Jump to content

Røkke dømt til fengselsstraff


Skipper Worse

Recommended Posts

Røkke ble i dag døm i sertifikatsaken. Han fikk 120 dagers fengsel, derav 90 dager betinget. Domfellelsen gjelder bestikkelse, falsk forklaring til offentlig myndighet og føring av båt over 15 meer uten sertifikat.

 

Dommen finnes her

 

Kurset til D5L er beregnet til 120 timer... det er en time pr. fengselsdag Røkke er idømt. Så da er det best å ta kurset!

I've always been crazy, it has kept me from going insane.
vimpel_entusiast_signatur.gif

www.baatjuss.no  |  www.judiciumblawg.no

Link to post
Share on other sites

Å bruke så mange millioner og så lang tid i et sprengt rettsvesen er en større skandale. Hadde du eller jeg gjort det samme og blitt funnet skyldig, hadde vi antagelig fått 10.000 i bot og ferdig med saken.

 

Aktor innstilte på 5 måneders fengsel og 100.000 kroner i bot. Det ble en måned med pallesnekring, dvs 21 dager og ingen bot.

 

Det verste av alt?

Jeg kunne ta en tur på sjøen med den svenske inspektøren og dokumentere ferdigheter. Deretter kunne jeg ta en halveis muntlig og halvveis skriftlig eksamen sammen med inspektøren på nærmeste kafe. Så kunne jeg betalt 20.000 og fått mitt svenske sertifikat. Her er det ingen formelle krav til verken obligatorisk undervisning og eller formkrav til eksamen. Helt lovlig kan jeg så konvertere til norskt sertifikat.

 

Røkkes tabbe? Betalte 100.000 og gikk litt raskt i svingene slik at det minnet om bestikkelse. At fyren kan sine båtting er det jo ingen tvil om.

 

Grov vold og tyveri straffes med 5000 i bot. 5.000 er også standardsatsen for narkotikainnehav av speed, heroin osv i noen brukerdoser. En rev er det igen som bryr seg om lenger.

 

Det er 2 ting som irriterer meg her. Det er at det er en klar forskjell mellom Jørgen Hattemaker og kongen. I tillegg er det noe riv ruskende galt med prioriteringteften til Riksadvokaten.

 

Og hvem vet? Kanskje saken ankes og om nye 6 måneder er Røkke fri "etter bevisets stilling" eller endog henlagt som "intet straffbart forhold".

 

I mellomtiden har 60 andre banditter også gått fri "etter bevisets stilling".

 

Hvitsnippforbrytere skal selvfølgelig også tas, men hele denne saken er jo for en bagatell å regne. Det viser jo også straffeutmålingen.

 

Lotus

Edited by Lotus (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Å bruke så mange millioner og så lang tid i et sprengt rettsvesen er en større skandale. Hadde du eller jeg gjort det samme og blitt funnet skyldig, hadde vi antagelig fått 10.000 i bot og ferdig med saken.

Jeg er hjertens enig. Det er noe sykt med den norske strafferettspleien. Trafikkbøtee er et godt eksempel ...

 

 

At fyren kan sine båtting er det jo ingen tvil om.

Tviler ikke jeg heller. Han har levd på sjøen i mange år og fører verdens raskeste båter. På den andre side er det ingen tvil om at han hadde både tid og råd til å ta sertifikatet på vanlig måte. Det koster ca. 13.000 alt inkl. og tar 120 undervisningstimer + en del selvstudium ... piece of cake, jeg har nettopp gjort det selv. Derfor har jeg ganske liten medlidenhet med Kjell Inge. Men stor respekt for mannen fortsatt.

I've always been crazy, it has kept me from going insane.
vimpel_entusiast_signatur.gif

www.baatjuss.no  |  www.judiciumblawg.no

Link to post
Share on other sites

Å bruke så mange millioner og så lang tid i et sprengt rettsvesen er en større skandale. Hadde du eller jeg gjort det samme og blitt funnet skyldig, hadde vi antagelig fått 10.000 i bot og ferdig med saken.

