Jump to content
Ingar

Høyesterett: 6k i bot og ett års inndragning etter 1.0 i promille

Promille  

328 members have voted

You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.

Recommended Posts

Hper   
Hper
quantumduck skrev 3 minutter siden:

 

Det virker nesten som du tror disse undersøkelsene dine dokumenterer at flertallet synes faktabaserte beslutninger ikke er ønskelig. Fornøyelig ...

 

Din tolkning av hva du mener er min tolkning er enda mer fornøyelig. Du kan ikke henge på meg hva et stort flertall av båtfolket mener. Du kan heller ikke argumentere mot hvilket faktabasert grunnlag hver enkelt respondent i det representative utvalget hadde når han-hun besvarte spørsmålet. De besvarte ut fra sin kunnskap, holding, hva som helst. 

 

Setter du respondentene sine svar i tvil? Mener du at du vet bedre, eller at de burde visst bedre? :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
quantumduck   
quantumduck
Hper skrev 7 minutter siden:

...

 

 

Opplysningstiden, spesielt innen naturvitenskapene; et fenomen som UTELUKKENDE utspilte seg på land, der altså. Til sjøs er det fortsatt overtro som råder .... jeg må le.

Share this post


Link to post
Share on other sites
The Saint   
The Saint
Hper skrev for 1 time siden:

Er vel ikke høy straff å sidestille straffenivået for straffbar kjøring med båt med bil? Og mister en billappen får en ikke kjøre noe annet. Syns det bør samkjøres. Også motsatt vei. Mister du førerrett bil så mister du for båten også. 

Æh... finnes nok smutthull for å kunne kjøre annen "redskap" om en mister bil lappen. Men vil ikke gå inn på det her. Er nok idioter på veien. Er også enn viss forskjell å kjøre bil i fylla og båt lettere på virket. I båt har man desssvere ikke altid valget. Desuten så er ikke fyllekjøring det største problemet lengere. Men kjøring i "ruspåvirket" tilstand. Hadde man hatt kjennskap til hvor mange pille fjerne folk som kjører bak rattet til daglig så hadde man kanskje latt være å kjøre bil av sikkerhets hensyn. Det værste er at noen av disse faktisk kjører helt lovelig ruset pga tilvenning. (Mere enn 6 måneder på samme preparat). Dette til tross for at folk flest ville ha blitt dømt om man hadde kjørt på tilsvarende rus. Nei, det er ikke litt alkohol i blodet som skaper ulykker på sjøen. Det er uvettig båt bruk. Gjerne kombinasjon av alkohol fart. En snekke i 5 knop gjør ikke større skade enn bølgene ville ha gjort på en båt som har sliti seg. Vi har forbud nok på land. La oss holde sjøen fri for overformynderi! Ja vi har kanskje lave straffe utmålinger i Norge. Men vi har også noen av de høyeste bøte satsene i verden. Handler ikke om rett og galt. Handler mere om hva staten kan dra ut av lommene på folk.

Edited by The Saint

Share this post


Link to post
Share on other sites
M/S Malene   
M/S Malene

Meningsløs dom. Dersom det hadde vært et stort problem at folk med 0,9 i promille satte seg og andre i livsfare, så kunne jeg forstått at loven skal praktiseres som høyesterett sier. Men det er det ikke.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Førstefender   
Førstefender

Politikk utfomet på bagrunn av enkelte spørreundersøkelser er eller kan bli demokratisk problem, grundig belyst av bla Aftenposten ganske nylig.

Spørreundesøkelsen Pinkvin til stadighet referer til er en undersøkelse gjort for MA – Rusfri Trafikk.. kun 1175 individer er spurt.

Som kjent, interesse organisasjoner får den statestikken og svarene man ønsker i slike undersøkelser. Så at dette skal være bevis på at 78% av befolkningen ønsker strengere promillegrense, blir søkt.

 

Ellers enig med det Oberst1 skriver her, denne dommen virker unødig streng.

Tror ikke jeg selv har ført båt over 0.2 i promille siste 6år, men det har skjedd. 0.8 grensen fungrer bra slik det er i dag, så hva er problemet?

