Jump to content

Status bygging av båthavn i Tåjebukta, Håøya


magnuje

Recommended Posts

Noen som vet noe om hvordan det går med byggingen av denne? Da jeg var der i sommer var det kun en bølgebryter som lå der litt forlatt. Mener den har ligget slik en stund. Siste saken jeg finner om byggingen i nettaviser var fra januar 2018.

Link to post

Er det noen som kjenner til utvikling av ny uthavn/gjestehavn på Håøya? Det ble vedtatt følgende i Frogn i 2018:

 

Sitat

 

Planen legger til rette for mer aktiv bruk av Håøya til rekreasjons- og friluftsformål for alle, ved å

etablere en offentlig gjestehavn for inntil 90 båter. Gjestehavnen vil avlaste hovedskipsfarleden inn

Oslofjorden på østsiden av øya, ved å legge forholdene til rette for småbåtfolket på vestsiden av øya.

 

 

Dette ble så påklagd til fylkesmannen av Norsk Ornitologisk forening, og Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak 31.10.2018.

 

Etter det finner jeg ikke noe info om Tåjebukta, oppstart eller fremdrift. Er det noen som vet noe?

 

679302981_Skjermbilde2020-02-09kl_13_24_44.png.64316d565a5e32509053809cffe6f62a.png

 

Link to post

Saken om bølgebryteren lå på sakskartet iHovedutvalget for miljø-, plan og byggesaker siste møte før jul i fjor. Det er tidligere gitt dispensasjon for at bølgebryteren kan ligge der i to år, ut i fra forutsetningen om at reguleringsarbeidet må ha startet opp innen seks måneder. Den første dispensasjonen ble gitt så langt tilbake som i 2013.

 

Bølgebryteren ble vel lagt ut i 2018, og så vidt jeg forstår ble det gitt ny dispensasjon for ytterligere to år i desember. I 2018 ble området vedtatt omregulert til småbåthavn, men hvor langt arbeidet er kommet med tanke på å få startet opp er det vanskelig å ha noen formening om!

 

Her er teksten fra kommunestyrets møte før jul i fjor:

Sitat

Søknad om midlertidig dispensasjon - Gnr 76 bnr 3, Tåjebukta, Håøya - bølgebryter

Frogn kommune ga i vedtak av 10.06.2013 midlertidig dispensasjon for 2 år fra arealformålet og byggeforbudet i 100-metersbeltet, for utlegging av bryggeanlegg og bølgebryter i Tåjebukta. Dispensasjonen ble gitt etter forrige kommuneplan og under forutsetning av at området ble regulert. I juli 2013 ble det også gitt tillatelse til tiltak, for å kunne legge ut bryggeanlegget med bølgebryter. Den midlertidige dispensasjonen fra arealformål og byggeforbudet gikk ut 10.06.2015 uten at regulering var igangsatt eller tiltak var lagt ut.

Etter gjeldende kommuneplan er det et krav om regulering for småbåtanlegg, jf § 2 nr.1 Etter siste rullering av kommuneplanen er området nå avsatt til småbåthavn, og tiltaket vil dermed ikke være i strid med arealformålet eller byggeforbudet.

Rådmannen anbefaler at det gis en midlertidig dispensasjon fra reguleringskravet, for utlegging av bølgebryter. Den midlertidige dispensasjonen gis for inntil 2 år med vilkår om at det settes en frist på 6 måneder for igangsetting av reguleringsplan for Tåjebukta hvor det vil bli gjort konkrete vurderinger av utstrekning, plassering og utforming av bryggeanlegget.

Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for miljø-, plan og byggesaker slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) § 19-2 gis det midlertidig dispensasjon for inntil 2 år for å legge ut bølgebryter i Tåjebukta i påvente av utarbeidelse av reguleringsplan. Midlertidig dispensasjon gis for inntil 2 år på følgende vilkår:

• Tiltakshaver må innen 6 måneder fra dette vedtaket ha igangsatt regulering hvor utstrekning, plassering og utforming av hele bryggeanlegget får en konkret vurdering som småbåthavn i Tåjebukta.

• Utforming og plassering av bølgebryteren vil ikke bli endelig fastsatt ved midlertidig dispensasjon, men i vedtatt reguleringsplan.

• Ved utløp av 2-årsfristen må tiltakshaver/eier av anlegget fjerne den etablerte bølgebryteren dersom den ikke inngår i vedtatt reguleringsplan.

• Bølgebryteren skal ikke legge til rette for mulighet for båtplasser.

• Det forutsettes at Fylkeskommunen og lokal havnemyndighet ikke har merknader av avgjørende betydning.

Ved avgjørelsen er det lagt særlig vekt på de forhold kommuneplanen skal ivareta i forhold til at området er avsatt til småbåthavn fremtidig.  

 

Nettsidene til kommunen er ganske håpløse, så jeg har ikke funnet noe svar på om forslaget ble vedtatt.

Edited by Pequod
Link to post
Pequod skrev for 3 timer siden:

Nettsidene til kommunen er ganske håpløse, så jeg har ikke funnet noe svar på om forslaget ble vedtatt.

