Jump to content
Ingar

Høyesterett: 6k i bot og ett års inndragning etter 1.0 i promille

Promille  

328 members have voted

You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.

Recommended Posts

Hper   
Hper

Promilleføreren kan også være "kompisen" som skal kjøre dine unger og kona ett eller annet sted i superduperfart, og så gjør hans promille og selvpåførte dårlige dømmekraft/reaksjonsevne at de kommer til skade. 

 

Må være strenge reaksjoner på sånt. 

--

Om en blir tatt med promille i motorisert kjøretøy så syns jeg faktisk det er rimelig å miste retten til å føre motorisert kjøretøy uavhengig av hvor det brukes. Være seg på vann, land, i lufta. 

 

Hvis en skal snakke om en alminnelig rettsfølelse så tror jeg de fleste vil mene det er galt om mr Olsen som mistet førerretten til båt kan sette seg i bilen og kjøre hjem. Eller motsatt. At fyllekjøreren med bil kan ta taxi ned til brygga og fyke avgårde i rib eller på vannscooter i en zillion knop. Eller føre familiebåten ut på tur for den saks skyld. 

 

Det virker helt feil.. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
pipe   
pipe

I lys av denne dommen bør inndragningsiden av føreretten bli lovfestet for det bør være forskjell på 0,81 og 2 i promille.
Det er jo ikke noe nytt at man kan få 1 års førenekt hvis man blir tatt med for høy promille, det som er nytt er at man automatisk kommer til å få det også hvis man er rett over grensen.
Når det gjelder størrelsen på boten er denne satt etter inntekten som  nedfelt i loven derfor vil jeg ikke mene så mye om den.
Ser 10-12k er tall som går igjen når lokalavisen skriver om saker der politiet har bøtlagt båtførere for promille.
I praksis gjelder det saker opp til 1,5 i promille som er nåværende grense før saken blir sett over til retten. 

Edited by pipe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche
pipe skrev 4 minutter siden:

I lys av denne dommen bør inndragningsiden av føreretten bli lovfestet for det bør være forskjell på 0,81 og 2 i promille.
 

 

En rettskraftig dom er vel "godt nok" i så måte og skaper presedens?

Share this post


Link to post
Share on other sites
pipe   
pipe
Mouche skrev 2 minutter siden:

En rettskraftig dom er vel "godt nok" i så måte og skaper presedens?

 Ja, men etter denne dommen så blir ikke forskjell på om man er rett over eller mye over.
Hvis man er komfortabel med det er jo tingenes tilstand god etter denne dommen 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche

Finnes trolig mer enn bare en rettskraftig dom vil jeg tro, men gidder ikke søke opp dette. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
pipe   
pipe
Mouche skrev 6 minutter siden:

Finnes trolig mer enn bare en rettskraftig dom vil jeg tro, men gidder ikke søke opp dette. 

Det gjør det sikkert men jeg har ikke sett noen få mer en 1 år.
Så inntil videre får man 1 år uansett hvor mye eller lite man er over grensen.
 

Edited by pipe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche

«Lagmannsretten har lagt til grunn at kjøring med promille regnes som en grov overtredelse av småbåtloven og at lovgivers utgangspunkt har vært at ethvert brudd på promillegrensen skal medføre tap av førerrett.»

 

Men etter hva jeg kan lese så er saken anket til Høyesterett så da får vi se hva de sier om saken blir antatt. Med andre ord er ikke dommen rettskraftig (enda) og han kan fortsatt kjøre båt en stund til.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olevine   
Olevine
pipe skrev 41 minutter siden:

for det bør være forskjell på 0,81 og 2 i promille.

Kan godt være det bør være forskjell, men nå er jo allerede 0,8 forholdsvis høyt. Så er det vel heller ikke utenkelig at reaksjonen differansieres etter omstendighetene, rask/saktegående båt, natt eller dag osv.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche

Høyesterett la til grunn at ved straff for brudd på småbåtloven § 33 om føring av fritidsbåt med promille over den fastsatte promillegrensen på 0,8, besluttes som den klare hovedregelen også tap av førerett i minst ett år.

