på to sider av kanalen ble opparbeidet som park – i tidsrommet rundt 1910- ble dette et ”promenadestrøk” hvor byens befolkning tok sine kvelds- og søndagsturer.

 

Det er klart at den interessen det nå knytter seg til Mossesundet med store investeringer i båtanlegg og som fremtidig byutviklingsområde gjør åpningen av brua meget aktuell. Åpningen er med på å styrke Moss som en maritim by og det særpreg dette vil gi byutviklingen. Når det gjelder turistinteressene er disse knyttet til de tusenvis av båter fra Indre Oslofjord som passerer Moss på veg til og hjem fra Svenskekysten eller Sørlandet i ferier og helger. Mange av disse må i dag gå utenfor Jeløya i all slags vær. For oss som ferdes en del på fjorden ser at selv en solgangsbris kan være ”tøff” utenfor Jeløya. I slike situasjoner ville de fleste velge å seile i Mossesundet om brua ble åpnet. Dette er et er godt skjermet farvann i all slags vær.Spørsmålet om hvor ofte det er behov for bruåpning er det klart at dette kan styres etter biltrafikken over brua.. De mest sannsynlige åpningstidene vil kunne være for eksempel kl. 10.00 om formiddagen og kl. 18.00 om ettermiddagen. Dette vil igjen gjøre sitt til at de besøkende båtfolk vil få god tid til å besøke byen med muligheter til overnatting i gjestehavna.

 

Nå må alle ”gode krefter” - både offentlige og private – samle seg i en offensiv for åpning av Kanalbrua.Vi trenger nå å få til en ”dugnad” for byen, på samme måten som vi har løst oppgaver gjennom sentrumsoffensiven .En slikt satsning vil gjøre kanalen til et viktig samlingspunkt og Moss til en virkelig maritim turistby Dette vil igjen være med på å styrke utviklingen av ”fjordbyen Moss”.

 

Arild Johnsen

 

Landskapsarkitekt MNLA

 

Moss.

Edited by Astor (see edit history)


Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16.
vimpel_entusiast_signatur.gif

Link to post
Share on other sites

Her noen bilder fra kanalen i Moss.

 

mossekanalen_2005.jpg

Mossekanalens sydside mot Værlebukta. En populær gjestehavn for oss båtfolk.

 

 

mossekanalen_sett_nordover.jpg

Her fra nordsiden av kanalbrua som går ut i Mossesundet.


Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16.
vimpel_entusiast_signatur.gif

Link to post
Share on other sites

Jeg vet via en av gutta i Jeløya kystlag at det ble prøvd/simulert broåpning for noen år siden, men planen ble forkasta pga for mye trafikkaos!!! Som du sier: De får det til i Tønsberg, og der tror jeg det er adskillig mer trøkk i trafikken på land. Indre Østfoldkysten ville bli ganske mer attraktiv for mange av oss fra Vest også om de kunne få åpna broa si i noen minutter i ny og ne.

Link to post
Share on other sites

Normalt legger jeg turen innom Moss hvis jeg er på vei mot Strömstad, men til sommeren blir nok ikke det noe av pga at masten på den båten jeg har kjøpt nå er alt for høy. Blir heller Horten kommende sommer :smiley:

Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter

Link to post
Share on other sites

Tenk hvilken kaos det vil bli hver gang broen må åpnes. Joda, det går i Tønsberg så hvorfor ikke i Moss. Rent samfunnsnyttig er det trolig ikke. Åpne broen for at liten kysttrafikk og noen pinnebåter skal komme seg raskere på sin ferd.

 

Jeg har aldri lagt båtturen til Moss og vet heller ikke noe om hvordan man tilpasse ting på land for å få til en god løsning mhp en bro som skal åpnes. Jeg er enig med deg i at det ikke er noe stort poeng i å få til dette for å forenkle ferden utover i fjorden. Men Moss vil bli et mye mer attraktivt mål hvis man kunne passere her, så det er vel verdien av dette som bør vurderes opp mot ulempene. Man trenger kanskje ikke så veldig hyppige åpninger av brua i løpet av døgnet for å oppnå dette?

