Jump to content
Ingar

Høyesterett: 6k i bot og ett års inndragning etter 1.0 i promille

Promille  

328 members have voted

You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.

Recommended Posts

Stradivarius   
Stradivarius
Hper skrev On 7.8.2020 at 23.00:

Eller hva når båtfører tar noen "styrepils" på vei ut, legger ut bilde nr 1001 på sosiale media bak rattet med pils. 

 

Eller lar ungene "leke" i joller utpå mens foreldrene sitter i stigende rus innpå fjellet/brygga og "koser seg". 

 

Eller når vi får se video nr xx av voksne på vannscooter som jager livet av sjøfugl. 

 

Dette er altså hvordan folk oppfører seg når det er lite/ingen kontroll. Hva tror du skal til for å endre slik adferd? Mener du man bare skal forholde seg passive og håpe at de det gjelder skal ta seg sammen? Hvorfor tror du egentlig at konseptet politi har oppstått og eksisterer overalt i verden i dag?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stradivarius   
Stradivarius
Hper skrev On 9.8.2020 at 1.24:

Vi trenger holdninger, ikke mer politi på sjøen. 

 

Og lovene påvirker holdningene. Jf. alle lovene som har regulert røyking og redusert antallet brukere fra over 50% til rundt 10%. I dag er det ikke "kult" å røyke. 

 

Hvordan tror du disse lovene ble håndhevet? Var det bare slik at folk tok seg sammen, eller var det forholdsvis hyppige kontroller for å forsikre seg om at lovene ble fulgt?

 

Hvilket lovbrudd tror du det er størst sannsynlighet for å slippe unna med uten å bli oppdaget? Å røyke på en restuarant, ev. sette frem askebeger og tillate røyking, eller å kjøre båt med promille?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper
Stradivarius skrev 42 minutter siden:

 

Her er det bare to muligheter:

 

1. Du mener at båtfolk skiller seg markant fra resten av befolkningen.

2. Du mener det ikke burde være behov for politi noe sted og at politiet bare kan legges ned.

 

Ingen av alternativene fremstår som realistiske ut fra det vi vet om virkeligheten.

 

Det er en egen kategorisering.

 

Kun akutt. En trenger ikke politi for å vokte på turgåere i skauen, skigåere, eller i de fleste andre fritidsaktiviteter i naturen. 

 

Hvorfor krever båtfolk å bli behandlet som potensielle lovbrytere?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stradivarius   
Stradivarius
Hper skrev 9 minutter siden:

 

Det er en egen kategorisering.

 

Kun akutt. En trenger ikke politi for å vokte på turgåere i skauen, skigåere, eller i de fleste andre fritidsaktiviteter i naturen. 

 

Hvorfor krever båtfolk å bli behandlet som potensielle lovbrytere?

 

Hva trenger man politi for da? Hvis ikke båtfolk skal bli behandlet som potensielle lovbrytere (som du velger å beskrive det som), hvorfor skal noen som helst andre ellers i samfunnet bli behandlet som potensielle lovbrytere? For det er jo det du baserer argumentene dine på, at politiet behandler folk som potensielle lovbrytere.

 

Mener du at vi bare skal legge ned hele politiet som institusjon?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper
Stradivarius skrev 59 minutter siden:

 

Hva trenger man politi for da? Hvis ikke båtfolk skal bli behandlet som potensielle lovbrytere (som du velger å beskrive det som), hvorfor skal noen som helst andre ellers i samfunnet bli behandlet som potensielle lovbrytere? For det er jo det du baserer argumentene dine på, at politiet behandler folk som potensielle lovbrytere.

 

Mener du at vi bare skal legge ned hele politiet som institusjon?

 

Det er din mening, jeg har aldri påstått noe i nærheten.

 

Folk som ferdes i naturen må selv ta ansvar, som enkeltpersoner og som gruppe gjennom organisasjoner osv. 

 

Og politiet kan brukes i akutte tilfeller.

---

Ansvaret og de beste mulighetene til å gjøre noe ligger hos båtfolket selv. Politiet skal ikke være barnevakt for folk i naturen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stradivarius   
Stradivarius
Hper skrev 3 minutter siden:

Det er din mening, jeg har aldri påstått noe i nærheten.

