Jump to content

Har "fått ansvaret" for båt som ligger utenpå.


Gerhard

Recommended Posts

 

Jeg hater når folk skyver problemene over på andre. 

Her en en som har fått en "vrak-båt" liggende på utsiden.

Link til Fredrikstad blad

 

Jeg får ikke lest artikkelen da jeg må logge inn og betale.
Kan noen som har tilgang ta en kort oppsummering?

Link to post
 

Kan noen som har tilgang ta en kort oppsummering?

Vrakskute fortøyd utenpå uskyldig båt. Uskyldig båteier forhindrer aktivt at Vrakskute synker og har løpende kostnader. Kommunen må bruke tid for å følge rettslig gang. 

Link to post
 

Betalingsmur.

Sorry

 

Kim Robin Halvorsen har båten sin liggende i Glomma på Lislebystranda. Siden mai har en synkeferdig skøyte ligget på utsiden av båten hans. Han har satt inn pumper og koblet på landstrøm til båten han ikke eier, i påvente av at noen skal fjerne den. Ingenting skjer

Link to post

Helt håpløst at det fungerer sånn. 
Det fungerer foresten egentlig ikke. 
At mann i gata skal kunne bli offer for noe slikt, med så treg saksgang før noe blir gjort er alt annet enn greit. 

Link to post

 

 

(Fredriksstad Blad): – Det er en helt fortvilet situasjon. Jeg kom hit en morgen i mai, og fant altså dette vraket liggende inntil båten jeg jobber med å pusse opp. Jeg er redd båten min vil gå med i dragsuget om den synker. Derfor gjør jeg alt jeg kan for å holde vraket på vannet, sier Halvorsen.

Han har båten sin liggende i Glomma på Lislebystranda. 

– Men det koster penger, og ikke minst tid. Og jeg kan ikke forstå at det er mitt ansvar å holde en annen manns båt flytende.

Uflaks

– Det er flaks at jeg har en båt som uansett blir liggende stille i lang tid fremover. Jeg kommer til å bruke lang tid før den har nye motorer på plass, og er ferdig satt i stand. Men jeg opplever det som ekstrem uflaks at dette vraket ble lagt inntil min båt. 

 

Båtvrak på Lisleby (Lislebyvein 115a)
 
Båtvrak på Lisleby (Lislebyvein 115a) Foto: Erik Hagen

Halvorsen har lagt bildekk mellom båtene, men likevel har det oppstått skader på båten hans. Og det er stadig fare for nye skader.

 

– Senest i dag har det kommet drivved mellom båtene som potensielt kan forvolde store skader om jeg ikke får det fjernet. Jeg må hele tiden passe på at pumpene virker. Og at de ikke går fulle av jord og søle og annet som befinner seg i vraket. Og jeg må passe på at pumpene får strøm. Som jeg betaler, forteller han fortvilet. 

 

Båtvrak på Lisleby (Lislebyvein 115a)
 
Båtvrak på Lisleby (Lislebyvein 115a) Foto: Erik Hagen

Ingen tar ansvar

Det verste synes han likevel er at det ikke er noen hjelp å få noe sted. 

– Jeg har vært i kontakt med brannvesenet. Og med kommunen. Jeg har funnet en til en mann som kommunen mener eier båten, og kommunen har gitt ham frist til 10. august for å fjerne båten sin. Inntil da har altså jeg ansvaret i praksis. 

– Det kunne vært fristende å bare kutte strømmen. Uten pumper i drift vil skøyta synke på noen timer. Og da har jeg ifølge en advokat lov til å kutte trossene for å unngå at min egen båt også blir dratt ned. Men jeg ønsker ikke å bidra til forurensning av Glomma. Det føles ikke riktig det heller. Så da ender jeg med å gå her og passe på annen manns søppel, sier Halvorsen.

Kommunen bekrefter

Miljø- og landbrukssjef Hanna Tangvald i Fredrikstad kommune bekrefter at de, med hjemmel i forurensningsloven, har pålagt eier å heve båten og levere den til et godkjent avfallsmottak snarest mulig, og senest innen 10.08.2022.

