Jump to content

Viksund St.cruz-tråden


Brigg

Recommended Posts

Ettermontering av hekktruster og tunellforlenger på Viksund 340 med fast aksling.

 

I forbindelse med fjorårets "vårpuss" som ble gjennomført uka etter St. Hans sto ettermontering av hekktruster og tunellforlenger på programmet. Hekktrusteren skal forenkle havne-manøvrering, og da særlig avhjelpe manglende ror-respons ved sakte bakking. Tunellforlengeren er en fast flaps som er formet etter øvre kant av skrogets propell-tunell. Forlengeren gjør at propellvannet har kontakt med skroget over lengre tid, og skal gi økt løft i hekken under fart og bedre ror-respons i høye hastigheter. Tunellforlengeren har vært standard på 340 og 360-modellene med fast aksling fra 2006, dvs. året etter vår båt ble produsert.

 

Både hekktruster og tunellforlenger ble kjøpt fra Viksund. De gav et konkurransedyktig tilbud, samtidig som de viste nøyaktig hva som trengtes av bolter, kabler osv. slik at de leverte komplett pakke med alt av nødvendig utstyr. Vi valgte samme truster som Viksund leverer som ekstrautstyr til disse båtene, dvs. Sleipner SE80.

 

Leveransen fra Viksund omfattet:

- Tunellforlenger med festebolter og -skiver

- Sleipner SE80 Truster

- Utvendig tunell med festebolter og -skiver

- 95 mm2 strømkabler rød og sort med løse kabelsko

- Sikringsholder og 400 amp sikring og merkeskilt

- Hovedstrømsbryter med merkeskilt

- kabler for styrestrøm til begge styreposisjoner,

- ekstra bryter på dashbord inne (Carlingswich)

- ny dobbel Sleipner-joystick til fly.

 

Boltedimensjonene til tunellforlengeren er 12 stk 10x100 mm med skiver Ø37 mm på begge sider. Til trusteretunellen går det med 6 stk 10x70 mm med skiver Ø30 mm på den ene siden og Ø20 mm på den andre.

 

Det eneste som jeg måtte skaffe til veie selv var støtten som skal ta av vekten for motoren på trusteren i og med at denne monteres bortimot liggende. Denne støtten laget jeg av 6 mm kryssfiner som jeg hadde liggende. Materialkostnadene for prosjektet ble i størrelsesorden 29 båtlapper.

 

Plasseringen av trusteren må stemme både utvendig og med plassen innvendig. Den må også ha en fornuftig plassering i forhold til tunellforlengeren. I og med at plasseringen av tunellforlengeren er gitt valgte jeg å begynne med denne.

 

hekktruster1.jpg

 

Bildet viser prøvemontering av tunellforlengeren. Forlengeren hviler her på roret, og jeg la pappskiver mellom for å finne riktig høyde i forhold til skroget. Når dette var gjort ble omrisset merket av og bunnstoffet skrapet bort.

 

hekktruster2.jpg

 

Etter at tunellforlengeren hadde funnet plassen sin var det tid for å finne riktig plassering av trusteren. Plasseringen skal hensynta utvendige og innvendige begrensninger. Samtidig skal den komme så dypt ned i vannet som mulig, men tunellen skal ikke være så lav at den tar borti vannstrømmen som kommer bak fra skrogbunnen under fart. Etter et antall kaffekopper, mye spekulering og et utall av turer ned i motorrommet og ut igjen ble jeg enig med meg selv hva som var beste plassering. Det ble merket opp og boret et lite hull for senteret av trusteren for å kunne ta en siste kontroll på at plasseringen ble bra også innvendig. Denne kontrollen medførte en finjustering på ca en cm før trusteren fant sin endelige plassering.

 

hekktruster3.jpg

 

Hullet for hekkstrusteren ble saget ut med stikksag og hullene ble boret opp. Plassering av hullene fremgår av bormal som følger med fra Sleipner.

 

hekktruster4.jpg

 

hekktruster5.jpg

 

Tunellforlengeren ble så montert på plass med Sika til tetningsmasse. De nederste boltene kom så lavt at dørkplaten som ligger bak motoren i motorrommet måtte flyttes frem for å komme til for å skru. Eksospotten står montert på denne dørken, og denne måtte også løsnes og bendes til siden. Det ble litt besværlig å få dette til, men det gikk uten å måtte demontere eksosslangene fra potten. Bortsett fra dette var monteringen av forlengeren ganske så grei.