 

Hva mener du med dette? Hvilken meningsytring er det du sikter til? Så vidt jeg kan se, siterer du meg bare på noen spørsmål jeg stilte deg, og som jeg ennå ikke synes jeg har fått noe godt svar på.

 

Hva mener du med "Folk som ferdes i naturen"? Hva skiller dem fra folk flest? Vi vet jo inderlig godt alle sammen, at ikke alle greier å ta ansvar selv, uavhengig av om de ferdes i "naturen" eller ikke. Det er jo hele utgangspunktet for diskusjonen her.

 

Og hva er akutte tilfeller? Mener du at politiet bare skal rykke ut når de tilkalles, etter at en kriminell handling har funnet sted? Du har altså ingen forståelse for det politiet driver med av forebyggende arbeid?

Share this post


Link to post
Share on other sites
M/S Malene   
M/S Malene

Hvorfor skal man ikke først identifisere et problem før man lager lover for å fikse problemet? Det er ikke noe problem at båtførere med 0,8 i promille setter seg selv eller andre i fare. Om noe ikke er i stykker, så ikke prøv å fikse det.  Kan forstå for radikaliserte avholdsfolk at det er beleilig å påstå at det er et problem, men statistikken viser at det ikke er det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stradivarius   
Stradivarius
Solbris II skrev On 8.8.2020 at 13.42:

Jeg synes det er patetisk å diskutere statistikk om ulykker når det gjelder promille. All forskning viser at alkoholpåvirkning har en negativ effekt på det meste ved oss mennesker.

 

Det er ikke effekten av alkoholpåvirkning som diskuteres, det er effekten av promillegrensen. Dette er to forskjellige ting. (Forsåvidt har vi også vært innom graden av kontroll og straffereaksjon ved overtredelse.)

 

To viktige spørsmål her er:

 

1. I hvilken utstrekning vil en endring i promillegrensen føre til en reduksjon av folks promille? 

2. I hvilken utstrekning vil den eventuelle reduksjonen av folks promille føre til færre ulykker?

 

De som fører båt med en promille over 0.8 i dag, er folk som tydeligvis ikke lar seg påvirke av promillegrensen. Hvis man ønsker å endre adferden til disse menneskene, er det altså liten grunn til å tro at en endring av promillegrensen er veien å gå, for vi vet allerede at de ikke følger regelen. Men så kan det jo tenkes at folk med promille mellom 0.5 (som det later til at de fleste synes er et greit sted å sette grensen hvis den skal endres) og 0.8 står for en stor del av ulykkene. Men uten statistikk er det ikke mulig å si noe om dette. Når vi får opplyst at gjennomsnittspromillen for omkomne med promille er 1.4, så vil nok de fleste oppfatte det som nødvendig med statistikk for å hevde at en reduksjon av promillegrensen vil kunne ha noen innvirkning.

Edited by Stradivarius

Share this post


Link to post
Share on other sites
The Saint   
The Saint
Hper skrev 1 time siden:

Folk som ferdes i naturen må selv ta ansvar, som enkeltpersoner og som gruppe gjennom organisasjoner osv. 

 

Og politiet kan brukes i akutte tilfeller.

---

Ansvaret og de beste mulighetene til å gjøre noe ligger hos båtfolket selv. Politiet skal ikke være barnevakt for folk i naturen.

Må bare komme med en liten innvending her.

En ting som gjelder både sjø og land, motorisert ferdsel.

Prøv å starte opp en snøscoter. Her er det faktisk likheter. Så lenge du ror så kan du fremdeles ta så mange øl du vil. Går du til fots så er det akkurat det samme. Men kjører du snøscooter så tar det ikke lange tiden før du ser politi hellikopteret. Her gjelder 0,2 promille. (Spesielt i påske tider). Fornuftig resusjbruk... Blir vel ikke lenge før vi ser politihellikopter ved vannet heller om ikke "båt folk" klarer å skjerpe seg. Er ikke så lett å stikke av når di følger deg uten problemer i 300+ kmt. Når du tror du er kvitt dem, så ser de deg fremdeles på termisk kamera.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper
The Saint skrev 31 minutter siden:

Må bare komme med en liten innvending her.

