Jump to content

Fuktoppsamler i båt


Wrener

Recommended Posts

Har slitt med sopp inne i kahytten etter vinteropplag. Jeg har brukt mange fuktoppsamlere inne i båten uten at det har hjulpet. Jeg har hatt luken på dekket og døren inn til hytten åpen for å få sirkulasjon. Vil det lønne seg å lukke luker og dører inn til kahytten for å hindre sopp? Selvfølgelig med fukt oppsamlere inne i hytta. Båten står under presenning hele vinteren. Erfaringer og råd?

Link to post
Share on other sites

Nei. Stopper du luftsirkulasjonen så ber du om mer problemer. Sopp kommer av fukt, mørke og stillestående luft. Fjerner du en eller flere av de kriteriene så skal du redusere soppens muligheter til å eksistere. 

Det beste er en skikkelig luftavfukter, de der biltema-fukt-greiene er såsomså. 

Anbefaler meaco sin DD8L, den er knallbra. 

A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one

Link to post
Share on other sites

Hva slags båt er dette da? Det er forskjell på en 26 fot treskjark og en 50 fot seilbåt.

 

På Hulda bruker jeg Maco luftavfukter og stenger tilluft utenfra. Det blir som å lense en lekk båt. Jo mer lufttilsig utenfra, dess mer må luftavfukteren jobbe. 

20190127_141857.jpg.905fe85e5ba171d0274326b02f260482.jpg

På markedet i dag finnes det avfuktere med tilsvarende teknologi som er mye billigere. Denne Maeco'en har tjenestegjort om bord i rundt 10 år, antar jeg. 

Link to post
Share on other sites

Wrener skrev for 5 timer siden:

Har slitt med sopp inne i kahytten etter vinteropplag. Jeg har brukt mange fuktoppsamlere inne i båten uten at det har hjulpet. Jeg har hatt luken på dekket og døren inn til hytten åpen for å få sirkulasjon. Vil det lønne seg å lukke luker og dører inn til kahytten for å hindre sopp? Selvfølgelig med fukt oppsamlere inne i hytta. Båten står under presenning hele vinteren. Erfaringer og råd?

Hvis luftavfukter eller fuktoppsamler skal ha noe for seg må båten lukkes igjen. Ellers blir det som å avfukte hele atmosfæren. Det er vel egentlig to skoler her; enten åpen og luftig eller lukket med avfukter. Hva som er riktig kommer an på hva slags båt det er, klima der du holder til og eventuelt tilgang på strøm.

Link to post
Share on other sites

Dette har vært diskutert opp og ned i mente i andre tråder.  Konklusjonen er vel noe slikt som dette:

 

Teoretisk sett - dersom du greier å holde båten 100% lufttett, og dersom det ikke finnes signifikante mengder vann i båten, f.eks. i form av oppsamlinger i kjølsvin, fuktige madrasser, etc, og det ikke er noen regnvannslekkasjer noen steder, så skal slike salt-baserte luftfuktsamlere kunne gjøre nytten.  Den faktiske mengden med vann i lufta i en mellomstor båt er begrenset.  Det er faktisk noen som hevder at de unngår sopp og råte ved hjelp av slike, men jeg tror det er "confirmation bias" her (har vi et velbrukt norsk begrep på dét?).  I realiteten vil båten neppe være tilstrekkelig tett til at slike saltbaserte fuktsamlere har noen signifikant effekt på luftfuktigheten i båten.

 

Elektriske luftavfuktere vil kunne gi god nok effekt.  Tradisjonelle luftavfuktere basert på kjølemedium er lite effektive ved lave temperaturer, men de vil fortsatt kunne samle inn tilstrekkelig med vann på en typisk sørnorsk høstdag.  Benytter man luftavfuktere, så bør man fortsatt holde båten så tett som mulig - og vannet som samles opp må enten tømmes manuelt regelmessig, eller det må kunne renne ut av båten, eller til en lensepumpe/gråvannspumpe.  Når du ser hvor mye vann en luftavfukter kan samle inn ila en opplagssesong, så sier det seg nesten selv at de saltbaserte fuktslukerene kommer til kort.

