Jump to content

Bygging i strandsonen


Concorde

Recommended Posts

Er vel kanskje naturlig at folk har lyst til å bygge på hjemplassen sin, på sine eiendommer, derfor har du ingenting med å samenligne en grunneier med en som livnærer seg på innbrudd og kalle disse for pakk, jeg anbefaler deg til å utgyte galden din i et annet fora eller holde det for deg selv!

Link to post
Guest Avmønstret#
Er vel kanskje naturlig at folk har lyst til å bygge på hjemplassen sin, på sine eiendommer, derfor har du ingenting med å samenligne en grunneier med en som livnærer seg på innbrudd og kalle disse for pakk, jeg anbefaler deg til å utgyte galden din i et annet fora eller holde det for deg selv!

 

Beklager at du ikke tåler sammenligningen. Selv syns jeg mindre dårlig om noen som rapper bilstereoen min, for å dekke sitt misbruk, enn noen som stjeler fiskeplassen, badeplassen, ankringsplassen vår.

 

Hvis det er selve ordet "pakk" du reagerer så sterkt på så kan jeg godt omformulere meg til noe annet, du må gjerne komme med forslag til hva jeg bør kalle lovbryterne for.

 

Forøvrig er det administrator som har hele og fulle makt ifht. hvem som sier hva her på forumet. Du har full anledning til å klage til skipsrådet.

 

Men nå er vi veldig OT. :wink:

Link to post

Jeg synes nå det er bra med bebyggelse i strandsonen, det er jo dette som gjør at veldig mange plasser er hva de er! Hva hadde sørlandskjærgården vært uten bebyggelse?..Nidelva, Lyngør, blindleia, skippergada....

 

Selvfølgelig må man bruke fornuft og ikke bygge ut alt, men det er masse plass til flere fritidseiendommer!

Link to post
Hva hadde sørlandskjærgården vært uten bebyggelse?..Nidelva, Lyngør, blindleia, skippergada....

Jo, da hadde sørlandet også vært den perlen av en kyststrekning som du finner nedover den svenske vestkysten. Idylliske småbyer og tettsteder på rekke og rad, men med totalt fravær av plankeskur og gjerder ellers.

Link to post

Det som plager meg med strandsonebygging er at enkelte (ikke vet jeg men mistenker at det er folk som kjenner de rette folkene i kommunestyret o.l.) som får bygge mens andre ikke får. Strandsonen skal brukes og det av både hytte- og båtfolk. Sitter nok med en følelse av at reglene for bygging i strandsonen er laget for indre Oslofjord og dermed passer ganske dårlig med mer sentrale strøk av landet. En jeg kjenner fikk fradelt en hyttetomt med strandlinje med formål hyttebygging men har ikke klart å få byggeløyve for hytte... Like i nærheten har andre fått lov å bygge i friområder.

 

En sak i Haugesunds Avis i går viser litt av galskapen: Et par vil bosette seg og bygge hus på Røvær (liten øy utenfor Haugesund). Røvær er jo nesten bare strandsone og uten bebyggelse der ville hele øysamfunnet forsvinne. Likevel får de avslag på byggesøknaden... Litt fleksibelitet og lokaltilpasning må til men så vidt jeg minnes så ble kommunen fratatt en del handlerett i slike saker da det skulle sentralstyres for å bli likere behandling landet rundt. :rolleyes:

Link to post

Hvis du sammen med byggesaken har ett følgebrev fra advokatbyrået BAHR virker det som man får til det meste...Kommunen har ikke satt av 500.000 til den påfølgende rettsaken slik som søker har gjort.

En annen stakkar kan bare glemme å søke om å få utvide den gamle utedassen en halvmeter slik at det kan bygges om til miljøtoalett... Det er enklere å ta de små... :headbang:

Når dere hisser dere opp over hyttepalassene med tilhørende eiere som breier seg i skjærgården, hver klar over at flertallet hytter og eiere er "normale". Ikke alle med båt har 40+ fot, men det er de man diskuterer hekkbølgene på... (+ Baltic 29 :wink: )

 

Hilsen en hytteeier som aldri har jaget noen som har fortøyd i nærheten av vår hytte... :wflag:

Link to post

Hyttepalasser eller ei. Størrelsen er ikke avgjørende. Fører du et gjerde ned til lavvannsbeltet og setter opp et skilt med "Hold deg unne, dette er mitt" spiller det mindre rolle om hytta ovenfor er et palass eller et plankeskur. Det er uansett forbudt. Slike stengsler bør rives og eieren bør presenteres regninga og forelegges bot. I de få tilfeller hvor hytta er satt opp lovlig og forskriftsmessig så nære strandkanten at eiendommen kan defineres som innmark bør staten gå inn å ekspropriere grunn slik at normal ferdsel i strandsonen kan sikres.