En ting som gjelder både sjø og land, motorisert ferdsel.

Prøv å starte opp en snøscoter. Her er det faktisk likheter. Så lenge du ror så kan du fremdeles ta så mange øl du vil. Går du til fots så er det akkurat det samme. Men kjører du snøscooter så tar det ikke lange tiden før du ser politi hellikopteret. Her gjelder 0,2 promille. (Spesielt i påske tider). Fornuftig resusjbruk... Blir vel ikke lenge før vi ser politihellikopter ved vannet heller om ikke "båt folk" klarer å skjerpe seg. Er ikke så lett å stikke av når di følger deg uten problemer i 300+ kmt. Når du tror du er kvitt dem, så ser de deg fremdeles på termisk kamera.

 

Ser analogen. Og det er en skam at fritidsbåtmiljøet ikke kan/vil ordne opp selv og må jaktes av politi.

 

Det bør virkelig ta slutt. Politiet har til enhver tid langt viktigere ting å gjøre enn å jakte voksne folk som er ute i naturen med båtene sine.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
quantumduck   
quantumduck
Hper skrev 1 time siden:

 

 Og det er en skam at fritidsbåtmiljøet ikke kan/vil ordne opp selv og må jaktes av politi.

 

 

Wtf? Må jeg jaktes av politiet? Jeg kjører mc også, og der fins det vel et 5% miljø som "jaktes" av politiet, uten at jeg kan si jeg merker noe særlig til det. Har sikkert å gjøre med at jeg ikke er med i noe 5% miljø, ihvertfall ikke som jeg vet om. Hva skal til for å bli jaktet av politiet til sjøs? Melde meg inn i Hells Sabeltanns? Eller er jeg alt innmeldt? Makan til rør ... 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
The Saint   
The Saint
Hper skrev 1 time siden:

 

Ser analogen. Og det er en skam at fritidsbåtmiljøet ikke kan/vil ordne opp selv og må jaktes av politi.

 

Det bør virkelig ta slutt. Politiet har til enhver tid langt viktigere ting å gjøre enn å jakte voksne folk som er ute i naturen med båtene sine.

 

Desverre så er det sånn over alt. Alltid noen som skal strekke strikken litt lengre enn andre. En som ødelegger for alle. Hjemme så hadde vi ett par stygge dødsulykker på grunn av fyllekjøring på snøscooter og mange mindre ulykker. Var faktisk helt vanlig i min ungdom å kjøre snøscooter fra hytte til hytte på fest. Og vips så var vi alle kriminelle, uansett om vi hadde drukket eller ikke. Og ikke minst, uansett om du kjørte snøscooter som gjorde 15 eller 200 kmt. Alle viste at om du ble stoppet av hellikopter så ble det mye dyrere og det var sjansesløst å komme unna. Når det er sagt så ble det samme året som hellikopteret kom solgt 137 snøscootere med over 100 hk samtidig som at det ble utstedt 27 snøscooter løyver. Så hadde vel noe for seg...

 

Opplevde flere ganger å bli stoppet av hellipopteret til tross for at vi hadde løyve og var edrue. Jeg hadde oppsyns løyve og Rødekors løyve på vår eiendom som var forholdsvis stor. Var alltid "by folk" på hytter som ringte. Til tross for at vi eide veien og alt rundt dem. Så mente de jo at vi ikke skulle kjøre der. :giggle:

 

Beste historien var når lennsmannen kom fordi noen hadde klaget på motorcross kjøring. Jo da vi kjørte vi. Men med merke spray for å merke trær som skulle felles. Så lensmannen spurte oss, er dette greit da gutter. Skal ikke crosskjøring være på lukket området? Joda svarte vi, hva sto det på bommen du kjørte igjennom for å komme hit da? Joda, sto jo privat vei, kjøring på eget annsvar. Ja svarte vi, og hvem eier veien da? Enden på visa var at lensmannen sa kjør pent da gutter og dro ned igjen. Tror aldri vi har kjørt så mye fordi "by hyttene" som etter det.

