Jump to content

Nordstrand Båtforening stiftes ved Hvervenbukta ?


oslofjord

Recommended Posts

Det er vel en helt annen sak enn denne lokale ugdomshavna han ser for seg på den dårlig egnede Vedbolagstomta?

 

Hvem vet hva som kan dukke opp i lokalavisen der han bor?

 

Oslo Syd var det vel... Når jeg nå ser tilbake på første innlegget i denne tråden, bør det vel presiseres at det er temmelig stor forskjell på at det ikke er noe i veien for beboere i bydelene i nærheten å starte en Båtforening uten å ha en eneste båtplass og det å tolke det dithen at det er fritt frem for å bygge en båthavn.

Hvor stor makt Bymiljøetaten har når det gjelder driftsendringer av strandlinjen, er vel også heller uvisst.

 

 

SITAT FRA I november 2012 utgaven av avisen Oslo Syd side 2:

.....Bymiljøetaten har i sitt forslag uttrykt at de ser det som hensiktsmessig med en løsning som legger opp til at eksisterende og ny småbåthavn kan skilles driftsmessig mellom Oslo Kommune og Oppegård Kommune......

 

...I følge Truls Korsæth er det ikke noe som hindrer interesserte personer på Nordstrand og Søndre Nordstrand bydeler å etablere en båtforening og verve medlemmer til en slik forening uten å eie en eneste båtplass.

NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening

Link to post
Share on other sites

Sandkroken som ligger like ved ulvøybrua selv om det ikke er noen organisert"ungdomsklubb" inne i bildet.

 

Søkte på ordet sandkroken og ulvøya på nettet og snublet over denne saken fra 2011:

Vil gi strandperle til ungdommen

 

http://www.osloby.no...en-6461525.html

 

"Her bør det isteden bli lagt til rette for et tilbud til ungdom fra hele byen, sier Carsten Ruus, på vegne av Bekkelaget Vel. Han ser blant annet for seg at unge kan få tilgang til rimelige båtplasser."

 

Interessant å se at lokale ildsjeler vil ha småbåtplasser på kommunal grunn ved Bunnefjorden. Så selv om det ofte er lengst ventetid på å brede båtplasser for bobåter bør man også satse på båtplasser for dagsturbåter og spesielt på inneklemte kommunale havnetomter hvor man kan få til noen småbåtplasser, men hvor det ikke er infrastruktur for en større bobåthavn. l

 

Så balansen mellom småbåtplasser og bobåtplasser i en eventuell Nordstrand Båtforening må bli delvis basert på havnetomtenes beskaffenhet.

 

 

 

Edited by oslofjord (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Apropo bostedsklausul i Oppegård så har den nye Sørenga Båtforening i Oslo interesante medlemsvedtekter:

 

http://www.sorengabatforening.no/

§ 2 - Medlemskap

 

Medlemskap i SEB er åpent for alle som slutter seg til foreningens formål, og som er bosatt i Oslo kommune eller tilstøtende kommuner som ikke har tilgang til sjøen.

 

(Oppegård har tilgang til sjøen...)

Edited by oslofjord (see edit history)
Link to post
Share on other sites

hehe. Bekkelaget vel? Nordstrand båtforening?

Som sagt er Nordstrand og Bækkelaget to adskilte verdener for umdom uten bil..for Mosseveien er ikke noen koselig turvei....så jeg viste bare lnken fordi det tydeligvis er folk som inser at ungdommen ved Bunnefjorden trenger båtplasser til selvkost. Håper Bækkelaget Vel får realisert sine planer.

 

Ved Sandskrogen synes problemstillingen være om Kommunen bør godta eller ikke at andres flytebrygger sperrer mulighetene for flytebrygge fra kommunal strandlinjetomt....er ikke det problestillingen ved Hvevrvenbukta også ??

Edited by oslofjord (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Men hvorfor kaller du det Nordstrand båtforening? Hvis du leser artikkelen står det at dette skulle være et tilbud for ungdom fra hele Oslo.

Jeg støtter et slikt tiltak under forusetning at det kan gjennomføres uten at noen blir uvenner, men det må ha et annet navn enn Nordstrand båtforening

Link to post
Share on other sites

Men hvorfor kaller du det Nordstrand båtforening? Hvis du leser artikkelen står det at dette skulle være et tilbud for ungdom fra hele Oslo.

Jeg støtter et slikt tiltak under forusetning at det kan gjennomføres uten at noen blir uvenner, men det må ha et annet navn enn Nordstrand båtforening

Navnet skjemmer ingen heter det og Nordstrand Båtforening er da et pent navn....Merkelig at ikke et sådan forening ikke ble siftet for hundre år siden (og for alt jeg vet har det eksistert ???) Idrettsforbundet har regler om at nye idrettslag skal ha stednavn og også båtforeninger som f.eks. Akerelvens Baatforening har geografisk navn uten at noen reagerer på det. Nordstrand er da ikke noe negativt ladet navn......ikke mer negativt ladet enn at utbyggerne valgte å markedsføre Holmlia og Klemmetsrud som Søndre Nordstrand...og nå som Bækkelaget og Lambertseter har blitt Nordstrand bydel så er vel Nordstrandsnavnet blitt noe som assosieres med hele kysten.