 

Hilsen

rem

(Hytteeier med strandtomt)

Link to post
Hvis du sammen med byggesaken har ett følgebrev fra advokatbyrået BAHR virker det som man får til det meste...Kommunen har ikke satt av 500.000 til den påfølgende rettsaken slik som søker har gjort.

En annen stakkar kan bare glemme å søke om å få utvide den gamle utedassen en halvmeter slik at det kan bygges om til miljøtoalett... Det er enklere å ta de små... :headbang:

Hilsen en hytteeier som aldri har jaget noen som har fortøyd i nærheten av vår hytte... :wflag:

 

Kanskje det var følgebrev fra for eks. advokatbyrået BAHR jeg manglet, når jeg søkte om riving/oppsetting av ny anneks/gjestehytte på samme sted. ( Det gamle annekset er angrepep av råte i tak og vegger.)

I min enfoldighet trodde jeg dette skulle være en kurant sak for å få dette i lovlige former, men dengang ei.

Fikk selvfølgelig avslag på min søknad om å sette opp nytt, men kunne foreta en rehabilitering av det gamle. Omkostningsmessig vil dette bli like kostbart som å sette opp en ny i laftet utførelse. :headbang:

Link to post

Hvis du forblender den gamle muren med 20cm Leca, legger på nytt 2x4" spikerslag med isolering og ny utvendig panel, for deretter å rive innvendig gammel "panel" så har du vel teknisk sett bare renovert, eller? Er det ikke noe på TV som heter "Ekstrem renovering" da? :lol:

Link to post
Hvis du forblender den gamle muren med 20cm Leca, legger på nytt 2x4" spikerslag med isolering og ny utvendig panel, for deretter å rive innvendig gammel "panel" så har du vel teknisk sett bare renovert, eller? Er det ikke noe på TV som heter "Ekstrem renovering" da? :lol:

 

 

Tenkte faktisk på akuratt det samme, har hørt om flere som har gjort det på denne måten. :smash:

Link to post
Hvis du forblender den gamle muren med 20cm Leca, legger på nytt 2x4" spikerslag med isolering og ny utvendig panel, for deretter å rive innvendig gammel "panel" så har du vel teknisk sett bare renovert, eller? Er det ikke noe på TV som heter "Ekstrem renovering" da? :lol:

 

Takk for tipset `Honduras`. Ser nok ut som jeg kommer til å gå for denne metoden "Ekstrem renovering". :lol:

Link to post
Det er jeg enig i når det er til sjenanse for andre, ellers synes jeg at det pynter opp skjærgården med fine hytter eller naust i tradisjonell stil, men det synes desverre at trenden går mot skjærgårdshytter i funkisstil og det har jeg ikke sansen for.

 

Hmmm, der er vi ikke enige. Mange flotte, men beskjedne hytter er oppført i funkisstil, og er etter min oppfatning godt tilpasset det skjærgårdsmiljøet de ligger i. Jeg synes det er et mye større visuelt problem at mange av dagens hyttebyggere ser ut til å være sterkt påvirket av byggestilen man ser i "Falcon Crest", og/eller fra tyrollerhus i Alpene.

Link to post

Hvis en sjøbu blir tatt i bruk for beboelse så er det vel ikke ulovlig bygg/bygging som er problemet, men bruken av det lovlige oppførte bygget som er problemet? Og hvilken rolle spiller det for båtfolket om en sjøbu bebos, eller kun brukes til opphold og oppbevaring av "ting og tang"?

 

Os så gjentar jeg for n'te gang på dette forumet;

 

Kom med konkrete eksempler på attraktive steder for opphold og til-legging av båter som ikke lenger er tilgjengelig på grunn av bygging av nye hytter og naust lovlige såvel som ulovlige! Jeg snakker da selvfølgelig om det/de som er bygget etter innføring av strandloven.

 

:fishing:

Link to post

Det spiller stor rolle. En slik bruksendring lovlig eller ulovlig gjør at sonen rundt blir mindre tilgjengelig.

