Jump to content

Påbud om redningsvest fom. 1. juli


nordemoniac

Recommended Posts

Jeg mener fortsatt at redningsvesten godt kan være av når farta er under 3 knop og været er så bra at man ikke har på seg annet enn badetøy - særlig dersom fremkomstmetoden er årer eller man bruker dødmannsknapp. Argumentet for at dette bør være lov er at det oppfattes som en ulempe å ha på seg redningsvest og at det kan være slitsomt å hele tiden ta den på og av når man bader og skal inn og ut av jolla.

Det er jo dette som er sakens kjerne da, skal mann overlate til folk å bruke skjønn, eller skal mann ha ett generelt påbud.

Påbud er påbud, så regn med å bli bordet av kystvakta som har sett deg dorge uten vest i stjernekikkerten sin.

Og hvis du ikke tror at de vil være så firkanta så kan du jo spørre han Arne, hva han tror

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/baat/ae-betale-faan-ikkje-naa-bot-foerr-ikkje-aa-ha-vaest/a/10106206/

Link to post

Tallene fra fjoråret er ganske klare.. når 27 av de 34 druknede fra fritidsbåt ikke brukte vest, så er det i grunnen ingen tvil om at et vestpåbud vil kunne berge liv.. Så kan de som er opptatt av meg som person like det eller ikke, men fakta er nå engang fakta.. En god ting kan ikke gjentas for ofte, vær smart bruk vest.. eller gjør som de 27 druknede fra i fjor, la vær å bruk vesten :yesnod:

 

 

- At faktagrunnlaget skulle være tynt er en tullete påstand. I 27 av 34 dødsulykker på sjøen hadde ikke de omkomne på seg vest. En vest kan ikke forhindre at ulykkene skjer, men det kan redde liv når ulykken først er ute, sier informasjonsleder Frode Pedersen i Redningsselskapet.

 

Edited by Sydvesten
Link to post

Trenden er fortsatt god synes jeg. Som nevnt i en annen tråd bør dette følges opp i alle andre områder der det er 30 eller flere dødsfall per år. Fiksen er naturlig nok påbud eller forbud. Redningsvest i båt utendørs er en for dårlig sekkepost.

Foreslår følgende ut fra drukningsstatistikken (se samleoversikten nederst)!

  1. Påbud for redningsvest for menn over 40, kvinner over 60 og ellers mennesker med ukjent alder som er i nærheten av vann. Over 30 spart.
  2. Påbud for redningsvest for menn i båt. Damene er nesten fraværende i den statistikken - kan det være fordi de flyter av seg selv?

På samme måte bør man gjøre tiltak in hjemmet, i trafikken, og på nærbutikken. F.eks forbud mot kjøp og inntak av potgull, flesk og øl for folk som har høyere BMI enn 28. Hmm. kanskje man burde forby øl helt? I tillegg bør det bli slutt på den fjellgåingen på vinter og sommer. Det er jo skadelig både for floraen og redningsmannskapene.

Edited by Tintin
Link to post

Tallene fra fjoråret er ganske klare.. når 27 av de 34 druknede fra fritidsbåt ikke brukte vest, så er det i grunnen ingen tvil om at et vestpåbud vil kunne berge liv.. Så kan de som er opptatt av meg som person like det eller ikke, men fakta er nå engang fakta.. En god ting kan ikke gjentas for ofte, vær smart bruk vest.. eller gjør som de 27 druknede fra i fjor, la vær å bruk vesten :yesnod:

 

 

Jeg tror du overvurderer virkningen av et forbud. Problemet er at denne statistikken preges av verstinger som i utgangspunktet ikke tenker på sikkerhet. Hvor mange av dem som i dag er uforsiktige og ikke bruker vest, tror du vil ta på seg vesten hvis et påbud blir innført?

 

For en stund siden deltok jeg på et trafikksikkerhetskurs og der ble det sagt at rundt 15% av bilistene i Norge kjører uten bilbelte. Dette til tross for at bilbelte har vært påbudt siden 80-tallet. Det ble videre sagt at rundt 50% av alle som omkommer i personbil har kjørt uten bilbelte. Med andre ord, 15% av står for 50% av dødsfallene. Men det er ikke fordi bilbeltet redder tilsvarende mange liv. Det er faktisk en sterk korrelasjon mellom det å ikke bruke bilbelte og det å kjøre som en tulling. Så det er ikke slik at et påbud nødvendigvis vil erstatte sunn fornuft. Det jeg ikke har sett noen statistikk på er hvor mange av de som i dag kjører med bilbelte som ville valgt å ikke bruke bilbeltet dersom det ikke var påbudt.