 

Deretter ble tunellen montert, også denne med Sika som tetningsmasse. Når alt er ferdig planlagt og klart for montering er selve monteringen ganske grei, men det er en fordel å være to slik at én kan være ute og holde igjen boltene mens den andre er inne i motorrommet og skrur. Gjør du dette alene får du god trening i å klatre inn og ut av båten, det kan jeg skrive under på.

 

hekktruster6.jpg

 

Her er tunellforlenger og truster-tunell ferdig montert.

 

hekktruster7.jpg

 

Jeg prioriterte å montere trusteren så lavt så mulig, vel vitende om at jeg kom faretruende lavt i forhold til vannstrømmen under båten. Jeg valgte derfor å kutte av kanten av tunellen slik at denne ikke striker ned i vannet under fart. Under kjøring erfarer vi at tunellen subber ørlite nedi vannet slik at det spruter enkelte dråper opp bak båten. Dette er imidlertid så lite at jeg regner det som akseptabelt.

 

Så var det tid for å montere selve undervannshuset og trustermotoren. Dette arbeidet er godt beskrevet i dokumentasjonen som følger trusteren. Det følger med pakninger med ulike tykkelser for bruk mellom undervannshus og tunell. Undervannshuset ble prøvemontert med en pakning for å kontrollere at propellene kommer midt i tunellen. Ved behov justeres dette ved å velge en annen pakning. Ved montering smurte jeg også et tynt lag Sika på pakningene sånn for ekstra sikkerhets skyld. Deretter ble motoren montert innvendig. I og med at motoren ligger må vekten avlastes med en støtte mot bunnen av båten. Denne lagde jeg av 6 mm kryssfiner som ble tilpasset motoren og bunnen under. Støtten ble festet med epoksylim mot bunnen.

 

hekktruster8.jpg

 

Etter montering ble tunellen og tunellforlengeren smurt med Jotun light primer og to strøk bunnstoff.

 

Etter at monteringen av trusteren var ferdig sto de elektriske tilkoblingene for tur. Det ble lagt opp 95 mm2 strømtilførsel. I og med at baugtrusteren er koblet på forbruksbanken valgte jeg å koble hekktrusteren mot startbatteriet. For å montere kabelskoene på kablene kjøpte jeg dette verktøyet fra Biltema.

 

19-1257_m.jpg

 

I beskrivelsen fremgår det at verktøyet er beregnet opp til 70 mm2 kabler, men min erfaring er at det går greit også på 95 mm2. Kablene ble ført opp mellom boksen for ankertauet og vv-tanken, og videre inn i kabelkanalene på babord skrogside. Minuskabelen går rett til minus på startbatteriet. Plusskabelen går fra trustermotoren via 400A sikring, separat hovedstrømsbryter og til plusspolen på startbatteriet.

 

hekktruster9.jpg

 

hekktruster10.jpg

 

hekktruster11.jpg

 

Styrestrømmen ble ført fra trustermotor og opp langs babord skrogside og gjennom kabelkanalen langs babord side av motorrommet og videre gjennom kanalen tvers over fremre skott i motorrommet. Deretter gjennom dørken og gjennom kabelkanal bak pentrybenk på styrbord side av kabinen frem til styreposisjonen. Her kobles kabelen til styreposisjon på fly sammen med et y-stykke. Det er nødvendig å demontere skuffen under stekeovnen og å åpne inspeksjonsluken bak denne for å komme til. I tillegg må kjøleskapet løsnes å dras frem, og sikringspanelet ved siden av førerstol løsnes. Kabel til fly føres bakover gjennom samme kanal bak pentrybenk, opp bak deksel i siden over bakre del av pentrybenk og fremover langs styrbord side av fly og deretter tvers over kabintak til styreposisjonen på babord side av fly. For å komme til her må inspeksjonslukene oppe på fly åpnes, og panelet i kabintaket over styreposisjonen demonteres.

