Jump to content
Ingar

Høyesterett: 6k i bot og ett års inndragning etter 1.0 i promille

Promille  

328 members have voted

You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.

Recommended Posts

Ida Marie III   
Ida Marie III

Ja, leser at 47 % mente dommen var for streng...leser du noe annet...? 

Påstanden til Hper var flertall for 0.2 på sjøen...der er jeg sikker på han tar feil...

For ordens skyld stemte jeg på å være enig i dommen...ikke fordi jeg tilhører mørkemennene som bekymrer seg for folk med 1.2 promille i en snekke...

Men ganske enkelt fordi lover er til for å følges.

Edited by Ida Marie III

Share this post


Link to post
Share on other sites
SamH   
SamH
1 minute ago, Ida Marie III said:

Ja, leser at 47 % mente dommen var for streng...leser du noe annet...?

Addere var ikke hint nok?
 

 

1 minute ago, Ida Marie III said:

 bekymrer seg for folk med 1.2 promille i en snekke...


Du vil når du blir rent over av en. Antar jeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ida Marie III   
Ida Marie III
SamH skrev 3 minutter siden:


Du vil når du blir rent over av en. Antar jeg.

 

Ja, en leser jo daglig om fulle folk i snekker som til stadighet senker andre båter i sjøen...🙄🙄

Du vil ned i 0.2 du også....jaja...du tilhører nok et mindretall...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche
R.O skrev for 2 timer siden:

 

 

At det er et inngrep i folks frihet er vel ikke en gang noe å diskutere, det vil alle regler være. Men så skal må man selvfølgelig veie enkeltindividers rett til fri utfoldelse opp mot skade potensialet det har for ander.

 

 

Slik taler en ekte anarkist?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche
Ida Marie III skrev 57 minutter siden:

 

Ja, en leser jo daglig om fulle folk i snekker som til stadighet senker andre båter i sjøen...🙄🙄

Du vil ned i 0.2 du også....jaja...du tilhører nok et mindretall...

 

 

Regner med at du kan vise til en rekke undersøkelser som underbygger din påstand?:giggle:

 

Jeg kan vise til undersøkelser som viser det helt motsatte og med klart flertall, ja faktisk 72% som mener noe annet enn hva du hevder. Og så vil du sikkert hevde at det er kun "ekte" båtfolk som er meningsberettiget hvilket jeg også er uenig med deg i!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars H.   
Lars H.
Mouche skrev 6 minutter siden:

Jeg kan vise til undersøkelser som viser det helt motsatte og med klart flertall, ja faktisk 72% som mener noe annet enn hva du hevder.

 

Og hvem er spurt, tante Agata på Toten, eller kanskje det også er med noen båtfolk som er blitt spurt? Men for all del, jeg er så absolutt mot fyll i båt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Trond123   
Trond123
5 hours ago, R.O said:

I en snekke eller seilbåt utsetter du ingen for fare, heller ikke i en raskere båt dersom du velger å kjøre i 5knop.

Hva begrunner du dette med?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper
SamH skrev 1 time siden:


Jeg syns du skal ha for innsatsen. Så du får lese en gang til, og telle. Til og med kanskje addere.

 

image.png.293b0f4387bb9d4c3fb484b634aa0c41.png

 

image.png

 

Så du mener at 40,27 + 10,74 er mer enn 47,65? ;-)

------------

Spiller forsåvidt ingen rolle. Slike "stemningsmålinger" på forumet her sier kun hva noen på dette forumet, som gidder å lese akkurat denne tråden måtte mene. Sier ikke noe om hva "folk flest" måtte mene i det hele tatt. Ei heller hva båtfolk flest måtte mene. 

 

At det er ett flertall, selv i denne tråden, akkurat nå, for denne dommen, det er overraskende for de av oss som har vært i tilsvarende drøftinger på dette forumet en del år bakover i tid. Det er kanskje det eneste vi måler her, en endring i holdning blant deltakerne akkurat på dette forumet. 

--------------

Det har blitt gjort representative målinger ifht om folk flest ønsker 0,8 eller 0,2 på sjøen over mange år nå. Det har vært ett helt klart og økende flertall for 0,2 i mange år. 