 

Oppvarming er generelt en langt mindre effektiv metode for å holde båten fuktfri, og dersom man bruker varme og ikke luftavfuktere er det i allefall svært viktig å ha godt med ventilasjon - for varmen fjerner ikke fuktigheten, den bare flytter på fuktigheten.  (det kan man jo forsåvidt si om luftavfukteren også, men der har man i det minste kontroll på hvor fuktigheten ender opp).

Link to post
Share on other sites

1 hour ago, tobixen said:

Benytter man luftavfuktere, så bør man fortsatt holde båten så tett som mulig - og vannet som samles opp må enten tømmes manuelt regelmessig, eller det må kunne renne ut av båten, eller til en lensepumpe/gråvannspumpe. 

 

Det finnes også varianter som ikke har "rennende vann" som avfallsprodukt. F.eks. modeller fra ARIDA, med varm og fuktig "avkastluft". Må like fullt plasseres med omhu, slik at evt. kondensering i avkastkanalen ikke renner inn i båten. 

Any ship can be a minesweeper. Once.

 

Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !

Link to post
Share on other sites

10 hours ago, torkelmj said:

Det finnes også varianter som ikke har "rennende vann" som avfallsprodukt. F.eks. modeller fra ARIDA, med varm og fuktig "avkastluft". Må like fullt plasseres med omhu, slik at evt. kondensering i avkastkanalen ikke renner inn i båten. 

 

Jeg vet ikke hvor signifikant det er, men kondenseringsprossessen gir fra seg varme - det vil si at vanlige luftavfuktere gir fra seg (marginalt?) mer varme enn hva de bruker av elektrisitet, mens de som ventilerer ut fuktigheten antageligvis "stjeler" varme fra båten.

Link to post
Share on other sites

Som nevnt her, så er det mange meninger om dette.
På høsten er det store svingninger i temperaturen mellom dag og natt. Samt det er høy luftfuktighet. Perfekte forhold for fukt-problemer.. 

Det dannes lett kondens under presenningen som illustrerer problemet. Jeg har en lett, tynn presenning, over båten/under hovedpresenningen. Denne presenningen ligger slik at det er luftig under, samt luker oppe. Jeg innbiller meg at det fører til mindre temperatursvingninger/fukt i båten. Jeg har i tillegg en liten 200w frostsikring/ovn i kabinen. Jeg slår den varmen av i desember/jannuar, når den kalde, tørre lufta kommer.

Dette er på Sørlandet. Noen km fra sjøen. Jo lengre inn i landet, jo tørrere blir jo lufta. Så hva som er rett for deg kan jo variere. 
Min erfaring er at det fungerer for meg. Ikke hatt fuktproblemer. 

Link to post
Share on other sites

34 minutes ago, Sørlandet2 said:

Som nevnt her, så er det mange meninger om dette.

 

Dette er ren fysikk, burde være mulighet for å fremme fakta i stedet for meninger - men selvfølgelig, det er svært vanskelig å få til noe empiri med godt nok datagrunnlag og uten noe form for "bias", og i tillegg - alle båter (og bruksmønstre!) er ulike, opplagsplassene er ulike, og klima/miljø varierer stort her i landet.

 

Jeg hadde et innlegg ovenfor som var litt vel farget av min mening om at elektriske luftavfuktere er bedre enn elektrisk varme, det ble redigert noen minutter senere - og jeg medgir at det kanskje fortsatt etter editeringen er noe farget.

 

34 minutes ago, Sørlandet2 said:

Så hva som er rett for deg kan jo variere. 

 

Det er universalt rett at dersom man har påskrudd varme, så må man sørge for god nok lufting, og dersom man baserer seg på elektrisk luftavfukter eller saltbasert fuktsluker, så bør man skalke alle luker.  Baserer man seg på en elektrisk luftavfukter, så må man også ha en plan på hva man skal gjøre med fuktigheten som samles opp (alternativene er å manuelt tømme en bøtte, pumpe ut vannet, eller installere en luftavfukter som blåser ut fukten).

