Jump to content
Ingar

Høyesterett: 6k i bot og ett års inndragning etter 1.0 i promille

Promille  

328 members have voted

You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.

Recommended Posts

nomen   
nomen

Det har du rett i, synlighet og kontroll er det beste.

 

Ikke bare får man tatt synderene, men man vil i større grad avverge ulykker OG politi som er tilstede kan være en en god bidragsyter til holdningsskapende arbeid.

 

Desverre er det en dyr løsning, politiet er ikke akkurat busjettvinnere om dagen(øst distrikt har vel fått beskjed om å spare 100 mill )

Blir ikke mer kontroll av slikt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper

Har liten tro på at økt kontroll og synlighet vil ha noe særlig større effekt en evt. endringer i loven av straffenivå og/eller promillegrense. 

 

En eneste sak som dette har, med god hjelp av media, vært en opplysningskampanje som ville kostet store summer. Det vil fungere, båtfolket vil skjønne at det er alvor. 

--------

Det pussige, hvorfor er det alltid de som er mot endringer/reguleringer som roper om mer politi på sjøen? Er ikke økt kontroll og overvåking en regulering av "friheten" som dere mener er så truet? Og dere vil at politiet skal passe på alle de andre båtfolkene, de som bryter loven, kjører i fylla osv hvis politiet ikke er der. 

 

Misstilliten dere viser til andre båtfolk (en dere selv?) ved å hevde at de ikke klarer å holde seg edru eller følge andre regler når de fører båt, at de må ha politi som barnevakt for å overholde lovene.... Ikke noe godt skussmål å gi sine "medbåtfolk".

 

Uff! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
BårdK   
BårdK
Hper skrev for 7 timer siden:

Det pussige, hvorfor er det alltid de som er mot endringer/reguleringer som roper om mer politi på sjøen? Er ikke økt kontroll og overvåking en regulering av "friheten" som dere mener er så truet? Og dere vil at politiet skal passe på alle de andre båtfolkene, de som bryter loven, kjører i fylla osv hvis politiet ikke er der. 

Økt tilstedeværelse i "nærmiljøet" og båtfolk som er på hils med politiet tror jeg kan virke forebyggende. Slik var det i Arendal da jeg var ung. Hyggelige politifolk som også kunne bidra til hjelp på sjøen opplevde i alle fall ikke jeg som kontroll - mer som trygghet. Problemet er at det ikke er ressurser til et nærpoliti på sjøen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
quantumduck   
quantumduck

Alltid kjedelig å tilsmusse en god debatt med fakta, særlig når det kun er de nye passasjerene på promillekarusellen som ikke kjenner dem fra før av, men det er altså svært vanskelig å påvise reell effekt av ulike tiltak som har med straffenivå å gjøre. Man kan blant annet lese om det her https://www.tshandbok.no/del-2/8-kontroll-og-sanksjoner/doc738/# og det fins nok av referanser til lignende postet i tidligere runder her på forumet. 

 

I forhold til straffeutmålingen som er tema her ser vi jo at den er strengere enn i veitrafikken hvor inndragning brukes som virkemiddel v. 0,5 promille og oppover, altså over det dobbelte av grensen på 0,2, mens inndragningher skjedde ved en langt lavere overskridelse, promille på 1,0 og grense på 0,8. 

 

Verken ved innførsel av 0,2 på norske veier, eller på sjøen i Sverige har man klart å påvise noe særlig annet enn holdningsendringer. En skulle jo da tro dét i det minste igjen ville påvirke ulykkesstatistikken, men det har man ikke sett noe til. Meget mulig fordi man ikke har anstrengt seg nok når man har sett etter effekt. Hvilken motivasjon ville det ikke vært for oss alle å se en reell effekt på ulykkesstatistikken? 

 

Som tilhørende den lille, sære, minoriteten som etterlyser faktabaserte beslutninger som kan knyttes til reell effekt, fremstår spesielt de som tillegger oss vikarierende motiver som særdeles lite opptatt av sikkerhet til sjøs, paradoksalt nok. 