 

Båtvrak på Lisleby (Lislebyvein 115a)
 
Båtvrak på Lisleby (Lislebyvein 115a) Foto: Erik Hagen

Videre sier pålegget at det umiddelbart, og under hele prosessen, må gjennomføres tiltak for å hindre forsøpling og forurensning fra båten.

– Kan kommunen kreve at Kim Robin Halvorsen skal fortsette å betale for landstrøm og pumper for å holde den flytende?

– Det fremgår av forurensningsloven at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning. Selv om vedkommende ikke har skyld i situasjonen som har oppstått vil det ikke uten videre være anledning til å skru av strømmen, kappe trossene, eller gjøre noe som medfører at båten synker.

–Har kommunen noen virkemidler for å få Halvorsen til å holde båten flytende? 

–Vi har pålagt eier å heve båten, samt gjennomføre tiltak for å hindre forurensning fra båten. Vi har hjemmel til å gi tvangsmulkt, og varsler i brevet bruk av tvangsmulkt dersom eier ikke følger pålegget. 

 

Kommunen har ikke vurdert å fatte vedtak om at Kim Halvorsen skal iverksette tiltak, men mener det fremgår av forurensningsloven at han slik situasjonen er nå likevel har en plikt til å sikre båten mot å synke. Selv om han ikke har skyld i at situasjonen har oppstått vil det ikke uten videre være anledning til å gjøre noe som medfører at båten synker.

– Hvem har det formelle ansvaret om båten synker der den nå ligger? 

– Eier har ansvaret. Vi har varslet bruk av tvangsmidler dersom båten ikke fjernes. I tilfeller der eier ikke tar ansvar vil også grunneier (der det er aktuelt) og eier av bryggeanlegg bære ansvar for å sikre båten og unngå forurensning.

– Finnes det ressurser som kan berge båten før den synker, og således spare kostnadene til kran og lekter og dykkere?

– Det er ikke vurdert på nåværende tidspunkt, men kan bli aktuelt dersom eier ikke retter seg etter pålegget, sier Tangvald. 

 

 

Båtvrak på Lisleby (Lislebyvein 115a)
 
Båtvrak på Lisleby (Lislebyvein 115a) Foto: Erik Hagen

Ingen unik sak

– Risikerer enhver båteier at andre legger sitt vrak inntil deres båt, slik at de ikke kan forlate en kai, og blir sittende med problemene? 

–Dette er heldigvis ikke en problemstilling som mange kommer i, men det er utfordrende nok for dem det berører. Vi har hatt ett lignende tilfelle tidligere i år, i saken som gjelder båten som kom drivende nedover Glomma og endte opp på en privat brygge på Møllerodden. 

Tangvald utdyper:

– Det fremgår av forurensningsloven at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning. Selv om vedkommende ikke har skyld i situasjonen som har oppstått vil det ikke uten videre være anledning til gjøre noe som medfører at båten synker.

Spent på fortsettelsen

Halvorsen har veldig liten tro på at kommunen klarer å få eieren til å betale.

– Pålegget om at han umiddelbart skal gjennomføre tiltak for å forhindre forsøpling og forurensning er ikke fulgt opp. Kommunen klarer altså ikke å få vedkommende til å rydde opp. Mens de legger et enormt press på meg. 

 

– Det er lenge til 10. august. Det blir spennende å se om vraket flyter så lenge. Og enda mer spennende hva som skjer etter den datoen. Uansett, nå vet kommunen om problemet. Det virker ikke veldig fornuftig å la båten ligge her helt til den synker. Da blir prisen for å fjerne den veldig mye høyere, avslutter Halvorsen.

 

Link to post

Leser jo F-B hver dag, og måtte riste på hodet da jeg leste denne artikkelen. Det er jo helt utrolig at en tilfeldig stakkar skal bli "stuck" med et båtvrak på denne måten. Ikke bare koster det ham tid og ressurser, men den sperrer ham inne, og han risikerer skader på egen båt. Men han idioten som har lagt den der skal altså få frist på seg til 10. august før noen tar affære! Hallo, er det noen hjemme der!! Fyren burde jo blitt pålagt å fjerne vraket sitt på timen!!! 

