Jump to content

Finurlige strømproblemer - landstrøm


bliss X

Recommended Posts

Strømmens veier kan være vanskelige, og dette med landstrøm har vært diskutert her mange ganger før.

Jeg har nå fått en mulig problem:

 

Det ligger en haug med båter i havna som har varme og lading på via landstrøm. Hvert uttak har jordfeilbryter m.m.

Da jeg kom ned i havna for å inspiserere båten var det satt opp en plakat der man ble oppfordret til å koble ut landstrømanlegget, og heller legge opp en separat ledning kun tilkoblet varmekilde grunnet krypstrømproblemer.

 

Jeg tenke ikke så mye over dette intill jeg kom borti diesltanken med barten. Kjente en svak dirring i barten hver gang jeg kom borti tanken. Skummelt!

 

Dro ut landstrømledningen, og tok bartetesten på nytt. dirringen var borte. Gjorde som anbefalt og la opp en annen ledning som jeg koblet direkte til ovnen. Ingen dirring i barten. Hva er dette? Det tyder kanskje på at det går strøm gjennom vannet fra en annen båt? Tror ikke det er feil på eget anlegg, men man kan jo aldri vite.

 

Vurderer nå om jeg også bør koble fra batteriene.

Hva mener dere?

Link to post

Det du har gjort da er å fjerne jord ombord mot landstrømmen?

 

Folk har tidligere rådet meg å klippe av jordledningen, jeg begynner etterhvert å forstå hvorfor. Jeg har ikke gjort dette siden jeg ikke har jordingsplate ombord.

Link to post

Poenget mitt nå er å sikre seg mot krypstrøm siden det tydligvis "kryper" strøm rundt både her og der (ref slippens plakat). Jeg har ikke tenkt å drive noe stort forskingsprosjekt på dette nå i jula.

 

I og med at jeg har koblet ut landstrømanlegget ombord, regner jeg faren for krypstrøm den veien for eliminert, men bør jeg også fysisk koble fra batteriene?

Link to post

I og med at du har koblet fra landstrømsanlegget, kommer ikke batteriene "i berøring" med de krypstrømmene? Det skulle da være unødvendig å koble fra betteriene.

 

På den annen side, dersom du bruker strøm fra land utenom landstrømsanlegget ditt til å lade batteriene, kan du med fordel koble de fra. Det sies jo at du med fordel bør koble fra batteriene ved lenge landligge, nettopp for å hindre krypstrømmer også derfra Er de fulladet, trenger de ikke lading, og brukes ikke 12V ombord i vinter, kan batteriene igjen med fordel frakobles.

Link to post

At en får "støt" betyr ikke at du har krypstrøm, det betyr tvert i mot at spenningen mellom de to stedene du var borti ikke var lik. Hva annet var du i kontakt med når karamellen spist? Varmeovnen kansje?

 

Har du kuttet landstrøm jord eller ikke?

Link to post

Hei nimbuster.

 

Som jeg har forsøkt å forklare prøver jeg å finne en sikker midlertidig løsning fram til jeg og andre får sett nærmere på dette. Krypstrøm er detektert (bartetesten + plaktat fra slippen) og siden alle oppfordres til å koble fra, så er det tydligvis ikke bare jeg som har har et problem. La oss anta at det f.eks går strøm gjennom vannet pga en feil på anlegget.

 

Spiller det da noen rolle om batteriene er tilkoblet?

Link to post
At en får "støt" betyr ikke at du har krypstrøm, det betyr tvert i mot at spenningen mellom de to stedene du var borti ikke var lik. Hva annet var du i kontakt med når karamellen spist? Varmeovnen kansje?

 

Var ikke i kontakt med noe som helst. Lå på dørken med hue ned i kjøsvinet.

Link to post
Jeg tenke ikke så mye over dette intill jeg kom borti diesltanken med barten. Kjente en svak dirring i barten hver gang jeg kom borti tanken. Skummelt!

på vilket sett er dieseltanken elektriskt förbunden........ ' - ' til diesel måleren har du fler elektriske förbindningar med tanken?

Link to post

Enten får du stusse barten, eller koble vekk minusen som går til sjø via dieseltank, motor, drev/propell etc. Eller etter Huldamtoden: Dra om bord en skjøteledning som ikke er forbundet med jord/sjø. Slik som havna anbefaler.

Link to post
Det har jeg ikke prøvd.

 

Spørmålet mitt er om det har noen hensikt å koble fra batteriene eller ikke.

En del arbeid og upassende tidspunkt, så jeg skulle gjerne hatt et råd.

 

Hvis du fjerner 220V på din ladder så holder jo det .

 

Har du lagt 220v jord til - klemma i båten ?

Link to post

Min jordfeilbryter slåt ut ved 40 mA, men krypstrømmene kan være atskillig mindre enn dette og like fullt skape tæringsproblemer på sikt. Når jeg forlater båten kobler jeg alltid fra minus 12 volt, bortsett fra til alarm og AIS sender ombord, dermed har jeg ingen kontakt mellom minus 12 volt og skroggjennomføringer. Dermed skulle krypstrømmen være ganske ubetydelig selv med andre båter i havna med mulige krypstrømmer.

Link to post

Det du beskriver tyder på at det et eller annet sted i anlegget hos dere er en jorfeil/overledning. Det står tydeligvis spenning på noe som ikke skal ha det. Jordfeilbryter løser ut på strøm, ikke spenning. Strøm går det ikke før det det er en sluttet krets f.eks. ved berøring av spenningsførende komponent og jord. Hvis du drar skjøteledning om bord og kun kobler til varmeovn bør du være trygg, forutsatt at ovnen ikke er jordet til noe ombord.

Frakobling av batteriene nå vil kun beskytte mot eventuelle feil i ditt 12V-anlegg. Kobler du fra batteriene så kobler du vel ut alarm og lensepumpe også?

Link to post

Jordfeilbryteren slår ikke ut om det går strøm i jordledningen. Men vi vet jo ikke om det går strøm der heller. Skal du komme noe videre må du få oversikt på jord og minuspunktene ombord.

Siden de har plakater på kaien er vel ikke jordledningen helt som den skal derfra og da kan tæring bli ett problem.

Edited by Frøken Fryd
Link to post
Dersom problemet skyldes jordfeil på min kurs så burde vel jordfeilbryteren slått ut?

Som tidligere svart her så er snakk om krypstrømmer her , din lader er vel ikke 100% isolert i fra nette så jeg vil tro att du har en målbar forbindelse mellom - 12 v (batteripol ) og fasenne på 220v som igjen medfører en hvis forbindelse til helebåten siden den sikker er litt fuktig .

Link to post
Frakobling av batteriene nå vil kun beskytte mot eventuelle feil i ditt 12V-anlegg. Kobler du fra batteriene så kobler du vel ut alarm og lensepumpe også?

Ja, da kobles alt ut men det kan jeg sikkert leve med en stund fram til jeg får bedre tid til å forske mer på dette.

Link to post

Det skal være tørt og jeg skal nok finne ut dette, men spørmålet mitt var altså om det er mer jeg bør gjøre nå for å være sikker på at det ikke tærer intill jeg får sett mer på problemene og forhørt meg om hva som egentilg er problemet med landstrømanlegget m.m.

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...