Jump to content

Seilbåter nektet å vike for Bastøferga


Komodo

Recommended Posts

3 hours ago, Komodo said:

Interessant å se at det er to ulike oppfatninger her om hvem som har vikeplikt. Dersom seilbåtene har vikeplikt må det vel være med begrunnelse at området anses som "trange farvann". Hvis så er tilfelle burde det vel være mulig å finne informasjon med konkrete avklaringer av hva myndighetene anser som trange farvann slik at det ikke blir opp til den enkelte å gjøre den vurderingen.

 

Det i seg selv er vel et godt nok argument for at de burde holde seg unna området på det tidspunktet. De var jo åpenbart ikke skikket til å manøvrere sikkert.

 

Hvis man har får øye på et fartøy hvor fare for sammenstøt kan oppstå kan man lage et referansepunkt på båten slik at man ser hvem som beveger seg fortest mot krysningspunktet. Dersom det ikke er sikt og de ikke har radar kan de kjøre inn til land og kaste anker.

 

Hvis farten er for lav til å komme unna kan de slakke av ytterligere slik at ferga kan passere først. 

 

:yesnod:

 

:yesnod:

Nei det er ikke begrunnet best med at det er trang lei §9, men med regelen om nyttefartøyi §44 og at det er sterkt beferdet lei. For oss som ikke er nyttefartøy er regelen enkel - lystfartøy uansett skal vike for nyttetrafikk.

 

Regel 44. Ansvar mellom fartøy (litt redigert slik at noen tungnemme også får dette med seg)

Lystfartøy og åpne båter som drives frem med årer, seil eller maskin, skal mest mulig holde av veien for større fartøy, rutegående ferger og annen nyttetrafikk, når de passerer et trangt farvann, en sterkt beferdet lei eller et havneområde.

): Lystfartøy for seil  skal mest mulig holde av veien for rutegående ferger i en sterkt beferdet lei.

 

At det var seilbåter ser ut til å være forståelse for.

At Bastøfergene er rutegående ferger. Ja mener nok det.

Er Oslofjorden på dette stedet en sterkt befredet lei. Ja den er nok det.

Mest mulig holde av veien - vil også si å starte motor og fjerne seg om så er mulig.

 

Det er ut fra Regel 44 liten tvil om at seilbåtene skulle sette seg inn i at det er en sterkt beferdet lei både på tvers og på langs i Oslofjorden,  fem ferger i kontinuerlig trafikk - at de har seilbåt for seil fritar dem ikke, at de også skal bruke motor for å fjerne seg om så er mulig og at Bastøfergene er nyttefartøy og er rutegående og er så mange at de i kraft av sin rute lager en sterkt beferdet lei.

 

 

 

Link to post

Regel 44: Man skal ikke vike. Man skal mest mulig holde av vei. Det vil si at man ikke engang  skal komme i en situasjon der man kan komme til å måtte vike. Man skal holde seg unna rett og slett. Skjønner ikke at det er så vanskelig :smiley:

Link to post

Ja, ser den. Er også enig, men presterte å uttrykke meg feil :smiley:

 

Edit:

Og der kom Bitteliten mellom... Svaret var altså til alfaalfa

Edited by Komodo
Link to post
16 minutes ago, Bitteliten said:

Å det er masse plass :smiley:  man kan gå på østsiden av separasjonssonen, vest for Gullholmen, eller i Gullholmsundet. Grønn stake V for Gullholmen er på 10m. Og kikker man godt på kartet kan man gå på innsiden av denne

 

Gullholmsundet er bredt nok til at båtene kunne seilt ved siden av hverandre gjennom her. 

Du trenger ikke se i kartet en gang. Stikker du ikke dypere enn 6 meter kan du gå hvor som helst mellom Gullholmkrakken og Gullholmen.