 

Og det er ikke første gang folk blir plaget av gamle råtne synkeferdige skøyter her i Fredrikstad. Navere som er harde på flaska og glade i å røyke både det ene og det andre virker som en magnet på disse båtene. Fellesnevneren er at de fortøyer båten et eller annet sted på bryggepromenaden i byen eller hva som helst, og felleskapet må steppe inn og ta ansvar. Selv ligger de antagelig døddrukne og halvt bevisstløse enten i en leilighet i byen hos en kamerat, eller utenfor Båtbua, lengre ned i elva. Skøytene har de antagelig fått nesten gratis av en eller annen fyr som allerede har et problem. Når den nye eieren overtar problemet, har han aldri ressurser til å gjøre opp for seg og ta ansvar. 

Link to post
 

Navere som er harde på flaska og glade i å røyke både det ene og det andre virker som en magnet på disse båtene. Fellesnevneren er at de fortøyer båten et eller annet sted på bryggepromenaden i byen eller hva som helst, og felleskapet må steppe inn og ta ansvar. Selv ligger de antagelig døddrukne og halvt bevisstløse enten i en leilighet i byen hos en kamerat, eller utenfor Båtbua, lengre ned i elva. Skøytene har de antagelig fått nesten gratis av en eller annen fyr som allerede har et problem. Når den nye eieren overtar problemet, har han aldri ressurser til å gjøre opp for seg og ta ansvar. 

 

Er disse sterke karakteristikkene av en hel bråte medmennesker noe du har erfart gjentatte ganger, og kan dokumentere, eller benytter du bare muligheten til å sparke nedover, oss anonyme internett-troll imellom?

 

Eller tenker du at "antagelig" betyr at du egentlig ikke har påstått noe i det hele tatt, og at du like gjerne kunne latt være å skrive noe som helst?

Link to post
21 minutes ago, Grønnskollingen said:

 

Er disse sterke karakteristikkene av en hel bråte medmennesker noe du har erfart gjentatte ganger, og kan dokumentere, eller benytter du bare muligheten til å sparke nedover, oss anonyme internett-troll imellom?

 

Eller tenker du at "antagelig" betyr at du egentlig ikke har påstått noe i det hele tatt, og at du like gjerne kunne latt være å skrive noe som helst?

Det er noe som heter at man "kjenner lusa på gangen"..... Ja, antagelig en av samfunnets mindre bidragsytende sjeler, men jævla egoistisk å slenge fra seg søppelet og la noen andre ta ansvaret. I tillegg er det respektløst av kommunen at de ikke ordner opp og tar utlegget asap, samtidig som de indirekte pålegger andrepart å ta ansvar i forhold til forurensningsloven. Svakt! 

Link to post
 

Er disse sterke karakteristikkene av en hel bråte medmennesker noe du har erfart gjentatte ganger, og kan dokumentere,

Dette er vel dokumentert i Fredrikstad Blad de siste årene. Enden på visa i disse historiene er som regel at kommunen eller Borg Havn tar ansvar, og til slutt røper en av kommunens ansatte at det er en person uten evne til å gjøre opp for seg som er eier av båten. Det høres ille ut, men det er nok slik det er.

 

Og en ting til Grønnskollingen. Jeg sparker ikke nedover, tilhører selv kategorien. 

 

 

Edited by Komodo
Link to post
 

Selv om vedkommende ikke har skyld i situasjonen som har oppstått vil det ikke uten videre være anledning til å skru av strømmen, kappe trossene, eller gjøre noe som medfører at båten synker.

Sitatet over er fra artikkelen om saken.

 

Det er litt rart egentlig at en som har tatt ansvar ved å koble til strøm og lensepumpe skal bli ansvarlig for å holde dette vedlike og spandere strøm i lang tid fremover. Det enkleste for ham hadde vel antakelig vært om han ikke hadde gjort noen ting for å hindre den i å synke og så bare kappet fortøyningene for å berge egen båt når det trengs. Men så har han vel vært ansvarsbevisst og sørget for at båten ikke har gått ned for lenge siden og nå blir han straffet for det.

