Jump to content

Båttransport, hva betyr "fri levering" til min adresse?


Køya

Recommended Posts

Jeg har kjøpt en båt som skal transporteres på lastebil uten kran

I kontrakten står det "fri levering" til min adresse.

For jeg skal få båten på min adresse (av lastebilen) må jeg skaffe til veie en kranbil,da selger mener jeg må koste dette.

Selger er ett firma,

Med fri levering mener jeg det er selger som skal bekoste dette. Hva mener dere.og er det noe i lovverket jeg kan benytte ?

Link to post
Posted (edited)

'Fri levering til din adresse' betyr vel akkurat det. Der stopper transporten. Hvordan resten skjer er din kostnad. Tidligere brukte vi betegnelser som CIF, FOB, etc. Dette var/er begreper med en lovfestet def. Du har egentlig gått inn på en uklar leveringsmåte. Eks.:

 

FAS: Fritt levert ved skuteside

FOB: Fritt levert om bord.

Du har ikke på forhånd vært klar nok her. Det må vel hevdes at du som kjøper må sjekke varen du kjøper, i dette tilfellet frakten.

Edited by Hulda
Link to post

Ok,men mener du det betyr at den må losses av på adressen ?For selgers regning?eller er det slik når lastebilen kommer,forventer han at jeg løfter av båten med kran?

Link to post

Eg hadde satt meg i godstolen å slappa heilt av. Fritt levert er fritt levert. Om sjåføren ikkje set frå seg lasta og heller køyrer videre, så er det ikkje levert, og dermed kontraktsbrudd.   Folkelig sett. 

Link to post
Posted (edited)
Køya skrev 43 minutter siden:

Ok,men mener du det betyr at den må losses av på adressen ?For selgers regning?eller er det slik når lastebilen kommer,forventer han at jeg løfter av båten med kran?

 

Det er der uklarheten ligger. Det du kan si, er at om båten ikke blir lesset av, hever du kjøpet. 

Så kan man hevde, hva er praksis på stedet. Her i Son ville båten ankommet transport med bil til Sonskilen Båthavn. Så ville båthavnens truck heist båten av transporten. Transporten ville forlatt havnen. Sonskilens Båthavn ville fakturert deg. Varen er 'levert på adresse'. Og du ville ikke få flyttet på båten før regningen til Sonskilens Båthavn hadde blitt betalt. 

 

Hvordan man tolker uklare avtaler andre steder i landet skal jeg ikke blande meg borti. Og hvordan jeg kan være så konsekvent? Har jobbet med det i to år. Derfor vet jeg at 'sånn er det her'.  Nå vet jeg ikke hvordan din adresse er, om det er i en bygate, langt ut på landet, har ikke peiling. Ikke vet jeg hva slags båt det er heller. Eller om det er 'rimelig' at båtselger transporterer båten med kranbil. 

 

Tenk deg: FAS. Jernbanevogna kommer rullende langs skutesiden. Og der står den. Der stanser selgers vågnad. FOB, selgers vågnad slutter når varen går over skutesiden. Begge leveranser kan være 'på adressen. Datteren min bor i femte uten heis. Kjøleskap levert på adressen, blir dumpet i gangen i første, eller på fortauet utenfor. Bære skapet opp i femte koster 200 kroner ekstra. 

Edited by Hulda
Link to post

Incoterms lever i beste velgående:

https://www.bring.no/tjenester/toll/incoterms#FCA

Definisjonen på 'fritt levert' er allikevel:

Fritt levert, franko, salgsklausul som betyr at selgeren for egen regning og risiko skal bringe varen helt frem til kjøperen.

Det betyr også lastet av. 

Du har nok fått DAP, det er samme som vi bruker når vi sender erstatning til kunder 'gratis på garanti'. Men det er jo vanligvis mindre greier som lastes av uansett.

Link to post

Ja, men det blir vel egentlig som jeg har forklart.

DAP: På avtalt leveringssted, ulosset og ufortollet (tolling, hvilket trolig ikke gjelder her).

DDP: Hos kunde ferdig fortollet, men ulosset.

Det som kommer nærmest er DPU. 