Edited by Framtia (see edit history)

Framtia på AIS

 

Seiling - den dyreste måten å reise gratis....

Link to post
Share on other sites

Her i Moss kan vi sikkert leve med at kanalbrua ble åpnet noen ganger i døgnet, de klarer det jo i Tønsberg.

 

Nå ser vi at den pensjonerte landskapsarkitekten i Moss Kommune, Havnesjefen og nestformannen i det lokale Arbeiderpartiet engasjerer seg for og få åpnet kanalbrua. Alle disse tre personene vet utmerket godt at all mekanikken som skal til for å åpne brua er fjernet for mange år siden.

 

Kunne vært spennende om de samme personer kunne fortelle hvordan dette skulle finansieres...

Link to post
Share on other sites

Tror faktisk ikke det ville vært noe stort problem om man valgte åpningstid i forhold til når trafikken er på det laveste, men såmange åpninger i løpet av en dag, tror jeg ikke det er rom for. Før morgenrush, sent på kvelden og på søndag, tror jeg det kan være muligheter uten å lage for mye kaos.

Link to post
Share on other sites

Et glimrende forslag! Både sett i historisk sammenheng, og for fremtidens Moss som sjøfartsby. Og trafikkaos vil det muligens bli de første gangene den åpnes, men så vil bilistene bli tvunget til å innrette seg deretter. Heller et yrende liv på sjøen (i kanalen) enn økende trafikk på veien! :wflag::diving::cheers::sailing:

Edited by Figaro (see edit history)

Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.

Link to post
Share on other sites

Jepp, få brua opp! MorMajor glir under ved middel/lavvann - men jeg har et bremsespor på toppen av lanterna som stadig minner meg om en nestenulyke. :yesnod:

Viksund St.Cruz 340. VHF: LJ6798 og MMSI: 257 979 470. Kikk gjerne innom bloggen vår MorMajor.com .

Link to post
Share on other sites

det ble prøvd/simulert broåpning for noen år siden, men planen ble forkasta pga for mye trafikkaos!!!
. Og trafikkaos vil det muligens bli de første gangene den åpnes, men så vil bilistene bli tvunget til å innrette seg deretter. Heller et yrende liv på sjøen (i kanalen) enn økende trafikk på veien! :wflag::diving::cheers::sailing:

Joda, jeg husker de testene med å sperre kanalbrua for å simulere åpning. Hvis jeg ikke tar helt feil, så stod køen omtrent ut til E6 på kort tid.

Det ble et svare kaos. Testen VAR varslet i god tid på forhånd. Og ble gjennomført utenom normal rushtrafikk.

Jeg tror det vil bli en del kaos hvis dette gjennomføres slik trafikkbildet er pr. i dag. Dette på grunn av at fergetrafikken går samme veien helt ned til kanalbrua. Veinettet er ikke tilpasset den trafikken som går der nå. Det passerer mange biler på denne veien daglig. Jeg husker ikke tallet, men det er nok i nærheten av smertegrensen snart. Det merker jeg selv, for jeg kjører her flere ganger daglig.

 

disse tre personene vet utmerket godt at all mekanikken som skal til for å åpne brua er fjernet for mange år siden.

Kunne vært spennende om de samme personer kunne fortelle hvordan dette skulle finansieres...

Jeg har også fundert på hvordan dette skal finansieres. For billig blir det ikke. Og Moss kommune er jo ikke akkurat rike fra før.

Det ender vel med at vi får enda høyere eiendomsskatt, tenker jeg. :puke:

 

Ellers har jeg egentlig ikke noe spesielt i mot at brua åpnes til visse tider utenom rushtrafikken. Men når på døgnet det skal bli, er jeg neimen ikke sikker på.

Link to post
Share on other sites

det går i Tønsberg så hvorfor ikke i Moss.

 

Det er nettopp det det ikke gjør.

Kanalbrua i Tønsberg er eneste fastlandsforbindelse for 25000 mennesker. Hver gang den brua går opp, er det totalkaos i trafikken. Køen går til tider forbi Teie torv. Og om sommeren går brua opp i eninga.