 

Så da er det opp til retten å avgjøre om det skal være et år (minst) eller høyere, veldig bra!

Share this post


Link to post
Share on other sites
pipe   
pipe
Mouche skrev 2 minutter siden:

Så da er det opp til retten å avgjøre om det skal være et år (minst) eller høyere, veldig bra!

Nå føres normalt ikke slike saker med promille under 1,5 for retten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomen   
nomen
pipe skrev 1 time siden:

 Ja, men etter denne dommen så blir ikke forskjell på om man er rett over eller mye over.
Hvis man er komfortabel med det er jo tingenes tilstand god etter denne dommen 

Ser ikke noen grunn til å differansiere dette. Over er over, om det er 0,81, eller 2.

 

Så vidt jeg vet mister man lappen på bil i 2 år uansett om man har 0,51 eller 1,5.

 

Hvorfor skal det være så forbasket vanskelig å holde seg edru i båt?

 

Hvor kommer den ideen om at 20-30-40 knop på sjøen er grei skuring med promille?

 

Straffen som denne tråden omhandler var for mild, og det er på høy tid å slutte å skille på hva man skal tape førerretten på.

 

Fyllekjøring er egosistisk og livsfarlig. Det skaper fare for mange fler enn den som er full, og er meget enkelt å unngå.

 

Det må slås hardt og nådeløst ned på!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Faxen   
Faxen

Tiltredes. Ankerdram, når man har fortøyd for overnatting.

Share this post


Link to post
Share on other sites
R.O   
R.O

"Det bør vere skilnad på ein som køyrer som ein idiot og ein som køyrer roleg, sa advokat Ole Andreas Thran til NRK i mai".

 

"Det støttar Hvide Smith i Kongelig Norsk Båtforbund"

 

At man ikke skal kjøre noe form for kjøretøy med promille er på en måte litt uangripelig, samtidig er det er inngrep i folks frihet. I en snekke eller seilbåt utsetter du ingen for fare, heller ikke i en raskere båt dersom du velger å kjøre i 5knop. (under 10km timen -  joggefart). I en iver etter å få ned ulykker innføres det fort en masse regler som treffer alle andre enn de som utgjør problemet...

 

Skal folk beskyttes mot seg selv så må det innføres promillegrense for bading, roing og opphold langs vann og elver. Er hensikten å beskyttes allmenheten mot andres adferd så er det fart, fart, og fart som bør være fokus. Høy fart og promille er selvfølgelig farlig, 5 knop og promille utgjør ingen fare for allmenheten...

 

Sønnen min på 14 år var ute med gummibåten mellom høya og Oscarsborg for noen uker siden. Var tror dere bekymret meg minst, vannscootere i 50knop med en tenåring bak rattet, en RIB med 2x300hk, eller en snekke/seilbåt der føreren kanskje hadde over 0,8 i promille...?

  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
SamH   
SamH

 

27 minutes ago, R.O said:

samtidig er det er inngrep i folks frihet. I en snekke eller seilbåt utsetter du ingen for fare


Hvem sin firihet? Ofrenes? For noe jævla tull..

Det er en en masse eksempler på ulykker forsaket av saktegående fartøy, være seg fall overbord, skader i havn, og for egen del har jeg også blitt påkjørt av 5knops snekkefyll, i kajakken. 

Du skal ikke ha noen frihet til fjase rundt i fylla, ikke i noe motorisert. Risiko for at noe skal skje om en turer rundt i fylla er helt og holdent uvesentlig i forhold til konsekvensen for den/de det går utover.
No mercy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
pipe   
pipe
nomen skrev 1 time siden:

Ser ikke noen grunn til å differansiere dette. Over er over, om det er 0,81, eller 2.

 

Så vidt jeg vet mister man lappen på bil i 2 år uansett om man har 0,51 eller 1,5.

