Jump to content
Knallipadden

KNM Helge Ingstad kollidert med tankskip. Se 1. innlegg før du poster.

Recommended Posts

Ventus   
Ventus

Dette er jo egentlig ganske enkelt; hvis et av Sjøforsvarets skip ikke klarer å unngå sammenstøt med et sivilt skip i fredstid så er det grunn til generell bekymring - og man trenger ikke en intrikat og tåkeleggende årsakssammenhengsanalyse av diverse uheldige omstendigheter for å komme til den konklusjon.

 

Uansett hva som har skjedd har det åpenbart ikke vært riktig nok og god nok kompetanse eller utførelse iht. kompetanse - eneste mulighet for å appellere den retning må være en kritisk teknisk svikt i et fatalt øyeblikk. Det er en muligens åpen dør - men lite tyder på det så langt.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugleseth   
Ugleseth
Seilerslask skrev 26 minutter siden:

 

 

Er dette et forsøk på å være morsom?

 

Dette er jo blodig alvor selv om båtplassen ikke er en havarikommisjon, kun synsing , hvor den ene overgår den andre

Nå har jeg lest om mange skipskatastrofer og hvis man  analyserer dem er det grunn til å holde alle muligheter åpne.

 

Har I friskt minne kapteinen som seilte cruiseskipet tett opp mot land og grunnstøtte. 32 omkom I forliset. Det var full forvirring på broa.

 

TU Samferdsel

 

https://www.tu.no/artikler/samferdsel-costa-concordia-kaptein-en-idiotisk-tabbe/225447

Share this post


Link to post
Share on other sites
Korsfjord   
Korsfjord
fjordgrynt skrev 28 minutter siden:

 Jeg foreslår at båtplassen inntar rollen som den voksne natteravnen,  som er rolig og saklig, og ikke bidrar til å hisse opp.

 

fjordgrynt skrev 13 minutter siden:

Eller at Putin står bak. Dette er jo et kinderegg for Putin - en ydmykende hendelse for Norges ære og makt, det rammer på en symbolsk sterk måte vår viktigste næring, og ikke minst svekker det troverdigheten vår som et kraftfull ledd i Nato. 20% av vårt marine forsvar er satt ut av spill pga. en feilmanøvrering ? Jeg tror ikke det - dette var gjort med intensjon, eller overlegg, som det heter. Det kan være økonomiske motiv, eller mental sykdom.

Ser ikke helt sammenhengen mellom disse sitatene.

 

for øvrig er ikke 20% av vårt marine forsvar satt ut av spill, derimot 20% av fregattvåpenet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ivar   
ivar

siden vi er i spekuleringsmodus her er mitt bidrag , med alle forbehold om at jeg ikke vet hva som ble sagt på samband annet enn at "vi har full kontroll" og at det er andre detaljer jeg sikkert har misset : 
Kunne jo se ut som at fregattens intensjon var å passere på nært hold styrbord-styrbord.    Mens denne intensjonen ikke var kjent ombord i tankskipet. Som forholder seg til sjøveisreglene som sier at passering skal skje babord-babord dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt. Så la la tankskipet kursen mer mot styrbord for å unngå sammenstøt, mens fregatten antok at det kom til å holde kursen.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugleseth   
Ugleseth

Det er vel en foreløpig grunn til å tro at ulykken skyldes svikt i rutinene og feil tolkning av situasjonen. Det kan være en risiko å ha en enerådende sjef på broa. Derfor har vi Crew Resource managment  som reduserer risikoen. Jeg er usikker på om miltært personell trener på dette. Det er det vel heller ikke tradisjon for i forsvaret  Vi husker godt ulykken på teneriffe I  1977 , en av de værste flykatastrofene. Kapteinen hadde hastverk og tok flyet ut på rullebanen uten tillatelse.  Det kom gjentatte advarsler fra 2. piloten men de ble ignorert. Katastrofen var et faktum

Share this post


Link to post
Share on other sites
StåleK   
StåleK

Det jeg synes er mest skuffende med forliset er at ikke noen med ansvar i forsvaret kan stå med rak rygg og fortelle hva som skjedde i minuttene før kollisjonen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Korsfjord   
Korsfjord
ivar skrev 53 minutter siden:


Kunne jo se ut som at fregattens intensjon var å passere på nært hold styrbord-styrbord.    Mens denne intensjonen ikke var kjent ombord i tankskipet. Som forholder seg til sjøveisreglene som sier at passering skal skje babord-babord dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt. Så la la tankskipet kursen mer mot styrbord for å unngå sammenstøt, mens fregatten antok at det kom til å holde kursen.  