 

Utfra egenerfaring, vil si jeg er realtivt mye i båt med ca 60 overnattingsdøgn, så vil jeg si problemet med berusede båtførere er forsvinnende liten, men det er kun utfra egene observasjoner så klart.  En ble tatt hånd om av politiet etter tips fra publikum i Arendal i sommer, men visste seg at han var klink edru, bare litt problemer med å føre båt :giggle:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ida Marie III   
Ida Marie III
Førstefender skrev 1 time siden:

Politikk utfomet på bagrunn av enkelte spørreundersøkelser er eller kan bli demokratisk problem, grundig belyst av bla Aftenposten ganske nylig.

👍

Førstefender skrev 1 time siden:

Spørreundesøkelsen Pinkvin til stadighet referer til er en undersøkelse gjort for MA – Rusfri Trafikk.. kun 1175 individer er spurt.

Som kjent, interesse organisasjoner får den statestikken og svarene man ønsker i slike undersøkelser. Så at dette skal være bevis på at 78% av befolkningen ønsker strengere promillegrense, blir søkt.

 

Ikke bare søkt, men faktisk manipulering med tall...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomen   
nomen

Dommen er kanskje streng (jeg synes ikke det), men hva så?

Nå VET en jo hvilken reaksjon man kan få ved å kjøre i fylla, og synes man den straffen er "ubekvem" har jeg et gratis tips...Vær edru!

 

Det koster ingenting, og er meget lett å få til.

 

Dere som synes straffen er for streng, hva burde den være?

Eller sagt på en annen måte: Hvor lav må bota være for at dere synes at å bli tatt for fyllekjøring er greit nok, og fortsetter å ta sjansen på å ikke bli tatt?(for det er jo det man snakker om her)

 

Og dere som snakker om frihet.

Hvis det å "ragge rundt" på sjøen med 0,9 i promille betraktes som frihetsberøvelse, bør man vurdere eget alkoholinntak på nytt, kanskje søke hjelp.

 

En voksen mann vil kunne ta seg en liten øl eller to i sommervarmen om man klarer å fordele det ut over noen timer, uten å få straffbar promille.

Med andre ord, en liten "styrepils" går an om en koser seg mens man tøffer utover fjorden i 5 knop.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lanber   
Lanber

Størrelsen på boten er det vel ikke så mye å si på, det er da førerretten for båt som striden står om.

Som en voksen mann rett på feminin side av 100kg så kan jeg si det går fint med 1 pils i timen ganske mange timer før promillen nærmer seg 0.8..... Har gjerne sovnet før den tid. 

 

Nå koster det bare 1500,- å kjøre idiot med hensyn på fart, så noe må gjøres.  Frata førerretten til båt 1 år for fartsovertredelser? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ingar   
Ingar
Førstefender skrev for 2 timer siden:

Spørreundesøkelsen Pinkvin til stadighet referer til er en undersøkelse gjort for MA – Rusfri Trafikk.. kun 1175 individer er spurt.

Som kjent, interesse organisasjoner får den statestikken og svarene man ønsker i slike undersøkelser. Så at dette skal være bevis på at 78% av befolkningen ønsker strengere promillegrense, blir søkt.

 

En slik undersøkelse må også utføres anonymt for å være objektiv. Mange vil kvie seg for, i offentlighet, å støtte en liberal alkohollovgivning.

Samme med krav til flytemidler.

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomen   
nomen
Lanber skrev 46 minutter siden:

Som en voksen mann rett på feminin side av 100kg så kan jeg si det går fint med 1 pils i timen ganske mange timer før promillen nærmer seg 0.8..... Har gjerne sovnet før den tid. 

Det er nettopp mitt poeng.

Det blir for dumt å påberope seg frihetsberøvelse fordu man ikke kan kjøre med f.eks 0,5 i promille.

Lanber skrev 48 minutter siden:

Nå koster det bare 1500,- å kjøre idiot med hensyn på fart, så noe må gjøres.  Frata førerretten til båt 1 år for fartsovertredelser? 

Ja hvorfor ikke?

Andelen folk i båt, som kjører båt øker hvert år ser det ut til.

Da får vi innføre regler som folk flest skjønner, og rdglend fra veien skjønner (forhåpentligvis) de fleste.