 

Siden den gamle enkle joysticken på fly skulle erstattes med en dobbel var det nødvendig å ta ut nytt hull i glassfiberen ved siden av styreposisjonen på fly. Det ble litt vanskelig å finne en god plassering siden det ikke er flatt på det stedet den enkle joysticken var plassert. Dette ble ordnet med å bygge under med rikelig Sika slik at det ble tett under. Det er mulig at dette hadde blitt bedre dersom bryter for trimplan og joysticken hadde byttet plass, men dette måtte i så fall ha blitt gjort når båten ble bygget. Joysticken vises ute i venstre kant av bildet under.

 

hekktruster12.jpg

 

Kabel for styrestrøm fra truster og frem til nedre styreposisjon ble for kort, noe som ble løst ved å skjøte på med en kabel fra Y-stykket og frem til bryter ved nedre styreposisjon. Jeg tror Viksund fører kabelen fra trusteren tvers over akterspeilet og inn i kabelkanal på styrbord side i motorrommet, da denne veien blir noe kortere enn veien jeg valgte.

 

På nedre styreposisjon ble det montert en ny bryter av tilsvarende type (Carlingswich) som den originale for baugpropellen. Her ble det nødvendig å koble til ved hjelp av kabelsko, men instruksjonene fra Sleipner var tilstrekkelig selv for en ikke-elektriker. Det er viktig å følge instruksjonene mht. hvor strømtilførselen til styrestrømmen tas fra. Kobles dette feil kan styrestrømmen medføre at start og forbruksbank blir sammenkoblet, følg instruksjonene fra Sleipner. På fly ble kabelen koblet rett inn på tilsvarende kontakt på den nye doble joysticken, så her var det plug and play.

 

Hekktrusteren er til stor hjelp ved havnemanøvrer, og da særlig ved bakking. Slik skroget er utformet på disse båtene er det en utfordring å få trusteren dypt nok ned i vannet. Tidvis suger trusteren luft, og jeg tenker å montere Sleipners lokk på trusteren for å unngå dette.

 

cowls.jpg

 

Jeg valgte å koble hekktrusteren til startbatteriet i og med at baugtrusteren er koblet mot forbruksbanken. Startbatteriet på vår båt er på 105 Ah, noe som er mindre enn originalt. Dette er rikelig for å starte motoren. Men ved langvarig kjøring av hekktrusteren blir batteriet er for svakt slik at det blinker i ladelampen. Her antar jeg at det vil hjelpe med et friskt batteri på 145 Ah tilsvarende det originale startbatteriet.

Link to post
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Hei!

Tror dette er rette plassen å poste denne, da jeg lurer litt på hva dere synes om JMS systemet som Viksund har som et alternativ? Vurderer litt demobåten 360 som Viksund har, som var den første som er levert med dette joysticksystemet. Er strak aksling og cummins 425hk.. Noen som har sett eller prøvd båten? Synspunkter?

Link to post
Share on other sites

Hei,

 

Ser at du nevner i en bisetning Brigg at det spruter litt fra tunnellen av hekkthrusteren og opp på badeplattformen. Jeg har en orginal 2007 modell og det gjør det på min båt også. Jeg skal kjøre veldig pent og det skal være havblikk om jeg skal klare og holde badeplattformen helt tørr.

Link to post
Share on other sites

Hei!

Tror dette er rette plassen å poste denne, da jeg lurer litt på hva dere synes om JMS systemet som Viksund har som et alternativ? Vurderer litt demobåten 360 som Viksund har, som var den første som er levert med dette joysticksystemet. Er strak aksling og cummins 425hk.. Noen som har sett eller prøvd båten? Synspunkter?

Nå kjenner jeg ikke systemet i sin helhet men jeg kjenner til båten og eieren.Det er et system som eieren var veldig fornøyd med men det var noe med at han ikke kunne bare kjøre hekk eller baug truster alene det ble liksom begge eller ingen. I følge eieren så virket systemet optimalt, med fjernkontroll på trusterne i tillegg

slik at han mestret båten alene selv om det var litt vind fra kaia.

Ellers så er dette en av de mest velutstyrte 360 båtene som er levert fra strusshavn.

Link to post
Share on other sites

Takk for svar :thumbsup:

Lurer på å ta turen opp til strusshamn å kikke litt, men tenkte å lufte dette her først.. Båten ser veldig bra ut av det lille jeg har sett på filmsnuttene. JMS Systemet virker spennende, og funker det som det skal, og det er garanti osv, så burde jo det bli veldig bra :cheers_wine:

Litt usikker på om jeg likte utseende på vippesete i sofaen og at dette går på bekostning av stikklugaren, men dette må vel ses "live" for å få et korrekt inntrykk.

