Jump to content

AIS for "småbåter"


Ben

Recommended Posts

Hva har skjedd Astpor.

Hva er bakgrunnen for 2 meter avstanden mellom antennene?

 

 

I mine manualer for montering av en AIS-mottager står det at avstanden mellom VHF-senderantenne og AIS-mottagerantenne skal være min. 2 meter.

Da vil jeg tro det også gjelder for transivere da disse også har mottagere. Trolig for at ikke mottageren skal få for sterke innsignaler fra VHF-senderen som jo sender på hele 25 watt.

Link to post
Noen som har prøvd å bruke RA111 på AIS-mottager eller tranceiver?
Jeg har brukt en RA106.. tror jeg den heter. Har plassert den på en ny antennemast akterut, sammen med 2 GPS antenner, TV/FM antenne og Navtex antenne.

.antenner.jpg

Det funker helt utmerket. Mottar signaler fra skip på opptil 25 nm borte. Hvor langt min AIS-B rekker vet jeg ikke, men kona rapporterte at hun så meg

via kystverkets stasjoner & Shipplotter halveis på vei mellom Flekkefjord og Skagen. Rekkevidden vil forøvrig variere basert på antennehøyder og atmosfæriske forhold.

 

Geir :seeya:

Link to post
For å kompansere for tapt høyde ville jeg satset på en antenne med x antall db-forsterkning.

Det er fristende å bruke en bedre antenne, ja, men poenget var å bruke en pisk som er så kort og lett som mulig.

Link to post

For de med transponder så er nok antenne høyden og dermed rekkevidden av større interesse enn for de med kun reciever, men mindre er veldig opptatt av hva som rører langt unna da.. Det er vel de skipene som er i nærheten som er størst interesse vil jeg tro..

Link to post
For de med transponder så er nok antenne høyden og dermed rekkevidden av større interesse enn for de med kun reciever, men mindre er veldig opptatt av hva som rører langt unna da.. Det er vel de skipene som er i nærheten som er størst interesse vil jeg tro..

 

 

Det er jeg helt enig i.

 

Max 10 nm. skulle holde. Jeg har en liten VHF pisk som klarer denne grensen fint.

Link to post

For dem med transponder er det nok et vesentlig poeng å bli sett i tide, ikke nødvendigvis å bli sett så langt unna som mulig. At venner og familie kan følge med på hvor båten seiler er ikke akkurat noe primærbehov, og gir for min egen del ingen grunn til å få montert den best mulige antennen. Det får holde at AIS-antennen blir montert litt høyere enn radarantennen. :wink:

 

Nå vel, om ingen har prøvd RA111 til dette formålet får jeg bare teste det ut selv. I verste fall sitter jeg igjen med en reservepisk til VHF-en.

Edited by Sjøtummel
Link to post
Jeg har ikke tenkt å tukle med VHF-antennen i mastetoppen, og det er ikke aktuelt med noen form for splitter.

Jeg har blitt forklart at det heller ikke er mulig å bruke splitter på VHF-antennen idet AIS transponderen sender ut signaler, noe som vil kunne skape konflikter når man selv snakker på VHFen.

Jeg har en Glomex RA 1225 som dekker området 156 til 165 MHz området. Denne har jeg vært godt fornøyd med i sommer.

Jeg var før instalasjonen noe avventende til AIS systemet, men har i løpet av sommeren opplevd denne til god hjelp særlig i områder med mye ferdsel av store skip. I god tid får man informasjon om CPA og TCPA, og jeg ville tro at seilbåter også ville ha god nytte av denne informasjonen for sin egen planlegging av seilasen.

Link to post
Nå vel, om ingen har prøvd RA111 til dette formålet får jeg bare teste det ut selv. I verste fall sitter jeg igjen med en reservepisk til VHF-en.

 

 

Er det en ren mottager du har innstallert så holder pisken helt greit.

Link to post
Er det en ren mottager du har innstallert så holder pisken helt greit.

Nei, her er det snakk om en tranceiver, men i praksis er jeg fornøyd dersom rekkevidden blir litt mer enn radar.

 

For øvrig er den merkeligste montering av en RA111 jeg har sett i ytterkant av bommen på en seilbåt. Det blir vel omtrent like godt som en håndholdt antenne. Da holder jeg en knapp på å montere antennen i hanefoten. (Det er også en mulig plassering av radarantennen, men da må AIS-antennen løftes litt høyere.)