Nettopp, dette har tatt helt av :confused: . Synes vel at noen burde sette seg ned å bedømme resursbruken i denne saken :wink:
Link to post
Share on other sites

Jeg er hjertens enig. Det er noe sykt med den norske strafferettspleien.  Trafikkbøtee er et godt eksempel ...

Tviler ikke jeg heller.  Han har levd på sjøen i mange år og fører verdens raskeste båter.  På den andre side er det ingen tvil om at han hadde både tid og råd til å ta sertifikatet på vanlig måte.  Det koster ca. 13.000 alt inkl. og tar 120 undervisningstimer + en del selvstudium ... piece of cake, jeg har nettopp gjort det selv.  Derfor har jeg ganske liten medlidenhet med Kjell Inge.  Men stor respekt for mannen fortsatt.

<{POST_SNAPBACK}>

 

Argumentet for å ikke ta prøven var visstnok at han er dyslektiker, har så dårlig erfaring med skolevesenet at han fryktet han ikke ville greie prøven.

 

JOH

Link to post
Share on other sites

han fryktet han ikke ville greie prøven.

 

Bullshit. Og i så fall ville han ikke ha bestått og ferdig med det, så hadde han vært nødt til å lære seg å lese for å få sertifikatet. Da kunne han jo ha lest f. eks. Sjøveisreglene ... :eek:

I've always been crazy, it has kept me from going insane.
vimpel_entusiast_signatur.gif

www.baatjuss.no  |  www.judiciumblawg.no

Link to post
Share on other sites

2900 kroner for 9 km/t fartsoverskridelse på jentungen i dag eller alternativt 3 dager i fengsel. Hun påstår seg uskyldig. Jeg sier ingen kreditt :eek::lol: Men Røkke dommen er jeg uenig i. I prinsippet.

Makan til møl å bruke rettsvesenets midler på. :crazy:

Link to post
Share on other sites

Jeg er hjertens enig. Det er noe sykt med den norske strafferettspleien.  Trafikkbøtee er et godt eksempel ...

<{POST_SNAPBACK}>

 

Røkke er til de grader en offentlig person, for mange sikkert et forbilde. Skulle dette forbilde kunne gjøre slike ting og slippe billig unna ville jo dette blitt en aksept fra samfunnet.

 

Trafikkbøter sammenlignet med reaksjoner på voldsaker og tyveri blir jo litt søkt. Trafikkbøtene er ikke for høy men straffen for voldsaker og tyveri så altfor lav.

Konsekvensene for å bryte trafikkreglene kan man lese i avisen hver dag. At voksne mennesker har så lite respekt for de reglene som gjelder i trafikken gjenspeiler vel kanskje respekten for andre menneskers sikkerhet generellt.

Edited by Jakob (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Røkkes tabbe? Betalte 100.000 og gikk litt raskt i svingene slik at det minnet om bestikkelse. At fyren kan sine båtting er det jo ingen tvil om.

 

Raskt i svingene ? Også en måte å omtale en bestikkelse på.

Fint at man slår hardt ned på korrupsjon her i landet.

Link to post
Share on other sites

Bullshit.  så hadde han vært nødt til å lære seg å lese

<{POST_SNAPBACK}>

Dette mener du ikke Worse.

Du kan ikke forlange at de som sliter med dysleksi og lignende lidelser bare skal opphøre med det.

 

Ellers føyer denne dommen seg inn i rekken av dommer avsagt i norske rettsaler jeg ikke skjønner en dritt av.

I tillegg til at det er en enorm sløsing med samfunnets ressurser.

Store Norske Kullseilingskompani.

Link to post
Share on other sites

I tillegg til at det er en enorm sløsing med samfunnets ressurser.

Er det sløsing med samfunnets ressurser å avdekke og reagere på korrupsjon ?
Link to post
Share on other sites

Nei, der er ikke sløsing å reagere på korrupsjon, hvis det er det vi har sett her.

Men reaksjonen må stå sånn noenlunde i forhold til den påståtte forbrytelsen.

Store Norske Kullseilingskompani.

Link to post
Share on other sites

Raskt i svingene ? Også en måte å omtale en bestikkelse på.