Videre så er det industri i Tønsberg som er avhengig av at bruene kan åpnes. Det er det ikke i Moss.

Det er en båttur på tre timer for å gå rundt i Tønsberg. Det er det heller ikke i Moss.

En sånn klaffbru er en løsning ingen kommuner ønsker.

Edited by Mulligan (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Det er nettopp det det ikke gjør.

Kanalbrua i Tønsberg er eneste fastlandsforbindelse for 25000 mennesker. Hver gang den brua går opp, er det totalkaos i trafikken. Køen går til tider forbi Teie torv. Og om sommeren går brua opp i eninga.

 

Nå var det vel ikke snakk om "i eninga" men noen minutter morgen og kveld :wflag:

Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.

Link to post
Share on other sites

Husker jeg rett så går vel kanalbrua i Tønsberg opp en fire-fem ganger hver dag.

 

Hvis Moss skal åpne brua for mer båtfolk til byen må gjestehavnfasilitetene også utbygges. Jeg ser for meg en haug med seilbåter utenpå hverandre i kanalen kveldstid. Det vil vel skape kaos for gjennomgangstrafikken?


Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16.
vimpel_entusiast_signatur.gif

Link to post
Share on other sites

Leser på KNBFs sin hjemmeside at det er krefter i gang for å få gjennåpnet kanalbrua mellom Moss og Jeløya. Dette er en sak som går igjen år om annet. Denne gangen er det en seilbåtkar som står for trykket.

Jeg har en åtte meter høy mast men har mulighet til å slå den ned slik at jeg passerer med noen centimeters klaring på middel vann. Men jeg tar like gjerne turen rundt Stalsberget for å komme inn til Moss havn syd.

 

Dette er klippet fra KNBF sin hjemmeside.

 

Åpning av kanalbrua i Moss er viktig for båtfolket!

 

Mange av disse må i dag gå utenfor Jeløya i all slags vær. For oss som ferdes en del på fjorden ser at selv en solgangsbris kan være ”tøff” utenfor Jeløya. I slike situasjoner ville de fleste velge å seile i Mossesundet om brua ble åpnet. Dette er et er godt skjermet farvann i all slags vær.

Arild Johnsen

 

Landskapsarkitekt MNLA

 

Moss.

 

Enig med Astor er ikke rare omveien å gå rundt og komme inn fra syd.

Ser av bildene at det er ca 1/4 på nordsiden av brua og 3/4 på sydsiden.

Tenk og brukt noen penger her isede for å kaste vekk pengene på brua.

Det hadde blitt en turist maskin, og da spørs det om du hadde fått plass Astor.

 

Å sammenligne med Tønsberg som noen gjør er tull kummer du nordfra er det 2-21/2 mil til Tønsberg under broen og ca.15 mil rundt Nøtterøy, det er å tenke miljø.

Hadde bare alle billistene hatt vett på å stoppe motoren hver gang brua åpnes. SUKKK:

 

Siden værforholdene uten for JEØYA er for "tøffe" i følge artikkelen, så får de ligge på været enten i Hankø eller Filtvet eller omvent.

 

Nå er jeg oppvokst på andre siden litt lengre syd, der dagens store høyde punkt var å sitte i en bilring og vente på dønningene fra de store båtene

som gikk på utsiden av Bastø..

 

Været på den tiden ble gradert etter 13 fots Pram. 18 fots sjekte eller 23 fots snekke, når vi skulle ut og fiske.

Snekka ble mest brukt når vi skulle helt ut ut til Mefjordsbaaen og rappe makrellen fra Østfoldingene.

 

Men det var før vi fikk ødelagt klima.

 

 

Hva var det en sa da en ble spurt om hvorfor bruene ikke var til å åpne, når de åpnet Sprangereid kanalen.

Kanalen var for motorbåter opp til ca. 40 fot, 20- 30 seil båter trives best med litt vind , så de kunne gå rundt Lindesnes.

 

Det samme filosofien må være bedre egnet for Mossekanalen.