 

Men hvis han får ansvaret bare fordi noen har tauet båten bort til hans båt, hvordan blir ansvaret hvis han tauer den videre til et nytt sted og fortøyer den der? Går da ansvaret videre til nestemann (med samme urettferdigheten), eller blir han som disponerer mellomfortøyningspassen fortsatt ansvarlig for båten mens eier (som burde tatt ansvar) slipper helt unna?

 

Om eier ikke har ressurser til å ordne opp (og fellesskapet uansett må ordne opp til slutt) så ville vel det beste vørt om kommunen eller lignende tok ansvar for å slepe båten til avfallsmottak og hugge den. Det koster jo endel penger, men det koster garantert mye mer om båten synker og så skal heves før den kan slepes dit den skal og alt er søkkvått og tilgriset og olje i vannet osv.

 

Kunne det vært en løsning for eier av båten vraket er fortøyd til å slepe vraket ut ti let sted det gjør mindre skade og så ankre det opp der, helst med et anker som er ombord i vraket og så la saken gå sin gang på egenhånd, som i praksis vil si at vraket synker der om noen timer istedenfor at  det har sunket for lenge siden slik det ville gått om han ikke hadde gjort noe?

 

Angående valg av plass så er det jo et dilemma, for man må jo i praksis velge hvem man skal overføøre problemet til. Og dybden er jo også et tema. Skal båten bare bli liggende er det jo best med et sted der det er veldig dypt så den ikke er til fare for andre båter, men så var det dette med fiskeredskaper da, de  kan jo sette seg fast. Men skal den heves uka etter at den synker (blir vel gjerne fart på sakene når båten først er sunket) så er det jo greiest at det er grunt så jobben blir enklere. Og aller enklest er det jo om den ligger å den ikke engang er sunket skikkelig.

 

Var jo en gammel utrangert  seilbåt av tre på ca 30 fot som lå utafor Arendal (ved en holme litt nordøst for Jerkøya blir det vel) for noen få år siden. Den sank jo bare på stedet og ble liggende delvis sunket inntil den etterhvert ble tatt opp og satt på ei kai i Eydehavn. Der ble fremgangsmåten den dyre metoden med å la den synke og så bekoste heving og destruering. Tenk hvor mye billigere det er å bare slepe et vrak til rett sted uten hevejobben. Sånne slepejobber på noen få nautiske mil er jo ekstremt enkle og noe omtrent hvem som helst kunne klart for en tusenlapp i bensinpenger.

 

 

Link to post
jotto skrev 8 minutter siden:

Kanskje kommunen har en båt i nærheten som den kan fortøyes til istedenfor? :saint:

Ja, f.eks. de kommunale fergene :giggle:

 

Minner om at båten ble lagt der i mai, og den frekke eieren har fått frist på seg til 10 august med å fjerne dritten. Ære muli ??

Link to post

Slikt gjør at jeg får et snev av forakt for forvaltningen. Skulle lagt den utenpå skjærgårdstjenestens båt og sett hva kommunen hadde konkludert med da.

 

Tydeligvis alt for dårlige regler om slikt.

Link to post

Dette er jo rett og slett et overgrep mot privat eiendom. Dersom regelverket er så firkantet at overgriperen har rett på flere måneders frist, må myndighetene inn og finne smidigere løsninger. Kunne vært interessant å hørt om @Båtadvokaten har noen betraktninger på dette. 

Link to post
Swingswong skrev 23 minutter siden:

Taue den til politibåten. Kan hende det skjer noe da 😬

Da blir vel trådstarter buret inne for å ha hindret politiets arbeid, mens eieren av vraket får forlenget frist på ytterligere 3-4 mnd med å sende båten til vraking siden den da ligger på et nytt sted :-(

Link to post
19 fot skrev for 1 time siden:

Da blir vel trådstarter buret inne ......

Trådstarter er på båttur. Jeg ligger i Hønsøkilen uten noen utenpå.  :flag_bp:

Det var bare en bekymring på andres vegne. 

Link to post

Så lenge eiers identitet er kjent er det mulig å få midlertidig forføyning for fjerning av vraket. Det ville i praksis overlate ansvaret til namsmannen. Om enn regningen muligens må forskutteres. Ellers er mulighetene begrenset, så lenge forurensningsmydigheten vegrer seg for å ta affære på egen hånd. Som er hva de både kan og burde gjøre -- faren for akutt forurensning er overhengende, og fristen for fjerning er meningsløs i det perspektiv.