Slik var det i mange ti år men for en god del år siden ble dette forandret.
Jeg mener å huske det skjedde i forbindelse med at promille grensen ble satt ned til 0,2,
Man mister jo ikke lappen om man er litt over 0,2 da grensen normalt for førekortbeslag er 0,5.
Så over er ikke over når det gjelder førekortbeslag.
Jeg mener dagens straffesystem for promillekjøring på land er mye mer treffsikkert enn det gamle sjablong systemet der man ble hivd i fengsel og tatt i fra førerretten i 2 år ved å bruke argumentet over er over uten å reflektere i noen særlig grad over hvor mye over grensen man var.

Edited by pipe

Share this post


Link to post
Share on other sites
pipe   
pipe
SamH skrev 28 minutter siden:

Du skal ikke ha noen frihet til fjase rundt i fylla, ikke i noe motorisert.

Så er bare spørsmålet hvor grensen går for fylla for på ett eller annet punkt vil de aller fleste være enig med deg.
Jeg er av den oppfatning at klarer man ikke å beherske å føre sin egen båt på en trygg måte under alle forhold innenfor dagens promilleregelverk så er det ikke promillegrensen som er problemet.

Edited by pipe

Share this post


Link to post
Share on other sites
SamH   
SamH

Grensen er satt den nå.

Uten skjerpende omstendigheter, nice, sakte  og pen kjøring uten hendelser med promille 1.0.
1 år tap av førerettigheter, 6k bot. Absolutt i tråd med forarbeidene, og lovteksten. Applaus!
Neste idiot som blir henta inn vil selvfølgelig bli målt mot dette. "Minst 1 år", om det ikke er noe skjerpende utover dette.

Men .. 
Jeg syns det er altfor svakt. Ta billappen og. Smell til med bøter så Nettavisen får noe å skrive om.. No mercy. 

Eller bare seil edru..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Havarita   
Havarita

Greit ar forholdene nå er avklart.

Hva som kvalifiserer til kortere tid enn 1 år, er ikke vurdert i dommen. Vil tro at man da i praksis må påberope seg avverge skade på liv og eiendom som ikke kan gjøres på annen måte.

Hva som kvalifiserer til lengre enn ett år er heller ikke konkretisert, men man kan tenke seg følgene faktorer:

-Høyere promille (>1,5)

-Uaktsom navigering (inkl for høy fart)

-Skade på liv og eiendom. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mouche   
Mouche
R.O skrev for 2 timer siden:

, 5 knop og promille utgjør ingen fare for allmenheten...

 

 

Så forutsatt at man holder maks fem knop så skal det være fritt frem for promille? To i promille i en femti fots båt i traffikert farvann er helt greit? Frihet til å være full og plage og/eller være til fare for andre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
R.O   
R.O
SamH skrev for 1 time siden:

 


Hvem sin firihet? Ofrenes? For noe jævla tull..

Det er en en masse eksempler på ulykker forsaket av saktegående fartøy, være seg fall overbord, skader i havn, og for egen del har jeg også blitt påkjørt av 5knops snekkefyll, i kajakken. 

Du skal ikke ha noen frihet til fjase rundt i fylla, ikke i noe motorisert. Risiko for at noe skal skje om en turer rundt i fylla er helt og holdent uvesentlig i forhold til konsekvensen for den/de det går utover.
No mercy.

 

 

At det er et inngrep i folks frihet er vel ikke en gang noe å diskutere, det vil alle regler være. Men så skal må man selvfølgelig veie enkeltindividers rett til fri utfoldelse opp mot skade potensialet det har for ander. Derfor aksepterer vi fartsgrenser, våpenkontroll osv.. Og den balansen kan alltid diskuteres.  Jeg mener selvfølgelig ikke at man skal kunne rave dritings rundt i alle slags fartøy bare man holder seg under 5 knop, men man bør se på promille og adferd sammen.  I bil mener jeg  0,2% veldig fornuftig, for 1 sek uoppmerksomhet kan være katastrofalt. Jeg mener også straffen for å se på tlf når man kjører bil er latterlig lav, da dette har utviklet seg til en ukultur - og kan store konsekvenser. Da må friheten til ev ofre veis høyere enn enkeltindividets rett til å kjøre bil og se på tlf.. 

