Jump to content
Ingar

Høyesterett: 6k i bot og ett års inndragning etter 1.0 i promille

Promille  

328 members have voted

You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.

Recommended Posts

NilsPils   
NilsPils

Han burde jo godtatt boten på 6000 i tingretten. Når han likevel kjører saken gjennom tre rettsinstanser har han tydeligvis ikke forstått alvoret og fortjener ikke å få føre båt på en stund . .

Share this post


Link to post
Share on other sites
enslagsgjest   
enslagsgjest

Største fordelen med denne dommen er at den skaper et presendens som kan hjelpe å ta de verste båtførerene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Solseng   
Solseng
NilsPils skrev Just now:

Han burde jo godtatt boten på 6000 i tingretten. Når han likevel kjører saken gjennom tre rettsinstanser har han tydeligvis ikke forstått alvoret og fortjener ikke å få føre båt på en stund . .

Hehe, det er jo et veldig godt poeng!:giggle:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cerberus   
Cerberus
NilsPils skrev 5 minutter siden:

Han burde jo godtatt boten på 6000 i tingretten. Når han likevel kjører saken gjennom tre rettsinstanser har han tydeligvis ikke forstått alvoret og fortjener ikke å få føre båt på en stund . .

Nå var det påtalemakta som anka saka og kjørte den videre..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ida Marie III   
Ida Marie III

Mister retten til å føre båt...? ?

Har en alderen er det vel dåpsattesten som må inndras...eller.?

Share this post


Link to post
Share on other sites
SamH   
SamH

§ 28 a.Tap av retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt m.v.

Blir en person som har rett til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt ilagt straff, kan det i dommen eller forelegget fastsettes at personen ikke lenger skal ha slik førerett dersom lovbruddet er grovt og dersom hensynet til sjøsikkerheten, miljøet eller allmenne hensyn ellers krever det. Beslutning som nevnt i første punktum kan gå ut på at båtførerbevis inndras, eller at person som ikke har plikt til å ha båtførerbevis, gis et kjøreforbud.

https://lovdata.no/lov/1998-06-26-47/§28a

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chiefengineer   
Chiefengineer

Interessant at om mannnen har et dekksoffisersertifikat klasse 1-5 kan han bare kjøre videre da dette ikke kan inndras på samme måte eller ilegges de samme bruksbegrensninger som det som ligger under "småbåtloven". 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grand Banks jr   
Grand Banks jr

Hva er konsekvensene av å føre båt uten førerrett? Er det noen? Ytterligere bot og tap av retten ennå lenger?

 

Kan han føre båt under 8 meter med under 25 hk og under 10 knops fart?

 

Hvor mange av oss har noensinne blitt kontrollert for om vi har førerrett? Jeg har per dags dato ikke blitt kontrollert én eneste gang, og jeg har hatt båtførerbeviset i 27 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ida Marie III   
Ida Marie III

Hvordan kontrollere om en 60 åring uten båtførerbevis har lov å kjøre...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frøken Fryd   
Frøken Fryd

Du får lete i lommeboken din Ida Marie! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
SamH   
SamH

§ 9.Reaksjonsregister

Politiet skal føre et reaksjonsregister med opplysninger om fysiske eller juridiske personer som har vært ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak som følge av lovbrudd. Det skal registreres personalia, reaksjoner og tiltak.

https://lovdata.no/lov/2010-05-28-16/§9

Share this post


Link to post
Share on other sites
SamH   
SamH
8 hours ago, Chiefengineer said:

Interessant at om mannnen har et dekksoffisersertifikat klasse 1-5 kan han bare kjøre videre da dette ikke kan inndras på samme måte eller ilegges de samme bruksbegrensninger som det som ligger under "småbåtloven".


Vedkommende kan ikke kjøre videre i et "båtførerbevispliktig fritidsbåt" som definert i Småbåtlovens §1, men et sertifikatpliktig yrkesfartøy kan han isolert sett fortsatt føre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ida Marie III   
Ida Marie III
Frøken Fryd skrev for 8 timer siden:

Du får lete i lommeboken din Ida Marie! 

 

Det er så gammelt at det har gått i oppløsning...😉😂😂

Lenge siden du har vært innpå her...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chiefengineer   
Chiefengineer
SamH skrev for 2 timer siden:


Vedkommende kan ikke kjøre videre i et "båtførerbevispliktig fritidsbåt" som definert i Småbåtlovens §1, men et sertifikatpliktig yrkesfartøy kan han isolert sett fortsatt føre.

 

Et dekksoffisersertifikat f.eks. klasse 1 gir førettigheter for alle typer fartøy med ubegrenset størrelse. Det ligger ingen begrensninger i dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
SamH   
SamH

Faktisk ikke. Det gir ikke rettigheter for fritidsfartøy <15m om du har mistet førerretten for slike. D* er ikke noe carte blanche for å heve seg over Fritisbåtloven.
Dette var, og er, resultatet av idiotiet da reglene ble innført. Mister du førerettigheten for fritidsfartøy, mister du den  uansett hjemmel du måtte ha for å føre slikt. Være seg båtførerprøven, om du er tilårskommen eller innehar sertifikater etter STCW. Du kan derimot fortsette å føre sertifikatpliktig fartøy>15m om du er sertifisert for det.


Se feks. VG her: https://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/i/JjX4J/to-sett-med-regler-paa-sjoeen-fra-1-mai-du-kan-foere-stor-baat-selv-om-du-mister-baatfoererbeviset


Eller her:
https://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/i/wakmA/full-forvirring-rundt-baatfoerer-reglene
"

Flere politidistrikter ga uttrykk for at de har store problemer med å svelge at en som blir fradømt retten til å føre fritidsbåt, fortsatt skal få lov til å kjøre båter som er større enn 15 meter, om vedkommende har sertifikat for det.

