Jump to content

Bygging i strandsonen


Concorde

Recommended Posts

javel.men jeg synes kragerøskjærgården er mere enn nok utbygd nå.

 

Helt enig, men slik har det vært siden jeg begynte å ferdes i skjærgården der siden strandloven ble innført. Eneste forskjellen er at mange hytter, men langt fra et flertall, har blitt noe større fått lagt inn/ut vann osv osv

Nå mener jeg at det ikke betyr så mye for allmenrettens muighet til å benytte skjærgården om hyttene er 60, 80 eller 120kvm, men det er det åpenbart uenighet om siden så mange kommuner har innført en maks begrensning, i Kragerø er det 100kvm samt en bod på 15kvm.

 

Nå har jeg også hatt en byggesak gående i denne kommunen i rundt 10 år og for den som tror at dispensasjonene sitter lett, ja da kan jeg dokumentere at det er bare tullprat!

 

Nei, for å snakke litt alvor, så vil det nok medføre en del arbeid å komme med ekspemplene og dokumentasjonen som du etterspør.

 

Jeg har etterspurt eksempler her på forumet i to år nå, men enda har ingen kommet med et eneste eksempel. Merkelig? :lipseal:

Link to post
Jeg har etterspurt eksempler her på forumet i to år nå, men enda har ingen kommet med et eneste eksempel. Merkelig? :lipseal:

 

Nei, det er ikke så merkelig! For 20-30 år siden var det langt færre som brukte øygarden ("skjærgården", som mange ynder å kalle det), så mange attraktive steder ble lite eller ikke brukt.

 

Slikt kan ikke brukes som argument for at det er OK å bygge ned dette og hint.

 

På Furuholmen i Fidjekilen ved Kristiansand er det mange attraktive strender, viker og strandknatter for båtfolk, men 6 - seks! - hytter jevnt fordelt utover holmen gjør den nærmest utilgjengelig. Den første ble bygd tidlig i 60-årene, den siste i 90-årene.

 

På Vestre Stokkeid litt østenfor, er det flere strender som er blitt nærmest "utilgjengelige" fordi der ligger en eneste hytte der. Den har ligget der siden tidlig i 1950-årene, da det meste av øygarden var ubebygd og tilgjengelig, slik at denne hytta ikke var noe problem; dessuten var som sagt ikke så veldig mange ute på jakt etter noe sted å gå på land.

 

På Springerhomen, tett nordvest for Teistholmen ved Kristiansand, legger en lokal fyr en flåtebu i sommersesongen, slik at båtfolk flest ikke går inn til denne lune og og attraktive holmen. Teistholmen er et kapittel for seg, med hytter i alle attraktive strender, og gjør det også vanskelig å gå inn i den eneste frie viken på nordsiden av holmen.

 

Men når dét er sagt: Det er ganske forstemmende at kommunene er slepphendt med dispensasjoner og tilgivelser til rikingene, mens vanlige folk ikke hjelpes til enkle krypinn ved sjøen, der det likevel ikke er "friluftsinteresser". En av bestemmelsene her i kommunen (kristiansand) er at buer ved sjøen ikke skal være større enn 15 kvm - jamen bra at vi fikk lagd oss vårt 50 kvm nøst før de bestemte dette! Hvordan skulle vi ellers ha fått rustet opp vår 25 fots oselverseksæring??

Link to post
Slikt kan ikke brukes som argument for at det er OK å bygge ned dette og hint.

 

Jeg argumenterer ikke for nedbygging av skjærgården, men tillater meg å påstå at det ikke har vært nybygging av hytter (nybygging betyr nye hytter der det ikke var noen tidligere) etter innføringen av strandloven i 1965 som betyr/medfører at man ikke lenger har tilgang til attraktive steder som man, en eller noen benyttet tidligere. "Tidligere" kan være når som helst etter 1965!

At "vanlige" folk ikke kan få seg noe ved sjøen er jo nettop et resultat av strandloven fordi hytter da ble et knapphetsgode og dermed drives prisene i været, økonomiens lover i all enkelhet!

Jeg er prinsipielt for at det skal bygges mere ved sjøen slik at flere kan få gleden av hytte ved sjøen, men da på steder som ikke vil være til trengsel for allmenheten. Det finnes en del gode eksempler på at dette har vært gjort langs kysten på Østlandet (Portør, Gjeving og Kragerø for å nevne noen) og det er uten tvil plass til flere.