 

Dog er det viktige å få flest mulige båtplasser etter Oslo-modellen ved Bunnefjorden uavhengig av navn og da kan gjerne båtforeningen hete Katten Båtforening eller Sputnik for den saks skyld. (Bunnefjorden navnet ersom kjent alerede i bruk som Bunnefjorden seilforening)

Edited by oslofjord (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Nå som de fine folkene på Nordstrand får seg egen båtforening så er det vel på tide at det dannes en ny forening i hver bydel. Jeg er klar for å starte Stovner båtforening med båtplasser rett utenfor operaen. Ikke bare vestkantgolferne som har båt i den vakre byen vår. Nei få båtlivet i oslo tilbake til de som virkelig fortjener det., arbeiderne på Oslo Øst som ikke kan kjøpe båter til mange hundre tusen eller millioner av kroner uten å måtte hore seg til det.

Link to post
Share on other sites

Nå som de fine folkene på Nordstrand får seg egen båtforening Ikke bare vestkantgolferne som har båt i den vakre byen vår. Nei få båtlivet i oslo tilbake til de som virkelig fortjener det., arbeiderne på Oslo Øst som ikke kan kjøpe båter til mange hundre tusen eller millioner av kroner uten å måtte hore seg til det.

Der kom du vel opp på lista for dummeste innlegg. Hatt mye kontakt med folk fra andre bydeler enn Stovner? Virker ikke sånn akkurat :confused:

Link to post
Share on other sites

Jeg er klar for å starte Stovner båtforening med båtplasser rett utenfor operaen.

 

Fra Stovner er det faktisk kortere til Øyern enn til Oslofjorden......og siikkert lettere å parkere ved Øyerns bredder enn ved Operaen...

 

Ingen reager på navnet på idrettslaget Høybråten og Stovner så hva er da problemet om man danner en forening med navnet Nordstrand Båtforenng ??

 

At man på Nordstrand bor ved vannkanten kan ikke noe politisk korrekt vedtak forandre på. At det ved denne vannkanten nesten ikke finnes båtplaser pga en værfast kyst er også et faktum. Når det nå åpner seg muligheter ved Hvervenbukta og elllers langs kysten takket være moderene flyende bølgebrytere åpner for muligheter.....og det er da ingen som sier at navnet begrenser hvem som kan være medlem........f.eks. må jo ikke medlemmer i Akerselvens Baatforening bo ved Akersellvens bredder......

Edited by oslofjord (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Dårlig med makrell i Øyern. Ikke er det sluser heller så vi kommer oss ikke videre til Strömstad for å kjøpe billig fläsk&sprit. Vi må nok ha plass i Oslofjorden vi også som ikke ønsker å bo i blokk.

Link to post
Share on other sites

så hva er da problemet om man danner en forening med navnet Nordstrand Båtforenng ??

Hvorfor i all verden skal det hete Nordstrand båtforening når det ikke har noen som helst tilknytning til Nordstrand?

Kan det ikke like gjerne hete Røros båtforening?

...f.eks. må jo ikke medlemmer i Akerselvens Baatforening bo ved Akersellvens bredder......

Historiske årsaker.

Link to post
Share on other sites

At det ved denne vannkanten nesten ikke finnes båtplaser pga en værfast kyst er også et faktum.

Hmmm... hvordan er en kyst som ikke er værfast? Flytter den seg i godvær? :giggle:

-----------------------------------------------------------------------------------
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
-----------------------------------------------------------------------------------

Link to post
Share on other sites

Galt er det uansett......en Nordstrand Båtforening åpen for alle blir blir framstilt som en ekskluderende klubb før den er stifet, mens andre mener Oppegård båtforening som har bostedsklausuler i vedtektene bør bygge ut båtplasser i Oslo......

 

Hvorfor bør noen som bpr på greverud nesten nede ved Tusenfryd ha fortrinsrett til båtplasser i Oslo kommune framfor noen som bor like ved Hvrenvenbukta med utsikt ned til båtplassene ???

Link to post
Share on other sites

Spørsmålet er hvem som betaler for gildet. Hvis Oslos skattebetalere skal bekoste en marina så er det rimelig at den kommer denne kommunens skattebetalere tilgode. En interkommunal løsning bør da belastes de aktuelle kommuner etter en slags brøk tilsvarende andre interkommunale foretak. Antallet båtplasser ved kommunale båtforeninger i Oslo og tilgrensende kommuner står ikke i forhold til innbyggertallet. Det er derfor på tide at det legges til rette for utbygging av en småbåthavn på Oslo øst. Presset på tilstøtende kommuners plasser må begrenses.

Link to post
Share on other sites

Som sagt er Nordstrand og Bækkelaget to adskilte verdener for umdom uten bil..