 

 

her er Tønsber Havn

 

http://www.tonsberghavn.no/include/default...le&Key=8207

Kokekyndig maskinist kjent på kysten.

Link to post
Share on other sites

Det går i Fredrikstad også (ikke akkurat nå, da. Nå er Vesterelva stengt pga brubygging).

Men der var det bruåpning for fritidsbåter tre (eller fire) ganger i løpet av dagen. Det ble jo litt køer på vegen også (kjører over Kråkerøybrua av og til sjøl), men åpningstidene er lagt godt unna de største rushtidene.

Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk

Link to post
Share on other sites

Nå er jeg oppvokst på andre siden litt lengre syd, der dagens store høyde punkt var å sitte i en bilring og vente på dønningene fra de store båtene

som gikk på utsiden av Bastø..

 

Været på den tiden ble gradert etter 13 fots Pram. 18 fots sjekte eller 23 fots snekke, når vi skulle ut og fiske.

Snekka ble mest brukt når vi skulle helt ut ut til Mefjordsbaaen og rappe makrellen fra Østfoldingene.

http://www.tonsberghavn.no/include/default...le&Key=8207

 

Selv om jeg er Jeløyagutt har vi hatt mye av samme oppveksten skjønner jeg. Jeg humret litt når jeg leste innlegget ditt. :cheers:


Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16.
vimpel_entusiast_signatur.gif

Link to post
Share on other sites

Jeg er positiv til åpning av kanalen - jeg tror det vil gi byen større fordeler enn ulemper. Jeg kjører selv over brua til og fra jobb - og vet godt hva fergetrafikken gjør med byen hver halvtime når fergene tømmes og på søndager om sommeren når det er kø opp på E6. Klart at åpningstidene må tilpasses dette - som det feks er gjort i Tønsberg og Ålborg. (et hjertesukk er at politikerne våre ennå ikke har klart å få satt fergetrafikken på den politiske dagsorden)

 

Ser man dette litt i større perspektiv enn om egen båt går under brua eller ikke kan man se at det allerede er godkjent utbygging av ny båthavn for ca 700 båter på Rosnes (N for Betongen). I tillegg ligger det inne i reguleringsplan at det skal bygges ny gjestehavn på V siden av kanalens nordre utløp. Denne skal bygges av Moss Havn. Søly båthavn der seilforeningen holder til er full og det er stor mangel på båtplasser til normale seilbåter (30-40 fot).

 

Et annet interessant perspektiv er at eierne av tomt og bygninger der Peterson i dag driver papirfabrikk allerede har utlyst en arkitektkonkurranse for hvordan det kan etableres en ny bydel på dette området. Det foreligger allerede utkast fra arkitekter. For meg virker det ikke som om de har tanker om at det skal drives industri på dette området i all fremtid.

Edited by Bitteliten (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Husker jeg rett så går vel kanalbrua i Tønsberg opp en fire-fem ganger hver dag.

 

Jeg tror man skal være litt forsiktig med å bagatellisere denne.

Vi snakker om Vestfolds mest trafikkerte vei.

Man kan tenke seg rabalderet dersom man stengte E18 fem ganger hver dag for å slippe turgåere over.

Om sommeren er denne brua eneste fastlandsforbindelse for 50000 mennesker. Det er ikke snakk om at brua er oppe noen minutter. Det tar lang tid før trafikkflyten er igang igjen.

Link to post
Share on other sites

1. Hva skal man prioritere å bruke penger på (tunnel går vel ikke over kommunebudsjettet, men likevel, sikkert en del kommunal tilrettelegging for tunnel med tilførselsveier osv)

2. Man fjerner antageligvis 98% av trafikkbelastningen i den siste rundkjøringa før brua, ved at alle som nå skal inn til ferja kjører i tunell noen kilometer lenger syd.

 

Derfor, hvis man har tunell kan man åpne brua uten at det står kø til E6.