Link to post
Big Horn skrev On 10.7.2022 at 2.28:

Det er noe som heter at man "kjenner lusa på gangen"..... Ja, antagelig en av samfunnets mindre bidragsytende sjeler, men jævla egoistisk å slenge fra seg søppelet og la noen andre ta ansvaret. I tillegg er det respektløst av kommunen at de ikke ordner opp og tar utlegget asap, samtidig som de indirekte pålegger andrepart å ta ansvar i forhold til forurensningsloven. Svakt! 

 

Nettopp. Fenomenet er kjent også i andre steder, som f.eks. Bergen, der byens løse fugler stundom gjør et "kupp" i form av å få/kjøpe/stjele/bytte til seg et synkeferdig vrak som så plasseres på en tilfeldig kai.

Det er ikke noen vits å rosemale situasjonen. Slike vrak blir ofte et stort problem for kaieiere og kommune som må rydde opp i situasjonen.

Link to post

Er det ikke bare å forhale vraket til en OF bøye da ?

Da vil den helt sikkert bli rent i senk av en illsint OF vimpel innehaver med førsterett innen den rekker å synke av naturlige årsaker, og vips er det en forsikrings sak isteden...:lipseal:

Link to post

Ny artikkel i Fredrikstad blad om samme tema, så jeg løfter denne tråden igjen.

https://www.f-b.no/nekter-a-etterkomme-krav-fra-varste/s/5-59-2683755

 

Husker at du reagerte på det jeg skrev Grønnskollingen, men det var altså ikke uten erfaring.

Grønnskollingen skrev On 10.7.2022 at 1.57:

Er disse sterke karakteristikkene av en hel bråte medmennesker noe du har erfart gjentatte ganger, og kan dokumentere, eller benytter du bare muligheten til å sparke nedover, oss anonyme internett-troll imellom?

 

Komodo skrev On 10.7.2022 at 3.02:

Dette er vel dokumentert i Fredrikstad Blad de siste årene. Enden på visa i disse historiene er som regel at kommunen eller Borg Havn tar ansvar, og til slutt røper en av kommunens ansatte at det er en person uten evne til å gjøre opp for seg som er eier av båten.

 

  

Big Horn skrev On 10.7.2022 at 2.28:

Det er noe som heter at man "kjenner lusa på gangen"..... Ja, antagelig en av samfunnets mindre bidragsytende sjeler, men jævla egoistisk å slenge fra seg søppelet og la noen andre ta ansvaret.

:yesnod: Men som det står i artikkelen under, så er dette ofte mennesker som ikke har særlig begrep om forskjellen på egen og andres eiendom.

 

Fra dagens artikkel:

 

Båteiere tar seg til rette: –⁠ Vi har ingen myndighet til å fjerne verken båter eller folk

68260069.jpg%3FaccessToken%3D59fa45a1a421474aa8a3d2378a4f227772cacf066d47ec28d330006f0540e4a4?chk=BD6A26

 

Nekter å etterkomme krav fra Værste

Politiet, vektere og ansatte på Værste fortviler alle over utslitte og nedsøplede båter som legger til kaier som tilhører Værste. I år er problemet større enn noen gang.

– Vi henger opp skilt som markerer hvor det er ulovlig å legge til kai. Vanlige båteiere har ingen problemer med å respektere disse. Mens eierne av de aller mest slitne båtene gjør som de vil, sier en oppgitt Morten Hansen, driftssjef på Værste.

– Vi følger med på disse båtene daglig. Og legger stadig igjen beskjed om at de må fjerne seg raskest mulig, uten at de bryr seg det minste. Båtene representerer en fare for forurensning, og vi har opplevd at slike båter kan synke mens de ligger til hos oss. Da blir vi plutselig ansvarlig for å betale heving og destruksjon. Det er ganske håpløst, sier Hansen.

