Jump to content

Påbud om redningsvest fom. 1. juli


nordemoniac

Recommended Posts

Dette overrasker - ble ikke forslaget om vestpåbud i åpne småbåter avslått for en stund siden avslått? Den eneste saklige begrunnelsen for avslaget var at det ikke var god høyreideologi med et vestpåbud - og det er jo forsåvidt en begrunnelse saklig nok når valgresultatet er som det er.

 

Jeg er generelt noe agnostisk til vestpåbud - men heller mer og mer i retning mot vestpåbud. En av grunnene til at jeg er i mot er at det er vanskelig å forme en lov som treffer godt nok - og lovforslaget slik det foreligger mener jeg treffer særdeles dårlig - nå skal det helt plutselig bli et krav om bruk av vest uansett om båten er "åpen" eller ikke? Vår første båt var en seilbåt på 24 fot, og med venner seilte vi gjerne 24/7 - så dersom man ønsker å oppholde seg under dekk for å lage mat, fikse på det elektriske anlegget, sove, gå på do, etc så har man altså valget mellom å bryte loven og å ha på seg redningsvest?

 

Nå i helga ble det naturlig nok mye bading. Da ligger båten for anker, så ihht reglene er det ikke pålagt med vest - heldigvis - men hva når ungene bader fra jolla? Normalt er jeg ganske streng på at ungene skal ha på seg vest når de er ute med jolla, men det blir litt meningsløst med vest når de allerede har på seg badetøy og allerede har demonstrert at de er kapable til å svømme fra båten, til land og tilbake - samt når jolla skal brukes akkurat i dette området, og ungene er like mye i jolla som på utsiden av jolla. Nå må vi oppgradere til badejolle på 8.01 meter? Huff.

 

Så får man vel gi politikerene et spark: det er vel typisk høyreideologi å akseptere lover som ikke gjelder for de som er rik nok til stort moderskip og jolle på over 8 meter. ;-)

 

(og bare så det er sagt: jeg mener ikke alltid alt jeg skriver helt alvorlig altså ... ungene vil ikke ha mulighet til å ro jolle på 8.01 meter, og heller ikke lov, jeg vet det) ;-)

 

Sideeffekt: nå har plutselig båter under 8 meter sunket i verdi over natta, mens båter på over 8 meter tilsvarende har vokst i verdi.

Link to post

Dette overrasker - ble ikke forslaget om vestpåbud i åpne småbåter avslått for en stund siden avslått? Den eneste saklige begrunnelsen for avslaget var at det ikke var god høyreideologi med et vestpåbud - og det er jo forsåvidt en begrunnelse saklig nok når valgresultatet er som det er.

 

Vel, nå har ikke kostene flertall i Stortinget, og opposisjonen kan gjøre som de vil med regjeringen om de finner flertall i Stortinget for sitt syn, dermed blir regjeringen sin "oppgave" å administrere det de andre bestemmer..

 

Det som har fulgt med vet at dette forslaget kommer fra Næringskomiteen på tinget, og de ønsker saken behandlet i Stortinget fredag den 13 juni.. Så vilt tiden viser hva utfallet blir der.. Regner ikke med dette blir fremmet om de ikke har fremforhandlet et flertall.. men som sagt tiden vil vise..

Edited by Sydvesten
Link to post

Obligatorisk båtførerbevis eller bedre, med praktisk utsjekk burde vært et krav ja, også for de som er mest utsatt for ulykker som er aldergruppen 40+, (siden det ikke er lov men kjønnsdiskriminering så må dette også gjelde for kvinner) Dessverre så er det denne gruppen som inneholder flest treskaller til sjøs, de tror de inne har kunnskaper om kompetanse, men når de blir gått litt etter i sømmene så feiler de raskt og avslører sin inkompetanse.. Det er ikke uten grunn at flest menn i 40+ dominerer ulykkebildet på sjøen

Edited by Sydvesten
Link to post

Sydvesten, vi har tatt poenget ditt nå! "Menn 40+ er inkompetente treskaller og må for en hver pris beskyttes mot seg selv". Det er helt unødvendig å gjenta det noe mer for din del

Link to post

Kan jeg regne med badeplattformen på antall meter da? For da overstiger jeg 8meters grensa :D

 

Bare hvis badeplattformen er en integrert del av skroget og ikke kan demonteres med alminnelig verktøy. Båter med badeplattform laget av metallrør og treplanker for eksempel så måles ikke denne med når båtens lengde skal måles, på nyere hvor den typisk er en del av støpeformen så tas den med i lengden.