 

Var også vanlig å kjøre bil til og fra fest selv om du hadde tatt deg ett par øl. Skulle du drikke mye så kjørte du traktor eller moped. (Nermeste lensmanns kontor var 30 - 40 minutter unna). De slo også alltid på blå lysa når de var i bunnen av dalen, så da viste vi at de var oppe hos oss i løpet av ca 15 minutter. Var du for full til å se blålysa så kunne du takke deg selv. Merkelig nok så hadde vi aldri noen ulykker hverken med bil, traktor eller moped. Rett og slett fordi de fleste forsto at man måtte være forsiktige. Hastighetene vi kjørte i var skjeldent over 30 kmt. Skulle vi ha ringt drosje så hadde vi hatt råd til å dra på fest kanskje fire ganger i året. (Plassen jeg kommer i fra hadde kanskje 50 innbyggere. Så trafikk bildet var der etter). Kjøre ned til selve "bygda" turte vi ikke. Så vi parkerte noen killometer i fra sentrum.

 

Dette har kanskje ikke så mye med båt å gjøre, men det er paraleller. De som ferdes på vannet og har ett naturlig forhold til det er vel de som skriker minst. De har også ett helt annet forhold til "fylle" kjøring med båt.  Nå har det blitt så mye hyttefolk langs kysten at det blir mye skrik. Mange med mer motor enn vett. Ja da blir det fort ett problem. Ei snekke som gjør fem knop blir skjeldent ett problem med båtvant fører. En båt som gjør 40+ knop med en som aldri har vert på vannet før med ett par styre pils innabords blir fort ett problem. Hadde vel fort blitt ett problem uten styre pils også...

 

 

Edited by The Saint

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper

Kjenner meg igjen i det, ikke fra snøscooter, men fra båt for rundt 30 år siden. Men det var helt andre tider, ikke minst, det gikk stort sett sakte. Ikke for det, det gikk galt noen ganger da også. Men situasjoner er som du sier en helt annen nå. 

 

Det jeg etterlyser er initiativ fra båtfolket selv til å gjøre noe med situasjonen slik at vi viser at vi kan ta ansvar og selv og så og si beholder kontrollen på problemet selv. Alternativet er strengere reguleringer og til slutt politi i helikopter, det er vi overhodet ikke tjent med. 

 

At noen båtfolk selv roper om mer politi fremfor at vi selv skal ta tak... det er defensivt, og å løpe fra ansvaret vi selv har, for å ikke si mulighetene vi selv har til å gjøre noe. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stradivarius   
Stradivarius
Hper skrev 2 minutter siden:

Det jeg etterlyser er initiativ fra båtfolket selv til å gjøre noe med situasjonen slik at vi viser at vi kan ta ansvar og selv og så og si beholder kontrollen på problemet selv. Alternativet er strengere reguleringer og til slutt politi i helikopter, det er vi overhodet ikke tjent med. 

 

At noen båtfolk selv roper om mer politi fremfor at vi selv skal ta tak... det er defensivt, og å løpe fra ansvaret vi selv har, for å ikke si mulighetene vi selv har til å gjøre noe. 

 

Hva mener du med at "vi selv skal ta tak"? Hva konkret er det vi skal gjøre? Hva er det som skal skje? Bare så du er klar over det, så er det ganske begrenset hva man kan gjøre innenfor lovens rammer når man ikke har såkalt politimyndighet.

 

Eller mener du at det er lovbryterne selv som skal ta seg sammen og slutte med sine lovbrudd? Omtrent som da borgermesteren i Houston oppfordret de kriminelle til å ta en pause?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper
Stradivarius skrev 1 minutt siden:

 

Hva mener du med at "vi selv skal ta tak"? Hva konkret er det vi skal gjøre? Hva er det som skal skje?

 

En start kan være å komme opp med forslag ;-). Det er uendelig mange tiltak både organisasjonene og båtfolket selv kan iverksette. Et samarbeid for å komme opp med tiltak selv før myndighetene må gjøre noe ville jo vært lurt. 

 

Stradivarius skrev 1 minutt siden:

Bare så du er klar over det, så er det ganske begrenset hva man kan gjøre innenfor lovens rammer når man ikke har såkalt politimyndighet.

 

Poenget var jo å komme med tiltak som reduserer behov for politimyndighet, de har da nok viktige ting å drive med, på land. 