 

Her snakker du om noe du helt tydelig ikke har filla peiling på. Som gammel Nordstrandsgutt hadde jeg båt i Sandkroken fra jeg begynte på ungdomsskolen. Bodde nær Ljabru, i helt andre delen av Nordstrand. Syklet flere ganger i uken ned til båten, og så på dette som min lokale havn. Foreslår du legger av å snakke om Nordstrandsfolks behov, når du har så dårlig peiling.....

Edited by Sofaseileren (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Spørsmålet er hvem som betaler for gildet. Hvis Oslos skattebetalere skal bekoste en marina så er det rimelig at den kommer denne kommunens skattebetalere tilgode.

Det er tomten/vannoverflaten som har stor markedverdi og bruksverdi og som det er knapphet på. Flytebrygger er det ubegrenset tilbud på og er relativt rimelige i forhold til verdien på strandlinje i Indre Oslofjord. Så ikke problem å finne noen som har betalingsvillighet til å kjøpe flyebrygger hvis de får gratis tomt og i Oslomodellen er det da også meningen at private båtforeninger fullfinansierer båtplasser ved inskudd fra medlemmer som ønsker båtplass.

Link to post
Share on other sites

 

Hvorfor bør noen som bpr på greverud nesten nede ved Tusenfryd ha fortrinsrett til båtplasser i Oslo kommune framfor noen som bor like ved Hvrenvenbukta med utsikt ned til båtplassene ???

 

 

Oslofjord: Du må lære deg litt lokalgeografi. Greverud ligger flere kilometer unna Tusenfryd, og Oppegård Båtforening ligger i Oppegård kommune. Ikke helt urimelig at Kommunens innbyggere har fortrinnsrett til de fleste plassene.

Link to post
Share on other sites

Ikke helt urimelig at Kommunens innbyggere har fortrinnsrett til de fleste plassene.

 

Hvorfor er det rimelig? Det prinsippet vil holde båteiere fra kommuner uten kystlinje, som annenrangs søkere.

 

Link to post
Share on other sites

Hvorfor er det rimelig? Det prinsippet vil holde båteiere fra kommuner uten kystlinje, som annenrangs søkere.

 

Vel, er det også urimelig at bare en kommune har hovedflyplassen? Eller Operaen? Man får bosette seg der man trives best. :yesnod::smiley:

Link to post
Share on other sites

For Oppegårds tilfelle er det spesiellt rimelig ettersom kommunen grenser til en kommune med mange ganger større strandlinje og mange ganger så mange båteiere slik at uten fortrinnsrett ville oppegård i prinsippet ha laget en båtforening for oslo og omegn. At noen i oslo kommune uttaler til en avis at det ikke er noe i veien for å stifte en båtforening endrer ingenting på dette. Et samarbeid mellom kommunene i regionen hadde vært ønskelig men det forutsetter at fjorden gjøres tilgjengelig for alle regionens innbyggere og da må alle aktuelle kommuner tilby et adekvat tilbud. Der svikter Oslo.

Link to post
Share on other sites

For Oppegårds tilfelle er det spesiellt rimelig ettersom kommunen grenser til en kommune med mange ganger større strandlinje og mange ganger så mange båteiere slik at uten fortrinnsrett ville oppegård i prinsippet ha laget en båtforening for oslo og omegn. At noen i oslo kommune uttaler til en avis at det ikke er noe i veien for å stifte en båtforening endrer ingenting på dette. Et samarbeid mellom kommunene i regionen hadde vært ønskelig men det forutsetter at fjorden gjøres tilgjengelig for alle regionens innbyggere og da må alle aktuelle kommuner tilby et adekvat tilbud. Der svikter Oslo.

 

Det er vel et poeng også å se på hvem som fra start av og gjennom mange års innsats faktisk har bygd ut havnen i Oppegård til hva den er i dag. Dette hadde ikke skjedd uten massiv dugnadsinnsats fra medlemmene og noen få ildsjelers utrolige stå på vilje, og her kommer lokal tilknytning sterkt inn i bildet.

Link to post
Share on other sites

Alle i Stor Oslo inkludert Oppegård er tjent med en liberal praksis uten bymurer.

Et typisk hypotetisk livsforløp i Oslo-området kan være å ha ungkarsleilighet på Tøyen, nygift på Lambertseter, enebolig i Oppegård, får barn som bosetter seg i Bærum, Oslo og Nesodden, skiller seg slik at fruen flytter til Nordstrand og senior til pensjonistleilighet i Bjørvika. En hypotetisk case.....men det eneste stabile i livet kan være båten og båtplassen....og med kanskje 10 års ventetid på å få båtplass og rett til å overføre båtplass til egne barn blir en båtplass et langsiktig prosjekt...

 

Å knytte båtplass til hvor man bor kan bety unødvendig trøbbel og mangel på fleksibilitet.

 

Et spørsmål er også om det er faktisk bosted eller folkeregistrert adresse som teller ? ...for Styortingspolitikere, studenter og andre grupper bor jo ikke nødvendigvis i praksis der de har offesiell bostedsadresse....

 

Nei Stor Oslo bør ha et felles båtforeningmarked....uten stengsler

Edited by oslofjord (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can write a topic or comment now, it will be posted after you have registered. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...