Link to post

For de som bruker Raymarine system ombord har produsenten nå utviklet en AIS mottager (AIS 250) som leser klasse A og B sendere og som i tillegg har en NMEA multiplexer slik at man både kan lese NMEA signaler med 38.400 baud rate (AIS) og standard 4.800 baud rate. Den har innebygd VHF antenne splitter slik at det ikke er nødvendig med ekstra antenne.

https://www.raymarine.com/raymarine/Product...product_id=4004

Link to post
Noen som har prøvd å bruke RA111 på AIS-mottager eller tranceiver?

 

Jeg bruker RA111 og NASA AIS. Fungerer i mine øyne helt greit - men jeg er da heller ikke opptatt av enorm rekkevidde.

 

Jeg monterte RA111 lenger ned i antennemasta først, men da fikk jeg store skyggeområder som antakelig kom av refleksjoner fra masta. Nå har jeg løftet opp AIS antennen til samme plan som VHF antenna (hvor det ikke er store reflekterende flater). For å unngå at antennene forstyrrer hverandre har jeg satt på et skjøtestykke på VHF antennen slik at den står høyere enn AIS antenna. Dette der ut til å fungere utmerket. Kunne selvfølgelig montert antennen på siden av flybridge el.l. men vil gjerne samle mest mulig i antennemasta og ikke ha så mye duppeditter rundt omkring på båten (litt jålete kanskje....)

Link to post
Jeg undres litt: Dersom man benytter eksempelvis NASA AIS, som vel er en mottager av AIS informasjon, hvorfor benytter man da ikke den vanlige VHF antennen og en signal-splitter?

 

Fordi det blir dyrere og dårligere med splitter :flag:

Link to post

I tidsskriftet På Kryss, nr 7/2007 som bl.a. sendes til alle medlemmer av SXK, er det to artikler som omtaler AIS. Et interessant tema som nevnes er at endel navigatører kanskje vil legge mer vekt på informasjon fra AIS systemet enn fra radaren, simpelthet fordi AIS gir eksakt informasjon om kurs og fart til andre skip. Det advares mot at båter uten AIS sender kanskje blir mer utsatt for "ikke å bli sett" etter hvert som flere småbåter også blir utstyrt med AIS sender. Jeg må innrømme at jeg selv har blitt mer og mer fasinert over AIS informasjonen som jeg får som "overlay" både på kartplotteren og på radaren. CPA-verdiene og TCPA er atskillig mer pålitelige med AIS informasjonen enn med den tradisjonelle MARPA på radaren. Dette har jeg opplevd tallrike ganger i sommer på seilas over større havområder.

Link to post

Har vært på fjorden i dag i området mellom Son og Horten og bl.a. sjekket hvor mange som har AIS sender ombord. Det var ikke mange. Jeg tror jeg klarte å registrere 3 seilbåter. Her er et radarbilde som viser hvor senderne med AIS sendere befinner seg blant de andre ekkoene. Jeg synes så langt at man ikke trenger å ha noen bekymring for omfanget av AIS sendere. Beklager dårliog kvalitet på bildet. Hadde fått endel saltvann på radarskjermen. De blå pilene markerer båter med AIS sender ombord, hvorav 3 er seilbåter.

 

hollenderradar.jpg

 

Her er noe av informasjonen som kommer på plotterskjermen når trådkorset beveges over et AIS symbol. Denne seilbåten går hurtig: 8.6 knop. De to andre hadde omlag 3.34 knop da jeg sjekket AIS informasjonen. Jeg er mest interessert i CPA og TCPA. Dette bildet viser mer enn betryggende nærmeste avstand til seilbåten, 2.6 nm, og det vil inntre om omlag 2 1/2 time. Redigert: Jeg har blitt gjort oppmerksom på av sawadee at det ikke er 2 1/2 time, men 2 1/2 minutt til CPA, beklager skrivefeilen. På sjøen er det en viss forskjell på timer og minutter]. Etter at jeg begynte å bruke AIS er det mange navigasjonsoppgaver som går raskere ombord. Jeg bruker MARPA ombord stadig skjeldnere.