 

Dette handler i utgangspunktet først og fremst om holdninger til sikkerhet generelt, ikke bare en bestemt til som redningsvest eller sikkerhetsbelte. Som i alle andre sammengenger som omhandler mennesker, er det mye mer komplisert enn som så. Det tok for eksempel svært mange år å virkelig bevise at røyking var helsefarlig. Årsaken til at det var vanskelig er at det lenge var mistanke om helsefare og det gjorde at folk som var opptatt av god helse ikke røkte. Men ettersom de generelt var opptatt av god helse, levde de sunnt på andre måter også og dermed så man i statistikken en urealistisk sterk effekt av røyking da man så direkte på gjennomsnittsalder. Det er et utall av slike sammenhenger som kan gjøre det vanskelig å analysere situasjonen ved hjelp av statistikk, rett og slett fordi man ikke har kontroll på kausalitet. Hvis du i dag ser på inntekten til folk som røyker og folk som ikke røyker, vil du helt sikkert se at folk som røyker ikke har samme inntekt som folk som ikke røyker. Men det betyr ikke at man blir rik av å stompe røyken. Folk med høyere utdannelse lever generelt lenger enn folk uten utdannelse. Men det er ikke fordi man blir ekstra sunn av å studere.

 

Jeg tror nok at det store flertallet av dem som omkommer i drukningsulykker fra båt har vært mildt sagt uforsiktige i utgangspunktet. Jeg er derfor ikke overbevist om at et påbud om redningsvest vil ha noen stor effekt. Men samtidig er jeg med på at det noen ganger kan ha noe å si. I dag er det i utgangspunktet slik at folk selv vurderer når de vil bruke vest. Regner man det som sannsynlig at man kan falle i vannet, så bruker man vest. Er man helt sikker på at man ikke kommer til å falle i vannet, så gjør man det antakelig ikke. Men det er vanskelig å trekke en skarp grense så det vil alltid være en gråsone. Det er tross alt slik at ingen planlegger å falle i vannet og hvis man kunne forutse det, ville man heller gjort noe for å unngå å havne i vannet istedenfor å ta på seg vest. Så i den grad et påbud vil redusere tiden man ikke har på vest og øke tiden man har på vest, vil det ha en viss effekt. Men som sagt, tror jeg verstingene som trekke statistikken opp ikke vil påvirkes nevneverdig og jeg viser til statistikken rundt bilulykker og bilbelte.

Link to post

Jeg tror du overvurderer virkningen av et forbud. Problemet er at denne statistikken preges av verstinger som i utgangspunktet ikke tenker på sikkerhet. Hvor mange av dem som i dag er uforsiktige og ikke bruker vest, tror du vil ta på seg vesten hvis et påbud blir innført?

Hvordan vet du at statistikken er verstingene? har du noen link til at de ikke er Ola og Kari Hvermansen? en snitt av befolkningen som vi også finner her på baatplassen. Jeg tror de som druknet er ganske representative for det norske folk og på ingen måte verstinger i klassen, legg merke til at jeg skriver jeg tror.. Du er påståelig derfor ber jeg om dokumentasjon på at de er verstinger og ikke tenker på sikkerhet..

 

Jeg tror de tenker som mange andre, de mente nok at de selv var i stand til bedømme når det var påkrevd å bruke vest, men de feilet selvsagt med sin risikovurdering..

Link to post
Jeg tror de tenker som mange andre, de mente nok at de selv var i stand til bedømme når det var påkrevd å bruke vest, men de feilet selvsagt med sin risikovurdering..

 

Men er det ikke det "verstingene" alltid feiler på, på den ene forbikjøringen, på det ene fallskjermhoppet etc etc etc....

Link to post

Har du noe dokumentasjon på at det er verstingene?.. jeg tror at fallskjermhoppere er blant de beste til å tenke sikkerhet og langt ifra blant verstingene, men også de kan gjøre feil..

 

Når det gjelder blant de kjørende, så er nok mange av de som tar unødig høy risiko ved forbikjøringer, kjører fort fort osv. blant verstingene. de tror de vet best og er herre over situasjonen, men dessverre så viser det seg at de ofte tar feil, og havner 6 fot under torven eller blir låret i i livbåten på sin siste reis.. Jeg tror at svært mange hevder at de selv vet best, når vestbruk er påkrevd og jeg tror også at de 27 av 34 som druknet i fjor uten vest også mente de visste best, og selv var i stand til vurdere situasjonen.. men det var de ikke, de hadde nok neppe den rette kunnskapen til vurdere situasjonen og kunne forutse hvilke scenarier som kunne dukke opp og dermed iverksette rett tiltak for å redusere risikoen de kunne bli eksponert for.. Hadde de hatt denne kompetansen så hadde de brukt vest...

Edited by Sydvesten
Link to post

Sydvesten, siden du tror det er slik at det er "vanlige nordmenn" som drukner, ville det ikke være fint om statistikken sa noe om dette, slik at vi viste årsaksforholdet og ikke bare om det brukte redningsvest eller ikke? Det er jo ikke helt enkelt å dokumentere noe som ikke kan dokumenteres.

 

Rent hypotetisk, dersom det nå blir et påbud, hvordan ville du ha stilt deg dersom antall ulykker ikke går ned?

