Jump to content

Draco 20 HT - renovering/ombygging - I/O til OB


Turnfin

Recommended Posts

Forresten:rolleyes:....

Ser at noe tynnere kjernemateriale enn 50mm ville være mer gunstig for å legge inn en enkel støp der den faste gjennomkoblingen av hydraulikk skal føres.

Link to post
Share on other sites

Det modnes litt etterhvert, akterspeilet er i prinsippet planlagt og i går kveld hadde jeg fått tegnet litt - bruker fortsatt «gammel   Cad»...

 

 

DB012A50-187C-4A36-9498-A5713C9FADD3.jpeg

Link to post
Share on other sites

Hvor langt ned tenker du å kappe akterspeilet? Ned til den nest øverste stiplede linjen? Og hvilket areal i akterspeilet tenker du å lage sandwich? Regner med at de røde strekene illustrerer kneplater/skott som går framover?

Link to post
Share on other sites

Tenker å kappe ned til nest øverst stiplede linje i første omgang - det vil samsvare med overkant av den tverrgående forsterkningen - i forlengelsen som forbinder de to flatene som står i forskjellig vinkel ift hverandre(der du, Komodo, fant 48x48 gran i din båt...) - se bildet.

 

Arealet med sandwich i speilet blir «mangekanten» i midten - i full bredde i overkant (90-100 cm bredt), kanskje full bredde helt ut mot spiss i side(evt avtrappet noe, avhengig av mulighet for overlapp - det ser jeg når fineren er fjernet. 

 

De røde strekene er hele skott(som da også «fungerer» som kneplater) - alt hittil nevnt med 40mm H250 divinycell. Utnytter da en hel plate og kan bruke «rest - striper»/kapp til forsterkning i side der 48x48 «bjelken» fjernes - som akterdekket over vil hvile på.  

 

De 2 horisontale røde strekene symboliserer/illustrerer to ting :1 «lukking» av konstruksjonsprinsippet «hul bjelke» som tar opp kreftene aksielt (i skrogets lengderetning) og 2 - med utvidelse sideveis(ut til skrogsidene) - akterdekket. Hvis jeg kan «standardisere/økonomisere» anskaffelse av divinycell til dørk innvendig vil jeg bruke H45 i 20 mm tykkelse til akterdekket også.

 

(Inntil videre ser jeg for meg å bruke XPS som stringere + innvendige spanter etter samme metode som anvendt i «Hummer Raceren»)

7785EDDD-8B72-42CF-9FAF-97B149149D68.jpeg

Link to post
Share on other sites

  • 2 months later...

Hei, igjen

 

Ser at det er lenge siden jeg har lagt inn noe her. Det er ikke mye fremdrift for tiden - det var for kaldt rett over nyttår, i februar gjorde jeg meg ferdig med andre prosjekter i huset for å rydde tid og fokus på Draco'en og så kom Coronna/Covid19. Det innebar først karantene og dermed pålegg om ikke å oppholde seg på hytte/fritidsbolig. Ledig tid er brukt på å søke tilbake på forskjellige temaer i andre tråder og spesielt sidene 22 til 27 i Komodos innlegg om "Hummerraceren".

 

Jeg har i forrige post sagt at jeg ser for meg å bruke XPS. Ved nærmere ettertanke (og etter på nytt å ha lest Komodos ettertanke - at hadde det ikke vært for nysgjerrigheten og trengen til å teste XPS.....) så endrer jeg tilnærming og går for å bruke Divinycell/Glassfiber/Polyester. I alle fall til jeg kommer litt lenger fram. Det er flere grunner til dette. - se fortsettelse

Link to post
Share on other sites

Hvorfor Divinycell/Glassfiber/Polyester :

 

1. Det forenkler. Som passe "handy", men med lite erfaring med større arbeider med glassfiber som armering er det enklere, krever mindre spekter av materialer og opptrening av ferdigheter ved å gå for ett sett med karakteristika/egenskaper. Mener også å ha lest ganske ofte at det i utgangspunktet er enklere å jobbe med Polyester.

2. Konstruksjonsmessig - her har Kommodo tidligere gitt sitt syn på hvordan statikken/kreftene virker annerledes når jeg kutter ned hekken og fordeler kreftene over en større flate (enn det innfestingen av et drev representerer) - spesiell oppmerksomhet mot øverste kant. Rent styrkemessig blir det enklere for meg å sikre enhetlig/standardiserte verdier og unngå svake partier/punkter ved bruk av de samme materialer.