Jeg har tenkt i samme baner. Spørsmålet er i såfall hvorfor fregatten har besluttet å å fravike sjøveisreglene, og hvorfor kommunikasjonen om dette har sviktet. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chiefengineer   
Chiefengineer

Det blir uansett interessant å se hva havarikommisjonen kommer fram til. I dag er man underlagt strenge restriksjoner til bl.a. planlegging av seilas, sikker drift av skip etc. iht. ISM koden, SOLAS samt en rekke andre konvensjoner som skal ivareta sikkerheten til sjøs. Noe man hadde langt større frihet til tidligere på egen basis. Denne innstrammingen har foregått over år med bakgrunn i en rekke større skipstragedier. I tillegg til rederienes interne kvalitetssikringssystemer. Disse omfatter brovaktsordninger, observasjoner, osv. med utgangspunkt i maritimt lovverk.

 

Dette havariet har skjedd i et av de mest traffikerte og mest kontrollerte farvannet langs kysten. Spesielt stort hensyn skal tas da oljetrafikken til/fra raffineriene krever spesiell årvåkenhet. Et krigsskip som er mindre synlig på radar enn andre fartøyer samt har avslått sitt automatiske identifikasjonssystem har særskilte krav til årvåkenhet, kommunikasjon med sjøtrafikksentralen etc. så hva som har foregått her vil bli interessant å vite. Noe har iallefall gått svært galt når man på denne måten kolliderer med et saktegående stort tankskip som såvidt er i ferd med å sette fart etter å ha blitt buksert ut av terminalen av sine medfølgende taubåter og det HAR vært kommunikasjon i forkant mellom tankskipet, krigsskipet og sjøtrafikksentralen nettopp på grunn av bekymring for sammenstøt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Seilerslask   
Seilerslask
StåleK skrev 2 minutter siden:

Det jeg synes er mest skuffende med forliset er at ikke noen med ansvar i forsvaret kan stå med rak rygg og fortelle hva som skjedde i minuttene før kollisjonen. 

 

Det var en situasjon som brått ble kaotisk og uoversiktlig, i og med at de klarte å kollidere med et annet fartøy? Da er det kanskje greit å få full oversikt selv, før man går ut med informasjon? Sjef sjø har jo vært klinkende klar på dette, så jeg forstår ikke helt problemet ditt.

 

Vi får nok en forklaring på hva som har skjedd fra havarikommisjonen når de er ferdige med sine undersøkelser. Ikke før.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ravddo   
ravddo
Ugleseth skrev 40 minutter siden:

Det er vel en foreløpig grunn til å tro at ulykken skyldes svikt i rutinene og feil tolkning av situasjonen. Det kan være en risiko å ha en enerådende sjef på broa. Derfor har vi Crew Resource managment  som reduserer risikoen. Jeg er usikker på om miltært personell trener på dette. Det er det vel heller ikke tradisjon for i forsvaret  

Sjøkrigsskolen har kjørt CRM kurs mange år før det ble krav iht STCW. Blir også kjørt på alle uansett om de sitter i sertifikat stilling. Mellommenneskelige relasjoner er en utfordring i militære og sivile organisasjoner. Min erfaring er at det ikke er mindre utfordringer der man har mange nasjonaliteter ombord.

Sjøforsvaret og spesielt marinen har ikke bare på bro men også i oprasjonsrom store utfordringer i å effektivisere kommunikasjon for å ta riktige avgjørelser som kan stå om liv eller død.

StåleK skrev 37 minutter siden:

Det jeg synes er mest skuffende med forliset er at ikke noen med ansvar i forsvaret kan stå med rak rygg og fortelle hva som skjedde i minuttene før kollisjonen. 

Jeg er som offiser i sjøforsvaret med sjøtjeneste siden 1992 er endelig fornøyd med at sjøforsvarets ledelse har latt politi og militær og sivil havarikommisjon fått lov til å jobbe uten at de skal komme med spekulasjoner på tv. I steden har de støttet opp om en besetning som har hatt det utrolig tøft. Spesielt den/de som har tatt eller ikke tatt de fatale avgjørelsene.

Politiet etterforsker saken for å avdekke om det er gjort noe straffbart. Havarikommisjonene ser også på hva som kan læres av dette.

Når disse eksterne aktørene mener at de kan komme ut med fakta regner jeg med at de blir offentliggjort.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Seilerslask   
Seilerslask

Etter å ha sett radarbildene og hørt på opptaket så har jeg egentlig bare en ting å si: hva faen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
nie   
nie
Sitat

 

Ja, hva skal man si.

Ord blir fattige.

Det eneste positive må jo være at «Vi har full kontroll» -utsagnet avkreftes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Snemann   
Snemann

Hørte akkurat på lydloggen, måtte rett og slett gå en runde rundt i stua her. Er ikke til å tro.

kontroll hadde de vertfall ikke.

virker jo helt handlingslammet.

Edited by Snemann

Share this post


Link to post
Share on other sites
Solseng   
Solseng

Helt utrolig. Men godt at noen fant det for godt å slippe denne lydloggen. Slike opptak kunne fort blitt unndratt offentligheten om alt hadde fulgt saksgang og indre justis. Jaja, nå jekker jeg meg en kald øl og puster rolig...