 

Det er verd å merke seg at fart og farenivå har økt ganske mye de siste år.

Båter som gjør 40-5å knop er nesten allemannseie, og mange er uerfarne.

Da må regelverk og straffer tilpasses.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ida Marie III   
Ida Marie III

Jeg har heller ingen problem med dommen...et sted går grensen...sånn er det...

Men " målinger " der tante Olga på Toten blir spurt ut om sine meninger om båtlivet langs kysten, blir i beste fall bare helt banal...

At slike "målinger" til stadighet brukes for å forsøke å sette en standard for båtfolket er meningsløs..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Trond123   
Trond123
13 hours ago, quantumduck said:

 

Alt er relativt, men det er vel ganske opplagt at andre forhold påvirker risiko i langt større grad en en moderat promille, feks værforhold, hastighet, sikt, farvann og en rekke andre ting.

 

Hva ville du anse som tryggest? Å legge ut på ensom nattseilas til Skagen i storm uten vhf eller drive langsomt rundt i solskinnet i en snekke med et par pils? 

 

Tja, du vil vel gjerne tilbake til havn etterhvert, selv om du "bare" er i snekken din og har pilsene dine innabords? Hvorfor skal andre måtte akseptere høyere risiko for å få skadet egne båter / eiendeler bare fordi noen ønsker å føre båt i påvirket tilstand? Jeg deler ikke den logikken!

Man kan gjerne utsette seg selv for høy risiko for min del, så lenge det ikke kan gå utover andre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Midtpinne   
Midtpinne

Det er forskjell på hva som er farlig for seg selv og hva som er potensielt farlig for andre. Situasjoner som har stort potensiale for at man kan påføre andre skade bør reguleres strengere enn situasjoner der man kun står i fare for å påføre seg selv skade.

 

Det er ikke frihetsberøvelse å nekte noen å tre inn i en situasjon der de har forhøyet risiko for å skade andre. Man kan like godt snu på det og si at de som krever å få være potensielt skadelig for andre frarøver andre friheten.

 

 

Man kan selvfølgelig også dra fram ytterlighetene og si at loven er absurd. Man ender opp med å bruke eksempler med snekka i 5 knop og speedbåten i 60 knop. Selvfølgelig ser det da snodig ut, men loven må utformes slik at den er forståelig og man må ha mulighet til å kunne overholde loven uten at det blir alt for vanskelig for menigmann.

 

Verden har helt klart forandret seg siden jeg var ung og fartet rundt i fylla i små åpne båter og hadde det flott. Nå går båtene dritfort i forhold til det de gjorde da jeg var ung og skadepotensialet er større samtidig som antall båter også øker sannsynligheten for at noe går galt.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
quantumduck   
quantumduck
Trond123 skrev 1 time siden:

Tja, du vil vel gjerne tilbake til havn etterhvert, selv om du "bare" er i snekken din og har pilsene dine innabords? Hvorfor skal andre måtte akseptere høyere risiko for å få skadet egne båter / eiendeler bare fordi noen ønsker å føre båt i påvirket tilstand? Jeg deler ikke den logikken!

Man kan gjerne utsette seg selv for høy risiko for min del, så lenge det ikke kan gå utover andre.

Erfaringsmessig er skader påført min båt i havn forårsaket av helt andre ting enn promille. Hvorfor skal jeg for eksempel akseptere at andre fartøy som kan oppnå høyere hastighet enn 3kn skal kunne manøvrere i nærheten av meg? 

Og hvordan kan du bedømme andres manøvreringskompetanse når du ligger i havn? Med en slik risikoavers du legger til grunn har du vel strengt tatt ikke noe i en havn å gjøre, det er for mange ukontrollerbare faktorer.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomen   
nomen
Midtpinne skrev for 2 timer siden:

Man ender opp med å bruke eksempler med snekka i 5 knop og speedbåten i 60 knop. Selvfølgelig ser det da snodig ut, men loven må utformes slik at den er forståelig og man må ha mulighet til å kunne overholde loven uten at det blir alt for vanskelig for menigmann

Svenskene har jo klart dette, de skiller på promillegrensa i rask/stor båt, og treg/liten båt.