Edited by quantumduck

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomen   
nomen
Hper skrev for 14 timer siden:

Det pussige, hvorfor er det alltid de som er mot endringer/reguleringer som roper om mer politi på sjøen? Er ikke økt kontroll og overvåking en regulering av "friheten" som dere mener er så truet?

Hvis politiets tilstedeværelse oppfattes som en regulering av friheten, da lurer jeg fælt på hva gjør når man er på sjøen.

 

Er det virkelig nødvendig å bryte loven for å kose seg i båt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
BårdK   
BårdK
quantumduck skrev for 23 timer siden:

Verken ved innførsel av 0,2 på norske veier, eller på sjøen i Sverige har man klart å påvise noe særlig annet enn holdningsendringer. En skulle jo da tro dét i det minste igjen ville påvirke ulykkesstatistikken, men det har man ikke sett noe til.

Selv om man hadde observert lavere ulykkesfrekvens kan ikke det tilskrives strengere promillegrense uten kontroll for alle mulige alternative forklaringer. Det som gjelder er randomiserte felteksperimenter, men det er jo omtrent umulig å gjennomføre i praksis. Uten at jeg kjenner til spesifikke studier, finnes det vel studier på ulike promillenivåer og evnen til å kjøre f.eks. bil på bane eller i simulator, men selv om man kjenner til hvilke promillenivåer som signfikant reduserer evnen til å kjøre bil eller båt, hjelper jo ikke det dersom et tilstrekkelig stort antall bryter promillegrensen - om den nå er 0,2, 0,5 eller 0,8 når det gjelder båt. Selv har jeg tatt meg en mellanøl eller to på båttur (2,8 prosent 33 cl). I år har jeg nøyet med norsk lettøl (2,5 prosent 33 cl) - blir ikke mye promille av det over flere timer og det er ikke mye som slår en øl eller to i solen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jens_P   
Jens_P
BårdK skrev 4 minutter siden:

Uten at jeg kjenner til spesifikke studier, finnes det vel studier på ulike promillenivåer og evnen til å kjøre f.eks. bil på bane eller i simulator, men selv om man kjenner til hvilke promillenivåer som signfikant reduserer evnen til å kjøre bil eller båt,

I England gjennomførte de studie om kjøring av bil med moderat promille, 0,5 - 0,8. 

Det de så var at rutinepreget kjøring fra A til B (typisk kjøre fra hjem til arbeidssted) der alt fulgte det daglige mønsteret fungerte helt greit. Ingen problemer og sjåføren fremsto som god og rutinert.

Promillen ble først et problem når det kom situasjoner som avvek fra dag rutine og krevet reaksjon på uventet sted eller tidspunkt. Typisk kø og stopp i trafikk på motorvei på sted der det til vanlig ikke var stopp. Eller bil fra sideveg som ikke overholdt vikeplikt. Eller barn som løp ut i veien foran bilen. Da ble reaksjon for treg og beslutning som ble tatt kunne være feil. Resultat var ulykke som i edru tilstand med normal reaksjons- og beslutnings-evne ville vært avverget.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
BårdK   
BårdK
Jens_P skrev 35 minutter siden:

Resultat var ulykke som i edru tilstand med normal reaksjons- og beslutnings-evne ville vært avverget.

Interessant og forståelig, tror det er gjort liknende studier ved NTNU. Uansett et godt argument for 0,5-grense på sjøen, men så var det med oppfølging- og kontrollinnsats fra politiets side.

Share this post


Link to post
Share on other sites
quantumduck   
quantumduck
BårdK skrev for 4 timer siden:

Selv om man hadde observert lavere ulykkesfrekvens kan ikke det tilskrives strengere promillegrense uten kontroll for alle mulige alternative forklaringer. Det som gjelder er randomiserte felteksperimenter, men det er jo omtrent umulig å gjennomføre i praksis. Uten at jeg kjenner til spesifikke studier, finnes det vel studier på ulike promillenivåer og evnen til å kjøre f.eks. bil på bane eller i simulator, men selv om man kjenner til hvilke promillenivåer som signfikant reduserer evnen til å kjøre bil eller båt, hjelper jo ikke det dersom et tilstrekkelig stort antall bryter promillegrensen - om den nå er 0,2, 0,5 eller 0,8 når det gjelder båt. Selv har jeg tatt meg en mellanøl eller to på båttur (2,8 prosent 33 cl). I år har jeg nøyet med norsk lettøl (2,5 prosent 33 cl) - blir ikke mye promille av det over flere timer og det er ikke mye som slår en øl eller to i solen.