 

Samme gjelder baugspyd.

 

For min egen del blir jeg nok å investere i en automatisk oppblåsbar vest, må bare finne en som er behagelig å ha på i 30+ varmegrader når man putrer rundt i 2-3 knop. Blir billigere enn å få støpt ny badeplattform iallefall :)

 

Sikrere også, jeg kan jo bli påkjørt av en gærning i 30 knop selv om jeg putrer rundt i 3 knop...

 

Noen som har noen anbefalinger på slik vest?

Link to post

Jeg er fortsatt ganske sjokkert - det forslaget som vi ble presentert for tidligere i år innebar påbud om vestbruk i "åpne båter", men nå skal det plutselig være påbudt å bruke vest innombords i båter under en viss størrelse? Det gir bare ikke mening i det hele tatt.

 

Dersom man ser isolert på "påbud om bruk av vest mens man er innombords på en småbåt under 8 meter" - netto tror jeg ikke på at man sparer et eneste liv på dette, og "kostnaden" er stor, det innebærer en stor ulempe å alltid skulle ha på seg vest f.eks. mens man sover.

 

Ellers synes jeg det burde være et unntak når man kun er ikledd badeklær og farta er lavere enn tre knop.

Edited by tobixen
Link to post

Ja, siden fall i fra land og brygge er den vanligste årsaken til at folk ramler på sjøen og drukner, så burde det jo absolutt påbys med redningsvest på nevnte steder! :wink::wink:

Edited by LM 605
Link to post

Nå er det slik at Sydvesten "værer" en diskusjon og befinner seg mest på OT-forumet hvor han kan gjenta sine fraser i det kjedsommelige. Kanskje ikke så rart når man har blitt hytte-mann i stedet for båt-mann. La han fortsette i sin kjente "besserwisser-stil" så kan vi andre ubeleste treskaller heller fortsette i vår uvitenhet og føles oss underlegne.

Det er klart du må få fryde deg over hva du har "utført" Sydvesten :clap:

 

Når det gjelder selve tema så har jeg merket meg at intet annet land i verden har noe slikt offentlig påbud. Vår broderfolk i øst har heller ikke noe påbud om at redningsvesten skal være ombord !

Siden 80-tallet har lystbåt-flåten i Norge mere enn doblet seg i antall, mens antallet omkomne i fritidsbåt er mere enn halvert. Dette har skjedd uten noe offentlig påbud og gjennom holdningsskapende arbeid. I løpet av 2011 var hele 1,75 millioner nordmenn på sjøen og 80% av oss oppgir å bruke vest. De som ikke bruker det vil neppe nåes gjennom noe påbud uansett. I år har "Vis-Sjøvett" kampanjen fått tilskudd på 1 million kroner for å bedrive holdningsskapende arbeide. Det hadde vært hyggelig om man hadde fortsatt i denne stilen i stedet for å kreere et påbud som de det gjelder neppe vil bry seg om uansett !

Dette er mitt ståsted i denne saken og helt i tråd med hva regjeringspartiene forfekter. Dessverre så er det slik at disse sannsynligvis ikke får gjennom sin politikk og vi står igjen med en Rasmus Hanson i MDG på vippen som synes dette påbudet er helt ok bare det ikke rammer han selv :thumbsdown:

Link to post

et påbud på sunt vett hadde vært på sin plass, vi mennesker kan ikke beskyttes mot oss selv, men strengt tatt skjer det lite ulykker blant båtfolket med tanke på hvor mange som ferdes på og ved sjøen.

Om myndighetene har en såkalt "null visjon" , så vil dessverre drukningsulykker skje så lenge det er vann. For oss båtfolk, båtforeninger, interesseorganisasjoner osv osv så er veien å gå at det blir satt ett sterkere fokus på sikkerhet. La politi, helsevesen,redningsorganisasjoner ha stand i småbåthavner hvor båtfolket får kunnskap om bl.a om hva som skjer med kroppen når man havner i vannet, og følgene av nedkjøling. La folk få prøve å hoppe i sjøen for å prøve å ta seg opp i en båt uten hjelp.