 

Stradivarius skrev 1 minutt siden:

 

Eller mener du at det er lovbryterne selv

 

Du mener båtfolket? 

 

Stradivarius skrev 1 minutt siden:

som skal ta seg sammen og slutte med sine lovbrudd? Omtrent som da borgermesteren i Houston oppfordret de kriminelle til å ta en pause?

 

Sikker på at du ikke overdriver analogien en smule nå? Men det er jo en gjenganger å snakke om "de andre båtfolkene" som er kriminelle lovbrytere, ikke "vi" nei.. :-)

 

Som jeg ser det er det største volumet av "utfordringer" båtfolket har innenfor noe en langt på vei kan bli kvitt vha opplæring og arbeid for å opplyse. Samarbeid med andre aktører kan også gi gode løsninger. 

---

Det er feks litt rart at det er en kommersiell aktør som Asplan Viak Internet som må komme opp med appen BåtFart som gjør at alle på sjøen enkelt får oversikt over gjeldende fartsgrense der de fører båt. Hvorfor har ikke båtorganisasjonene etterspurt en slik app for lenge siden, og hvorfor reklamerer de ikke for den? 

 

Og hva med lovlig tømming av dass i sjøen, når kommer appen som viser hvor en kan tømme lovlig. Båtfolk har spurt etter oversikt over tømmestasjoner i åresvis og det er ett medlem her på forumet så på privat initiativ har driftet det, Fortuna. 

 

Vannscooterførere har også etterspurt et verktøy for å få oversikt over de ulike reguleringene deres kjøring er underlagt. Burde være mulig å få til det. 

 

Som ett eksempel på et par praktiske løsninger på et par "småting". 

----

Og hva om båtorganisasjonene samarbeidet med forsikringsselskapene for å få på plass ordninger som gjorde at flere velger å registrere og forsikre båtene sine? Noen båtforeninger krever registrering og forsikring, andre ikke. Det oppstår stadig problemer fordi båter ikke er registrerte, det kan reduseres om de store aktørene samarbeider og tar tak i det. 

 

Ifht føring av båt i rus ser vi at avholdsorganisasjoner kjører holdningskampanjer, som de morsomme videoene til "Av og til", båtorganisasjonene glimrer med sitt fravær. Og nå som båtførerprøven er obligatorisk for alle født etter 80 har en også en glimrende anledning til å gi opplæring om å føre båt med rus. 

 

Hva om båtorganisasjonene i samarbeid selv utrustet et fåtall godt synlige båter som med kyndige båtfolk kunne patruljere typiske "problemområder". En trenger ikke politimyndighet for å snakke med andre båter/båtfolk. 

----

Bare som noen enkle forslag i farten. En aldri så liten "brainstorming" av aktørene innen feltet ville helt sikkert komme opp med mange gode tiltak som vil kunne bidra i riktig retning. 

 

Men en kan velge å ikke gjøre en dritt selv, rope på mer politi. Det er tross alt det enkleste, men også det dummeste, for båtfolket. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper

Er selv "vokst opp i" seilforening, i likhet med mange tusen andre her i landet. Der hadde en opplæring og utvikling som båtbruker helt fra en var unge til en var ung voksen. Trening, kursing og deltakelse i konkurranser/regatta, dugnader osv. En fikk tidlig ansvar for ting som skulle gjøres i foreningen. Og ikke minst så ble en fort ettertraktet som mannskap i "voksenbåter". Skal love deg at det var stas å få være med ut i stor båt, få styre, ta fortøyninger, få ansvar for trim av rigg eller hva som helst, om det så bare var en helt vanlig onsdagsregatta. Ikke så viktig hva en gjorde, men å få ett ansvar sammen med gode og voksne forbilder i båt, det var viktig. 

 

Hva om KNS, som paraplyorganisasjon, satt seg ned sammen med foreningene for å skape et "læringsmiljø" også i motorbåtforeninger? Skape lokale aktiviteter koblet til bruk av båt som også skaper gode båtførere? Tror det fleste her inne kjapt kan tenke ut en hel haug med aktiviteter som vil være morsomme, lærerike og nyttige å ha i en motorbåtforening. Kjøring av båt, navigering, ankring/fortøyning, vedlikehold, motorteknisk, elektrisk, planlegging av tur, hva som helst. 