Fint at man slår hardt ned på korrupsjon her i landet.

<{POST_SNAPBACK}>

Enig :yesnod:

 

Er det sløsing med samfunnets ressurser å avdekke og reagere på korrupsjon ?

<{POST_SNAPBACK}>

Så absolutt ikke, vi har vel en ganske så oppvakt dame her i landet som forøvrig har bodd noen år i frankrike som har sine meninger om konsekvenser rundt korrupsjon.

Link to post
Share on other sites

Røkke er til de grader en offentlig person, for mange sikkert et forbilde. Skulle dette forbilde kunne gjøre slike ting og slippe billig unna ville jo dette blitt en aksept fra samfunnet.

Problemet her er mer at Røkke blir tatt hardere enn andre ville ha blitt tatt, nettopp fordi han er en offentlig person. Det blir kort og godt ikke riktig.

 

 

Raskt i svingene ? Også en måte å omtale en bestikkelse på.

Fint at man slår hardt ned på korrupsjon her i landet.

<{POST_SNAPBACK}>

Absolutt. Det må gjøres. Alle taper på det, inklusive de få som beriker seg på det.

 

 

Dette mener du ikke Worse.

Du kan ikke forlange at de som sliter med dysleksi og lignende lidelser bare skal opphøre med det.

Nei, jeg mente det nok ikke slik du oppfattet det, men jeg ser at spissformuleringen var lett å misforstå. Poenget var at Røkke har nok penger til å overkomme hva han måtte ha av problemer med å lese. Og uansett -- etter norske regler -- kreves det skriftlig eksamen. Består du ikke den, får du ingen papirer. Om så man kan lempe på kravene for de som har lese- og skrivevansker så er det selvsagt OK, men poenget med skriftlig prøve er jo at kandidaten skal demonstrere at han har det minimum av kunnskaper som kreves for å få sertifikatet. Poenget med spissformuleringen min var at Røkkes påskudd om dysleksi er alt for billig og han burde ha holdt seg for god til å prøve seg med det.

 

 

Nei, der er ikke sløsing å reagere på korrupsjon, hvis det er det vi har sett her.

Men reaksjonen må stå sånn noenlunde i forhold til den påståtte forbrytelsen.

Helheten i denne saken er at noe som egentlig (som samfunnsfare betraktet) er en filleting, beslaglegger store offentlige ressurser. Rettens arbeidstid, politiets og aktoratets arbeidstid, flere uker i retten med 4-5 forsvarere på det offentliges bekostning, er en uhyggelig sløsing med skattebetalernes ressurser. De har ikke råd til ordentlige veier for ikke å snakke om politi på sjøen, men dette her skulle de altså bruke uhorvelige ressurser på. I stedet for å bøtelegge saftig og overlate Pallin til svenskene ...

 

Når det gjelder reaksjonen er det nok den falske forklaringen til offentlig myndighet som veier tyngst, naturligvis i kombinasjon med korrupsjonsanklagen. I og for seg er straffutmålingen nogenlunde OK når dette tas i betraktning.

I've always been crazy, it has kept me from going insane.
vimpel_entusiast_signatur.gif

www.baatjuss.no  |  www.judiciumblawg.no

Link to post
Share on other sites

Aktor innstilte på 5 måneders fengsel og 100.000 kroner i bot. Det ble en måned med pallesnekring, dvs 21 dager og ingen bot.

<{POST_SNAPBACK}>

Nesten rett.

 

Røkke er dømt til fengsel i 120 dagar, der 90 dagar er betinga. Den betinga straffa må sonast om han kjøper sertifikat før det har gått 2 år. I tillegg er han dømt til å betala 30.000 i saksomkosningar. Straffa er 30 dagar kortare enn aktors påstand, i tillegg til at han slapp å betala bot. At 90 dagar av straffa er betinga, samsvarer med påstanden til aktor.

 

Erik Øie som formidla kontakt mellom Palin og "kundane" er dømt til fengsel i 1 år og 2 mnd, der 4 månader er betinga. Han får og inndraging av 55' kr, samt at han må betala 30' i saksomkostningar.