- Ja, dette er et hull i systemet, men som vi ikke kom utenom av hensyn til fortgangen i å få den nye loven på plass, sa Pettersen.

"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chiefengineer   
Chiefengineer

Hvordan mener du dokumentasjonen på hva som er fritidsbåt eller ikke skal foregå? Det finnes en rekke Windy'er, princess'er osv. (ikke minst VIknes 1030) under 15 meter som er firmabåtregistrerte og benyttes i næring med mva-fradrag. Dette er dermed ikke fritidsbåter, da ville ikke Skatteetaten innvilget mva-fradrag for brukskostnadene. Hvor langt skal politiet gå for å kunne dokumentere dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
SamH   
SamH

Hold opp nå .. Det er ikke jeg som steller istand dette.. Men du kan være helt sikker på, at om de ønsker å kjøre igjennom så gjør de det.
Det er idioti, hele greia. Forskjellsbehandling og differensiering av av yrkes og lystfartøy i lovgivning relevant her gir ingen mening.

Imo..
Tap av *alle* førerettigheter om en dømmes for promillekjøring, nøyaktig som på land. Mister man jobben pga fyll i småbåt er man ikke skikket. Kort og godt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chiefengineer   
Chiefengineer

Det er nok som man har konkludert med allerede at det er utrolig vanskelig å håndheve dette. Når en elektriker bare kan hevde at han skulle på jobb og dermed kan kjøre videre så faller det i fisk. Enig i at promillekjøring og båt ikke hører sammen men reaksjonen for lavpromille i båt bør heller ikke sammenliknes med veitrafikkloven da risikoen er vesentlig ulik. Høypromille bør straffes hardt, spesielt i trafikkerte områder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
SamH   
SamH

"Misser retten til å føre båt etter 1,0 i promille: – Eit klart signal til båtfolket"

Håndheving forenkles vesentlig når det foreligger presedens. Det gjør det nå.
Risiko er en ting, konsekvens er en annen. Rammes en av en drittsekk i fylla blir konsekvensene fort store. 
 

Sett dem på land. Riv gjerne bil-lappen fra dem og. Bøter på size med vegtrafikken. 1.5 månedslønn. No mercy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars H.   
Lars H.
SamH skrev 1 time siden:

Sett dem på land. Riv gjerne bil-lappen fra dem og. Bøter på size med vegtrafikken. 1.5 månedslønn. No mercy.

 

Ja! Fyllekjøring til sjøs må straffes hardt, men det har ingenting med fyllekjøring i bil å gjøre! Bil-lapp er en ting, hold litt forskjell på det og båt-lapp! Hva med en bot for å kjøre noen kilometer i timen for fort på en motorvei? Skal en miste muligheten til å tøffe rundt på sjøen i en snekke? Bil er bil og båt er noe annet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
SamH   
SamH

Vegtrafikklovens §34 setter klare krav til skikkethet, det er min klare oppfatning at om du ikke er istand til å holde deg edru og innafor reglene til sjøs, er du heller ikke skikket til lands. 

Med et skråsyn tenker jeg det, at siden oppdagelsesjansene er så lav som den er til sjøs, må reaksjonen opp, rent avskrekkende. Og det dramatisk. No mercy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche
Lars H. skrev for 13 timer siden:

 

Ja! Fyllekjøring til sjøs må straffes hardt, men det har ingenting med fyllekjøring i bil å gjøre! Bil-lapp er en ting, hold litt forskjell på det og båt-lapp! Hva med en bot for å kjøre noen kilometer i timen for fort på en motorvei? Skal en miste muligheten til å tøffe rundt på sjøen i en snekke? Bil er bil og båt er noe annet.

 

Flere eksempler (dømt i rett) på at folk har mistet retten til å kjøre bil grunnet helt andre lovbrudd!

 

Du trenger ikke å ha kjørt i fylla, være dømt for fyllekjøring og fratatt førerkortet.

– Vi kan trekke førerkortet tilbake, sier Lill Kristin Nilsen, leder av felles forvaltningsenhet hos politiet i Telemark. https://www.varden.no/nyheter/du-kan-miste-lappen-for-fyll-uten-a-ha-kjort-en-meter-med-bilen-din/

 

Forøvrig er det litt overraskende at så mange synes straffen er for hard og bekrefter at for mange mener at alkohol/promille er greit kombinerbart med å føre båt, dessverre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sjøbliss   
Sjøbliss

Frata de retten til å drive med motorisert redskap? Vet at en del har fått denne konsekvensen etter fyllekjøring med diverse traktor og annet. Da kan du ikke kjøre gressklipper en gang 😂

 

Jeg er glad de setter ned foten på dette. I år har politiet vært veldig synlig på fjorden, det er veldig bra. Godt de er ute og passer på! Vi er nødt å stramme opp litt for det er i overkant mange som tar lett på regler og påbud på sjøen. Senest forrige helg kjørte en gjeng glade gutter forbi i en flott liten tresnekke med manuelt ror på pinne (hva heter det?). Alle drakk øl, inkludert rormann som attpåtil sto på tofta og balanserte. Ingen hadde redningsvest. Det var båter tett som hagl i området. Hoderystende. :thumbsdown: Ja det kan være første øllen og kanskje det var en lettøl, men som forbilder og sette standarden blir det helt krise uansett hva han drakk. Det er noe med hva som er sosialt akseptert på sjøen. 

 

De kunne gjort samme turen med like god stemning med vest og en munkholm til den glade rormann. Kanskje de hadde tenkt slik om de hadde sett disse konsekvensene?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...