Rent egoistisk er jeg mest tjent med en restriktiv holdning og null/nix/nada tillatelser for det vil drive verdien av min eiendom ytterligere i været!

 

I Kragerø har man også lov til å sette opp en bod på inntil 15kvm, men å få denne plassert ved sjøen er helt utelukket. Vi prøvde det siden vår (lovlig oppsatte) hytte står 5 (fem) meter fra sjøen, og det er derfor ikke er mulig for noen å gå i land akkurat ved hytta, men tvert nei til å plassere boden mellom hytta og sjøen av prinsipielle grunner! Diverse befaringer og klager til Fylkesmann osv har ikke ført frem. Å argumentere for at boden er viktig for båter og båtutstyr er å be om "trouble". Alle disse påstandene som fremsettes om hvor lett det er å få bygget noe, bygget på noe eller endret noe er med respekt å melde bare tull og vitner om liten vilje til å lese hva som faktisk står om denne type byggesaker i avisene, se på sakene i kommunen eller egen erfaring med denne type byggesaker!

Link to post

Fleire ulovlege bygg til retten

Tysdag 27. oktober må Ove Helland (56) møta i retten og svara for påstått ulovleg bruk av uthus på Vestre Teistholmen i Fitjar.

 

Sitat:

 

Dette er den første av i alt tre rettssaker for Sunnhordland tingrett denne hausten som gjeld brot på plan- og bygningslova i strandsona i Fitjarøyane.

 

Fire personar er tiltalte i dei tre sakene, som alle blei avdekka under storaksjonen som Fylkesmannen, Kystvakta og politiet gjennomførte i samarbeid med Fitjar kommune i fjor.

 

I alt blei det avdekka 30 meir eller mindre alvorlege lovbrot under denne aksjonen. Etter gjennomgang av sakene valde Fitjar kommune å melda seks personar til politiet.

 

I juni i år ila Haugaland og Sunnhordland politidistrikt fem av desse bøter frå 30.000 til 200.000 kroner. Det blei tatt ut tiltale mot ein sjette person, og denne sjette personen er altså Helland.

 

Avhengig av lovbruddets art er det etter min mening likevel ikke særlig avskrekkende å bli forelagt bøter i den størrelsesorden som her nevnes, spesielt for godt bemidlede personer. Jeg vil tro rike mennesker, som i flere tilfeller også mangler eller ikke utviser alminnelig etikk og moral, flirer og ler av slike latterlig lave bøtesatser for handlinger som i mange tilfeller blir regnet som miljøkriminalitet. De kriminelle bør også slik jeg ser det, få pålegg om å rive eller fjerne det som er ulovlig oppsatt og sørge for at naturen blir ført tilbake til opprinnelig tilstand. Om de nekter å gjøre det, bør staten ta denne oppgaven, men på lovbryterne sin regning.

Link to post

Hørte på radio forleden at det nå åpnes for inntil to års fengsel for slik kriminalitet. Helt enig med Capitaine her at bøter i det omfang det her er snakk om har liten preventiv virkning. Er det noe disse despotene har nok av er det nettop penger.

Link to post

Her er nok et eksempel på den "konflikt" som foreligger mellom lokale og sentrale myndigheter når det gjelder dispensasjon for bygging i strandsonen.

 

I dag har denne eiendommen en brygge som gjør det nesten umulig å gå i land og man er helt avhengig av egen båt for å komme til/fra øya. At en utvidelse av hytta med 30kvm skal ha noen som helst betydning hva angår almenhetens tilgang til øya fatter jeg ikke.

 

Det som jeg dog synes er synd er synd er at ikke sentrale myndigheter kjøpte denne eiendommen da den ble solgt for et par år siden til en høyst overkommelig pris (6/7 mill omtrent), rev hytta og gjorde hele øya tilgjengelig for almenheten. Det hadde ingen tapt på, heller ikke selger (som forøvrig var en kreditor i et konkursbo!).

 

Og hvem satt ved makten for et par år siden i fylket (Aust-Agder) og stat og sov i timen?