 

Du etterspør konkrete eksempler. Det innebærer at man i praksis navngir eller identifiserer. Det er vel ikke helt i tråd med retningslinjene her.

Link to post

Jeg har hytte i et område hvor strandjegerne har vært aktive en god stund. Denne jobben er sikkert ikke lett for de som har fått oppgaven. Spesielt hvis det er slik det hevdes at Sandnes kommune liksom er pilotprosjektet.

I og med at jeg kjenner en del av de berørte hytteeierne, så får jeg også høre litt av begge sider. Min oppfatning er at man prøver å finne en minnelig løsning der hvor det er gråsoner.

Klarer man å dokumentere at bygget er eldre enn en viss dato, så tror jeg det er greit.

 

Det er jo ofte de mest graverende tilfellene man får høre om, og naturligvis uttrykker også eieren av tomten og byggverket misnøyen med byråkratiet utrykkelig. Jeg tror ikke myndighetene er så urimelige når alt kommer til alt, for strikken har ofte blitt tøyd litt for langt slik at hendelige misforståelser ikke lenger kan brukes til eget forsvar.

 

Når en brygge blir oppført, så kan man ikke forvente at noen tror bryggen er fra 1960 bare fordi det er risset inn 1960 på en trykkimpregnert plank i all hast.

 

Når det gjelder utbygging av offentlige stier mellom Stavanger og Sandnes, så skal disse etter planen gå gjennom noen fantastiske eiendommer. Jeg har full forståelse for protestene blant grunneierne, og det blir spennende å se resultatet til slutt.

 

Jeg mener disse eiendommene bør bevares uberørt rent følelsesmessig, men i og med at en del av næringseliten bor i dette omtalte området, så tror jeg vi kan forvente en diskusjon hvor en utilgivelig økonomisk forskjellsbehandling har funnet sted.

 

Likhet for loven er et problem her, og etter min mening så bør staten betale grunneierne som blir berørt hvis det forskjellsbehandles.

 

Nå er det jo ikke båteierne som styrer denne prosessen, men båtlivet er en viktig del av rekreasjonen til en mengde mennesker i Norge. Jeg tror man burde satt fokus på hvordan man kunne utvikle skjærgården for flere brukergrupper med flere byggverk, og på denne måten unngått interessekonflikter. Noen land virker til å ha sett dette komme for mange år siden, og vi burde skynde oss med å finne gode løsninger for tømming av septiktanker etc.

Det ingen ser ut til å skjønne er etter mitt begrep at også båtfolket representerer et potensial av å være en ny turistnæring.

 

Det er nok av plass, for vi har faktisk like lang kystlinje som USA.

Link to post
Det som plager meg med strandsonebygging er at enkelte (ikke vet jeg men mistenker at det er folk som kjenner de rette folkene i kommunestyret o.l.) som får bygge mens andre ikke får. Strandsonen skal brukes og det av både hytte- og båtfolk. Sitter nok med en følelse av at reglene for bygging i strandsonen er laget for indre Oslofjord og dermed passer ganske dårlig med mer sentrale strøk av landet. En jeg kjenner fikk fradelt en hyttetomt med strandlinje med formål hyttebygging men har ikke klart å få byggeløyve for hytte... Like i nærheten har andre fått lov å bygge i friområder.

 

Jeg kan dra frem mange eksempel der, jeg skal her ikke gå nermere inn i saken, men når en hyttesøknad har vert avslått i fylke og tilsist i kommunaldepartemanget uten ankemulighet kommer hytta opp etter at saksbehandler og byggeherre blir familiære, jeg har personlig forhørt meg i nevnte dept. om denne sake og flere, så hvis det er noen så lurer på noe så bare ta kontakt så skal dere få greie på hva kommunen som rekvirerer forsvaret egentlig driver med! :puke:

Link to post
Når det gjelder utbygging av offentlige stier mellom Stavanger og Sandnes, så skal disse etter planen gå gjennom noen fantastiske eiendommer. Jeg har full forståelse for protestene blant grunneierne, og det blir spennende å se resultatet til slutt

Jeg er så ufattelig enig!

Hvor var alle de sterke meningene som følelsenre når Hinna Park ble bygget? Hvorfor lages det ikke tursti mellom Vaulen og Hillevåg når (det idiotiske) dobbeltsporet kommer like vel? Det er bare fordi det er private tomter at stiene skal bygges. Ren missunnelse! Dette er flotte gammle tomter som burde blitt godt tatt vare på.