 

Jepp, det er nok av undersøkelser som forteller hvordan reaksjonsevne og mye annet påvirkes av promille. Og selvfølgelig er promillegrenser som ingen følger uten virkning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stradivarius   
Stradivarius
Hper skrev On 1.8.2020 at 1.18:

Det pussige, hvorfor er det alltid de som er mot endringer/reguleringer som roper om mer politi på sjøen? Er ikke økt kontroll og overvåking en regulering av "friheten" som dere mener er så truet? Og dere vil at politiet skal passe på alle de andre båtfolkene, de som bryter loven, kjører i fylla osv hvis politiet ikke er der. 

 

Misstilliten dere viser til andre båtfolk (en dere selv?) ved å hevde at de ikke klarer å holde seg edru eller følge andre regler når de fører båt, at de må ha politi som barnevakt for å overholde lovene.... Ikke noe godt skussmål å gi sine "medbåtfolk".

 

Hva er det du snakker om? Her er det snakk om et faktisk lovbrudd, altså en båtfører som faktisk har ført båt med 1.0 i promille. Dette handler ikke om mistillit i det hele tatt, men den enkle kjennsgjerning at noen bryter loven. Dette gjelder ikke båtfolk spesielt, det gjelder generelt overalt i samfunnet. Jeg har ingen tro på at bare fordi det skrives om én som har blitt tatt, så vil samtlige båtfolk skjerpe seg på permanent basis. Tvert imot, så lenge den generelle oppfatningen er at politiet er lite tilstede på sjøen, vil de som er tilbøyelige til å bryte reglene føle seg trygge på at de mest sannsynlig kan gjøre det ustraffet.

 

Og så til det du synes er pussig: Økt kontroll har den effekten at mange av dem som ellers er tilbøyelige til å bryte reglene skjerper seg. Et godt eksempel er strekningsmåling på bilveien der alle vet at de blir bøtelagt hvis de ikke overholder fartsgrensen. Da ser man at fartsgrensene respekteres i særdeles stor grad, mens det ellers er helt normalt å ligge 10 km/t over fartsgrensen. Alle som kjører bil vet jo at hvis de legger seg på fartsgrensen (dvs. rundt 5 km/t over på nåla i de fleste biler), så blir man tatt igjen. Og er det flere felt i samme retning, blir man passert av ganske mange. Men dette skjer ikke der det er strekningsmåling, og årsaken er åpenbar. Det har ingen ting med strengere straff å gjøre, det har utelukkende å gjøre med strengere kontroll slik at man nærmest er garantert å bli bøtelagt hvis man har høyere gjennomsnittsfart på strekningen enn det som er tillatt. Da viser det seg at en større andel av folk sørger for å holde seg på rett side av loven. Det er noen som er motstandere av såkalt strekningsmåling, er du blant disse? Synes du det er å vise mistillit mot bilister å måle gjennomsnittsfarten de har på en gitt strekning?

 