 

Ja - helt enig. Umulig å finne noe. Og jeg tror den teksten du fant er eldre. Jeg har sendt en mail til både Oslo kommune og Frogn kommune for å høre om det fortsatt står på agendaen. Skal melde når (hvis :giggle:) jeg får svar. Forsøkte meg på FB - men det er nytteløst.

Link to post

Jeg har funnet ut litt mere om Tåjebukta - og dette ser jo veldig bra ut!

 

Longva arkitekter søkte på vegne av Oslo kommune om rammetilatelse for utbygging, og denne ble innvilget av Frogn kommune 7. februar 2020.

 

Rammetillatelsen gir lov til utlegging av flytebrygger og rehabilitering av de faste trebryggene.

 

Jeg har vært i kontakt med Øyforvalteren i Oslo kommune og de arbeider nå etter en plan der de i løpet av forsommeren vil innhente priser på flytebrygger, samt pris for bygging av en ny service- og driftsbrygge. Samtidig håper de på at de får rehabilitert den gamle trebrygga i løpet av våren slik at den er klar til sommeren. Flytebrygger og ny service- og driftsbrygge vil ikke være på plass før utpå høsten. 

 

Det er altså god fremdrift her, og det ser ut til at det vil bli et godt utvidet tilbudt i indre Oslofjord. :thumbsup:

 

 

Link to post

Blir spennende å se sluttresultatet. Når det gjelder "bryggeokkupantene" har jeg kun vært borti han som bor i seilbåten, visste ikke at det var flere "fastboende" der, men har ikke vært i Tåjebukta på en stund nå.

Edited by Pequod
Link to post
Tom Rør skrev On 19.2.2020 at 0.06:

Dette blir et kjærkomment tilskudd til oss båtfolk i indre oslofjord. Gleder meg kjenner jeg. Som @Ben Sin  Også sier ,  håper jeg også at de som har okkupert brygga finner en annen plass?


Den gjengen vil nok bli der videre.

 

Jeg spurte en gang ‘hvem de var’, og det var ˋVolden kystlagˋ. De opplevde nok selv at de hadde en slags hevd, de pussa opp en bygning de hadde tilgang til, og hadde fest etterpå.

 

Nå etableres det jo mange plasser så mere kapasitet blir det, håper det blir mulig å få en fin plass der uten full fest hver kveld. 
 

Det er jo en fast gjeng som har okkupert den innerste brygga i Dragsund også, så det er mange med ‘faste’ plasser i området. 
 

Volden kystlag:

E97761F7-C13D-40DF-882F-386D02B9A9BB.jpeg

Link to post
On 12/12/2020 at 5:59 PM, Profondo said:

Nå er bygging av brygger i full gang, Ser ut til å bli bra med plasser!


Hva er egentlig rasjonalet for å vente til desember med en sånn jobb? Er det noen fordeler med å støpe i desember kontra andre tider på året? Bortsett fra det åpenbare at det ikke er noen gjestebåter der på denne tiden, da.

Edited by Popeye70
Link to post

Kommunen har jobbet med bryggene siden september ish. Tror de har brukt alt av tid/kapasitet i sommer på renovasjon etter badegjester.

Fint om de gjør sånt utenfor sesong. Er vi heldige står det klart til påske!

Link to post
16 hours ago, Popeye70 said:


Hva er egentlig rasjonalet for å vente til desember med en sånn jobb? Er det noen fordeler med å støpe i desember kontra andre tider på året? Bortsett fra det åpenbare at det ikke er noen gjestebåter der på denne tiden, da.


Vanlig at annleggsfirmaer selger timene sine billig når det ikke er mye å gjøre. Da benytter ofte kommuner osv muligheten for å spare noen kroner.

Om dette er årsaken her vet selvsagt ikke jeg :)

Link to post
28 minutes ago, Lars H. said:

Noen som vet hvordan det blir med fortøying, bøyer som Dragsund?

 

Hvis jeg skal spekulere så tipper jeg longside helt på utsiden (som i ytre Dragsund) og enten longside eller båser på innsiden av ytterste "bølgebryter" og et stykke innover. På indre halvdel tipper jeg det blir enten bøyer eller båser, avhengig av hvor på bryggen man ligger.

 

Grunnen til at jeg tror det ikke blir bøyer ytterst er fordi det der "bølgebryteren" har ligget de siste årene er rundt 25-35 meter dypt, og det er vel for dypt for bøyer...? Lenger inn blir det bedre dybde for bøyer, så der er det kanskje mer aktuelt?

 

Men dette er bare spekulasjoner fra min side. Jeg har ikke sett noen ferdige planer eller beskrivelser av hvordan anlegget skal bli.

Link to post

Og så fant jeg plutselig dette illustrasjonsbildet fra en planbeskrivelse fra 2017:
image.png.1f9bc9020e68fd515b9c692efe8f042d.png

 

Jeg vet ikke om det er en korrekt gjengivelse av hvordan det er tenkt, men her er det såvidt jeg kan se longside helt ytterst og bøyer på vei inn. Hva det er innerst er ikke godt å si...

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...