 

At dette er en balanse et hvert samfunn løpende diskuterer antar jeg også de fleste er enige om,  ellers kunne vi enkelt fått ned alle ulykker ved å forby og regulere alt. Hvorfor skal det f.eks overhode være lov å kjøre MC, med den risikoen det medfører,  50knop på sjøen, der andre ferdes, er det OK?  Påbud om vest i fritidsbåt er også et inngrep i folks frihet..

 

At det er noe jævla tull må du gjerne mene, men det er ikke sikkert vi er så uenig, Ta deg en øl og slapp av, men ikke kjør etterpå...:)

 

 

Mouche skrev 1 minutt siden:

 

Så forutsatt at man holder maks fem knop så skal det være fritt frem for promille? To i promille i en femti fots båt i traffikert farvann er helt greit? Frihet til å være full og plage og/eller være til fare for andre?

 

 "5 knop og promille utgjør ingen fare for allmenheten" - den var nok litt unyansert, så den hadde jeg kanskje formulert litt annerledes..:)  Dersom slike saker skal sjablong vurderes, så ville straffen blitt den samme om du med 0,81 i promille førte en 20 fots snekke i 5knop på dagtid, eller en 40 fots cabincruiser i 30 knop nattestid uten lanterne - fordi straffen for promille ville trumfet straffen for bla manglende lanterneføring. Mao. To scenarioer med helt ulikt skadepotensialet vil kunne bli straffet likt. Det sammenfaller i alle fall ikke med min rettsoppfatning.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hper   
Hper

Tør tippe folks rettsoppfating ligger sånn ca nøyaktig på samme sted for å føre båt i rus som det gjør for bil. Altså på 0,2 og strenge straffer. 

 

Så kan en bruke så mye energi en ønsker på å forklare at det er forskjell på båt og bil, men det hjelper nok lite. Tror de fleste som har sett en rib eller vannscooter i en zillion knop, som vel de fleste har sett nå, skjønner at hovedregelen må være "edru". 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ida Marie III   
Ida Marie III
Hper skrev 12 minutter siden:

Tør tippe folks rettsoppfating ligger sånn ca nøyaktig på samme sted for å føre båt i rus som det gjør for bil. Altså på 0,2 og strenge straffer. 

 

Der tipper jeg du tar feil...nær sagt igjen...

Endog denne dommen mener flertallet her inne var for streng... ennå de bare fulgte/praktiserte loven...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Andor   
Andor

mye strengere straffer trengs på sjøen også, både for tullekjøring og fyllekjøring, tenk på oss som har havet og kysten som vårt arbeidssted, vi fører mange turister langs kysten fra Bergen til Kirkenes og tilbake, noen ganger har vi vært inne i Oslo med skipene, senest nå for 1 uke siden var vi der med MS Fridtjof Nansen. er helt utrolig hva sjømannskap og førerer en ser inn over Oslo fjorden, vi la også merke til flere i småbåter som satt og drakk alkohol mens dem var ute på fjorden, når en ser hvordan kulturen og sjømannskapet er nordover fra Bergen og nordover, så kan ikke det sammenlignes i det hele tatt, der kan dem virkelig å manøvrere båter, klart det finnes noen få unntak der også, men sjelden som den galskapen i Oslo fjorden. før seilte jeg for DFDS Oslo-Køben i 4 år, det var helt utrolig at ikke mere ulykker skjer

Share this post


Link to post
Share on other sites
SamH   
SamH
18 minutes ago, Ida Marie III said:

Endog denne dommen mener flertallet her inne var for streng...


Jeg syns du skal ha for innsatsen. Så du får lese en gang til, og telle. Til og med kanskje addere.

 

image.png.293b0f4387bb9d4c3fb484b634aa0c41.png

 

image.png

Edited by SamH

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...