Og til slutt: Hvorfor vil jeg ha økt kontroll, men ikke strengere regler? Fordi jeg følger reglene og problemet ikke er meg, men de som bryter reglene (uten at det tas tak i). Det er ingen logikk i at han fyren som ble tatt med 1.0 i promille fordi han tydeligvis ikke var så nøye med å følge reglene, plutselig skulle valgt å følge en strengere regel og holdt seg under f.eks. 0.2 i promille (dersom det ikke var økt kontroll). Tvert imot, terskelen for å bryte en regel man synes er for streng er sannsynligvis lavere enn for en regel som oppfattes som ganske liberal. Da man innførte vestpåbudet i båter under 8 meter, resulterte det i ingen endring for folk i situasjoner hvor de selv uansett vurderte det slik at det var nødvendig å bruke redningsvest. Det resulterte også i ingen endring hos folk som ikke respekterer loven. Endringen kom kun for lovlydige folk i situasjoner hvor de ikke mente det var nødvendig med redningsvest. Så hvis jeg hadde hatt båt under 8 meter, måtte jeg/mine pasasjerer hatt på oss redningsvest der vi lå og solte oss innaskjærs i 3 knop en godværsdag. Denne loven ble innført fordi det ikke er praktisk mulig å sjekke at folk bruker redningsvest når det er nødvendig. Så istedenfor å kontrollere dette, så strammet man inn på reglene (for båter under 8 meter). Håpet er sikkert at dette skal endre folks holdninger, men for min del er frykten at det ikke har noen effekt på andre enn dem som uansett ville tatt på seg vest da det var nødvendig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper

I 99,99 % av all tid alle fritidsbåter er på sjøen så ser de ikke snurten av politi. 

 

Og så mener dere at mer politi er det som betyr noe for holdningene til båtfolk? Det faller på sin egen urimelighet. Båtfolket er lovlydige og fornuftige. De klarer seg uten politi hele tiden. Politiet har i praksis null tilstedeværelse i båtlivet til båtbrukere flest. 

-----

Dere mener en tilstedeværelse på sånn ca 0, null, har mye å si. Og dere vil øke til? Hvor mye skal dette koste? Hvor mange politibåter skal vi ha på sjøen for at dette skal påvirke holdningene til båtfolk flest? Synlig politi langs hele kysten av Norge... dere tuller fælt. :-) "Tilstedeværelse" og kontroller av fritidsbåter langs hele kysten.... haha, morsomt :-). Om dere virkelig mener noe sånt er det jaggu ekstremt. 

-----

Etter vestpåbudet ser jeg langt flere i åpne småbåter bruker vest. Det fungerer som juling. Båtfolket er ikke dumme, de trenger ikke politivakt bøter for å skjønne at en som flyter har mindre sjanse for å drukne. 

 

Og de som ikke bruker vest, vel, de er færre. Ser knapt noe poeng å bruke politiressurser på å få de til å bli enda færre, det blir de av seg selv med sosialt press og hva som blir den nye normen hos båtfolk. 

------

Det må selvsagt jobbes for at fritidsbåter ikke trenger noen tilstedeværelse av politi på sjøen, det må være målet. At en skal bruke politressurser på å kontrollere en fritidsgeskeft drevet av stort sett voksne er forkastelig. Rop om mer kontroll er å snu alt på hodet. Båtfolket må ta tak i egne problem fremfor å legge ansvaret over på eksterne som skal kontrollere og passe på oss. Det er ikke politiet som skal ta den jobben, det er vi selv. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
quantumduck   
quantumduck
Hper skrev for 9 timer siden:

 

Og så mener dere at mer politi er det som betyr noe for holdningene til båtfolk?

 

 

Kan skyte inn her, det jeg skrev lengre opp, at holdninger lar seg endre når promillegrenser senkes. Det er erfaringen fra Sverige og på landeveien i Norge da grensen ble satt til 0,2. (Om tilstedeværelse, bøtestatser mv. også ble endret i forbindelse med disse grensejusteringene vet jeg ikke noe om)

 

Resten av det som står i innlegget blir for merkelig til at jeg kan svare på det.

Edited by quantumduck

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper

Det merkelige er priviligerte voksne som dyrker friluftsliv i fritidsbåt som mener andre skal ta ansvaret for å få en til å slutte å bryte loven med fyllekjøring osv.

 

Dette må fritidsbåt brukerne selv ta ansvar for og jobbe for å løse, ikke legge ansvar og regninga over på andre ved å rope om mer politi som barnevakt. Burde ikke være nødvendig med politi på sjøen i annet en akutte tilfeller.