 

Og hva med et samarbeid med leverandører av båtførerprøven. Forberedende kurs, eller supplerende kurs med praksis i båtforeninger? Eller er det godt nok med reklame fra leverandører av båtførerprøven hvor en ungdom løper ombord i båten uten å ta på seg vesten ordentlig og hamrer spaken i bunn ut fra brygga, pluss todagers kurs med beståttgaranti? 

 

Båtforeninger har en haug av medlemmer som bugner med ulik kompetanse som kunne komme til nytte. 

 

Men det er klart, om ett flertall er "in it for the drugs/båtplass" så er det enklere å ikke gjøre noe. Selv er jeg overbevist om at båtfolket og dets organisasjoner har stort potensiale til å styre bruken av fritidsbåter i "riktig retning" så myndighetene kan slippe å overregulere eller bruke unødvendig politiressurser. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stradivarius   
Stradivarius
Hper skrev for 14 timer siden:

Sikker på at du ikke overdriver analogien en smule nå? Men det er jo en gjenganger å snakke om "de andre båtfolkene" som er kriminelle lovbrytere, ikke "vi" nei.. :-)

 

Antyder du at jeg er en lovbryter? Hvilket grunnlag har du for å komme med en slik beskyldning? Forresten, slår du ikke ihjel din egen argumentasjonsrekke her nå? Du har jo jamret en god del om mistilliten som blir vist andre båtfolk, etter at det ble påpekt at økt kontroll er et tiltak som kan få flere til å følge reglene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stradivarius   
Stradivarius
Hper skrev for 14 timer siden:

Men en kan velge å ikke gjøre en dritt selv, rope på mer politi. Det er tross alt det enkleste, men også det dummeste, for båtfolket. 

 

Kan du ikke gi deg med disse tomme stråmannsargumentene mot "dem som roper på mer politi"? Det er ingen her som har gjort det. Derimot har jeg fastslått at økt kontroll beviselig gjør at folk i større grad følger reglene.

 

Når det gjelder meg selv, så setter jeg meg inn i de reglene som gjelder for meg og følger dem. Du kaller det å ikke gjøre en dritt, men det er ikke jeg som er problemet, det er de som ikke følger reglene som er problemet. Hvis jeg skulle gjøre en innsats for å få andre til å endre adferd, ville jeg fokusert på noe med betydelig større forbedringspotensial enn båtfolk med promille. Det har f.eks. i det siste blitt rapportert om store fester/sammenkomster samtidig som spredning av COVID-19 er på full fart oppover igjen. Dette er noe som rammer hele samfunnet på en langt mer omfattende måte enn om noen kjører seg ihjel i fylla på sjøen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stradivarius   
Stradivarius
Hper skrev for 14 timer siden:

Hva om båtorganisasjonene i samarbeid selv utrustet et fåtall godt synlige båter som med kyndige båtfolk kunne patruljere typiske "problemområder".

 

Så etter din mening står altså båtorganisasjonene fritt til å mistro båtfolket?

 

La meg sitere noe du skrev her tidligere:

Misstilliten dere viser til andre båtfolk (en dere selv?) ved å hevde at de ikke klarer å holde seg edru eller følge andre regler når de fører båt, at de må ha politi som barnevakt for å overholde lovene.... Ikke noe godt skussmål å gi sine "medbåtfolk".

 

Nå foreslår du at båtorganisasjonene skal opptre som barnevakt, hvilket innebærer at du også mener de ikke klarer å holde seg edru og følge andre regler når de fører båt. Det er forsåvidt ikke galt isolert sett, for det er et veletablert faktum at ikke alle greier å følge reglene, det er selvmotsigelsen jeg stusser ved.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper

Jaja... Gir meg i denne tråden der tenker jeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
The Saint   
The Saint
Hper skrev 18 minutter siden:

Jaja... Gir meg i denne tråden der tenker jeg.