 

Dette er en jungel. Hadde det både den gangen jeg studerte handelsfag og markedsføring. Med slarkete avtale, er fri lossing opp til selgers godvilje, om det ikke er spesifisert. Som over, har vært borti dette mange ganger. Alle de gangene vi fikk kundebåter levert, ble avlasting belastet båteier. Om de fikk igjen pengene vet jeg ikke, men det er jo en mulighet. 

 

Nå har ikke TS belyst noe som helst rundt omstendighetene. Om dette er en båt til kr. 20 000 og han bor 20 mil fra nærmeste kranbil, tror jeg ikke selger er veldig interessert i å strekke seg. 

Link to post
Køya skrev for 11 timer siden:

I kontrakten står det "fri levering" til min adresse.

 

"Fri levering til din adresse" betyr:   Fri levering til din adresse.

 

Plutselig en dag skal varen stå/være plassert på din adresse.

Om leverandøren ikke får satt varen av transportmiddelet, og må ta varen med seg tilbake, er det leverandørens problem.

 

Det som står i en underskrevet kontrakt er bindene for begge parter.

Det står, så vidt jeg oppfatter det, ingen ting i kontrakten om at leveransen betinger en innsats fra din (kjøpers) side.

 

Du kan slappe helt av.

 

 

 

 

 

 

 

Edited by Jannmar
Link to post

Som skrevet over, vi vet ikke detaljer. Scenario: Jeg har en bekjent som har hus i Romsdal. Husene (tidl. småbruk) ligger langs en smal kommunal vei. Opp til husene går det en smal grusvei som er utfordrende for en personbil uten firhjulstrekk. På andre siden av den kommunale veien er fem meter stup ned til tre meter steinet strand. Asbjørn eier grunnen på begge sider av den kommunale veien. Båt levert på hans adresse er bortimot en umulighet. 

Link to post

Her mener de seg vel dekket av at der står til din adresse, men ikke din adresse

kanskje? Virker merkelig, de kunne sikkert fått transport til samme pris med kranbil om de 

bad om det i utgangspunkter. Om båten er såpass liten at den kan kjøres på lastebil skal det

vel godt gjøres at ikke kranen på bilen løfter dette. Om den har kran da selvsagt.

 

Var forhandler av noen ferdighus for noen år tilbake, der var det en evinnelig krangel på

hver hus da kontrakten sa at takstein leveres med kranbil foran huset så langt det var tilkomst.

Kontraktene var sikkert satt opp på sekstitallet.  Nå er det vanlig at den leveres på klype oppå 

taket på husene.  Det som var ironisk var at det faktisk ble billigere om det ble heisa opp med

klype, fordi da fikk man retur på pallene som steinen stod på, og disse hadde høyere verdi enn 

tillegget for løft på tak. Men dette måtte avklares med  transportøren på forhånd da de ellers

ikke hadde med slik klype.  Mye konflikt kan unngåes med litt sunn fornuft.

 

 

Edited by dude
Link to post

Hvis ordbruken er "Fritt levert" og det er noe som er så tungt at man ikke kan løfte det av med 2-3 personer, og du er en privatperson, så hadde jeg forstått det som at det er levert ferdig losset. 

 

Tidligere jobbet jeg med et firma som leverte tunge gjenstander og da var det ALLTID definert i kontrakt når kunde måtte skaffe kran, traktor eller truck til å losse ved ankomst. 

 

Hvem har du kjøpt av? 

 

 

Lagt til: Samtidig så er dette kanskje en fillesak. Kommer an på hvor du bor og tilgang på rett kranbil. Her jeg bor hadde jeg nok betalt ca 1000 for å losse en båt av en lastebil. 

 

 

Edited by Grand Banks jr
Link to post

Nå har vi ikke sett hva som står i kontrakten, men fritt levert til vil jeg tolke som transport til stedet.

Det er vanlig blant firma, at avlessing gjøres med kjøpers remedier (truck eller kran). Ellers måtte alle transportmidler i praksis ha kran. Det er uhensiktsmessig pga vekt og mål begrensningene ved landeveistransport. Kjøper har oftest remedier for å håndtere varen fra levering også.