 

Og værste av alt, hevde at "andre" båtfolk bryter loven hvis politiet ikke passer på de....:thumbsdown:

 

Snakk om... er det absolutt null grenser for ansvarsfraskrivelse? Andre skal ordne opp, andre har skylda.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stradivarius   
Stradivarius
Hper skrev for 3 timer siden:

Det merkelige er priviligerte voksne som dyrker friluftsliv i fritidsbåt som mener andre skal ta ansvaret for å få en til å slutte å bryte loven med fyllekjøring osv.

 

Dette må fritidsbåt brukerne selv ta ansvar for og jobbe for å løse, ikke legge ansvar og regninga over på andre ved å rope om mer politi som barnevakt. Burde ikke være nødvendig med politi på sjøen i annet en akutte tilfeller.

 

Og værste av alt, hevde at "andre" båtfolk bryter loven hvis politiet ikke passer på de....:thumbsdown:

 

Snakk om... er det absolutt null grenser for ansvarsfraskrivelse? Andre skal ordne opp, andre har skylda.

 

 

Det virker ikke som du har noe som helst begrep om hva som foregår i den virkelige verden. Slik du argumenterer, kunne man like gjerne sagt at det ikke er behov for noe politi overhodet, verken på land eller sjø. Folk må jo ta ansvar selv for å følge loven.

 

Du har forøvrig ikke kommentert det jeg skrev om strekningsmåling på veien. Hvorfor har vi det? Folk må jo ta ansvar selv der også. Hvordan forklarer du det fenomenet at folk i større grad følger loven når de "overvåkes" på denne måten? Benekter du at det skjer? Eller synes du det er feil å ikke ha tillit til at samtlige mennesker følger alle lover og regler til punkt og prikke?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Havarita   
Havarita

Nordmenn er stort sett lovlydige og har generelt god sjøljustis. 

Noen lovbrudd oppdages kun og får konsekvenser kun når skade skjer.

Og det kan også fungere.

Utenfor 'allfarvei' ligger gjerne en forlatt bil i veigrøfta en søndag morgen, og det bes ikke om hjelp før på ettermiddagen.

 

Man lager også kø på en god vei om man er så lovlydig at man holder akkurat fartsgrensen.

Det er menneskelig å tøye strikken litt, når reaksjonene på lovbruddet er 'håndterbart' om man blir tatt, og sannsynligheten for å bli tatt er forsvinnende liten.

 

At forsikringsselskapet avkorter erstatning om du fører beruset (>0.8) virker også preventivt. Dersom du først har stjålet båten har dette ingen effekt.🥴

 

Både sannsynlighet og konsekvens betyr noe for de valg man tar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
quantumduck   
quantumduck
Hper skrev for 21 timer siden:

Det merkelige er priviligerte voksne som dyrker friluftsliv i fritidsbåt som mener andre skal ta ansvaret for å få en til å slutte å bryte loven med fyllekjøring osv.

 

 

Ikke rart argumentene blir snodige med et slikt premiss i bunn. 

 

Forøvrig en generell problemstilling, dette, løst ved vårt lands konstitusjon; demokrati med maktfordelingsprinsippet som en av bærebjelkene, fremfor et anarkistisk samfunn, som vi vel da anser å være litt for krevende å få til å fungere til beste for alle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chiefengineer   
Chiefengineer

Ytterst få ulykker skyldes lavpromille på sjøen. Ulykkene skyldes kombinasjon av høy promille og ofte høy fart. Dette har vi allerede strafferammer som omfatter på en god og dekkende måte.

 

Diskusjon rundt senking av promillegrensen til 0,2 er omtrent som å diskutere å sette ned fartsgrensen fra 80 til 60 fordi det er såpass mange som kjører i 150 km/t. De som gjør det i dag kommer til å fortsette med det uavhengig av hva skiltene viser.

 

Med alle de forsømte oppgaver som ligger under politiets ansvarsområde idag så har man bedre prioriteter å foreta seg enn å cruise rundt på fjorden med blåseapparatene godværsdagene. Der ligger alt for mange uløste og uprioriterte saker av større alvorlighetsgrad i skuffene uten å få nødvendig prioritet og mangelen på oppfølging av disse er også årsaken til at vi i belastede deler av samfunnet har en  såvidt høy kriminalitet som ikke er landet verdig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper

For min del må en gjerne samle alle politiressurser på sjøen der dumskapen på sjøen så og si topper seg i noen få uker i året, politiet vet nok hvor det er. 