Link to post
Bitteliten skrev 4 minutes ago:

Man skal holde seg unna rett og slett. Skjønner ikke at det er så vanskelig :smiley:

 

Jo Bitteliten, det er vanskelig. Det forutsetter at man må ha mer enn en regel i bakhodet når man ferdes på sjøen :wink: 

 

Jeg er fremdeles imponert over at det trekkes to ulike konklusjoner av scenariet, og i tillegg så bastante :giggle:

Link to post

Her hadde ferjeskippern gått på en ordentlig smell. Han hadde tre ekkoer inn fra sin STB side som han pga tåke ikke ante hva var. Han slo et og et langt støt i typhon (og ikke fem), han fortsatte i samme farten. Seilbåtene kunne lett oppfatte at han ga klart signal på at han ville vike.Han ignorerte altså fullstendig disse ekkoene fra styrbord og freste på helt til han fikk visuell kontakt. Da bråbakker han så båten rister. Dette er så utrolig at jeg tror nesten ikke hverken skipperen eller styrmannen i det hele tatt var på brua

Edited by Fru Jacobsen
Link to post

Han så de ikke på AISen. Så da antok han vel at det var lekebåter :wink:. Jeg skjønner ikke hvorfor han ikke la seg noen streker mot stb og gikk bak seilbåtene, men vi har ikke hele bildet. Men dette var ferga fra Horten. De følger da en rute som går lengst sør, dvs at han ikke må tenke på annet kommende land enn Revlingen. hadde de kommet fra Moss kunne de vært i en trangere posisjon ved å ha Jeløya på stb side og møtende ferger fra Horten på bb side. 

 

jeg observerte alle fergene denne dagen. Den aktuelle ferga her var en av de nye. De hadde tre radarer i gang alle sammen. 

Edited by Bitteliten
Link to post
Fru Jacobsen skrev 6 minutes ago:

Han ignorerte altså fullstendig disse ekkoene fra styrbord og feste på helt til han fikk visuell kontakt. 

 

Ja det kan virke slik ut fra artikkelen i Dagbladet

 

Link to post
Bitteliten skrev 11 minutes ago:

Han så de ikke på AISen. Så da antok han vel at det var lekebåter :wink:. Jeg skjønner ikke hvorfor han ikke la seg noen streker mot stb og gikk bak seilbåtene, men vi har ikke hele bildet. Men dette var ferga fra Horten. De følger da en rute som går lengst sør, dvs at han ikke må tenke på annet kommende land enn Revlingen. hadde de kommet fra Moss kunne de vært i en trangere posisjon ved å ha Jeløya på stb side og møtende ferger fra Horten på bb side. 

 

jeg observerte alle fergene denne dagen. Den aktuelle ferga her var en av de nye. De hadde tre radarer i gang alle sammen. 

 

Regel 7 (c)

Slutninger skal ikke trekkes på grunnlag av sparsomme opplysninger, spesielt sparsomme radaropplysninger.
Link to post
Fru Jacobsen skrev 7 minutes ago:

Han slo et og et langt støt i typhon (og ikke fem), han fortsatte i samme farten.

 

Jeg er så dårlig på lydsignal, men vet at fem korte betyr "hold deg vekk", men hva betyr to lange, å har det noe med hvorvidt man har tenkt til å vike eller ikke ?

 

 

 

 

Link to post
Bitteliten skrev 26 minutes ago:

Regel 44: Man skal ikke vike. Man skal mest mulig holde av vei. Det vil si at man ikke engang  skal komme i en situasjon der man kan komme til å måtte vike. Man skal holde seg unna rett og slett. Skjønner ikke at det er så vanskelig :smiley:

 

På sjøen holder man av veien, man viker ikke. Sier en regel at man skal holde av veien, så er det absolutt. Sier den skal mest mulig holde av veien, så er det ikke absolutt.

Link to post
adeneo skrev 4 minutes ago:

 

Jeg er så dårlig på lydsignal, men vet at fem korte betyr "hold deg vekk", men hva betyr to lange, å har det noe med hvorvidt man har tenkt til å vike eller ikke ?

 

 

 

 

Nei. To lange har ingen funksjon. 

 

Et langt støt hver 2 minutt er tåkesignaL

 

5 kort er er oppmerksomhetssignal

 

Et kort er jeg går til bb

to korte jeg går til stb

tre korte. Jeg bakker 

Link to post
Håp skrev 3 minutes ago:

 

På sjøen holder man av veien, man viker ikke. Sier en regel at man skal holde av veien, så er det absolutt. Sier den skal mest mulig holde av veien, så er det ikke absolutt.