3. Ombyggingen er i akterenden - fra skillet der motorkassa møtte innredningen og bakover - og jeg trenger å benytte meg av dette skillet/skottet til å stemple mot når jeg skal spenne opp innstøpingen av kjenematerialet mot innsiden av akterspeilet under utherdingen.

4. Jeg vil altså ha progresjonen fra speil og forover - og får da ikke tatt skikkelig status på hvordan dørkplatene er fundamentert(selv om å fjerne dørkplatene gir en viss indikasjon) - om alt må/bør skiftes el om jeg kan beholde noe. Dermed kan jeg utsette et valg mellom XPS-tilnærming el fortsatt bruk av divinycell til hovedkonstruksjonen akter er klar,

 

Fortsetter med tanker og ideer senere - nå må jeg på jobb!

Link to post
Share on other sites

Heisann, godt å se at du er på banen igjen :thumbsup:

 

Turnfin skrev for 2 timer siden:

Jeg har i forrige post sagt at jeg ser for meg å bruke XPS. Ved nærmere ettertanke (og etter på nytt å ha lest Komodos ettertanke - at hadde det ikke vært for nysgjerrigheten og trengen til å teste XPS.....) så endrer jeg tilnærming og går for å bruke Divinycell/Glassfiber/Polyester. 

Jeg tror det er en fornuftig avgjørelse. Polyester biter bedre på divinycell enn epoxy biter på XPS. I tillegg får du færre materialer og kombinasjoner å forholde deg til. Du jobber også mye raskere med polyester enn epoxy, i tillegg til at den er enklere å jobbe med fordi den er tixotropis, noe epoxyen ikke er. Det er heller ikke så mye å spare. Polyester er jo vesentlig billigere enn epoxy, og divinycell fra Diab er ikke så dyrt som mange skal ha det til. 

Link to post
Share on other sites

Hvorfor Divinycell/Glassfiber/Polyester :

 

1. Det forenkler. Som passe "handy", men med lite erfaring med større arbeider med glassfiber som armering er det enklere, krever mindre spekter av materialer og opptrening av ferdigheter ved å gå for ett sett med karakteristika/egenskaper. Mener også å ha lest ganske ofte at det i utgangspunktet er enklere å jobbe med Polyester.

2. Konstruksjonsmessig - her har Kommodo tidligere gitt sitt syn på hvordan statikken/kreftene virker annerledes når jeg kutter ned hekken og fordeler kreftene over en større flate (enn det innfestingen av et drev representerer) - spesiell oppmerksomhet mot øverste kant. Rent styrkemessig blir det enklere for meg å sikre enhetlig/standardiserte verdier og unngå svake partier/punkter ved bruk av de samme materialer.

3. Ombyggingen er i akterenden - fra skillet der motorkassa møtte innredningen og bakover - og jeg trenger å benytte meg av dette skillet/skottet til å stemple mot når jeg skal spenne opp innstøpingen av kjenematerialet mot innsiden av akterspeilet under utherdingen.

4. Jeg vil altså ha progresjonen fra speil og forover - og får da ikke tatt skikkelig status på hvordan dørkplatene er fundamentert(selv om å fjerne dørkplatene gir en viss indikasjon) - om alt må/bør skiftes el om jeg kan beholde noe. Dermed kan jeg utsette et valg mellom XPS-tilnærming el fortsatt bruk av divinycell til hovedkonstruksjonen akter er klar,

 

Fortsetter med tanker og ideer senere - nå må jeg på jobb!

Link to post
Share on other sites

Tilbake - ikke alt for langvarig oppdrag i dag.....Fortsetter....

 

5. Det er også et poeng å kunne prefabrikkere elementene (kjerne til speil, kneplater, skilleskott og dekk) før montering. Det blir trangt å støpe alt på plass først for deretter å gå tilbake og borre/sage åpninger og passager for rør, kabler og slanger. Dette blir også forenklet hvis jeg kun bruker D/G/P. 

6. Ser for meg å tilpasse dem stegvis - etter rekkefølge for montering. Prefabrikkering flatt/horisontalt - først platen til speilet med de første lag av ytterlaminat på en side, snu når herdet, borre hull og fylle med fortykket polyester (der gjennomføring av bolter og innfesting av skruer skal være).