 

John Inge Valand fekk 90 dagar betinga fengsel, samt 30' i saksomkostningar.

 

Claes Pallin fekk den strengaste straffen, med fengsel i 1 år og fire månader, der 4 månader er betinga, inndraging av 100.000kr og som dei andre må han og betala 30' i saksomkostningar.

 

I dommen står det:

«Det er på det rene at Øye har drevet en form for samarbeide med Pallin i forbindelse med formidling eller salg av fritidsbåter. Øye skulle kunne tilby svenske båtsertifikater til kunder som ønsket å kjøpe store båter. Det er også bevist at et slikt tilbud også gjaldt andre interesserte selv om disse ikke hadde kjøpt båt av Øye. I alle tilfeller skulle det betales for sertifikatene/ utbildningsbevisene.»

 

At nokon kan kalla denne saka for bagatellmessig undrar meg. Konsekvensane av eit korrupt samfunn er så dramatiske at ein er nødt til å reagera. Eg er spent på om dommen blir ståande.

Link to post
Share on other sites

Problemet her er mer at Røkke blir tatt hardere enn andre ville ha blitt tatt, nettopp fordi han er en offentlig person.  Det blir kort og godt ikke riktig.

.

<{POST_SNAPBACK}>

Blir han egentlig det? Nå kjenner ikke jeg til tilsvarende lovbrudd, kanskje fordi en anonym person f.eks. Skipper Worse eller meg ikke vil få samme omtale i media. Men jeg håper da virkelig at straffen hadde blitt lik.

 

Den posisjonen som Røkke har i det Norske samfunnet forplikter, dette blir vel egentlig en uskrevet regel om man vil det eller ei.

l

Link to post
Share on other sites

Korrupsjon og korrupsjon.....

 

Røkke mener at det ikke har foregått korrupsjon..

 

Han har betalt 50.000 kroner for sitt sertifikat og 50.000 kroner for Valands sertifikat. For disse pengene har han hatt sin egen private svenske sensor og foretatt en praktisk prøve til sjøs og en teoretisk skriftlig/muntlig prøve på sitt kontor. Denne eksamineringen varte i 90 minutter.

 

Alternativt? 120 timer teoretisk opplæring og diverse praktisk teoretisk prøve. Kostnad ca 15.000 x 2= 30.000. Tid er penger og Røkke valgte å bruke 70.000 ekstra for å spare masse tid, samt det faktum at han er en dyslektiker.

 

Det hele koker egentlig ned til disse 90 minuttene. Hadde retten trodd at en fullverdig eksaminering kunne skjedd på disse minuttene, hadde det hele vært lovlig, da det ikke finnes formalkrav til hvordan en svenskt sertifikat skal kunne tas. "Privatistmodellen" Røkke har benyttet er ikke ulovlig.

 

Har det derimot ikke foregått noen eksaminering i disse halvannen timene stiller saken seg annerledes. Da her Røkke betalt for å få de to sertifikatene.

 

Slik saken stod, kunne dette tippe begge veier. Ble Røkke eksaminert og bestod eksamen? Hvis ja så skal saken henlegges som intet straffbart forhold. Hvis nei, så skal Røkke og Valand ha en passende straff for å ha kjøpt sertifikatene.

 

Så gikk det 6 måneder og pendelen tippet den ene veien.

 

90 dagers fengsel, hvorav 30 dager ubetinget for Røkke og 90 dagers betinget fengsel for Valand.

 

Og dette med litt raskt i svingene? Hadde Røkke blitt eksaminert i 3 timer, ville han nok neppe blitt dømt. Hvorfor ikke? 3 timer er mer enn nok tid til en grundig eksaminasjon. Rettens tvil ang tiden ville ikke vært til stede.

 

Det bakenforliggende er også i orden:

1. Røkke kan dokumentere å kunne pensum.

2. beløpet som er betalt stør i forhold til de tjenester som er utført og den tid som er spart.

3. Privatist-fremgamngsmåten er tettslig gyldig.

 

Er dette et klassisk korrupsjonseksempel? Hva med de andre forholdene de andre aktørene ble dømt for? Ja, hva med dem? Jeg prater om Røkke og Røkkes dom.