 

Det er klart at varme, riktig tekking av båten (presenning som er luftig og lagt slik at både kondensvann og regnvann drypper ned godt på utsiden av båten) pluss godt med ventilasjon kan fungere ganske effektivt på å holde båten tørr.  "Fyrer" man med strøm og optimaliserer man for lavest mulig el-forbruk så bør man allikevel vurdere elektrisk luftavfukter.  Det finnes sikkert også gode grunner (særlig at man ikke har mulighet til å tømme "bøtta" regelmessig) til å foretrekke varme fremfor luftavfukter.

 

(Bor man så til at man har en del solskinn på båten gjennom opplagssesongen, så kan dét være tilstrekkelig oppvarmingskilde, dersom man har vært flink med tekking og ventilasjon).

Link to post
Share on other sites

15 hours ago, Kallethekid said:

Hvis luftavfukter eller fuktoppsamler skal ha noe for seg må båten lukkes igjen. Ellers blir det som å avfukte hele atmosfæren.

 

Jeg er av den tro at selv om man har godt med ventilasjon i båten, så vil en elektrisk luftavfukter gi bedre beskyttelse per kWh brukt enn en varmeovn - men det blir mest synsing fra min side.  Det er utvilsomt sant at en elektrisk luftavfukter vil være bedre i stand til å holde nede luftfukten dersom båten er lukket - og det er utvilsomt sant at dersom en saltbasert avfukter skal ha noe som helst for seg, så må båten være tilnærmet hermetisk lukket.

 

For noen år siden var det noe innlegg her fra en som insisterte på at med et lavere "damptrykk" på innsiden av båten enn på utsiden ville fuktigheten trenge inn svært raskt såfremt ikke båten var hermetisk lukket, slik at luftavfuktere ikke hadde noe reell effekt.  Jeg tror ganske bestemt vi kom frem til at denne hypotesen ikke holdt vann.  Samtidig, den mengden vann en elektrisk luftavfukter typisk vil være i stand til å samle opp ila noen dager/ukers drift på en båt som ikke er hermetisk lukket vil være svært mye større enn den mengden vann som var i lufta da man forlot båten.

Link to post
Share on other sites

Det derre @tobixen, kommer an på hvor mye båten lekker luft inn. Det blir uansett som å pumpe vann ut av en lekk båt. Eller, med frisk luftgjennomstrømming, blir det som å endre uteatmosfærens innhold av vann. 

 

For et par/tre år siden skalket jeg lukene på Hulda. Satte på luftavfukteren med slange ned i en 10-liters dunk. Av grunner tok det tre uker før vi kunne dra til båten. Da var dunken full, hadde rent over, og jeg pumpet 20 liter vann ut fra bunnen av båten. Så det er ganske store kvanta vann som er i omløp. Og det er fra nå og utover til slutten av desember som er den verste perioden.

 

Nå, under høstturen, har vi kun benyttet luftavfukteren som varmekilde om bord. Og har holdt behagelige 23 grader om bord, selv om det var ned i 15 grader på utsiden.

Link to post
Share on other sites

tobixen skrev for 1 time siden:

 

Dette er ren fysikk, burde være mulighet for å fremme fakta i stedet for meninger - men selvfølgelig, det er svært vanskelig å få til noe empiri med godt nok datagrunnlag og uten noe form for "bias", og i tillegg - alle båter (og bruksmønstre!) er ulike, opplagsplassene er ulike, og klima/miljø varierer stort her i landet.

 

Jeg hadde et innlegg ovenfor som var litt vel farget av min mening om at elektriske luftavfuktere er bedre enn elektrisk varme, det ble redigert noen minutter senere - og jeg medgir at det kanskje fortsatt etter editeringen er noe farget.