Link to post

Her er et eksempel hvor det reageres relativt strengt mot ulovlig bygging i strandsonen, men dog innenfor lovens rammer. Men man kan nok si at myndighetene er sent ute, men bedre sent enn aldri er det jo noe som heter. Det er viktig at kriminelle straffes slik at blant annet det allmenpreventive hensynet ivaretas.

 

Må rive hytte til 4,5 millioner kroner

Fylkesmannen opprettholder Fjell kommunes krav om at en ulovlig bygd hytte i strandsonen må rives.

 

Jeg tviler likevel på om samme reaksjonsform hadde blitt benyttet overfor politikere og godt bemidlede mennesker med kjendisstatus. Men det er min mening.

Link to post
Link to post

synes det er helt greit at folk bygger i strandsonen, men det kan godt være litt restriksjoner på hvordan det skal se ut, og at det står noenlunde i stil med område rundt. visse plasser ser det jo ut som hyttene bare er blitt strødd utover uten mål og mening, og da synes jeg det er direkte sjemmende og stygt. men det må også være plasser som blir avsatt til friområder, som alle kan bruke.

Link to post
Ja det er øyet som ser.... Dette er piss fra ende til annen. Her er det folk som allerede eier sine områder, og det har vert laget feks ein liten platting, og så er vedboden laget såpass pen at man ikkje trenger skjemmest.

Tenk om kommunistene skulle tatt runden i privatheimen til folk?! Er det nokon her som har malt huset uten å levere melding? laget mur over 60cm høyde? terrengforandringer? eller platting/terrasse?

Når det ligger pent til så skal alle være så j...misunnelig, å stikke mest mulig kjepper i hjulene. Bare fordi de ikkje har det slik sjølv!!!

 

Siste eg leste i avisa nå var ein som fikk avslag på å restaurere den vesle kaien sin?! :headbang: Nøyaktig lik den gamle, men tosken SØKTE. Nesten til pass da å få avslag. Men gud veit kvifor han fikk avslag?! Ikkje begrunnelse. Bare nei....

Har du ein eiendom er du forpliktet til å drive vedlikehold slik at ikkje det er fare for folk. Det var det han ville....

 

Blir j... nervøs av dette hysteriet til alle misunnelige sjeler. Ein dag i storm, så kommer nok de store trærne på nedsida til å gå over ende. Og da kommer eg garantert til å bli anmeldt. Fordi eg får bedre utsikt en andre unner meg....

 

Jeg kan love deg at jeg ikke er misunnelig på deg, men det ser ikke ut til at du har oppfattet at vi har et lovverk som både skal ivareta folks privatlivet (sørge for at ikke kummunister ligger under sengen din) og allmenhetens rett til å kommet til sjøen.

Link to post
Jeg tviler likevel på om samme reaksjonsform hadde blitt benyttet overfor politikere og godt bemidlede mennesker med kjendisstatus

Garantert ikke. Dette er korrupsjon for de få utvalgte. "Lands-moderen" er vel en av de mest profilerte av dem alle, sørget for seg og sine rett før hun fikk lovforslaget gjennom i stortinget

Som i mange tilsvarende land... det hjelper å være medlem i partiet

 

Blir j... nervøs av dette hysteriet til alle misunnelige sjeler. Ein dag i storm, så kommer nok de store trærne på nedsida til å gå over ende. Og da kommer eg garantert til å bli anmeldt. Fordi eg får bedre utsikt en andre unner meg....

sikre de trærne godt og hold en lav profil...

 

men det må også være plasser som blir avsatt til friområder, som alle kan bruke.

Helt ok det, men hvorfor må det være på min eiendom da? Hvorfor er det bare jeg som må dele? Hvorfor skal det være forskjell? Hvorfor kan ikke jeg gå ombord i båten din om jeg har lyst... eller sette meg på terrassen din... eller i stua di forsåvidt

Link to post
Jeg kan love deg at jeg ikke er misunnelig på deg

bare irritert på at du ikke har det slik selv

 

 

vi har et lovverk som både skal ivareta folks privatlivet og allmenhetens rett til å kommet til sjøen.

mil etter mil etter mil med ødemark (ubebodd/uberørt strandsone) i dette landet... og allikevel skal lovverket sikre allemannsretten til den delen som er bebodd og opparbeidet.