Share this post


Link to post
Share on other sites
bellen   
bellen

Bare spekulasjoner fra min side, men jeg lurer litt på om H Ingstad trodde Sola var et falsk radarekko fra båtene som gjekk paralellt med Sola. Uansett så burde Sola være godt synlig på både radar og Ais for H Ingstad. En annen teori jeg har er at kansje H Ingstad drev med visuell navigasjon uten radar og Ais, siden det nå er gått ut med at dei drev med navigasjonstrening. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chiefengineer   
Chiefengineer

Rett og slett rystende. Dette vil gå inn i historien som et av de verste og mest graverende bruddene på alle internasjonale skipssikkerhetsstyringssystemer som finnes i dag. Her har man lekt bajas og øvd på navigasjon i vill fart på nattestid med avslått identifikasjonssystem, totalt uten kontroll ved bruk av utstyr til gigantiske verdier og med enormt skadepotensiale, midt i en av de mest traffikerte skipsledene i landet og torpedert et sivilt skip til tross for gjentatte advarsler.

 

Om ikke dette for særdeles skjerpende strafferettslige og økonomiske reaksjoner for skipsledelsen ombord så mister jeg all tiltro til norsk rettssystem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Snemann   
Snemann
Chiefengineer skrev 7 minutter siden:

Rett og slett rystende. Dette vil gå inn i historien som et av de verste og mest graverende bruddene på alle internasjonale skipssikkerhetsstyringssystemer som finnes i dag. Her har man lekt bajas og øvd på navigasjon i vill fart på nattestid med avslått identifikasjonssystem, totalt uten kontroll ved bruk av utstyr til gigantiske verdier og med enormt skadepotensiale, midt i en av de mest traffikerte skipsledene i landet og torpedert et sivilt skip til tross for gjentatte advarsler.

 

Om ikke dette for særdeles skjerpende strafferettslige og økonomiske reaksjoner for skipsledelsen ombord så mister jeg all tiltro til norsk rettssystem.

Amen!

Share this post


Link to post
Share on other sites
bellen   
bellen

@Chiefengineer. Her hadde det nok ikke gjort noe forskjell om HI kjørte med eller uten Ais, da HI allerede var identifisert lenge før kollisjonen. Normalt sett går dei uten Ais uansett. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chiefengineer   
Chiefengineer
bellen skrev Just now:

@Chiefengineer. Her hadde det nok ikke gjort noe forskjell om HI kjørte med eller uten Ais, da HI allerede var identifisert lenge før kollisjonen. Normalt sett går dei uten Ais uansett. 

 

Om du hører på lydloggen så hører du at de sliter litt med å identifisere hvilket fartøy dette er. Hadde de hatt på AIS så hadde man sett dette umiddelbart. Men her er det jo langt mer enn dette som har sviktet, hele forståelsen for trafikkstyringssystemet fra fregattens side er jo helt fraværende, man tar jo heller ingen konsekvens av advarslene som blir gitt. Man reduserer hverken farten, endrer kurs eller gjør andre tiltak for å motvirke et kritisk utfall. Alt som finnes av grunnleggende prinsipper for å utføre en sikker brovakt brytes jo her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bellen   
bellen

@Chiefengineer. H Ingstad hadde fortsatt god tid på å endre kurs etter at dei var identifisert med navn og før kollisjonen var et faktum. Jeg tipper vakthavende på H Ingstad såg Sola i det dei snakker med Sola på Vhf og begynder å si "eh eh..". Men da skjønner dei nok ikke hva dei ser. Jeg tror ikke det tar mange dagene før vi får vite eksakt hva som gjekk galt og hvem som har skyld. Men det vil forundre meg om noen andre enn fregatten har noe skyld. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
SandAnker   
SandAnker
Chiefengineer skrev 8 minutter siden:

 ....Men her er det jo langt mer enn dette som har sviktet, hele forståelsen for trafikkstyringssystemet fra fregattens side er jo helt fraværende, man tar jo heller ingen konsekvens av advarslene som blir gitt. Man reduserer hverken farten, endrer kurs eller gjør andre tiltak for å motvirke et kritisk utfall. Alt som finnes av grunnleggende prinsipper for å utføre en sikker brovakt brytes jo her.

 

Du vet ikke om han endrer hastighet, annet en at han sier han skal prøve å dreie Styrbord... Det som er verre er vel egentlig at de har hatt 2 stk. på visuell vakt som ikke har sett 1 stk. stort skip...mens de har navigasjons øvelse..

Share this post


Link to post
Share on other sites
bellen   
bellen
SandAnker skrev 2 minutter siden:

 

Du vet ikke om han endrer hastighet, annet en at han sier han skal prøve å dreie Styrbord... Det som er verre er vel egentlig at de har hatt 2 stk. på visuell vakt som ikke har sett 1 stk. stort skip...mens de har navigasjons øvelse..

I følge VTS sin radarlogg, så er H Ingstad logget med en fart på 17 knop helt til kollisjonen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...