Og så er det fordeler/ulemper Cummins vs Yanmar og Volvo alle i 435 utgaven?

Har du vært ombord å sett/prøvd den A-Joda?

Link to post
Share on other sites

Gratulerer Terje bra valg mulig vi sees i Bergen, for og følge byggingen av båtene.

Vi får vår i April når får dere deres båt :thumbsup:

Hei igjen, holder leveringstiden fortsatt? Vi har ikke fått endelig leveringstidpunkt på vår 335, men vi satser på mai som lovet! :thumbsup:

Link to post
Share on other sites

Takk for svar :thumbsup:

Lurer på å ta turen opp til strusshamn å kikke litt, men tenkte å lufte dette her først.. Båten ser veldig bra ut av det lille jeg har sett på filmsnuttene. JMS Systemet virker spennende, og funker det som det skal, og det er garanti osv, så burde jo det bli veldig bra :cheers_wine:

Litt usikker på om jeg likte utseende på vippesete i sofaen og at dette går på bekostning av stikklugaren, men dette må vel ses "live" for å få et korrekt inntrykk.

Og så er det fordeler/ulemper Cummins vs Yanmar og Volvo alle i 435 utgaven?

Har du vært ombord å sett/prøvd den A-Joda?

Ja jeg har vært ombord flere ganger båten er kjempefin veldig bra holdt fine løsninger,vippesete synes ikke vi så mye om men smaken er som baken.Båten har en bra utstyrsliste.

 

Hei igjen, holder leveringstiden fortsatt? Vi har ikke fått endelig leveringstidpunkt på vår 335, men vi satser på mai som lovet! :thumbsup:

Leveringstiden for vår del er blitt noe forsinket pga den lyse innredningen kommer ikke før i slutten av måneden.Så nå snakker vi om 14 dager forsinkelse men det vil tiden vise :thumbsup::flag_bp:

Link to post
Share on other sites

  • 1 month later...

Hei

 

Noen som har montert vann-varmer i viksund 340 For å varme varmtvanns berederen? Jeg kjøpte meg en eber 5 kWh diesel men er litt usikker på beste plassering, og hvor enn bør ta ut eksosen.

 

En annen ting vil det si at 340 modeller fra 2005 og eldre ikke hadde denne tunellen?

 

Mvh

Viksund 340stc

Link to post
Share on other sites

Alle med fast aksling har "tunell" for propellen, dvs en avrunding av bakre del av undervannsskroget hvor propellen står. Men tunellforlengeren, dvs en fast flaps med samme krumming som tunellen, ble standard fra 2006. Nøyaktig når den kom kjenner jeg ikke til, det kan godt være tidlige 2006-modeller som ikke ble levert med tunellforlenger. Tunellforlengeren er ganske grei å ettermontere dersom du ikke har en slik allerede.

 

Når det gjelder plassering av eksos fra vannvarmer vil dette først å fremst avhenge av hvor varmeren plasseres. Generelt er det å foretrekke eksosutløp langt ned og langt bak, men her må man også hensynta leverandørens anbefalinger. Kanskje det er mulig å ta ut eksosen under badeplattformen? Ved uttak i siden bør du prøve å unngå de stedene hvor det er mest naturlig å henge fenderene.

Link to post
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Det ble ingen JMS båt, men har gjort som A-Joda og bestilt en helt ny 360 i stedet. Fant ut at prisforskjellen ikke var så stor i forhold til en brukt på 2-3 år. Når det kommer til utstyr er det motoren jeg er mest usikker på.. Blir nok 1 motor med aksling 425 hk men er litt usikker på om jeg skal velge Yanmar,Volvo eller Cummins.. Lokale serviceapperatet er Yanmar, noe som veier endel, i tillegg til et veldig bra rykte. Noen tips?

Edited by stianskog (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Gratulerer!

 

Jeg tror motorstørrelsen du har valg passer bra til denne båten. Hvilket motormerke som er best er kanskje værre å mene noe om. VP har riktignok et noe frynsete rykte, men D6-eren passer godt til båten. Cummingsmotorene har jeg ikke noen erfaring med, men de kan oppfattes som et spennende alternativ.