 

aissailboat.jpg

Edited by roaldbj
Link to post

Helt korrekt, jeg skulle ha skrevet 2 1/2 minutt. Sånn er det med konsentrasjonsevnen. Jeg legger inn en korreksjon - av hensyn til fremtidige lesinger av tråden. Flott at sawadee er oppmerksom.

Edited by roaldbj
Link to post

Dette var et klart og tydelig radarbilde!

 

Hvordan tolker du dette ekkoet under den blå AIS-markøren, Roald?

Er det seilbåten eller er det et ekko som legger skyggen på samme plass som båten (rød pil)?

De øvrige AIS-markeringene ligger ikke mot tilsvarende radarmarkering (eksempel, se AIS - grønn pil)?

Forstår jeg at det er en regatta som utgjør plottene du har fanget inn her?

 

radarbildea.jpg

Edited by Phoebe
Link to post

Flott Phoebe. Er glad for at det kan bli en diskusjon av radarbilder på BP. Her er det mange ting å kommentere. For det første skulle jeg ha opplyst at innstillingen er 1 1/2 nm, head up og relative motion. Avstanden mellom hver radarring er 1/4 nm. Jeg har alltid radarbildet med 2/3 offset, slik at jeg ser atskillig mer foran båten enn bak båten.

 

Videre er bildet fra Oslofjorden i dag, med Jeløya (usynlig) til SB og øya Bile i overkant. Dvs at jeg befinner meg like NNØ for Gullholmen. De aller fleste små ekkoene er seilbåter som deltok i Hollenderseilasen i dag.

 

AIS signalene (blå trekant) vil alltid være forsinket i forhold til radarbildet (som er mer eller mindre "sant"). AIS signalene sendes vel stort sett ut 2 ganger i minuttet under seilas (jeg husker ikke dette eksakt - under landligge mener jeg utsendingen er hvert 2. minutt). Den hvite prikken under den ene pilen må jeg sjekke ut nærmere. Jeg skulle gitt flere opplysninger om radarinnstillingen. Jeg brukte Harbour på gain, da det var lite bølger. Ingen justering for rain eller FTC, de fleste innstillingene på automatikk. Den doble ringen ved 1/2 nm er for måling av avstand, og den blåaktige linjen fra sentrum og oppover er for måling av peiling. Berklager at kvaliteten på bildet er dårlig, jeg avfotograferte skjermen på overdekket, og der er det litt mer bewvegelse enn på hovedstasjonen, hvor skjermen også er større.

Link to post

"AIS signalene (blå trekant) vil alltid være forsinket i forhold til radarbildet (som er mer eller mindre "sant")."

 

Aha... forsinkelse i AIS (!), det burde jeg faktisk ha skjønt selv hvis jeg hadde tenkt meg om!

Jeg har ikke AIS, så alt er ikke like innlysende :wink:

 

Jeg mistenkte at dette måtte være seilbåter i regatta og når du opplyser om at du har brukt avstand på 1 1/2 nautisk mil,

så bekrefter det tolkningen.

 

Veldig gøy at du også supplerer med tekniske data, jeg er imponert over at du husker innstillinger ut fra en enkeltsituasjon.

Ikke spør meg om det samme :lol:

 

Men du har uansett fotokvalitet et imponerende klart og tydelig radarbilde!

Edited by Phoebe
Link to post

Viser litt flere eksempler på hvorledes AIS mottak virker ombord. Jeg har en ProAIS ombord levert fra ProNav i Egersund. Men den samme enheten leveres av minst 4 andre firma med samme software. Enheten er koblet til mitt navigasjonssystem, Raymarine E-serien, men dette spiller ingen rolle. Først et bilde av havna i Horten: Min egen båt fremkommer som et svart symbol. Kartplotteren viser at det er en annen båt med AIS sender like ved.

 

hortenais1.jpg

 

Jeg setter cursoren på den blå pila og får følgende bilde:

 

hortenais2.jpg

 

Jeg får spørsmål på kartplotteren om jeg ønsker mer AIS informasjon, jeg kvitterer med OK og får denne informasjonen:

 

hortenais3.jpg

 

 

Og slik er situasjonen i virkeligheten, like ved meg ligger redningsbåten RS Sundt:

 

 

hortenais4.jpg

 

 

Det er flere mangler ved dette systemet til Raymarine, men det kan drøftes senere.

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...