7. Er fortsatt litt i tvil om jeg skal avvike fra hovedprinsippet med D/G/P når platen med kjernemateriale(...og de første lag laminat) skal festes på speilet innvendig - ved da å bruke litt fortykket epoxy fordelt med tannsparkel (nærmest som lim, siden det limet Diab anbefaler bare selges i i langt større mengder enn det jeg trenger)- el om jeg skal vete en 600g/kvm matte skikkelig med polyester før den klemmes mellom platen og det eksisterende speilet og stemples fast under herdingen. Tar gjerne imot innspill på metodevalg!

8. De øvrige elementene som er tilstøtende til akterdekket (langsgående kneplater og skilleskottet tverrskips) får også de første lag matte i laminatet lagt på under prefabrikkering - horisontalt på benk el glassplate hvis jeg vil ha glatt overflate. For disse har jeg tenkte å gjøre det på begge sider og deretter ta ut åpninger til kabel-/slange-/rørgater(riggerør/tilsv). I tillegg skal det under prefabrikkering også lages fester for braketter til montering av utstyr,

Fortsetter etter nyhetene....

 

 

Edited by Turnfin (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Fortsetter....

9. Disse første lagene med matte som legges på under prefabrikkering har jeg tenkt meg skal være 3 stk CSM a 600g/kvm. Kanskje med et lag WR (vevet) a 450g/kvm? Kommenter gjerne antall og type.

10. Etter at platen på akterspeilet er festet har jeg tenkt å fylle overganger med fortykket masse(sparkel) for å bygge opp en passende hulkil som det deretter støpes over. Har her sett for meg to sjikt der hvert sjikt består av 3 lag 600 g/kvm CSM matte + 1 lag 450g/kvm WR matte. Til slutt 3 remser 600g/kvm i/over overgangene. Tar veldig gjerne innspill på dette. :yesnod:

11. På samme vis har jeg sett for meg monteringen av kneplater og skilleskott etter prefabrikkering - i den rekkefølgen. Først fiksere med en enkelt streng/"pølse" med fuge-masse/lim(Tec7/tilsv) før overganger fylles med fortykket mass/sparkel til hulkil. Så overstøp med ett eller to sjikt( 3/600/CSM + 1/450/WR). Til slutt 3 remser i/over overgangene. Hvor mange sjikt trenger jeg for å få tilstrekkelig styrke i Sandwich elementene ? Er antallet remser tilstrekkelig ?  :confused:

Edited by Turnfin (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Litt flere spørsmål for å få en indikasjon på om det jeg har skissert er "innafor":wink::

 

a. Hvor mye "bygger" hvert lag ? Tykkelse av glassfiber m/herdet polyester ? 1 lag 600g/kvm = ca 1mm ? Et "sjikt"(3/600CSM + 1/450WR) = 3,5mm - 4 mm ?

 

b. Er erfaringene med selvkomponert sparkel (Polyester + sagflis/spon) fortsatt gode ? Blandingsforhold ?

el bør jeg velge annet tykningsmiddel ?

 

For å beregne masser trenger jeg også innspill på følgende:

c. Hvordan er forholdstallet mellom glass og polyester? Når all luft er "rullet ut" ? 1 del glass : 2 deler Polyester ? 

 

Med dette kan jeg da beregne vekt på det jeg "tar ombord".....

Link to post
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Hei, igjen.

 

Ja, takk for tips Komodo ?? - det har blåst litt denne vinteren - det gamle presenningstativet måtte fikses tre ganger, men det har vært dagstur til «hytta» for å ivareta nødvendig ettersyn.

Link to post
Share on other sites

Nå er forbudet mot å overnatte på hytta/fritidsboligen hevet. Startet arbeidet med båten i finværet i dag. Akterspeilet skal endres. Tanken var å skjære dype spor gjennom kryssfineren. Tegnet opp et rutemønster for å bruke vinkelsliper gjennom laminatet. 
76D6D329-050F-40FF-81D5-1FAEAF69B55C.jpeg.009976ce53d595393af43869cdf7339e.jpeg

Link to post
Share on other sites

Måtte ty til støvmaske relativt raskt. Etter å ha kuttet en stripe i laminatet løsnet det ganske lett fra fineren og avslørt fuktighet umiddelbart.6FA31D95-7641-4D18-A650-CA2319BC3035.jpeg.691d50538c4a4ca84e9852511146ee35.jpeg