 

 

Det er universalt rett at dersom man har påskrudd varme, så må man sørge for god nok lufting, og dersom man baserer seg på elektrisk luftavfukter eller saltbasert fuktsluker, så bør man skalke alle luker.  Baserer man seg på en elektrisk luftavfukter, så må man også ha en plan på hva man skal gjøre med fuktigheten som samles opp (alternativene er å manuelt tømme en bøtte, pumpe ut vannet, eller installere en luftavfukter som blåser ut fukten).

 

Det er klart at varme, riktig tekking av båten (presenning som er luftig og lagt slik at både kondensvann og regnvann drypper ned godt på utsiden av båten) pluss godt med ventilasjon kan fungere ganske effektivt på å holde båten tørr.  "Fyrer" man med strøm og optimaliserer man for lavest mulig el-forbruk så bør man allikevel vurdere elektrisk luftavfukter.  Det finnes sikkert også gode grunner (særlig at man ikke har mulighet til å tømme "bøtta" regelmessig) til å foretrekke varme fremfor luftavfukter.

 

(Bor man så til at man har en del solskinn på båten gjennom opplagssesongen, så kan dét være tilstrekkelig oppvarmingskilde, dersom man har vært flink med tekking og ventilasjon).

Beklager. Kan virke som du misforsto mitt innlegg. Jeg er enig i det du skriver. 

 

Hensikten med min kommentar er, at det er mange meninger, så var det rettet mot det som jeg ofte hører, på brygga, eller her, -"har du god lufting under presseningen, og alle luker oppe, samt et par fuktballer, så blir det bra". Det er vel nok båter fra 80-,90- tallet, med fuktskader innredning, som tyder på at det ikke funker så bra. 

 

Luftfukter er fint, men er usikker på om det bruker så mindre strøm en ev varmekilde på et par hundre watt. 

 

Men her som med mye annet, så kan ting gjøres på forskjellige måter. Viktig å holde tilsyn. Jeg har god erfaring med det jeg har skrevet. Ser etter ei uke eller to, så har det stabilisert seg et godt klima i båten. Hvis en har en avis liggende i båten, så ser en om klimaet er tørt og fint,  eller for høy fuktighet. 

Link to post
Share on other sites

31 minutes ago, Hulda said:

a var dunken full, hadde rent over, og jeg pumpet 20 liter vann ut fra bunnen av båten. Så det er ganske store kvanta vann som er i omløp.

Jeg husker ikke regnestykket, men det ble gjort her på forumet et sted.  Det er ikke 30l vann i lufta på en båt av din størrelse, så dette er fukt som har lekket inn.  Enten det, eller fukt bundet opp andre steder enn i lufta.

Link to post
Share on other sites

27 minutes ago, Sørlandet2 said:

har du god lufting under presseningen, og alle luker oppe, samt et par fuktballer, så blir det bra". Det er vel nok båter fra 80-,90- tallet, med fuktskader innredning, som tyder på at det ikke funker så bra. 

 

... og "fuktballen" har null funksjon dersom man holder alle luker åpne.

 

Om dette blir "bra" eller ikke avhenger av det lokale klimaet.  På en overskyet dag med oppholdsvær vil man med oppsettet over få en relativ luftfuktighet under presenningen som tilsvarer relativ luftfuktighet på utsiden.  Dersom denne ligger på rundt 80%, så er det for høyt.

 

27 minutes ago, Sørlandet2 said:

Luftfukter er fint, men er usikker på om det bruker så mindre strøm en ev varmekilde på et par hundre watt. 

 

Luftavfuktere har gjerne et forbruk på mer enn 200W, men de aller fleste har fuktsensorer og kan stilles inn på hvor fuktig lufta skal være.  Når ønsket luftfuktighet (err, lufttørrhet?) er oppnådd, så går bare vifta, som sikkert ikke krever mer enn 10W.

 

Når man benytter varme, så er man nødt til å ventilere for å forsikre seg om at man ikke stenger inne fukt.  Uten tilstrekkelig ventilasjon vil man etterhvert risikere å få kondens på "kuldebroer".  Å ventilere samtidig med at man avfukter beskrives av folk her som å "avfukte atmosfæren" - men akkurat samme argument kan brukes for varmeovner, man fyrer jo for kråka.