 

Har også blitt gjort noe tilsvarende gjennom båtlivsundersøkelsen. I motsetning til hva enkelte her prøver å si så er ikke båtfolk flest motvillige til fornuftige reguleringer, dette er da fra båtlivsundersøkelsen 2018:

 

Vi ser av resultatene både fra forrige og denne målingen at det er solid flertall for fornuftige reguleringer blant de som har båt. Reguleringer som sannsynligvis bidrar til et tryggere båtliv for de mange. Det er eksempelvis en klar majoritet som er enig i følgende påstander: • Påbud om bruk av dødmannsknapp for hurtiggående båter (78 %) • Eget hurtigbåtsertifikat for å føre spesielt hurtige båter (70 %) • Fartsbegrensninger etter mørkets frembrudd (66 %) Det er også et ønske om bedre merking av grunner, skjær og leder (75 %). Mange ønsker også generelt strengere fartsgrenser til sjøs (53 %), og lavere promillegrenser 50 %) I sum er dette reguleringer som liten grad tar vekk «frihetsfølelsen» av det å være på sjøen, men som kan bidra til at flere opplever trygghet. Fornuftige og logiske reguleringer kan derfor gi større trygghetsfølelse og ytterligere øke deltakelsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper
Ida Marie III skrev 1 time siden:

 

Påstanden til Hper var flertall for 0.2 på sjøen...der er jeg sikker på han tar feil...

 

 

Da bør du underbygge påstanden din. Her sitter du med bevisbyrden :-)

 

Jeg kan selvsagt google frem representative undersøkelser siden jeg har gjort det noen ganger før. Men om du mener det eksisterer belegg for noe annet så er jeg faktisk litt spent på å få se det. 

 

Og vennligst ikke post link til en poll fra Nettavisen eller Båtfolk på FB eller noe sånt :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ida Marie III   
Ida Marie III
Hper skrev 3 minutter siden:

 

Da bør du underbygge påstanden din. Her sitter du med bevisbyrden :-)

 

Jeg kan selvsagt google frem representative undersøkelser siden jeg har gjort det noen ganger før. Men om du mener det eksisterer belegg for noe annet så er jeg faktisk litt spent på å få se det. 

 

Og vennligst ikke post link til en poll fra Nettavisen eller Båtfolk på FB eller noe sånt :lol:

 

Du kan ta en poll her om emnet 0.2, eller 0.8 som i dag...

Det har vært gjort før...du husker muligens hvordan det gikk...😂😂😂

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche
Lars H. skrev 31 minutter siden:

 

Og hvem er spurt, tante Agata på Toten, eller kanskje det også er med noen båtfolk som er blitt spurt? Men for all del, jeg er så absolutt mot fyll i båt.

 

Et representativt utvalg av den norske befolkning, også kalt en meningsmåling. På samme måte som hvis spørsmålet er hvilket parti man stemmer på, for eller imot, vindkraft osv. Rettsoppfatningen i et land bør være basert på folk flest sin oppfatning, ikke folk med særinteresser, selvfælgelig hadde jeg nær sagt (og åså sa jeg det gitt)!

 

Ser at IM3 er en typisk representant som mener at folk med særinteresser skal være representative for folkemening, sikkert litt som om man kun skal spørre folk som anser seg som aktivt kristne om vi skal ha en folkekirke eller tilsvarende eksempler. Helt som forventet fra det holdet!

 

Edited by Mouche

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper
Ida Marie III skrev 8 minutter siden:

 

Du kan ta en poll her om emnet 0.2, eller 0.8 som i dag...

Det har vært gjort før...du husker muligens hvordan det gikk...😂😂😂

 

Her på gruppa ja :-). Men vi er ikke båtfolk flest lengre vet du. Har blitt ganske mange tusen kajakker, SUP brett og gud vet hva. Folk flest er båtfolk flest nå. Om en spør et representativt utvalg av "alle", inklusive bestemor i Trysil, så var det solide 70+ prosent som mener det bør være 0,2 på sjøen. Og der har tallene vært i en årrekke nå. 

 

Så er det noen som mener en bare bør spør de det gjelder, ekstremt udemokratisk selvsagt, som om en bare spør kriminelle om det bør bli strengere straffer....., men om en da ser på båtlivsundersøkelsen fra 2018 så ønsker 50% av ett representativt utvalg av båtfolket 0,2, pluss en rekke andre reguleringer. 