 

Hva betyr dette? Det betyr at Røkke kan frikjennes i lagmannsretten hvis de nevnte 90 minutter anses som tilfredsstillende eksaminasjonstid. Det er jo dette domspremissene står og faller på for Røkke og Valands del. Risikoen er at heller ikke lagmannsretten anser tiden for tilfredsstillende og dømmer på ny. Da har man sløst bort enda mere tid og penger og muligens fått en skjerpet straff. Derfor tar man betekningstid og vurderer risiko og gevinst før man anker.

 

Lotus

Edited by Lotus (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Så gikk det 6 måneder og pendelen tippet den ene veien.

<{POST_SNAPBACK}>

Den tvil og tilfeldighet som utsagnet over gjev signal om ser vi lite til i dommen:

 

«Retten er videre overbevist om at Øye, Røkke og Valand har forstått at det skulle betales et betydelig beløp og at eksamenen ikke var rettmessig, idet minste holdt det for overveiende sannsynlig.»

(mi utheving)

 

Dommen er ikkje rettskraftig, og eg skal innrømma at eg på førehand ikkje hadde venta ein så klar dom. Røkke har to (tre) val:

 

1. Han kan lata vera å anka, og skulda på tidsbruk, ønske om å få saka ut av verda, og påstå at tingretten har kome til feil slutning.

 

2. Han kan anka og satsa på frifinning. Skulle han derimot bli dømt i lagmannsretten, er dommen i lagmannsretten verre å leva med enn ein dom i lågare rett. I tilfelle fellande dom kan han anka straffeutmålinga til høgsterett.

 

(3. Ta dommen til etterretning og beklaga det som skjedde.)

Link to post
Share on other sites

Jaja klikk den der gjaldt jo ikke båt ... hadde nok blitt annerledes da, vil jeg tro. Prøve å stjele min båt??? Nødverge med alle midler er tilllatt, inklusive umiddelbar avstraffing med kjølhaling og pisking.

 

Ang Røkke har jeg en fiks ide om at han velger de 30 dager med pallesnekring. Det er den beste protest mot overmakten ... han går ned på hvermannsens nivå ... blir en av gutta ... og blir mer respektert.

 

Det blir spennende å se hva han gjør.

I've always been crazy, it has kept me from going insane.
vimpel_entusiast_signatur.gif

www.baatjuss.no  |  www.judiciumblawg.no

Link to post
Share on other sites

Jaja klikk den der gjaldt jo ikke båt ... hadde nok blitt annerledes da, vil jeg tro.  Prøve å stjele min båt???  Nødverge med alle midler er tilllatt, inklusive umiddelbar avstraffing med kjølhaling og pisking.

 

Nemlig! Og deretter fjerning av bevis ved hjelp av bøtte med sement rundt beina, og effektiv bruk av ekkolodd for å flø ett fint dypt fiskehull!

 

 

 

Ang Røkke har jeg en fiks ide om at han velger de 30 dager med pallesnekring.  Det er den beste protest mot overmakten ... han går ned på hvermannsens nivå ... blir en av gutta ... og blir mer respektert. 

 

Den mannen kommer nok ut av dette med ryggen rak uansett!  :lol:

 

 

 

Det blir spennende å se hva han gjør.

<{POST_SNAPBACK}>

Link to post
Share on other sites

Den mannen kommer nok ut av dette med ryggen rak uansett!  :lol:

 

Ja, det er utrolig hva 7 mrd kroner kan gjøre med en.

<{POST_SNAPBACK}>

Hehe, det er sant, det burde holde humøret oppe for de fleste. Men det jeg mente var at han er en person som har jobbet på gulvet før og sikkert tåler litt motgang og er istand til å takle litt "nedverdigelse" i form av å snekkre paller. Tror han vinner mer på dette ved å ta straffen enn ved å bruke pengene på advokater for å komme seg unna ferie på Costa Del Hof. Edited by klikk (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can write a topic or comment now, it will be posted after you have registered. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...