 

Men å få folket med på å øke innsatsen/svi av skattepenger til mer politiet mot fritidsbåter langs hele kysten så politiet blir en allmennprevantiv hindring mot båtfyll, fartsovertredelser, med og uten vest kontroller osv, osv er helt utopisk, helt fjern tanke. 

 

Det er utopi å tro at vi noen gang skal ha så mye politi på sjøen at han som drar spaken i bunn 0230 om natta i fellesferien på vei tilbake til hytta etter ett litt i overkant fuktig besøk på pubben så han dreper seg selv og kona når de velter eller kjører inn i ett skjær, eller den som er på vei hjem til hytta etter konsert på vannscooter i mørket... eller uten lys i skjærgårdsjeepen i stor fart, gubben uten vest ut for å hale teiner Trondheimsfjorden som straks skal stupe i havet og forsvinne osv skal bli stoppet/hindret av politiet. Det er total utopi. Handlinger som det stoppes kun av de som utfører handlingene. Og bak det ligger holdninger, ikke redsel for å bli tatt av politiet. 

 

Når ble det greit at båtfolk ber om at politiet skal passe på båtfolket? Eller som de pleier å si, "de andre båtfolkene, de som kjører i fylla, uten vest, for fort osv". 

 

Å rope om mer politi er kun ansvarsfraskrivelse og å sende både ansvar og regninga til andre. Det er 1001 ting båtfolket og båtfolkets organisasjoner selv kan, og bør gjøre. Her må båtfolket, organisasjonene og frivilligheten trø til selv. 

 

Det er ikke her en skal bruke politiressurser og skattepenger fremover. Men om det er hva båtfolket faktisk vil ha (nekter å tro det) så får de jaggu innføre obligatorisk båtregister, obligatorisk forsikring og skattelegge båtbruken så regninga blir betalt med en gang. Men DET er det ingen som vil ha, for meninga var jo at "de andre" skulle både være barnevakt og betale regninga (sa snylteren). 

 

Så dere som er så ivrige på å la politiet overta ansvaret, hvem skal betale for det da?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jacop   
Jacop

Ble selv nylig tatt i promillekontroll på sjøen og fikk 10k i bot samt 1 år uten, hadde sippet øl i et særs rolig tempo hele dagen og spist rikelig med mat, drakk både vann og kaffe attpåtil og følte meg alt annet enn beruset og uegnet til og føre båten og mine passasjerer på et forsvarlig vis, uten tegn til og være full eller noe i den duren. Til og med politimann og kystvakten ble overrasket over opptreden opp mot avgitte verdier fra instrumentet. Det ble blåst 1,3. Greit nok,  vet jeg har gjort noe galt. Trenger ingen moralpreken, straffen har jeg fått.  Men i ettertid begynte jeg og tenke på at 0,8 i promille er et særdeles diffust tall..er det etter 2-3 pils? Kanskje 4-5?  

Mtp på min episode så synes jeg at det  burde vært litt skjønn, forsvarer absolutt ikke det jeg har gjort med tanke på verdier avgitt. 

Samt at politiet oppfordrer båtførere til og ha et standarisert, korrekt instrument ombord for en selvsjekk av promille...når det er sagt, noen som anbefaler et godt blåseinstrument for sjekk av promille? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ida Marie III   
Ida Marie III

For enkelte vil 1.3 promille gi alt annet en en edru følelse...

0,8 er grensen...et sted må den være...

Godt du er enig at det er din feil og ikke regelverket...

Når det gjelder antall pils for å holde seg under grensen,  så er det vanskelig...

Kroppsstørrelse avgjør veldig...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper
Jacop skrev for 11 timer siden:

  Men i ettertid begynte jeg og tenke på at 0,8 i promille er et særdeles diffust tall..er det etter 2-3 pils? Kanskje 4-5?  

 

Syns du "tar det som en mann", og det står det respekt av. 