Gi båtfolket en aha opplevelse slik at flere forstår at dette gjelder dem selv. Målet bør være at det bør bli sett på som svært uansvarlig å ferdes rundt på på dekk uten sikkerhets utstyr , og samtidig at man kan nyte sin kaffe uten vest- sitter man rolig i en stol er det sjelden man faller i vannet

Link to post

Er det ingen som kan ta en diskusjon da, hvorfor skal det ikke være påbud med vest i små åpne fritidsbåter.. Ser jo at de som ikke er kompetent til å diskutere saken, forsøker seg med å diskutere meg som person.. Det er jo ikke noe nytt, men hadde det vært fint noen som kunne argumentert for hvorfor en ikke skal behøve bruke vest ombord i en åpen småbåt undervei så hadde vi kunne diskutert saken og ikke personen, men det viker ikke å være noen som er kompetent til denne debatten

Link to post

Så hvilken kompetanse er det du etterlyser for å ta diskusjonen da Sydvesten ?

Det må da kunne gå an å akseptere at mange reagerer på et påbud for noe som de aller fleste anser som helt naturlig. Hva er det du har missforstått ?

Det er ingen her som diskuterer fornuften i å bruke vest, det diskuteres behovet for et påbud !

Link to post

 

Ved utendørs bruk av fritidsbåt opptil åtte meter skal slikt rednings- og flyteutstyr som nevnt i første ledd, jf. annet ledd, benyttes av alle personer om bord når båten er i fart. Kongen kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om påbudet, herunder gi unntak ved bruk av fritidsbåt i konkurranse- og idrettssammenheng.

 

 

 

...utendørs bruk av fritidsbåt...?

 

Ganske fantastisk formulering. Hvis jeg kjører en Joda 790 "innendørs" trenger jeg ikke vest :lol::lol: :lol: :lol::lol::thumbsup::thumbsup::thumbsup::clap::clap::clap:

Link to post

"utendørs"? Det betyr altså kanskje at man ikke trenger vest på når man er under dekk og lager mat, sover, sitter på do +++? En noe merkelig formulering ja ... men det vipper ben av mitt hovedargument mot påbudet. Nå er det jo ofte en flytende overgang mellom å være "innombords" og "utenombords" på enkelte båtmodeller, men det lar vi ligge. Lovforslaget er ikke hinsides fornuft, dersom "utendørs" blir tolket i "riktig" retning. Jeg regner med at det eksisterer noen tekster i forarbeidet til lovteksten som gir en indikator på hvordan "utendørs" skal tolkes.

 

Jeg mener fortsatt at redningsvesten godt kan være av når farta er under 3 knop og været er så bra at man ikke har på seg annet enn badetøy - særlig dersom fremkomstmetoden er årer eller man bruker dødmannsknapp. Argumentet for at dette bør være lov er at det oppfattes som en ulempe å ha på seg redningsvest og at det kan være slitsomt å hele tiden ta den på og av når man bader og skal inn og ut av jolla.

Link to post

Vil bli overrasket om dette forslaget blir vedtatt med gjeldende ordlyd.. Dessverre, forslaget er for dårlig utarbeidet slik jeg ser det.. Intensjon i forlaget var åpne fritidsbåter, men selve forslaget inneholder ikke formuleringen "åpen fritidsbåt".. Muligens med bakgrunn i at dette ikke er definert.. Arbeidsgruppen som så på dette for ett år siden konkluderte også med åpen fritidsbåt, uten at det var krystallkart definert den gangen heller. men en skisse var lagt ved

bilde

 

Men en får vente å se hva de kommer frem til på løvebakken..

Link to post

Tror ikke CE merkingen vil bli en del av dette, siden den først ble operativ i Norge fra 2002, selv om den den ble innført noen år tidligere.. Dermed er det mye båt som ikke er CE merket.. Dog finnes det åpne båter i kategori B, og sikkert lukkede båter i kategori C

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...