Og slik er det blitt i dette land: "hvorfor gjøre noe selv når man kan benytte andre sitt?"

Link to post

Det har jeg faktisk.

Nå er det ikke milene med ødemark langs kysten som gjelder heller, det alle de naturhavnene som hvor en kan legge en båt trygt for natta, og som blir færre og færre av og som er okkupert av brygger m/knipplinger og flaggstenger 100 m fra hytta. Dette gjelder i hovedsak øst- og sørlandet.

Vet ikke hvorfor du kaver deg opp som bor i Hordaland.

Edited by pettersand
Link to post

Norge er plenty stort, og har nok strandlinje OG fine bukter til alle som gidder.

Problemet er at at de som hyler negativt om bygging i strandsonen, ikkje gidder å benytte seg av det arealet som er tilgjengelig.

De ønsker ofte å ha fri tilgang der andre har kostet på og opparbeidet infrastruktur, slik at det er mest mulig bekvemt uten egne utgifter.

Link to post

Strandretten og retten til almenn ferdsel...jojo, fungerer rart synes jeg.

 

Her hos oss blir områder rundt oss i strandsonen privatisert og lagt ut til hyttebygging. Da er det utviklende og gunstig for bygda. Å gi oss fastboende lov til å bygge kai/naust på eiendom i samme område (som normalt ikke benyttes av andre da det finnes store områder som er både finere og bedre egnet) slik at vi også kan ha båtene våre her, nei det går ikke. Det vil jo hindre fri ferdsel!!! Da er det bedre at vi fastboende "strandbaroner?" kjører bil en halvtimes tid til en eksisterende kai, så kan hyttefolket kose seg uten å måtte irritere seg over privatiseringa?

 

Jeg har stor forståelse for at det skal være fri ferdsel med muligheter for alle, og at dette må reguleres til alles beste. At flotte plasser som kan brukes av alle skal vernes er jeg helt enig i. Jeg har derimot vanskelig med å forstå hvorfor områder som ikke benyttes av folk flest pga for eksempel ulendt terreng plutselig skal fremstå som svært attraktive dersom noen ønsker lage dette til med bedre tilkomst og ei brygge. (Snakker ikke om meg selv nå :wink: ) Da kommer etter mitt syn janteloven i sving og enkelte skriker over seg over de privatiserende baronene som vil ta seg til rette og samtidig ødelegge for skikkelige folk. At en selv aldri hadde vurdert dette som en plass en ville slå seg til en fin dag, teller overhodet ikke. Tanken "kan ikke jeg bruke det, skal heller ingen andre nyte godt av det" ser ut til å regjere?

 

Jeg mener også at når en bor på en plass med store fritidsområder rundt seg, slik det er langs store deler av kysten vår så bør det fortsatt være mulighet både for hytter og fastboende innen avgrensede områder. De store ubebygde områdene med naturperler som folk flest benytter seg av bør derimot få være i fred.

 

Pettersand: Klart vi i Hordaland også mener noe om dette, da loven er like "streng" hos oss som i de områdene du nevner. En kan godt si at da unngår vi å komme i samme situasjon, men jeg mener deler av kyststrekningen i Norge har litt å gå på samt at litt fornuft oppi det hele også kan være greit.

 

Angående sunn fornuft: Vil bare nevne en annen sak som ikke er direkte relatert til dette. En fastboende eier et eldre forfallent naust som ønskes satt i stand. Dette går jo greit, men det settes strenge regler for hvordan dette skal se ut ved istandsetting. Blant annet skal mønet være innen en bestemt vinkel for ikke å avvike fra annen bebyggelse og stikke seg ut fra denne. Områdets helhet skal bevares. Helt greit synes jeg, men når dette er så viktig hvordan kan de da glatt gi tillatelse til å bygge en funkishytte i samme område? (Ikke noe galt i funkishytten, den glir flott inn i terrenget synes jeg. Jeg bare undres litt over reglene som settes for den enkelte.)

Link to post

Har lest litt hist og her. Har jeg bare oversett at følgende er fremsatt:

 

1. Hva slags kyst er det vi vil ha? Rett nok har et unevnelig parti påstått at "folk vil ikke se på tomme (!!) holmer, men flotte hytter" (man må være temmelig naturfjern for å påstå at ubebygde holmer er tomme!!) Mange synes bebygd kyst ikke er så fint som ubebygd; man får liksom mer følelse av "uberørt natur" når der ikke er bebyggelse å se (selv om naturen slett ikke er uberørt; det er ofte ikke engang det de egentlig vil ha!) Og bebyggelse og anlegg virker privatiserende.