 

Mitt beste argument er at all energien man putter inn i apparatet omgjøres til varme.  (Prossessen med å avfukte lufta gir til og med fra seg noe varme, slik at man får mer varme ut av en luftavfukter enn av en varmeovn som benytter tilsvarende mengde energi).  Varmeovner har imidlertid en fordel med at de har termostat - luftavfuktere kan ikke anvendes alene som frostvakt, da må man evt kombinere det med en varmeovn.

 

27 minutes ago, Sørlandet2 said:

Men her som med mye annet, så kan ting gjøres på forskjellige måter.

 

Det er vi hjertens enige i :-)

Link to post
Share on other sites

Bruker fuktsluker Torrbollen i motorrommet, føler det er tørrere og lite irr her selv om båten er 20+ år nå. Begynte med det etter jeg renoverte motorrommet på en sjark i forrige årtusen. Synlig dugg og fukt forsvant og irring på el. kontakter stoppet opp.

Har el avfukter inne. ingen jordslag eller mugg her selv om båten får røff bruk på vinterfiske.

Link to post
Share on other sites

1 minute ago, Sørlandet2 said:

Du misforstår meg fortsatt. Kan du ikke prøve å lese det jeg skriver?

Du skrev:

52 minutes ago, Sørlandet2 said:

(En påstand) jeg ofte hører, på brygga, eller her, -"har du god lufting under presseningen, og alle luker oppe, samt et par fuktballer, så blir det bra". Det er vel nok båter fra 80-,90- tallet, med fuktskader innredning, som tyder på at det ikke funker så bra. 

 

Og det fungerer like lite bra uavhengig av om man har en slik fuktsluker eller to, påstår jeg. Om det fungerer bra, så skyldes det relativt tørt klima under opplagssesongen.

Link to post
Share on other sites

tobixen skrev 6 minutter siden:

Du skrev:

 

Og det fungerer like lite bra uavhengig av om man har en slik fuktsluker eller to, påstår jeg. Om det fungerer bra, så skyldes det relativt tørt klima under opplagssesongen.

Det er jo det jeg har prøvd å forklare, nå i flere innlegg. ..
 

Link to post
Share on other sites

tobixen skrev 1 time siden:

Jeg husker ikke regnestykket, men det ble gjort her på forumet et sted.  Det er ikke 30l vann i lufta på en båt av din størrelse, så dette er fukt som har lekket inn.  Enten det, eller fukt bundet opp andre steder enn i lufta.

Nei. Men jeg blokkerer ikke luftinntaket til Eber, har ikke gummipakning på skyveluka, tetter ikke kabelgjennomføringen fra masten, osv. Så Hulda lekker langsomt, og holder en RF rundt 60 %. Kan vel også vært lenger enn tre uker. Var trolig under corona med trøblete grensepassering.

Link to post
Share on other sites

Nå har jeg i 8 vintere gjort slik i Olevine: Hengt opp en 2 kg pose med fuktsluker over en 10 l murerpøs.

 

w1200h1200.jpg.16e98580e3cb35e9af850428a74dbdf4.jpg

 

Denne blir oppbrukt i januar/februar ca, og da henger jeg opp en til.

Døra inn til kabinen er lukket, men helt lufttett er den ikke. Om våren er det 5-8 liter vann i pøsen.

Putene i benkene blir liggende. I en hylle under et av vinduene ligger det ei bunke med gamle Det Beste. Disse viser ingen tegn til fuktskader etter disse årene, og putene har heller ikke tegn til jordslag. Det hadde derimot en av skaiputene som var blitt gjenglemt bak i båten. Jeg har også et hygrometer der inne, og har aldri sett deg over 65% relativ fuktighet. 

 

Jeg vet ikke hvor mange kbm luft det er, men det er akkurat ståhøyde og ca halve båtlengden på 27 fot. Fra det bakerste vinduet og frem, så ikke så fryktelig stort volum.