 

På den annen side, en konstant kø gjennom Moss vil kunne frigjøre midler til tunell... :yesnod:

Edited by Honduras (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Det er svært lite av fergetrafikkens om går over brua. Det største problemet med fergetrafikken er trafikken fra ferga ut på E6 - akkurat som du skriver. Om man ser bort fra de få utfartssøndagene da alle skal over en av veiene og det er kø opp til E6. Da er det også ganske forutsigbart når det er kø. Og den køen kan også løses ved at ferge nr 4 som det diskuteres settes inn og at man tilpasser åpningstidene for brua. Åpner man brua feks kl 10, 14 og kl 18 på hverdager og kanskje kl 08, 14 og 20 i helger bør ikke dette være et stort problem.

 

Jeg underslår ikke at Norges mest trafikerte fergesamband er et stort problem for Moss - og det må løses på en annen måte enn i dag. Det finns flere løsninger på det - feks tunnel fra fergen til E6 eller at veien fra Drammen til Oslofjord tunnellen oppgraderes slik at mer av trafikken ledes den veien eller at fergesambanet erstattes av bro, eller at fergeterminalen flyttes til et annet sted. Det finnes mange ulike løsninger - problemet er den politiske viljen på Storgingsnivå ettersom fergesambandet er en del av stamveinettet.

 

En tunnell fra ferga vil naturligvis bompengefinansieres - akkurat slik den store veipakka rundt Tønsberg.

Edited by Bitteliten (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Det er svært lite av fergetrafikkens om går over brua

 

Helt enig, men fergetrafikken skal gjennom den siste rundkjøringa før brua. Dersom du åpner brua og det stopper opp noen biler som skal ut til Jeløya, lammer man vel trafikken som skal inn i rundkjøringa og bort til ferga. Da bygger det seg raskt på med kø oppover i gatene vil jeg tro. Etter at brua åpner igjen tar det lang tid før all kø har løst seg opp. Køen som startet ved brua vil forplante seg oppover og lamme deler av byen i perioder.

 

Det hjelper ikke om man forbedrer veien fra Drammen til Hurum, den tunellen er for bratt for godstrafikken. I tillegg ligger den for langt inn i fjorden.

 

Man skulle lage tunellen slik at man tok av ved Moss Syd og kjørte opp mot Høyden, rett gjennom første rundkjøring og inn i en tunelltrace som gikk under fjorden og dukket opp litt syd for Horten. Veien skulle da gå rett fram og inn på nye E18. Firefelt hele veien, og man vil bruke 15 minutter fra man tar av E6 i Østfold til man er ute på E18 i Vestfold. Dette skulle jeg gjerne betale 150 kroner for.

Men det bor nok for mye folk og er for stort trafikkgrunnlag i dette området til at vi kan håpe på ett slikt prosjekt.

Tenk om Vestfold hadde vært en øy i Sogn&Fjordane med 250 fastboende. Da hadde vi hatt tunell for lenge siden...

Link to post
Share on other sites

Helt enig, men fergetrafikken skal gjennom den siste rundkjøringa før brua. Dersom du åpner brua og det stopper opp noen biler som skal ut til Jeløya, lammer man vel trafikken som skal inn i rundkjøringa og bort til ferga.

Jeg er helt enig i det poenget - og nettopp derfor er det viktig å time åpningstidene av brua rett. Jeg har tatt ferga til og fra jobb i nesten 10 år - og det er ganske så ulik trafikkbelastning gjennom dagen. Skal vi vente på en tunnell som tar bort fergetrafikken må vi vente i 20 år minst tror jeg - om man leser nasjonal transportplan er ikke moss nevnt engang.

 

Det hjelper ikke om man forbedrer veien fra Drammen til Hurum, den tunellen er for bratt for godstrafikken. I tillegg ligger den for langt inn i fjorden.

Jeg kjører tunellen til og fra jobb nå - og mengden av trailere tyder ikke på at den er for bratt. At den ligger for langt inn i fjorden er jeg enig i - men reduserer man kapasiteten på fergene vil nok tungtrafikken kjøre der. Det er tross alt lettere enn å kjøre gjennom Oslo.

 

Desverre er det mye distriktspolitikk i veiutbyggingen i Norge. Det er merkelig at nærområdene til Oslo ikke blir bedre prioritert.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can write a topic or comment now, it will be posted after you have registered. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...