 

Det du nevner er en av mine største innvendinger til en grense på 0,8. Det gir "lov til å drikke", men det er vanskelig å vite hvor grensa går. 

 

0,5 gikk på en måte an, det var sånn ca en halvliter, og det var det. En kunne  få seg en pils eller glass vin til rekene for kosen sin skyld. 0,8, selv om det ikke er noe særlig mer... er allikevel mye mer. 

 

Har lekt litt med promillekalkulator og egen kroppsvekt (pluss-minus 100kg) og jeg kan drikke overraskende mye, og lenge, uten å gå over 0,8, men det er også lett for at det vipper "feil vei" og promillen blir for høy. 

 

0,2 er veldig enkelt for alle, det er edru. Det betyr forsåvidt også at en må holde seg edru natta før en skal bruke båt... som kan være upraktisk på mange måter. Og det er litt i overkant å ikke kunne ta seg en eneste liten pils på sjøen. 

 

Mulig 0,5 er en slags mellomløsning? En kan ta en pils eller ett glass vin til maten og føre båt en stund etterpå. Mao så blir en ikke fratatt kosen med god drikke til maten, eller en pils i solnedgang osv. Samtidig kan en ta seg en ankerdram eller to kvelden før uten å måtte ligge til utpå ettermiddagen før en kan føre båten hjem. 

 

0,2 for å føre båter som krever høyhastighetssertifikat syns jeg burde være en selvfølge. Da er en over i en helt annen "liga" så å si. 

------

Så tja.. jeg ender på 0,5 for "vanlige" båter. 0,2 for å føre båter som krever høyhastighetssertifikat. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper

Når det er sagt, jeg er redd en ny promillegrense fort ender på 0,2 fordi det skal være "likt" med bilkjøring. Og jeg er også redd for at "båtfolket" kan vise feil signal når saken kommer opp så de som bestemmer går for "innstramming". 

 

Om båtfolket selv signaliserte at 0,5 og 0,2 for høyhastighetsbåter var en god løsning så kanskje en kunne få til det fremfor 0,2 over hele linja som jeg tror det kan blir hvis hele debatten ender i "krig". 

------

Bedre at "SnekkeNils" går glipp av pils nr 2 og 3 enn at alle mister muligheten til å ta en eneste pils. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ida Marie III   
Ida Marie III

Er vel ikke noe som tyder på at båtfolket utrykker ønske om lavere promillegrense, slik du antyder...

De er åpenbart fornøyd med 0.8...det er gså styrende myndigheter .....

Hva mørkemenn og Olga på Toten mener er irrelevant...

Share this post


Link to post
Share on other sites
quantumduck   
quantumduck
Hper skrev 41 minutter siden:

 

Om båtfolket selv signaliserte at 0,5 og 0,2 for høyhastighetsbåter var en god løsning så kanskje en kunne få til det fremfor 0,2 over hele linja som jeg tror det kan blir hvis hele debatten ender i "krig". 

 

 

Helt uproblematisk, så lenge ingen går rundt og inbiller seg det vil innvirke positivt på ulykkesstatistikken. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stradivarius   
Stradivarius
Hper skrev for 22 timer siden:

For min del må en gjerne samle alle politiressurser på sjøen der dumskapen på sjøen så og si topper seg i noen få uker i året, politiet vet nok hvor det er. 

 

Men å få folket med på å øke innsatsen/svi av skattepenger til mer politiet mot fritidsbåter langs hele kysten så politiet blir en allmennprevantiv hindring mot båtfyll, fartsovertredelser, med og uten vest kontroller osv, osv er helt utopisk, helt fjern tanke. 

 

Det er utopi å tro at vi noen gang skal ha så mye politi på sjøen at han som drar spaken i bunn 0230 om natta i fellesferien på vei tilbake til hytta etter ett litt i overkant fuktig besøk på pubben så han dreper seg selv og kona når de velter eller kjører inn i ett skjær, eller den som er på vei hjem til hytta etter konsert på vannscooter i mørket... eller uten lys i skjærgårdsjeepen i stor fart, gubben uten vest ut for å hale teiner Trondheimsfjorden som straks skal stupe i havet og forsvinne osv skal bli stoppet/hindret av politiet. Det er total utopi. Handlinger som det stoppes kun av de som utfører handlingene. Og bak det ligger holdninger, ikke redsel for å bli tatt av politiet. 