Link to post
Share on other sites

På Babord side var det støpt inn en kryssfinerplate som fundament for plassering av et batteri. Det så ikke pent ut under plata da jeg fikk den løs - faktisk blitt til et lag mørk jord i hulrommet under plata:rolleyes:

E7C81506-F6E4-4D5B-A049-758DD0502E21.jpeg.aed20871733d80db14fedcd5b199a5e9.jpeg

Link to post
Share on other sites

Brukte balonettsaga og flernet en bit av de gamle kneplatene for å kunne komme til helt ut i borde med å fjerne innerlaminat og kryssfineren under. Som det vises på bildet - den mørke fargen på overflaten av kryssfineren - så var det veldig vått:eek:

6F35AB9E-2DA9-40CA-9BE5-8CD252D0D700.jpeg.829da62e9191005350c977319737dd6e.jpeg

Link to post
Share on other sites

Bak det trekantede løse laminatet på forrige bilde kan man skimte vertikale spor/kutt laget med sirkelsag. Sirkelsaga likte seg ikke.... sagmuggen var våt. Dette bildet viser hele akterspeilet når innerlaminatet er fjernet.5D24A1FB-918B-4EBE-A612-5AFE1DEB7F88.jpeg.81b896c0f35f424443380cab47e6ca07.jpeg

 

Fjernet Kryssfiner lagvis langs de vertikale striper med stemmjern og hammer. Fikk forklaring på hvorfor sirkelsagen ikke likte seg noe særlig.:sad:

Det viste seg at når 12-15 mm var fjernet så støtte jeg på et laminat - dvs at akterspeilets «kryssfinerkjerne» var bygget opp av 2 lag kryssfiner med et ca 3 mm tykt laminat imellom.

 

Fikk fjernet all finer helt ut til ytterlaminatet på hele flaten i akterspeilet, men da var det blitt for mørkt til å ta bilder. Imidlertid er det rester av kryssfiner i Kantene, primært mot bunnen, som det blir litt mer tidkrevende å fjerne. Gjør det i morgen og tar flere bilder - nå er det natt:sleep:

Link to post
Share on other sites

Etter litt oppfølging av yngstemann involvert i budrunde på leilighet og ferdigstillelse av litt listverk i yttergangen var det tid for å fortsette arbeidet med å fjerne gammelt innstøpt treverk i båten. Første bilde i dag viser innsiden av akterspeilet fritt for kryssfiner minus det som sitter nederst mot bunnen og inneklemt bak bjelkene som er støpt fast som motorfundament. På bildet er også noe av laminatet for innstøping av de nevnte bjelker fjernet.EC4FB315-A6FF-424A-A25F-9D2BE2A3DA6A.jpeg.cece843723e387e62b82d600ae3ea166.jpeg

 

Har forsøkt å veie det jeg fjerner. Alt jeg tok ut i går veide 29kg. Bjelkene på bildet er bygget sammen av en 2»x4» og en 4»x4» på hver side(pluss en liten utbygning der selve motorfestet/vibrasjonsdemperene har sittet). De minste var enklest å fjerne - boltet fast med tre solide treskruer til de store. Skikkelig vasstrukne - 2»x4» på mindre enn en meter som veier mellom 4,5 og 5 kg taler sitt tydlige språk...:cryin:

Så var det de store da....

Link to post
Share on other sites

Komodo skrev for 21 timer siden:

Jeg kommer bortom etterhvert og sjekker framdriften :smiley:


Hyggelig Komodo - velkommen skal du være ️- reiser til Tønsberg i morgen kveld (bil på verksted torsdag...) men kommer tilbake til helgen.

 

De store 4»x4» satt skikkelig - en liten test viste Sika-flex el tilsvarende fugemasse. Turte ikke bruke kubein eller annet verktøy (kiler, meisel, stemjern) for å splitte treverket fra bunnen. Tok sirkelsaga og kuttet sagspor på langs for så å kutte løs mindre fliser med stemjern. Det tok hardt på skaftet til de gamle(antikvariske...:blush:) stemjern. Bildet viser flishaugen etter at ca 30 mm er fjernet og masse spon etter at grovere verktøy ble tatt i bruk. Litt om det i neste innlegg....:wink:

297D0F32-BD25-4A1C-ADF4-85B8245083AE.jpeg.3f3054d20058bc28ff4c7afe6672871d.jpeg

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...