 

Da er loven logisk OG forståelig.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
seime   
seime

Jeg ser ikke helt problemet. Kjøre selv-edru, akkurat som med bil. Synes ikke det er særlig inngripende. Skal man absolutt ferdes på sjøen med promille, så får man sitte på med danskebåten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
quantumduck   
quantumduck
Midtpinne skrev for 4 timer siden:

Det er forskjell på hva som er farlig for seg selv og hva som er potensielt farlig for andre. Situasjoner som har stort potensiale for at man kan påføre andre skade bør reguleres strengere enn situasjoner der man kun står i fare for å påføre seg selv skade.

 

Det er ikke frihetsberøvelse å nekte noen å tre inn i en situasjon der de har forhøyet risiko for å skade andre. Man kan like godt snu på det og si at de som krever å få være potensielt skadelig for andre frarøver andre friheten.

 

 

Man kan selvfølgelig også dra fram ytterlighetene og si at loven er absurd. Man ender opp med å bruke eksempler med snekka i 5 knop og speedbåten i 60 knop. Selvfølgelig ser det da snodig ut, men loven må utformes slik at den er forståelig og man må ha mulighet til å kunne overholde loven uten at det blir alt for vanskelig for menigmann.

 

Verden har helt klart forandret seg siden jeg var ung og fartet rundt i fylla i små åpne båter og hadde det flott. Nå går båtene dritfort i forhold til det de gjorde da jeg var ung og skadepotensialet er større samtidig som antall båter også øker sannsynligheten for at noe går galt.

 

 

Du kan tenke deg å bli pålagt krav om kursing i å føre båt i høy hastighet for å få lov til å seile i seilbåten din?  Siden det er for vanskelig å forstå en differensiering av kravene? Det er ikke noen god løsning i mine øyne. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Midtpinne   
Midtpinne
quantumduck skrev 13 minutter siden:

 

Du kan tenke deg å bli pålagt krav om kursing i å føre båt i høy hastighet for å få lov til å seile i seilbåten din?  Siden det er for vanskelig å forstå en differensiering av kravene? Det er ikke noen god løsning i mine øyne. 

 

Det ville jeg ikke hatt noen problemer med. Jeg er for strengere sertifikater for båt enn vi har i dag.

Når det er sagt har jeg ikke sagt at jeg er mot differensiering, jeg er for differensiering. Det er allerede differensiering, man må ta eget sertifikat for å føre båt over 15 meter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
quantumduck   
quantumduck
Midtpinne skrev 7 minutter siden:

 

Det ville jeg ikke hatt noen problemer med. Jeg er for strengere sertifikater for båt enn vi har i dag.

Når det er sagt har jeg ikke sagt at jeg er mot differensiering, jeg er for differensiering. Det er allerede differensiering, man må ta eget sertifikat for å føre båt over 15 meter.

Umulig å forstå, båten din kan ikke oppnå hastighet hvor lærdommen vilke ha noen relevans, opplæringen ville være bortkastede ressurser du kunne ha brukt på feks relevante sikkerhetskurs eller utstyr. 

 

Dette er ikke et spørsmål om man er for eller mot krav om strengere opplæring, mer om man er for eller imot krav om relevant opplæring. Jeg kan for eksempel ikke se hvordan et kurs i føring av motorbåt i høy hastighet skal minske risikoen når jeg vaser det til i havn når jeg skal legge til uten motorbruk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Havarita   
Havarita

Grunnen til at jeg synes den er streng, er at det ikke er tatt hensyn til formildende omstendigheter. Det påpekes i dommen at båten ble ført sakte og hensynsfull, og ikke utgjorde en fare. 

Boten er kanskje i minste laget, men gitt omstendighetene er det strengt å inndra førerrettigheten for 1 år.

Dommen viser også til lovgivers hensikt med automatisk beslag av førerrettighet også om man er marginalt over.

Jeg lever uansett godt med en avklaring på hva som skal være gjeldende praksis.

Share this post


Link to post
Share on other sites
The Saint   
The Saint
nomen skrev for 10 timer siden:

 Hvor lav må bota være for at dere synes at å bli tatt for fyllekjøring er greit nok, og fortsetter å ta sjansen på å ikke bli tatt?(for det er jo det man snakker om her)

 

Og dere som snakker om frihet.