-----

 

Uansett, kort vei til Danmark om en vil seile i fylla, lovlig ;-). Var det ikke en som ble målt med nær 2 i promille som slapp straff fordi det må være en sammenheng mellom promillen og "dårlig båtførsel".. eller noe sånt. Dommen beskrev at han førte båten på en ansvarsfull (*pling*) og adekvat måte, til tross for promillen. Så da var det god tur videre og ship o hoy. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
pipe   
pipe

Tror jeg ikke gidder å delta på en ny diskusjon i år om promillegrensene til sjøs da jeg var med på dette i fjor her inne og sikkert året før også.
Det morsomste var at flertallet av de som var med på undersøkelsen heller ikke viste hva gjeldene promillegrense var på sjøen.
Så å basere norske lover på spørreundersøkelser på ett smalt tema som det er liten interesse for i folket er ikke veien å gå etter mitt syn

Edited by pipe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ida Marie III   
Ida Marie III
Hper skrev 1 time siden:

 

Her på gruppa ja :-). Men vi er ikke båtfolk flest lengre vet du.

 

Neivel...det bør du kanskje utdype litt..

 

Hper skrev 1 time siden:

Har blitt ganske mange tusen kajakker, SUP brett og gud vet hva.

 

Vil du ha 0.2 på de også..? 

 

Hper skrev 1 time siden:

Folk flest er båtfolk flest nå. Om en spør et representativt utvalg av "alle", inklusive bestemor i Trysil, så var det solide 70+ prosent som mener det bør være 0,2 på sjøen. Og der har tallene vært i en årrekke nå. 

 

Ta med indremisjonen, så har du nok 100 % støtte ...

 

Jeg tror det funker godt slik det er i dag...

De som kjører i stupfylla gjør det uavhengig av promille grensen...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche

Dokumentasjon Ida Marie iii, dokumentasjon, for dine mange påstander?

Share this post


Link to post
Share on other sites
R.O   
R.O
Mouche skrev for 2 timer siden:

 

Slik taler en ekte anarkist?


langt ifra - diktatur før anarki! Uten strenge regler og en sterk stat er ingen frie. Vi må alle akseptere at vår personlige frihet innskrenke av lover og regler, av hensyn til fellesskapet, kun på den måten kan vi finne en optimal balanse mellom frihet og kontroll - og det vil jeg si vi har klart bra her i Norge. Men det må vi også verne om, og da må alle nye begrensinger i folks privatliv være godt begrunnet og basert på fakta.. 

Edited by R.O

Share this post


Link to post
Share on other sites
R.O   
R.O
Trond123 skrev for 2 timer siden:

Hva begrunner du dette med?


som jeg skrev over så formulere jeg meg litt feil her... «ingen fare» var litt bastant. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper
Ida Marie III skrev for 3 timer siden:

 

Ta med indremisjonen, så har du nok 100 % støtte ...

 

 

Siden du ber om det (*pling*), men KRF er det nærmeste jeg fant. Selv de ønsker nok ikke å bli tatt for løgn foran Stortinget. Så en viss kvalitet på representantforslag må en vel regne. KRF sitter klart til å "trykke på knappen". Når det er flertall på Stortinget vil 0,2 tidsnok bli en realitet, på linje med hva folket faktisk ønsker. Jeg kan selvsagt grave/google frem noen av undersøkelsene, det er gjort mange over mange år, som viser at folk flest vil ha 0,2 på sjøen. Men gidder jeg, nei. En skal aldri undervurdere styrken i benektelse.

 

----

"En undersøkelse publisert av Kantar TNS Gallup i 2017 viste at 72 pst. av nordmenn mener det bør være samme promillegrense til sjøs som på veien. Målingen viser at sju av ti nordmenn er positive til å senke dagens promillegrense for fritidsbåtførere fra 0,8 til 0,2 promille"

 

Alle faginstansene og interessegruppene representert i ekspertgruppa for å gi forslag som øker sikkerheten for fritidsbåter gikk inn for å skjerpe promillegrensen. Med ett unntak, Seilforbundet. 

 

"

«Et klart flertall i arbeidsgruppen mener at tiden er inne for at regjeringen bør vurdere å skjerpe promillegrensen. Det er ikke dokumentert at promille på under 0,8 har ført til alvorlige ulykker, men det er likevel enighet om at en skjerping av promillegrensen gir et tydelig signal som vil bedre effekten av dagens holdningsskapende arbeid. Flertallet legger derfor til grunn at en skjerping vil kunne ha en ulykkesforebyggende effekt på sikt, ved at båtfolkets holdninger til å kombinere alkohol og føring av båt forbedres.»