 

Hvor lang leveringstid er drt snakk om?

Link to post
Share on other sites

Her er siste oppgradering på min 340. Hadde båten oppe på Verftet for installasjon av kjøleboks..Var litt skeptisk til dette men jeg synest dette ble meget bra og ser frem til sesongen starter for fullt :)

 

kjoeleboks2.jpg

 

kjoeleboks3.jpg

 

kjoeleboks4.jpg

Edited by viksund340stc (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Det ble ingen JMS båt, men har gjort som A-Joda og bestilt en helt ny 360 i stedet. Fant ut at prisforskjellen ikke var så stor i forhold til en brukt på 2-3 år. Når det kommer til utstyr er det motoren jeg er mest usikker på.. Blir nok 1 motor med aksling 425 hk men er litt usikker på om jeg skal velge Yanmar,Volvo eller Cummins.. Lokale serviceapperatet er Yanmar, noe som veier endel, i tillegg til et veldig bra rykte. Noen tips?

:thumbsup: ser du tok det valget med ny båt Gratulerer vi valgte volvo pga et utrolig dreimoment og drivstoff økonomi + at vi hadde en D6 i den forrige båten vår

ellers så hadde vi de samme vurderingene som du har med at dere har et valg med hensyn til utstyr om bord :yesnod:

Link to post
Share on other sites

Takk for det:-) båten skal leveres i begynnelsen av Juli etter planen. Men blir nok Yanmar siden den lokale forhandleren er autorisert yanmar forhandler. Vurderte 480 versjonen men blir for dyrt. Har du hentet båten A-Joda? Den gamle 370 din har kommet her til byen. kjørte forbi den idag:-)

Link to post
Share on other sites

Gratulerer, og bra motorvalg !

Større slagvolum, lavere turtall, og adskillig bedre dreiemoment enn D6-435.

Hvor stor var prisforskjellen på 440 kontra 480hk egentlig ?

Link to post
Share on other sites

Takk for det:-) båten skal leveres i begynnelsen av Juli etter planen. Men blir nok Yanmar siden den lokale forhandleren er autorisert yanmar forhandler. Vurderte 480 versjonen men blir for dyrt. Har du hentet båten A-Joda? Den gamle 370 din har kommet her til byen. kjørte forbi den idag:-)

 

Nei Båten er ikke kommet enda den skal i følge Viksund komme til pinse men.... de har endel jobb igjen så vi får se.

Ja Jodaen går der oppe ja ,jeg får litt vondt i magen,Jodaen er en vanvittig flott båt i mine øyne. Vi får håpe at den får det bra der

Link to post
Share on other sites

Det vi tok med var.plottere med E serien rustfri pakke hekktruster vhf baugspyd og stige, kassen på fly teak på fly lys innredning bakke kamera

radar gassalarm ekstra 220 uttak mikrofiber stoff i puter ++. tror det blir ok (eller vi vet)

Link to post
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Har lyst til å forlenge badeplattformen på vår Viksund 310 St cruz. Helst etter samme prinsipp som badeplattformen på 330 og 350 St cruz ble forlenget til henholdsvis 340 og 360. Det finnes ikke noe i handelen som passer rett på, så det jeg lurer på er om det er noen der ute som har denne forlengelsen på enten 330 eller 350 og kunne vært snill å knipset noen bilder av denne konstruksjonen. Den er vel boltet og limt fast fra oversiden og inn i skroget, er den hul på undersiden? Hadde vært stas å fått noen bilder å se etter slik at det blir lettere å få et skikkelig resultat. Vet at designet på hekken er annerledes på 310 kontra 330 og 350 men det er prinsippet/konstruksjonen for forlengelsen jeg er ute etter.

På forhånd takk!

Link to post
Share on other sites

I denne annonsen er det et bilde som viser badeplattformen rett nedenfra på en 340. Plattformen er hul under, og har en flens som går ned langs akterkant av båten og er festet med skruer. I tillegg er plattformen skrudd innenfra motorrommet i plattformens overkant. Om det er brukt noe lim i tillegg vet jeg ikke.

 

Skrog-konstruksjonen på 340 under badeplattformen er ikke veldig ulik 310-en. Kanskje det er mulig å bruke en plattform til 340 og tilpasse denne bl.a. ved å redusere bredden?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...