Link to post

Antall ulykker vil ikke gå ned, men at antall dødsfall vil gå ned er nok svært sannsynlig.. Dette i følge Norsk Folkehjelp, NSSR, Politi osv.. Alle som en er ganske sikker på at antallet drukninger vil reduseres fra småbåt med et vestpåbug.. En annen positiv sak, er at de etterlatte vil kunne få en grav å gå til, siden de aller fleste vil bli funnet.. og de vil bli funnet raskere som vil medføre mindre belastning på letemannskaper, familie og mindre kostnader for samfunnet.. Som i seg selv er grunn god nok til et vestpåbud..

 

Dog vil neppe alle bruke vest, det vil fortsatt være noen treskaller som mener de selv vet best, slik som i veitrafikken det er alltid noen som ikke bruker bilbelte siden de selv vet best

Edited by Sydvesten
Link to post

Selv om jeg er positiv til et vestpåbud i åpne fritidsbåter, og de fleste andre er imot så trenger de ikke gå etter meg som person.. Årsaken er til at de går etter personen er etter mitt syn at de dessverre ikke er kompetent til å diskutere saken, de har rett og slett ikke argumenter som holder vann, og burde brukt vest for å holde seg flytende.. Har ikke sett ett eneste godt faglig velfundert grunn til at en ikke skal bruke vest i åpen småbåt under fart.. Statistikken viser at folk ikke er i stand til å tenke selv, 27 av 34 druknende uten vest er klar tale

Edited by Sydvesten
Link to post

At jeg gidder, men likevel.

 

Det er ingen som er imot vestbruk, man er imot et påbud !

Grunnen er ganske åpenbar. Brukerne av BP bruker vest uten at påbudet er der :sleep: :sleep: :sleep:

Link to post

 

Grunnen er ganske åpenbar. Brukerne av BP bruker vest uten at påbudet er der :sleep: :sleep: :sleep:

Hva med de som ikke på BP da? bruker de vest ? brukte de 27 som druknet uten vest fra fritidsbåt vest selv om det ikke var påbud ?

Edited by Sydvesten
Link to post

Sydvesten, : Hvis du ikke hadde kalt alle andre båtfolk som har en annen mening enn du har, for inkompetente ditt og datt ,treskaller, og det som verre er, så hadde sikkert mange her tatt deg alvorlig og seriøst, men det er jo umulig med den språkbruken du bruker.

Link to post

Stakkars de rundt som ikke bare kan skru av pc.....

Begynner å bli dritt lei visse som forpester tråd etter tråd med sin dårlig skjulte agenda.

 

At de får holde på slik i årevis her på BP er ufattelig!

Link to post

Jeg skjønner heller ikke av beste vilje hvilken kompetanse Sv snakker om, som en vestbruker innehar og som en som ikke bruker vest ikke har. At det er fornuftig å bruke vest i mange situasjoner er noe alle skjønner uten å nødvendigvis ta ansvar for seg selv og bruke vest..Dvs det er de ansvarsløse med dårlige holdninger som ikke har på vest og ikke de kunnskapsløse..

Jeg er for påbud av vest for å kunne endre holdningene over tid som med andre områder som bilbelte osv.

Link to post

Jeg er godt fornøyd med regelverket slik det er I dag. Som skipper har jeg klare regler for når vesten skal på. I dag er det krav til båtførerkompetanse og regner med at dette med vest gjennomgåes da. Derfor jeg har full tiltro til at de aller fleste som ferdes på sjøen tar sitt ansvar vedrørende vest og når den bør være på.

 

Problemet er de som gir blaffen,(Treskallene og alle de inkompetente som noen kaller dem) og de kommer heller ikke til å respektere et nytt påbud. Derfor vil et påbud bare ha virkning for de som allerede har et fornuftig forhold til dette.

 

Nå skal man heller ikke glemme at det finnes ca 600.000 "lystbåter" I Norge I dag og at 27 personer omkommer er etter mine begreper det man må forvente, med tanke på at endel bare er I båten for kortere perioder I sommehalvåret.

 

Om vi ser på hvor mange som går på ski, sykler, driver med varianter av ekstremsport eller bilkjøring for denslags skyld, så vil antagelig finne at antall dødsfall I lystbåt ikke er spesielt høyt

 

Om myndighetene er så bekymret for kostnader med søk osv.. hvorfor kommer det ikke et bedre regelverk rundt

 

- 4200 mennesker dør av kols I året, allikevel er det tillatt med tobakksalg

- 500 tok sitt eget liv

- 200 I dør I transportulykker

- 30 ble myrdet

 

Til slutt, det som er veldig interressant er at dette er veldig mediastyrt. Dette med båtulykker får veldig høy dekning, omentrent som ved drap I sentrale media. Hvorfor får ikke de andre ulykkene like stor oppmerksomhet? Det samme gjelder båtrus sammenlignet med bilrus.

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...