Hvis det å "ragge rundt" på sjøen med 0,9 i promille betraktes som frihetsberøvelse, bør man vurdere eget alkoholinntak på nytt, kanskje søke hjelp.

 

En voksen mann vil kunne ta seg en liten øl eller to i sommervarmen om man klarer å fordele det ut over noen timer, uten å få straffbar promille.

Med andre ord, en liten "styrepils" går an om en koser seg mens man tøffer utover fjorden i 5 knop.

 

Er ikke hvor lav bota bør være det er snakk om. Det er heller snakk om det bør være bot eller tilsnakk. Har selv ingen problemer med dagens lovverk. Men mener at det bør utvises ett vist skjønn. Ja, jeg har båt som gjør 40+ knop. Nei, jeg kjører aldri så fort. Nei jeg fører ikke båt med høyere promille enn 0,8. Unntaket er vel om båten sliter seg og jeg er alene ergo må sikre liv, helse eller båt. (Verdier). Men unner alle som putrer rundt i en saktegående snekke eller seilbåt å ta seg litt flere øl enn meg i solen. Ser rett og slett ikke problemet. Forbud og lover har vi nok av. Synes det er ett større problem med ribber over 8 meter som kan rase av gårde i 40+ knop, uten redningsvest og med inntil 0,8 i promille.

 

For å forklare hva jeg mener så har jeg en liten historie...

 

For en del år siden så hadde jeg det travelt og skulle rekke ett verksted i nabo bygda. Var nok litt tyngre på gassen en det jeg normalt ville ha vert... Det jeg ikke viste var at lensmannen akkurat hadde fått seg ny sivilbil. (Vi var naboer). Jeg var stort sett alene på veien unntatt bilen som kom bak meg. Lå 20 kmt over fartsgrensa. (Akkurat nok til at det kunne bli ordentlig dyrt i 80 sona). Så kom blålysa på... Helvete, tenkte jeg... dette ble dyrt verksteds besøk. Jeg stoppet ved ett lager ved siden av veien. Blålysa stoppet bak meg. Det tok uendelig lang tid før lensmannen kom ut. Han tok seg tid til å tenne pipa si. Før han ruslet bort til bilen min. Ja, ja, du hadde det travelt nå **** sa lensmannen. Ja svarte jeg, skal ned til ******* og ordne på bilen min svarte jeg. Ja, det gikk litt fort svarte lensmannen. Ja sa jeg, det gjorde nok det og tenkte febrilskt på hvor stor bota kom til å bil. Vel, du rekker ikke det i dag sa han. Men det var egentlig ikke derfor jeg stoppet deg. Den andre bilen din står i veien for snøbrøytingen, hadde du kunne flyttet litt på den? Ja, selvfølgelig svarte jeg. Så ble vi stående og prate om fast og løst. Til slutt så sa lensmannen. Jeg kunne ha tatt deg for å kjøre for fort, men jeg skal leve i bygda jeg også. Skulle jeg ha tatt alle jeg hadde sett gjøre den minste feil for alt så hadde jeg ikke fått gjort annet. Enden på visa var at jeg fikk kjøre, selv om det ble hjem. Uten bot. Har aldri fått noen siden heller, han gav meg en støkk. Så etter det så har jeg nå holdt fartsgrensa i over 20 år.

 

Det jeg mener å poengtere er at vi trenger holdninger, ikke flere lover og forbud. Nei, vi trenger i alle fall ikke strengere alkohol lovgivning på vannet. La politiet bruke litt skjønn. De har nok annet å gjøre. Er man en fare for seg selv og andre så slå hardt ned på det. Men bruk huet! Sett gjerne enda strengere straffer for de som er en fare for alt og alle. Men la de som koser seg i rolig fart være i fred med ølen sin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stradivarius   
Stradivarius

Å kjøre båt med 1.0 i promille er et grovt overtramp etter min mening. Jeg er tilhenger av promillegrensen på 0.8 fordi det da går an å kose seg litt på sjøen uten å være redd for å havne på kant med loven. Jeg har aldri målt min egen promille, men jeg tviler på at den noen gang har vært over 0.2 når jeg har stått til rors. Men det betyr ikke at jeg ville kjørt bil i samme tilstand. Poenget med en høyere grense er at man kan ha en margin opp til promillegrensen, ikke at man skal prøve å balansere på grensen. De som prøver på det vil jo ende opp som lovbrytere halvparten av gangene. Så selv om jeg feilberegner min egen promille og kanskje har vært over 0.2, så utgjør ikke det noen risiko. Man må vel opp i 0.3 før det er mulig å påvise svekkelse av dømmekraft osv. Sånn sett kunne grensen godt vært 0.5 for min del, men jeg tviler på at det blir der den havner hvis man først bestemmer seg for å endre den.