 

I rapporten fra arbeidsgruppen henvises det for øvrig til at undersøkelser fra Folkehelseinstituttet viser at man blir mer kritikkløs og risikovillig allerede ved en promille mellom 0,5 og 1,0.

Forslagsstillerne vil oppmuntre til trygge og positive opplevelser på sjøen og mener derfor at føring av båt i ruspåvirket tilstand er det siste man trenger. Dagens promillegrense bør derfor endres for å legge til rette for bedre sikkerhet på sjøen.

 

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen i løpet av 2019 fremme forslag om å endre promillegrensen for båtførere fra 0,8 til 0,2 promille."

 

https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/publikasjonar/Representantframlegg/2018-2019/dok8-201819-032s/?all=true

Share this post


Link to post
Share on other sites
R.O   
R.O
Hper skrev 47 minutter siden:

 

Siden du ber om det (*pling*), men KRF er det nærmeste jeg fant. Selv de ønsker nok ikke å bli tatt for løgn foran Stortinget. Så en viss kvalitet på representantforslag må en vel regne. KRF sitter klart til å "trykke på knappen". Når det er flertall på Stortinget vil 0,2 tidsnok bli en realitet, på linje med hva folket faktisk ønsker. Jeg kan selvsagt grave/google frem noen av undersøkelsene, det er gjort mange over mange år, som viser at folk flest vil ha 0,2 på sjøen. Men gidder jeg, nei. En skal aldri undervurdere styrken i benektelse.

 

----

"En undersøkelse publisert av Kantar TNS Gallup i 2017 viste at 72 pst. av nordmenn mener det bør være samme promillegrense til sjøs som på veien. Målingen viser at sju av ti nordmenn er positive til å senke dagens promillegrense for fritidsbåtførere fra 0,8 til 0,2 promille"

 

Alle faginstansene og interessegruppene representert i ekspertgruppa for å gi forslag som øker sikkerheten for fritidsbåter gikk inn for å skjerpe promillegrensen. Med ett unntak, Seilforbundet. 

 

"

«Et klart flertall i arbeidsgruppen mener at tiden er inne for at regjeringen bør vurdere å skjerpe promillegrensen. Det er ikke dokumentert at promille på under 0,8 har ført til alvorlige ulykker, men det er likevel enighet om at en skjerping av promillegrensen gir et tydelig signal som vil bedre effekten av dagens holdningsskapende arbeid. Flertallet legger derfor til grunn at en skjerping vil kunne ha en ulykkesforebyggende effekt på sikt, ved at båtfolkets holdninger til å kombinere alkohol og føring av båt forbedres.»

 

I rapporten fra arbeidsgruppen henvises det for øvrig til at undersøkelser fra Folkehelseinstituttet viser at man blir mer kritikkløs og risikovillig allerede ved en promille mellom 0,5 og 1,0.

Forslagsstillerne vil oppmuntre til trygge og positive opplevelser på sjøen og mener derfor at føring av båt i ruspåvirket tilstand er det siste man trenger. Dagens promillegrense bør derfor endres for å legge til rette for bedre sikkerhet på sjøen.

 

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen i løpet av 2019 fremme forslag om å endre promillegrensen for båtførere fra 0,8 til 0,2 promille."

 

https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/publikasjonar/Representantframlegg/2018-2019/dok8-201819-032s/?all=true


 

«Det er ikke dokumentert at promille på under 0,8 har ført til alvorligeulykker, men det erlikevel enighet om at enskjerping avpromillegrensen gir ettydelig signal som vilbedre effekten av dagensholdningsskapendearbeid»


Hva..!!?

 

mao, dette er  avholdspolitikk, og har lite med sikkerhet på sjøen å gjøre. Akkurat som da MDG for noen uker siden ville stenge Kongsveien fra Nordstrand og ned til gamlebyen for biltrafikk i rushen, argumentet var at dette var et akutt tiltak mot korona...!? Her tilpasses argumenter etter egne kjepphester, og på den måter mister vi gradvis respekt for politikere... 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lanber   
Lanber

Jaja, så var lista lagt med høgesterett.

 

1 år inndragning blir minimum hvis promillen er over 0.8,  for alle andre omstensigheter var jo formildende i denne saken.  Fart, hensyn, skade. 