 

Når ble det greit at båtfolk ber om at politiet skal passe på båtfolket? Eller som de pleier å si, "de andre båtfolkene, de som kjører i fylla, uten vest, for fort osv". 

 

Å rope om mer politi er kun ansvarsfraskrivelse og å sende både ansvar og regninga til andre. Det er 1001 ting båtfolket og båtfolkets organisasjoner selv kan, og bør gjøre. Her må båtfolket, organisasjonene og frivilligheten trø til selv. 

 

Det er ikke her en skal bruke politiressurser og skattepenger fremover. Men om det er hva båtfolket faktisk vil ha (nekter å tro det) så får de jaggu innføre obligatorisk båtregister, obligatorisk forsikring og skattelegge båtbruken så regninga blir betalt med en gang. Men DET er det ingen som vil ha, for meninga var jo at "de andre" skulle både være barnevakt og betale regninga (sa snylteren). 

 

Så dere som er så ivrige på å la politiet overta ansvaret, hvem skal betale for det da?  

 

La oss først bring en ting på det rene: Det er ingen her som roper om mer politi. Dette er noe du har funnet på selv, etter at det ble påpekt at strengere straffer har lite for seg så lenge det er så lite kontroll. Det er forskjell på å fastslå at det er for lite kontroll til at 6000 kr i bot skal virke avskrekkende, og å "rope om mer kontroll". Jeg har overhodet ikke uttalt meg om hvordan og hvor politiet skal bruke ressursene sine. Jeg vet f.eks. at politiet ofte er ute og godt synlig i gatene når utestedene stenger fredag og lørdag kveld/natt. Dette fordi man vet av erfaring at det for det første ofte kan bli bråk når mange berusede mennesker sendes ut i gatene samtidig, og for det andre at politiets tilstedeværelse virker forebyggende. Men jeg påstår ikke at dette er politiets viktigste oppgave, selv om det antakelig er viktigere enn å patruljere gatene tirsdag formiddag (som visst nok var det tidspunktet flest politimenn var på jobb da dette ble undersøkt for noen år siden).

 

Når det gjelder her om utopi, viser det bare at du ikke har forstått hvordan ting henger sammen. Det har aldri vært meningen at politiet skal være tilstede i det øyeblikket en ulykke er i ferd med å skje, for så å gripe inn og avverge hver enkelt ulykke. At du tydeligvis tror det er slik, er mildt sagt oppsiktsvekkende. Poenget med politikontroll er å påvirke den generelle adferd og sørge for at folk følger loven, f.eks. for å hindre risikoadferd. Dette skjer helt uavhengig av om det faktisk har oppstått en farlig situasjon eller ikke. Det er nemlig ikke slik at det å kjøre i fylla fører til dødsulykker hver eneste gang. De som omkommer etter å ha kjørt i fylla har sannsynligvis kjørt i fylla før også, antakelig ganske mange ganger, til og med. Poenget med promillekontroll er derfor å forebygge at folk kjører i fylla i et forsøk på å redusere slik risikabel adferd generelt. Det samme gjelder dem som bryter fartsgrensene, eller som ikke bruker påbudt sikkerhetsutstyr som bilbelte, eller redningsvest, eller som fikler med telefonen mens de kjører. Målet er med andre ord ikke å gripe inn når ulykker er i ferd med å skje, som du later til å tro, men å påvirke folks generelle adferd.

 

For å ta det helt konkret, ut fra det første eksempelet du gir: Han som ofte gir full gass i fylla midt på natten uten vest vil neppe reddes av politiet. Men antall mennesker som henfaller til slik risikabel adferd kan reduseres ved å ha mer kontroll. Mens det å øke boten (den boten han likevel ikke får fordi det ikke er kontroll) med noen tusenlapper, har liten/ingen effekt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...