IMG_4448.jpg?chk=818AAF

Dick Hansson og Morten Hansen bruker mye tid og ressurser på å følge med på Værste sine kaier, uten å ha noen maktmidler til å fjernet båter som legger seg til uten tillatelse.

 

Dick Hansson som driver vekterselskapet Quality Security kjenner godt til tematikken. Hans ansatte har stadig kontakt med folk som eier og frekventerer disse båtene. Det hender de samtykker til å flytte seg. Men da forflyttes gjerne problemet bare til eieren av en annen kai i Glomma.

– Vi har ingen myndighet til å fjerne verken båter eller folk. Vi er jevnlig i kontakt med politiet i disse sakene. Men politiet har ingen maktmidler de heller, til å få båtene fjernet.

 

IMG_4449_1.jpg?chk=F9DA8C

Beskjeden på plakaten er tydelig. Men noen velger å legge seg utenfor gjestehavna på Glombo likevel. 

 

 

Verst på tidligere Røds Brug

Værste eier et område av Fredrikstad som er helt spesielt. Her trives ballastplanter fra seilskutetiden bedre enn noe annet sted i landet. Og det er fullt av kulturminner fra seilskutetiden. Fredrikstad kommune er i gang med å få laget en forvaltningsplan for dette unike området som tidligere var en del av Røds Brug.

– Her ligger det stadig båter til kai, den ene i dårligere forfatning enn den andre. Og de som eier båtene griser kraftig til på land også. Det dukker stadig opp nye sykler og alle mulig andre gjenstander. Det brennes bål, og skrot og sykkeldeler spres ut over store deler av området, sier Morten Hansen. Når avisa er med ut mandag ligger det tre båter der. Helt inntil et skilt som sier at det forbudt å legge til her. Og de har lapper festet til båten som ber dem fjerne seg, uten at det skjer noe.

 

– Når vi ber dem fjerne seg, så sier de gjerne at de trengte en nødhavn. Og at de venter på deler til motoren, før de kan dra videre. Vi har et sterkt ønske om å holde våre områder i orden, men det er vanskelig. Vekterne har ingen myndighet til å gjøre noe verken på land eller på vann, avslutter Morten Hansen.

 

IMG_4451_1.jpg?chk=7ABD45

 

Politiet uten verktøy

Assisterende kriminalsjef Even Klund bekrefter at politiet står uten verktøy til å fjerne båter som legger seg inntil private kaier.

– En ulovlig parkert bil kan vi taue vekk etter begjæring fra en grunneier. På sjøen har vi ingen slik myndighet. eierne av disse båtene som ofte ikke har noen som helst økonomisk verdi vet hvor opprådd vi er, og gjør som de vil, sier Klund.

– Om de også tar seg til rette på land, og brer seg ut over private områder, så er det krevende å bruke loven for å få dem fjernet, fortsetter han.

– Driftsleder ved Værste og vektersjef Dick Hansson mener det er grunn til å tro at mye av det som samles på og rundt disse båtene er tyvgods. Hva tenker du om det?

– Om det stjeles gjenstander har vi et lovverk som fungerer. Men vi kan ikke gå inn og undersøke båter uten konkret mistanke. Og om vi skulle beslaglegge tyvgods, så gir ikke det grunnlag for å få en båt fjernet. Når det er sagt forstår jeg jo veldig godt at en grunneier ønsker slike båter fjernet, sier Klund.

 

Voksende problem

– Fra politiets side er slike båter et voksende problem i vårt distrikt, sier Klund.

– De som eier slike båter er ofte i behov for hjelp, snarere enn enn straff. Det er et komplekst bilde. De har ikke alltid et rasjonelt forhold til eiendomsrett og lovverk. Samtidig er det problematisk at antall båter her i Fredrikstad bare vokser og vokser. Uten at det finnes noe system som gir oss oversikt over hvem som eier dem, hvilken tilstand de er i, eller om de er forsikret. Antall gamle og utslitte båter vokser like fort. De representerer en miljøtrussel og potensielle økonomiske tap om de synker. Og stadig flere grunneier opplever at noen legger til hos dem uten å spørre. Og uten å ville flytte seg.

 

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Det anbefales å skru av annonseblokkering for denne siden i nettleseren.