 

Personlig er jeg sjelden edru på sjøen, men aldri full! Sakte går det au, så da blir det potensielt 1 år på meg skulle jeg bli stoppet på tur ut av Pollen en sen lørdagskveld. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper
R.O skrev for 8 timer siden:


 

«Det er ikke dokumentert at promille på under 0,8 har ført til alvorligeulykker, men det erlikevel enighet om at enskjerping avpromillegrensen gir ettydelig signal som vilbedre effekten av dagensholdningsskapendearbeid»


Hva..!!?

 

mao, dette er  avholdspolitikk, 
 

 

Joda, det er KRF som fremmer forslaget. Men grunnlaget for forslaget, at i praksis "alle" interesseorganisasjonene for fritidsbåtfolk ønsker lavere promillegrense på sjøen, at FHI bekrefter at en er mindre skikket til å føre båt med promille mellom 0,5 og 0,8. Og det faktum at et stort flertall av folk flest gjennom en årrekke, og 50% (for to år siden) av folk med båt ønsker lavere promillegrense på sjøen. 

 

Så må en huske at kravet om å få dokumentert på hvilke nivå av promille ulykker skjer på sjøen er latterlig. Av flere årsaker, feks at det praktisk sett er nær umulig, at vel ingen ønsker å bruke så mye ressurser på å dokumentere noe ut fra ett konstruert argument fra sosiale media, ett argument som er ulogisk og uten mening. Det vil aldri bli gitt svar på hvor mange ulykker som skjer med promille på 0,79 fordi det ikke er poenget. 

-------

Det faglige grunnlaget for å senke grensa er på plass. Det er forankret i interesseorganisasjonene, ex Seilforbundet, et stort flertall av folket har ønsket det i mange år. Minst 50% av båtfolket ønsker det og det vil bli fremmet forslag på Stortinget når det er flertall for forslaget. 

 

Det er ikke avholdspolitikk, det er hva folket ønsker.  

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper
Lanber skrev 1 time siden:

Personlig er jeg sjelden edru på sjøen, men aldri full! Sakte går det au, så da blir det potensielt 1 år på meg skulle jeg bli stoppet på tur ut av Pollen en sen lørdagskveld. 

 

Kompis av meg som sluttet med båt etter at politiet ble mer tilstedeværende. For han, og mange andre i "området" var båt noe en brukte når en skulle feste og ha det gøy i helgene. Etter at folk flest ikke lengre syns den koblinga var ok og båtførere begynte å bli tatt så solgte han båten og dett var dett. Fornuftig nok. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche
Lanber skrev for 3 timer siden:

 

Personlig er jeg sjelden edru på sjøen, ...........

 

 

Ehhh, nei avstår fra å kommentere.:lipseal:

Share this post


Link to post
Share on other sites
oberst1   
oberst1

Tenker at straffen er for altfor streng. Det er faktisk noen momenter som kanskje burde vært belyst for utslaget av denne presedensen.

I praksis oppleves dette som en strengere praksis enn selv svenskene har hatt i mange år. Riktignok kan svensker kjøre med høy promille i båter under ti meter og maks fart 15knop så lenge du viser at du klarer å føre den i en kontroll... De har 0,2 for alle andre båter, men ingen automatikk i tap av førerrett. Derimot er boten på 10% av brutto inntekt.

 

Det jeg tenker på er følgende eksempler:

- En som loffer rolig hjem over sundet i 3-4 knop med vesten sin på og litt over grensen skal automatisk tape førerretten i tillegg til bot?

Hva skjer da med han som gjør dette uten vest og samtidig er ordentlig full der han ligger i 18 knop og dulter borti båter langs bryggene?

Skal det ikke være noen forskjell? Er det like alvorlig?

 

- Du har lagt deg til i uthavn og drukket vin til maten. Ankeret mister festet sitt den dagen, det kan skje den beste. Du tar på deg vesten og putrer ut med jolla for å ordne ankeret. Politiet du vinket tilbake til vil at alle blåser rutinemessig og dermed skal du tape retten til å føre båten i ett år? Fordi du blåste 0,9? Eller litt fornuft slik svenskene praktiserer?

 

Poenget her blir også at dersom den presedensen skal ligge til grunn kan man heller ikke anbefale lovendring av promille til 0,2. Hva skjer da?

Da blir det svært vanskelig å nyte en eneste dråpe om bord i tilfelle du blåser 0,3 neste gang ved kontroll; automatisk tap av førerrett..... 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche

Hvor lang er en strikk? Hvor stort er et smutthull? Hva er lykkerus målt i promille?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...