Synd, syntes du hadde en del gode argumenter jeg. :saint: Alltid spennende å få flere vinklinger av en sak. Men dessverre veldig mange som henger seg opp i hvordan man ordlegger seg uten å forsøke å se den egentlige meningen bak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stradivarius   
Stradivarius
The Saint skrev for 1 time siden:

Synd, syntes du hadde en del gode argumenter jeg. :saint: Alltid spennende å få flere vinklinger av en sak. Men dessverre veldig mange som henger seg opp i hvordan man ordlegger seg uten å forsøke å se den egentlige meningen bak.

 

Jeg synes også det er bra å få flere vinklinger så lenge de henger på greip, men når det gjelder å se den egentlige meningen bak, er ikke det så lett når selvmotsigelsene hagler. Utgangspunktet her var at jeg gav uttrykk for skepsis til at strenge straffer for overtredelser vil ha noen særlig effekt så lenge det er så lite kontroll. Jeg ble da beskyldt for å rope på mer politi, og å vise mistillit til båtfolket. Ingen vilje å spore der, til å se den egentlige meningen bak.

 

Men når jeg endelig får svar på mitt spørsmål om hva man burde gjøre, så foreslås det plutselig patruljering med godt synlige båter. Innvendingen mot økt kontroll endte altså opp med forslag om økt kontroll. Jeg finner ingen mening bak det, og det er derfor jeg påpeker det, i håp om å få en oppklaring. Men det får jeg tydeligvis ikke, så da tenker jeg mitt om den egentlige meningen bak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Midtpinne   
Midtpinne

Tror vi kan oppsummere omtrent slik:

 

De som er for å senke promillegrensen vil at det skal drikkes mindre mens man fører båt og kommer med en hel bråte argumenter for det.

De som vil fortsette å drikke på havet påstår at argumentene til de som vil ha lavere promillegrense mens man fører båt ikke vil virke og at argumentasjonen ikke henger på greip.

Edited by Midtpinne

Share this post


Link to post
Share on other sites
quantumduck   
quantumduck
Midtpinne skrev 8 minutter siden:

Tror vi kan oppsummere omtrent slik:

 

De som er for å senke promillegrensen vil at det skal drikkes mindre mens man fører båt og kommer med en hel bråte argumenter for det.

De som vil fortsette å drikke på havet påstår at argumentene til de som vil ha lavere promillegrense mens man fører båt ikke vil virke og at argumentasjonen ikke henger på greip.

 

Du glemmer de som ønsker dokumentert effektive tiltak mot ulykker til sjøs... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stradivarius   
Stradivarius
Midtpinne skrev 1 time siden:

Tror vi kan oppsummere omtrent slik:

 

De som er for å senke promillegrensen vil at det skal drikkes mindre mens man fører båt og kommer med en hel bråte argumenter for det.

De som vil fortsette å drikke på havet påstår at argumentene til de som vil ha lavere promillegrense mens man fører båt ikke vil virke og at argumentasjonen ikke henger på greip.

 

Som quantumduck også er inne på: Du får ikke med deg alle ved å snakke om "de som er for å senke promillegrensen" og "de som vil fortsette å drikke på havet". Det er ikke slik at alle faller inn under én av de kategoriene.

 

For min egen del og mitt beskjedne konsum, ville det vært helt uproblematisk om grensen ble senket til 0.5, jeg ville fortsatt hatt tilfredsstillende margin til grensen etter en øl eller to. Om grensen ble senket til 0.2, kunne jeg fortsatt tatt meg én (0.33 l, ikke 0.5). Jeg vil at alkoholrelaterte ulykker skal reduseres/elimineres og sånn sett kan du godt si at jeg vil at det skal drikkes mindre mens (eller før) man fører båt. Men generelt mener jeg det er viktig at lover og regler er basert på kunnskap, og ikke på moralisme, spesielt når det gjelder sikkerhetstiltak. Det med moralisme er et ekstra stort problem når det kommer til alkohol, derav de merkelige reglene om å stenge ølsalget klokken 20:00 (18:00) på lørdager, som jeg vil tro først og fremst rammer dem som drikker minst.

 

Forøvrig er det en vesentlig forskjell mellom å påstå at en argumentasjonsrekke ikke henger på greip, og å påpeke at den er selvmotsigende og be om nødvendige presiseringer.

Edited by Stradivarius

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...