I sjøveisreglene er det skilt klart mellom vikeplikt og holde mest mulig av veien. Regel 44 er særnorsk. Jeg har såpass tiltro til lovgiver at de vet å skille på begrepene og faktisk bruke dette med hensikt. 

Kanskje læremester @Poseidon 1 kan bidra? Jeg husker at regel 44 ble gitt spesiell oppmerksomhet på D5L kurset

Link to post
Bitteliten skrev 2 minutes ago:

Nei. To lange har ingen funksjon. 

 

Et langt støt hver 2 minutt er tåkesignaL

 

5 kort er er oppmerksomhetssignal

 

Et kort er jeg går til bb

to korte jeg går til stb

tre korte. Jeg bakker 

Tror du husker litt feil her Bitteliten.

1 kort er styrbord

2 korte bb

 

Link to post
deepblue skrev 7 minutes ago:

Har vært prøvd internasjonalt dette, samme sak separasjons soner, trang led, seilbåt, nytte trafikk etc...... vel nesten, ferga krysser seperasjons og led...

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2315072/Former-Royal-Navy-officer-denies-flouting-maritime-law-crashing-yacht-bright-red-120-000-tonne-oil-tanker.html

 

Seilbåten har vikeplikt....

 

Javisst. Men det gir ikke ferga påkjørsrett :wink:  regel 2 som er generalregelen i COLREGS kommer alltid til anvendelse

Link to post
(b)

 

Et maskindrevet fartøy underveis, som ligger med stoppet maskin og uten å gjøre fart gjennom vannet, skal minst hvert annet minutt gi to lange støt med om lag 2 sekunders mellomrom.

 

Bitteliten skrev 1 minute ago:

I sjøveisreglene er det skilt klart mellom vikeplikt og holde mest mulig av veien. Regel 44 er særnorsk. Jeg har såpass tiltro til lovgiver at de vet å skille på begrepene og faktisk bruke dette med hensikt. 

Kanskje læremester @Poseidon 1 kan bidra? Jeg husker at regel 44 ble gitt spesiell oppmerksomhet på D5L kurset

 

Det er kun ubåter som har vikeplikt på sjøen. Når de er neddykket.

Link to post
Bitteliten skrev 8 minutes ago:

Nei. To lange har ingen funksjon. 

 

Håp skrev 3 minutes ago:

Et maskindrevet fartøy underveis, som ligger med stoppet maskin og uten å gjøre fart gjennom vannet, skal minst hvert annet minutt gi to lange støt med om lag 2 sekunders mellomrom

 

Ah, Sjøveisreglene, regel 35 selvfølgelig ....

Edited by adeneo
Link to post
Regel 35. Lydsignaler under nedsatt sikt

I eller nær farvann med nedsatt sikt skal de signalene som denne regelen foreskriver, enten det er dag eller natt gis således:

(a) Et maskindrevet fartøy som gjør fart gjennom vannet, skal minst hvert annet minutt gi et langt støt.
(b) Et maskindrevet fartøy underveis, som ligger med stoppet maskin og uten å gjøre fart gjennom vannet, skal minst hvert annet minutt gi to lange støt med om lag 2 sekunders mellomrom.
Link to post
Håp skrev 5 minutes ago:
Regel 35. Lydsignaler under nedsatt sikt

I eller nær farvann med nedsatt sikt skal de signalene som denne regelen foreskriver, enten det er dag eller natt gis således:

(a) Et maskindrevet fartøy som gjør fart gjennom vannet, skal minst hvert annet minutt gi et langt støt.
(b) Et maskindrevet fartøy underveis, som ligger med stoppet maskin og uten å gjøre fart gjennom vannet, skal minst hvert annet minutt gi to lange støt med om lag 2 sekunders mellomrom.

Se ser ja. Takk :smiley:   Den har gått i glemmeboka mi ?

 

Kan vel ikke tenke meg annet enn at bastøfergen tuta for oppmerksomhet. De tuter gjerne en lang gang når de er stressa og noen forviller seg litt nære de. Er vel enklere å gjøre det enn 5 korte støt som ingen skjønner :wink:

Edited by Bitteliten
Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...