 

Er det avtalt fritt levert med lastebil uten kran på en bestemt adresse, kan man ikke forvente at den losses. Da er det avtalt at den ikke skal losses. I tillegg til transport vil levering være punktet hvor ansvaret for skade (forsikring), toll skatter og avgifter endres til kjøper.

 

Det finnes standardiserte leveringsbetingelser som kalles INCOTERMS som flere viser til over, men det ser ikke ut for at de er referert her. (Fritt levert er ikke en INCOTERM). Ofte er det bedriftsstandard, og ofte er det uklart. 

Som @Grand Banks jr sier over, er dette en fillesak, og ikke noe å bråke med. Det er enklere å organisere evt kran lokalt enn at en italiensk (?) leverandør skal organisere dette på din hjemme adresse som har han begrenset kunnskap om.

Link to post

Dette er en uklar avtale. Blir dette levert på bil uten kran vil jeg tro det er ditt problem å få båten av hengeren/ planet. Vi hadde samme greia for noen år siden da en i familien bestilte ny båt, avtalte da levering på kaia der båtforeningen hadde kran. Ble løftet rett fra henger og ut på sjøen.

Link to post

Ser du skriver at båten kommer med lastebil uten kran.

Når det er spesifisert så blir det ditt ansvar/kostnad å få båten av lastebil.

Rimligste må jo være å avtale lossested i havnen/marina hvor det er truck som kan løfte båten rett fra lastebil og sette den på sjøen.

Link to post

For meg så ville jeg se dette som selges problem.

 

En privat person som kjøper en vare, er akkurat en privat person. Selskap er den profesjonelle aktøren her.

 

Men før en lager en høne av en fjær så lurer jeg på:
Er tanken at du ska ha den i gården? Eller skall den på vannet.

 

Hvis den ska på vannet med en gang så er det som regel massevis av marinaer med truck eller kran som kan løfte den av lastebilen.

I vår forening så er sjøsetting 500,- og jeg ville da ikke bruke tid på å lage støy med selger over det hele.

 

Hvis det er en båt du skall ha i gården en periode for å jobbe med så er det klart at da må du ha en kranbil. Normalt pris på det her i Østfold er rundt 3000,-.

Å der på ny så blir det en vurdering, over å ta fighten med selger eller ikke.

Link to post
Køya skrev for 17 timer siden:

I kontrakten står det "fri levering" til min adresse.

For jeg skal få båten på min adresse (av lastebilen) må jeg skaffe til veie en kranbil,da selger mener jeg må koste dette.

 

Jeg har lest ditt innlegg et par ganger til og det høres da vitterligen ut som selger har informert deg om hva "fri levering til din adresse" innebærer vedrørende denne handelen.

 

Spørsmålet er om du har fått denne informasjonen før handelen ble gjort, og kontrakt underskrevet, eller om selger har informert deg om dette først i ettertid, slik at dette kom på deg som en total overraskelse.

 

Men det er temmelig sløvt av selger at det ikke er tatt med i den skrevne kontrakten at kjøper skal sørge for lossing på leveringsstedet, uansett hvilken informasjon som er gitt, eller ikke gitt, på forhånd eller i ettertid.

 

 

Link to post

Saker og ting er vel ikke levert før pakken/båten er levert deg? Når jeg får en pakke på døren eller i postkassen, da er den levert. Båten er vel ikke levert så lenge den står på ett lasteplan? 

Link to post

Dette er ikke en postpakke og lossing er normalt kjøpers problem om ikke annet er avtalt. Kjøper risikerer å måtte hente båten på nærmeste terminal om man nekter å ta i mot båten og losse denne av, samt bli fakturert for evt daglig lagerleie.

Frakteslskaper leker ikke butikk og opererer i en bransje der folk vet forskjellen på en postpakke og levering av ukurant gods.

Link to post

Vel, når man kjøper byggevarer hos feks Maxbo, så heiser de varene av bilen. Gjør de ikke det, så burde man ordlegge seg på en annen måte.

Link to post

Jeg ble ikke informert om at det kom med lastebil uten kran .jeg tolket det først som det skulle være sjøtransport,da det var NorLines som var en av firmaene som ble nevnt. Men det jeg så etterhvert var at de også hadde biler . 

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...