 

Når det gjelder om jeg er enig med dommen, vil jeg si at siden sannsynligheten for å bli tatt er så lav på sjøen, er ikke 6 000 i bot og 1 års inndragelse av førerrett noe avskrekkende i det hele tatt. Jeg har aldri måttet vise frem mitt båtførerbevis og jeg har heller aldri blitt stoppet i promillekontroll, verken i bil eller båt. Boten kunne godt vært litt større, men man kan ikke kompensere for lite/dårlig kontroll ved å ha strengere straff. Det må være en viss sannsynlighet for å bli tatt for at konsekvensene skal virke avskrekkende. Når man kjører bil, så utsetter man seg (og sin familie) for risiko. Det kan komme en bil over i motsatt felt og drepe deg og dette skjer innimellom. Men folk flest velger likevel å kjøre bil, også når det strengt tatt ikke er nødvendig. Så alvorlige konsekvener alene påvirker i liten grad de valgene folk tar, så lenge sannsynligheten for at disse konsekvensene skal gjøre seg gjeldende er lav.

 

Jeg er også motstander av det fenomenet man observerer på bilveien, hvor det er svært vanlig å ligge 10 km/t over fartsgrensen uten at det får noen konsekvenser, bortsett fra de ytterst få gangene man kommer til et sted hvor det er kontroll og man tilfeldigvis blir stoppet og bøtelagt for å ha gjort det samme som folk flest slipper unna med i årevis uten at de blir stoppet. Om boten blir høyere, oppfatter jeg slike tilfeldige straffer som enda mer urimelige. Da er jeg mye større tilhenger av strekningsmåling, der alle vet at de blir tatt hvis de kjører for fort, men det er det av en eller annen grunn enkelte som er motstandere av (fordi de vil bryte fartsgrensene?).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Solbris II   
Solbris II

Jaggu på tide at det kommer reaksjoner på alkohol og båtføring!

Grensen burde vært 0,2 promille. Det er helt meningsløst å føre båt ved inntak av alkohol! Uansett fart og størrelse på båt!

Problemet til myndighetene er at de ikke har gitt noen som helst form for mulighet til å følge opp!

Det er milevis mellom hver patrulje på sjøen. 
Så denne domfellelsen gir muligens presedens. Men jeg er redd den gir null praktisk betydning!

Dessverre!

Vent med god drikke til dere er godt fortøyd!:flag_bp:

Share this post


Link to post
Share on other sites
quantumduck   
quantumduck
nomen skrev On 30.7.2020 at 11.34:

Dommen er kanskje streng (jeg synes ikke det), men hva så?

 

Det er vel generelt vanlig å anse det som et problem om strafferammen er for streng i forhold til forbrytelsen? Den avskrekkende effekten av høye bøter og straffer er også kjent for å bare henge med oppover et visst stykke, og ikke helt til himmels.

Share this post


Link to post
Share on other sites
quantumduck   
quantumduck
Stradivarius skrev for 3 timer siden:

 

Når det gjelder om jeg er enig med dommen, vil jeg si at siden sannsynligheten for å bli tatt er så lav på sjøen, er ikke 6 000 i bot og 1 års inndragelse av førerrett noe avskrekkende i det hele tatt.

 

Det er akkurat her skoen trykker, tror jeg. Og enda høyere strafferammer har begrenset effekt, når folk flest oppfatter nivået som "hinsides" vil økning til 2 x "hinsides" ha minimal effekt. Økt synlighet og kontroll vil hjelpe, og jeg tror egentlig også dagens regler og strafferammer ville være tilstrekkelig om det ble foretatt mer kontroll. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...