 

2. Hva tåler kysten av folk? Dette ser jeg aldri nevnt; båtfolk inngår jo også i naturpåvirkningene menneskene står for, selv om bebyggelse kanskje gir sterkere påvirkning. Kanskje presset på naturen allerede er blitt for stort? Kanskje vi selv her i vårt grissgrendte land er overbefolket?

 

3. Det blir helt galt å lekse opp hvor mange tusen kilometer kystlinje vi har her i landet, og hvor store arealer som er ubebygd, for bare en mindre del av dette er brukbart, ennsi attraktivt (selv i Kragerøskjærgården!) Noen har prøvd seg med påstander som "her er plass til alle", men det tror jeg slett ikke det er!

 

4. Det er nok av eksempler på uforståelige forskrifter, selvmotsigende avgjørelser og dumme eller snikete politikere, men slikt bør ikke avgjøre vår mening om hva som er en rimelig hytteutbygging!

 

5. "Hytter": I gamle dager var hytter noe lavt, enkelt, brunt/grønt/grått som nærmest forsvant i vegetasjonen og var usynlig fra sjøen. Det var ikke hage rundt, så du sto nærmest i hytteveggen før du oppdaget at du sto ved en hytte. Idag er det store, prangende, helst hvite hus i flere etasjer og med plener og stakitt rundt, som lyser lang vei. Kanskje dette er en del av problemet?

Link to post
3. Det blir helt galt å lekse opp hvor mange tusen kilometer kystlinje vi har her i landet, og hvor store arealer som er ubebygd, for bare en mindre del av dette er brukbart, ennsi attraktivt (selv i Kragerøskjærgården!) Noen har prøvd seg med påstander som "her er plass til alle", men det tror jeg slett ikke det er!

 

I Kragerøskjærgården er det fortsatt plass til mange, og jeg undres hvert år over hvorfor folk klumper seg sammen på et par steder mens mange fine plasser ligger tomme selv midt i juli måned og med godt vær.

Link to post

Jeg vet ikke Mouche om du har benyttet båten som "feriebolig", men har du det så vet du sikkert at om kvelden ønsker en å ligge i en trygg havn samt ha muligheter for å komme i land, og har du barn med er det nokså nødvendig. Selv i Kragerøskjærgården med alle sine øyer og holmer, som jeg kjenner svært godt, er det mange, men tross alt et begrenset antall trygge natthavner. Den oppklumpingen av båter du ser handler om at dette antallet gode natthavner fylles opp. Det er mange flere gode natthavner i Kragerøskjærgården skal du vite, men her ligger en eller flere hytter med helst en privat kai til hver hytte. I gamle dager var Kragerøskjærgården betydelig bebodd. I tillegg til alle hyttene spredd utover holmer og øyer er alle tidligere boplasser som også lå ved de beste naturlige havnene, utbygget og privatisert som ferigeboliger. Men personlig vil jeg gjerne leve i harmoni med hyttefolket, selv om jeg mener at utbyggingen i Kragerøskjærgården ikke bør være noe eksempel til etterfølgelse.

 

Jeg har også seilt i rundt i Hordaland i ca 14 år og her kan en ikke sammenligne utbyggingen med øst- og sørlandet selv om de prøver å komme etter. Derimot har en erfaring for et vist hysteri fra enkelte grunneiere.

I vår snekketid var vi engang nød å gå i land fordi min beste halvdel måtte bimeli. Det var utmark, vi så verken hus eller hytte, men som troll av eske dukket kjærrina opp å skreik at vi pisset i hagen hennes! Slik var det der.

Edited by pettersand
Link to post

har selv vært borti den å bli jagd av hyttefolk, parkerte jolla mi på ei fin strand, satt der en stund og bare nøyt stillheten, etter en stund så kom det en person ned å sjelte meg huden full fordi jeg var på privat eiendom.