 

 

Et av problemene i Sandnes som du nevner et at kommuneplanen overstyrer reguleringsplanene :headbang:

Så hvis deler av hytten/naust/brygge bli ødelagt i storm eller ulykker risikerer du å ikke få lov til å bygge det opp igjen!

(Det har vært eksempler på det, uten at jeg ønsker og gå i detalj)

Link to post
Guest Avmønstret#
Tenkte faktisk på akuratt det samme, har hørt om flere som har gjort det på denne måten. :smash:

 

Uten å ha den helt detaljerte oversikten så mener jeg det er noen krav til at diverse deler av reisverk (eller tilsvarende) må beholdes. Og det skulle jo ikke være umulig å få til.

Link to post

Mange hytter er oppført etter krigen i LNF områder som da betyr landbruk, natur og fritid.

Dette betyr at området ikke er beskyttet mot omregulering, og at området kan bli omregulert til for eksempel boligområde, hytteområde etc. Hvis man har hytte i et slikt område, så skal man i tillegg til byggesøknaden om endringer ha en dispensasjon. (Dette er to forskjellige etater så vidt jeg har skjønt).

 

Men så er det slik at kommunene har, så lenge det primært ikke skal oppføres nye bygg i LNF områder, gitt byggetillatelser på enkelte områder som utbygg og oppføring av boder. For slik bygningsmasse så har kanskje reglene for hytteområder blitt praktisert for å gjøre det enkelt og rettferdig.

 

Det vil si at det kanskje tillates utbygging og oppføring av mindre bygningsmasser i tilknytning til gammel bygningsmasse. I og med at det da har blitt praktisert en begrenset økning i bygningsmassen, så klarer ikke alle hytteeiere å begrense seg. (Noen tar seg godt til rette i håp om å ikke bli oppdaget eller kanskje få tilgivelse).

 

Det er ofte slike saker som da ender i et tvistemål.

Hvis man ikke har en godkjent byggesøknad og en dispensasjon liggende i kommunens arkiv, så skjønner jeg godt at kommunen krever en troverdig dokumentasjon for når byggverket ble oppført. Vi snakker jo om bygninger som ikke bærer preg av å være eldre enn den datoen arkivene ble etablert.

Edited by Ole Petter
Link to post
Guest Avmønstret#
Os så gjentar jeg for n'te gang på dette forumet;

 

Kom med konkrete eksempler på attraktive steder for opphold og til-legging av båter som ikke lenger er tilgjengelig på grunn av bygging av nye hytter og naust lovlige såvel som ulovlige! Jeg snakker da selvfølgelig om det/de som er bygget etter innføring av strandloven.

 

:fishing:

 

Konkret så bor jeg 1,5 mil fra Oslogrensa, og bor 100 meter fra stranda ved en innsjø (som omfattes av samme regelverk innen Oslomarka, som ved sjøen), men har hele tomta mi på "utsiden" av 100 meteren. Flere av hyttene, rett nedfor huset vårt, med strandtomt, har fått omregulert hytta til enebolig. Det som da har skjedd er at naturlig vegetasjon er fjernet, eiendommene er planert og det er anlagt plen helt ned til vannkant, brygge og båthus er bygd, og det er anlagt strand. Det er satt opp gjerder helt ned til vannet. Det hele supplert med "gatlykter" som lyser opp brygge og båthus/strand. Det som før definitivt var utmark er nå definitivt innmark. Det er overhodet ikke naturlig for noen å oppholde seg langs strandsonen for rekreasjon, fisking, bading, noe som var helt naturlig før.

 

I ett av tilfellene har det kommet klage på ulovlig oppføring av brygge og båthus, det er gitt beskjed om rivning. Eiendomen er solgt et par ganger etter det, og ingenting skjer.

 

Det er mange tilsvarende eksempler bare langs denne ene, og lille, innsjøen.

Link to post

Mouche! ..... Vis meg DEN sjøboden på sørlandskysten som kun blir brukt til "ting og tang".

Enig med deg at det er ikke sjøbodene (de lovlig oppførte) som er problemet, men bruken. Det er faktisk stor forskjell om du går forbi ei korrekt brukt ubebodd sjøbu eller om det er ei som er "fullt befestet". Du holder automatisk større avstand til et område som er bebodd i forskjell til noe som står tomt.

 

Per

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...