 

DSC_0813.JPG.f40043f0f3f3d02b62e90bbc76aa7f54.JPG

 

Båten står på opplsgsplassen 150 m fra brygga ved sjøen i Kristiansand. Altså ikke spesielt tørt klima. Så kan dere jo mene at denne metoden ikke funker, men gjør likevel ikke noen forskjell på fukten i min båt.

 

Link to post
Share on other sites

18 hours ago, Sørlandet2 said:

Det er jo det jeg har prøvd å forklare, nå i flere innlegg. ..

Ja, og har jeg noensinne skrevet at jeg er uenig?

 

Eneste uenighet her er eventuelt det med bruk av varme for å hindre fukt.  Jeg mener at det er ganske ubestridelig at en elektrisk luftavfukter er mer effektiv enn en elektrisk varmeovn dersom man ønsker å sikre båten mot fukt og optimalisere for lavest mulig strømregning - men jeg har heller aldri sagt at det ikke fungerer med en varmeovn kombinert med noe ventilasjon.

Link to post
Share on other sites

16 hours ago, Olevine said:

Så kan dere jo mene at denne metoden ikke funker, men gjør likevel ikke noen forskjell på fukten i min båt.

 

At ting blir fuktskadet under teltet men ikke i kabinen er en god indikator på at det faktisk gjør nytte.

 

Alternative forklaringer:

 

* Svingningene i luftfuktighet blir større under teltet enn i kabinen

* Dersom båten står i vannet gjennom vintersesongen, så får man noe varme nedenfra, det kan hjelpe på.

 

Ellers er det klart jo mer salt man anvender, jo mer signifikant blir effekten. Med 2kg-posen som er oppbrukt på ca to måneder, betyr det effektivt at man har tatt ut ca 4l med vann hvis jeg husker riktig.  Til sammenligning tok Hulda tok ut 30l på kanskje én måned - men det er jo en større båt, antageligvis med adskillig mer "luftlekkasjer".  I tillegg stiller man jo gjerne inn den elektriske luftavfukteren til en målfuktighet på 40%RF, mens 65%RF strengt tatt er "godt nok" for å unngå mugg- og soppangrep (men for Hulda står det sant nok 60% lengre opp ...)

Link to post
Share on other sites

Angående bruk av varme mot fukt - det var en skrekkopplevelse som ble nevnt enten på dette forumet eller på et annet forum.  Den båten hadde noen problemer med regnvannslekkasjer skulle det vise seg.  Det ble brukt varme kombinert med utilstrekkelig med ventilasjon, og dette forverret problemet betydelig;

 

  • Fukt, inkludert vann i kjølsvin, ble effektivt flyttet til de overflatene som var kaldest - som vinduer, gjennomgående bolter, etc.  Det hadde vært bedre å lemne båten i samme tilstand uten varme, da hadde mer av vannet samlet seg opp i kjølsvin, og eventuelle råteskader ville vært mer lokalisert til lekkasjestedet.
  • Mugg og sopp vokser raskere dersom det er noe varme i lufta enn dersom det er kaldt.  Altså, mugg og sopp får bedre vilkår til å spre seg når man har varme på enn når varmen er av.

 

(Dette bekrefter jo forsåvidt også påstanden om at jevnlig tilsyn er viktig)

 

Alle båter og situasjoner er forskjellige, så det skulle ikke forbause meg om noen kommer med suksesshistorier hvor en liten varmeovn kombinert med ingen ventilasjon (utover det som er av naturlige "luftlekkasjer") har vært tilstrekkelig til å holde fuktproblemene unna.  Selvfølgelig, om båten er relativt tørr i utgangspunktet og man ikke har noe som helst av lekkasjer og den naturlige ventilasjonen er god nok, så vil et par grader høyere temperatur i kabinen kunne være godt nok til å dytte relativ luftfuktighet fra 70% til 65% i kahytten, og dermed hjelpe mot fuktproblemer.

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can write a topic or comment now, it will be posted after you have registered. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...