Link to post

sitat nike:

Helt ok det, men hvorfor må det være på min eiendom da? Hvorfor er det bare jeg som må dele? Hvorfor skal det være forskjell? Hvorfor kan ikke jeg gå ombord i båten din om jeg har lyst... eller sette meg på terrassen din... eller i stua di forsåvidt

 

Er eiendomen din et friområde da? og hviss du eier ett område eller grenser til et som er regulert til friområde så må du jo tåle at folk bruker det. bor selv nede med sjøen og folk bruker jo området rundt meg å går over tomten min, men det må en jo bare tåle når en bor slik til.

og du er velkommen i båten min når som helst, så kan vi ta diskusjonen over en øl eller to :wink:

Link to post
...... om kvelden ønsker en å ligge i en trygg havn samt ha muligheter for å komme i land, og har du barn med er det nokså nødvendig.

 

Slik er det, og derfor ønsker de fleste å benytte det andre har bygd.

 

 

du er velkommen i båten min når som helst, så kan vi ta diskusjonen over en øl eller to :wink:

 

Herlig :lol:

 

Eg har egentli ikkje lest meg opp i strand-greiene, sikkert noko nytt når eg har bruk for det uansett.

 

Spørsmål

Men nå er det slik at en har min 10 m langs strand til friareal. Så der skal det da være "forbudt" å bygge kai/platting/grill osv.... Eller tar eg feil?

Korleis veit en, som båtmann, om kaien er bygget på privat(eldre tomt?), eller på friareal(nyere regler?)

Dersom eg lager kai og grillhus på vår eiendom, så kan vel alle bruke det. Og om vi kommer til hytta og skal ligge der med båten, så legger eg meg utpå.

Heller dele med alle som "tør" å legge inntil, enn å være uten kai å ha svaberg som ingen bruker.

Så da er jo bygging i strandsona faktisk til fordel for allmuen.

:flag:

Link to post

Det er gledelig å konstatere at flere og flere ser ut til å bli straffet for sine kriminelle handlinger. Her er to nye eksempler fra ulike steder i landet:

 

- Risa må bygge ned igjen hytte-eiendom

Nærbø-entreprenøren Bjørn Risa får ingen tilgivelse for sin anleggsvirksomhet på hytteeiendommen på Sørlandet. Alt må tilbakeføres til tidligere utseende.

 

Denne saken har vært omtalt flere ganger tidligere både i media og her på baatplassen.no.

 

Er dette eit naust?

Norddal kommune står på sitt: Naustet til Hans Muri er bygd ulovleg, og må rivast.

Link to post

sitter og leser og ble inspirert til og ytre meg litt

 

Norge er ikke den siste kommunist stat, men på full fart til og bli et komplett molboland

( ref f. eks NSB og at ikke E18 inn mot Oslo kan utbygges, fordi da begynner bare enda flere å kjøre ... , det er mye bedre at folk skal sitte i ro i kø i 30 år)

 

Min bakgrunn er at jeg i tillegg til båtinteressen, helt fra barnsben har ruslet langs strendene med fiskestang , er ivrig naturverner og ser helt klart

behovet for en fornuftig forvaltning .

 

Men i tillegg er jeg eier av en (mindre) øy i midt norge, samt gjennom giftermål - hytte med strandlinje innafor Drøbak.

 

Situsjonen blir dermed full spagat . Jeg ønsker både vern og fri ferdsel , samt at jeg har beskjedne bygge ønsker innenfor 100m som

f. eks et lite uthus . Dette blir av de mest feilprogrammerte nesten å regne som kriminelt.

 

Jeg har selv jobbet i et av de makabert feilplasserte kontorbyggene på Fornebo . ( Telenor , Aker, Statoil , Hewlett packard osv )

Disse burde ligget innerst , så kunne folk fått bodd nærmere sjøen. Men dette overgrepet ( uten transport løsning ) er selvfølgelig helt OK og lovlig, mens uthuset som jeg har tenkt å sette

opp uten søknad, er ulovlig og straffbart minst på linje med 5 villa innbrudd.

 

For å unngå total varmgang , foreslår jeg at landet deles inn i geografiske soner , samt at den enkelte kommune må regulere

dette selv , og at hele strandloven oppheves et sted rundt Mandal. Videre langs kysten er det plass nok til alle nordmenn + noen millioner sørfra når det blir varmere.

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...