Jump to content

SeaTalk1 via MiniPlex-3USB-N2K til PC, skal man kunne ta in alle data?


Lucky Strike

Recommended Posts

Har kjøpt en multiplexer, MiniPlex-3USB-N2K, koblet Sea Talk1 inn på denne for å få vinddata inn på Open CPN (PC) instrumentpanel. Relativ vind vises, men ikke sann vind. Sann vind vises jo på mitt gamle Raymarine ST60 vindinstrument, så informasjonen finnes jo i SeaTalk systemet. Lurer på hvorfor sann vind ikke kommer. Som en kryss-sjekk har jeg sjekket med et annet program, Nav Mon PC, som også leser NMEA0183. Det samme skjer der. Noen som kan dette/har løst det?

Link to post

OPN:Dashboard viser bare det det får inn. Mangler TWA/TWD/TWS i datastrømmen inn til OPN synes det dermed ikke.
Plugins som Tactics og NMEAConverter kan beregne verdiene om du har relativ vind, SOG og HDT(evt HDG og wmm aktivert) inn.

Link to post

Takk for tips. TWA/TWD/TWS mangler nok da, men min ukvalifiserte antagelse er at TWA/TWS finnes i SEA Talk nettet siden diss verdiene kan vises på vindinstrumentet. Finner ikke ut hvorfor multiplekseren i så fall ikke behandler disse og sender til Open CPN. Når det gjelder NMEA Converter så installerte jeg den uten at det endret noe. Tactics beholder så vidt jeg skjønner vindkalkulasjonene inne i den plug-in. Skal likevel prøve den og se om den får til noe.

Link to post

Tactics ga jo muligheten til eget instrument på skjermen, fikk inn TWD indikasjon, så dette virker lovende. Ligger for anker uten båtfart, så får ikke gode indikasjoner på om verdiene er bra, men det kan virke slik.

Link to post

Du må nok til med noen besvergelser i NMEAConverteren om den skal gi noe.
Sjekk evt. manualen her:
https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual:plugins:logs:nmea_converter#calculate_true_wind_from_apparent_wind

Jeg vill nok ha tatt meg bryet med å finne ut av tactics plugin. Den siste av variantene der er DashT 2.0, som integrerer tactis_plugin i Dashboard.
 

Installerer og aktiverer du denne fra pluginmanageren

image.png.9d48ee749c3f73641b285cd7107f107b.png

 

og samtidig deaktiverer denne:

image.png.2ae3ddc5610521cd359cfeaf13584e3c.png

har du en rimelig god start.

Link to post

La inn NMEA0183 fra plotteren (TX+/TX-) på multiplexeren, fikk da TWD også på instrumentpanelet til Open CPN. NMEA0183 kommer da i tillegg til Sea Talk, men det ser ut til å gå bra. Så nå går det da litt fremover her ...:smiley:.

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...